Könyvelő (számviteli ügyintéző)

KÖNYVELŐ (SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐ)

 

Foglalkozási terület: Gazdaság, kereskedelem és marketing

6-jegyű FEOR kód: 361400

 

Miből fog állni a munkám, ha a „Könyvelő (számviteli ügyintéző)” foglalkozást választom?

 

A „Könyvelő (számviteli ügyintéző)” előkészíti és nyilvántartja a gazdasági szervezet gazdasági, számviteli eseményeit, ezzel segítve a gazdasági vezetés munkáját. A gazdálkodó szervezet igényei és keretei alapján elkészíti az egyszerűsített mérleget, éves beszámolót, eredmény-kimutatást, éves mérleget, ellenőrzési tervet, adóbevallást. A pénzügyi osztállyal együttműködve kialakítja a könyvelési elveket, a nyilvántartások menetét, az iktatás szabályait. Feladatai a vállalat, cég, vállalkozás kiadásaihoz és bevételeihez kapcsolódnak. Felelős egyfelől a megrendelések és a számlák nyilvántartásáért, könyveléséért. Másfelől a bejövő számlák alapján a kiadásokat utalásba rakja, valamint kezeli a házipénztárt. A számlázásokkal, ki- és befizetésekkel és egyéb pénzügyi műveletekkel kapcsolatos bizonylatokat, valamint a befektetett eszközöket és forgóeszközöket nyilvántartja, rögzíti, egyezteti. A kimenő és bejövő számlákról, valamint az időbeli változásokról folyamatos, áttekinthető nyilvántartást vezet. Kétféle rendszerben, két számlán rögzíti, ha a cég pénzt ad ki, és azt is, ha bevétele van. Kezeli a kimenő és bejövő számlákat. Gondoskodik arról, hogy a kimenő számlákat határidőben megküldje a cég a megrendelői részére. A hónap megfelelő napján az összegről kiállítja azokat. A számlákat a belső szabályzat szerint aláíratja, postázza, és eljuttatja a könyvelésre. Érkezteti, majd formailag és tartalmilag ellenőrzi a beszállítói számlákat. A számlához tartozó megrendelőkkel vagy szerződésekkel együtt jóváhagyásra átadja a pénzügyi vezetőnek. Előkészíti a banki utalást. Az igazolt számlán szereplő tételeket – a megrendelő nevét, az összeget – beviszi az elektronikus utalás rendszerébe a bank internetes felületén. A gazdálkodó társaság vezetőivel aláírattatja a tételeket. Kezeli a pénztárforgalmat. A házipénztárban mindig rendelkezésre kell állnia apró- és papírpénznek, ha esetleg valamilyen szolgáltatásért előre kell fizetni, vagy a cégnek kávét, ételt vagy italt kell vennie, postára kell mennie. A számviteli törvény alapján nyilvántartásba veszi a készletet, a rendelkezésre álló számlákat, a tárgyi eszközöket, és vezeti az állományváltozást. Bizonyos időközönként leltározást végez. A főkönyvi számlákra könyveli a feladásokat, figyelemmel követi az értékvesztéseket. A befektetett eszközök értékcsökkenését kiszámítja. A főkönyvi és folyószámla-könyvelési tételeket kontírozza (a számlákat könyvelési tételekbe rakja). Analitikus nyilvántartásokat vezet, azokból főkönyvi feladásokat készít. Közreműködik az adóbevallás elkészítésében. Elszámolja a dolgozók bérét, elkészíti a bérfeladást, lejelenti a járulékokat. Segít a külföldi kiküldetések elszámolásában, illetve az adóbevallások elkészítésében.

 

Milyen eszközökkel, anyagokkal dolgozik a „Könyvelő (számviteli ügyintéző)”?

 

A „Könyvelő (számviteli ügyintéző)” irodai munkát végez, így az alkalmazott eszközei is elsősorban ahhoz kapcsolódnak:

 

 • számítógép megfelelő programokkal, internetkapcsolattal;
 • számviteli szabályzatok, szabálygyűjtemények, elsősorban adó- és társasági joggal kapcsolatos rendelkezések;
 • irodatechnikai eszközök: számológép, fénymásoló, nyomtató, szkenner, iratmegsemmisítő gép, íróeszközök, papír;
 • telefon, mobiltelefon, fax;
 • irodai eszközök: naptár, jegyzetfüzet, papír, toll.

 

Munkája során dolgozhat papír alapú formanyomtatványokkal (pl. leltárívek), illetve számlákkal.

 

Milyen munkakörnyezetben fogok dolgozni, ha „Könyvelő (számviteli ügyintéző)” leszek?

 

A könyvelő (számviteli ügyintéző) munkáját épületen belül, irodai körülmények között végzi. Dolgozhat önálló munkaszobában vagy úgynevezett nyitott irodában (ahol más munkatársakkal egy légtérben van).

A könyvelő (számviteli ügyintéző) munkaideje a szokásos munkarend szerint alakul, heti 40 órában dolgozik. Csúcsidőszakokban (pl. év végi zárás, mérlegbeszámoló készítése, adóbevallás) túlmunka előfordulhat.

 

Milyen képzést célszerű választanom, ha „Könyvelő (számviteli ügyintéző)” szeretnék lenni?

 

Ahhoz, hogy valaki könyvelőként dolgozzon, a „Közgazdaság” szakmacsoporton belül több szakképesítés is megfelelő lehet. Így a „Pénzügyi-számviteli ügyintéző” (OKJ 54 344 01), a „Vállalkozási ügyintéző” (OKJ 51 344 11) vagy az „Államháztartási ügyintéző” (OKJ 54 344 04) szakképesítés megszerzésével is betölthető a munkakör. Az oktatás történhet iskolarendszerű nappali vagy esti-levelező, valamint iskolarendszeren kívüli felnőttképzés keretében. Aszerint, hogy melyik képzési formát választjuk, eltérő a képzés időtartama. Az iskolarendszerű nappali képzés jellemzően szakgimnáziumokban folyik, ahol érettségit követően ágazati érettségivel 1, annak hiányában 2 év alatt szerezhető meg a szakképesítés. Az esti-levelező vagy a felnőttképzésben, a képzőhelytől függően, 960-1440 óra között változhat a képzési idő.

Kétéves képzés esetén az első évfolyamot követően 160 óra összefüggő szakmai gyakorlat van.

 

Részszakképesítések:

Pénzügyi projektmenedzser-asszisztens (OKJ 51 344 06)

Pénzügyi ügyintéző (OKJ 51 344 04)

Számviteli ügyintéző (OKJ 51 344 05)

 

Ráépülő szakképesítések:

 

Államháztartási mérlegképes könyvelő (OKJ 55 344 02)

Egyéb szervezeti mérlegképes könyvelő (OKJ 55 344 03)

Vállalkozási mérlegképes könyvelő (OKJ 55 344 07)

 

Szükséges előképzettség (bemeneti követelmény):

 

A fenti szakképesítések megszerzésének előfeltétele: érettségi

 

Továbblépési lehetőség: a ráépülő szakképzésekben való részvétel vagy a „Pénzügy-Számvitel” alapképzési szak (BA) elvégzése

 

Melyik iskolában szerezhetem meg a szakképesítést?

 

A fenti szakképzések közül való választáskor a lakóhelyhez közeli vagy a sajátos nevelési igényű fiatalokat fogadó intézményeknél érdemes tájékozódni (honlap, „Nyílt Nap” stb.) a konkrét lehetőségekről.

A régió iskolái közül az alábbiakban folyik képzés:

 

Váci Szakképzési Centrum I. Géza Király Szakgimnáziuma (Vác)

Ceglédi Szakképzési Centrum Közgazdasági és Informatikai Szakgimnáziuma (Cegléd)

Ceglédi Szakképzési Centrum Mihály Dénes Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája (Gyömrő, Kistarcsa)

Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum Terézvárosi Kereskedelmi és Közgazdasági Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum Belvárosi Gazdasági Szakgimnáziuma

Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum Berzeviczy Gergely Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakgimnáziuma

Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum Budai Középiskolája

Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum Csete Balázs Szakgimnáziuma

Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum Harsányi János Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelmi Szakgimnáziuma

Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum II. Rákóczi Ferenc Közgazdasági Szakgimnáziuma

Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum Keleti Károly Közgazdasági Szakgimnáziuma

Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum Pesterzsébeti Közgazdasági Szakgimnáziuma

Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum Pestszentlőrinci Közgazdasági és Informatikai Szakgimnáziuma

Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum Szent István Közgazdasági Szakgimnáziuma és Kollégiuma

Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum Teleki Blanka Közgazdasági Szakgimnáziuma

Tatabányai Szakképzési Centrum Balassa Bálint Gazdasági Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája (Esztergom)

Budapesti Gépészeti Centrum Bethlen Gábor Szakgimnáziuma

Tatabányai Szakképzési Centrum Széchenyi István Közgazdasági és Informatikai Szakgimnáziuma (Komárom)

Érdi Szakképzési Centrum Eötvös József Szakképző Iskolája (Gyál)

Érdi Szakképzési Centrum Százhalombattai Széchenyi István Szakgimnáziuma és Gimnáziuma (Százhalombatta)

Érdi Szakképzési Centrum Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskolája és Kollégiuma

META Don Bosco Szakgimnázium (Budapest)

EFEB Felnőttoktatási Központ (Budapest)

OKTÁV Továbbképző Központ Zrt. Budapesti Iroda

 

Milyen egészségi követelményeknek kell megfelelni, ha a „Könyvelő (számviteli ügyintéző)” foglalkozást választom?

 

A könyvelő (számviteli ügyintéző) többnyire ülő testhelyzetben történő, könnyű fizikai megterheléssel járó szellemi munka.

Pszichés megterhelést jelenthet, hogy a határidők szorításában kell teljesítenie, anyagi felelősség terhe mellett.

Az egészségi követelmények a tartós ülő helyzetben történő adminisztratív munkavégzéshez kapcsolódnak:

 • jó látás;
 • tartós ülő munkavégzéssel terhelhető gerinc;
 • karok, kezek, és ujjak fokozott terhelhetősége;
 • fokozott figyelem szükséges az állandó figyelem összpontosításhoz;
 • könnyű fizikai munkavégzésre alkalmas egészségi állapot.

 

A sérüléstípusoknak megfelelő módosításokkal, a funkciócsökkenés kompenzálásával, a munkahely fizikai és infokommunikációs akadálymentesítésével, speciális eszközök beszerzésével, munkaköri változtatásokkal – egyes feladatok átadása más munkatársaknak – hallás- és mozgássérültek is gyakorolhatják.

 

Milyen személyes jellemzők előnyösek a „Könyvelő (számviteli ügyintéző)” foglalkozásnál?

 

Amikor döntést hozunk, fontos átgondolnunk, hogy rendelkezünk-e az adott foglalkozásra jellemző egyéni sajátosságokkal (érdeklődés, képességek, készségek, munkamód). A tulajdonságok megléte valószínűvé teszi, hogy örömmel végezzük a munkánkat, és sikeresek, elégedettek leszünk az adott foglalkozásban. Természetesen minden foglalkozásnál más és más személyes jellemzők előnyösek, és mi magunk is különbözünk egymástól abban, hogy milyen mértékben rendelkezünk ezekkel.

A „könyvelő (számviteli ügyintéző)” szakma azoknak felel meg leginkább, akikre jellemzőek az alábbi kompetenciák, érdeklődés és munkamód típusok:

 

Kompetenciák (legfontosabb készségek, képességek):

 

 • Számolási képesség, pl. a számlák utalásához, a leltározáshoz vagy a főkönyvi kivonat, mérlegbeszámoló elkészítéséhez;
 • Figyelem a számviteli nyilvántartások pontos vezetéséhez;
 • Kitartás az ismétlődő feladatok elvégzéséhez.

 

Érdeklődési irányok: Megvalósító – Elemző

 

Az ilyen érdeklődésű emberek pontosan kijelölt határok között szívesen foglalkoznak aprólékos, fokozott koncentrációt igénylő feladatokkal, és szeretik a jól szervezett munkát és a logikus megoldásokat. A határidők, szabályok és pontos leírások segítik munkájukat. Tisztában vannak teendőikkel, és megnyugtató számukra, ha tudják, hogy pontosan meddig terjed a felelősségük. Szívesen dolgoznak megadott utasítások szerint, elfogadják mások irányítását és felügyeletét. Szeretik befejezni az elkezdett munkát, zavarja őket, ha a munkavégzés folyamatát meg kell szakítani. Szeretnek információkat gyűjteni, elemezni.

 

Munkamód: Végrehajtó – Aprólékos – Beltéri

 

Ez azt jelenti, hogy a könyvelő (számviteli ügyintéző) elsősorban azt kedveli, ha a munkáját mások irányítása alatt végezheti. Jól meghatározott keretek között, pontos szabályok alapján dolgozik. Szívesen fordítja figyelmét az apró részletekre. A feladatokat pontosan, sorrendben szereti végrehajtani. A személy előnyben részesíti, ha belső helyszíneken, zárt térben (iroda) dolgozhat.

 

Milyen eséllyel találok munkát, ha „Könyvelő (számviteli ügyintéző)” leszek?

 

Elhelyezkedési kilátások (várható munkaerőpiaci kereslet):

 

A könyvelő (számviteli ügyintéző) a vállalkozások számviteli részlegében helyezkedhet el. A kisvállalkozásoktól kezdve a multinacionális nagyvállalatokig minden cégnél szükség van könyvelői tevékenységre, olyan szakemberre, aki a számviteli szabályok rengetegében is otthonosan mozog. Munkája iránt jelentős munkaerőpiaci kereslet mutatkozik.

Várhatóan a képzéssel betölthető állások száma meghaladja a képzést elvégzők számát, ezért könnyen talál munkát, aki ezt a foglalkozást választja.

 

Mennyi lesz a bérem, ha „Könyvelőként (számviteli ügyintéző)” fogok dolgozni?

 

A fizetés a „Könyvelő (számviteli ügyintéző)” szakmai tapasztalatától, életkorától, illetve a vállalkozás, könyvelő iroda méretétől, földrajzi elhelyezkedésétől, forgalmától függően változhat.

 

A „Könyvelő (számviteli ügyintéző)” fizetése az országos átlagbért többnyire meghaladja.

Az átlagkereset havi bruttó 340.000 Ft.

 

Milyen munkakörökben dolgozhatok, ha a „Könyvelő (számviteli ügyintéző)” foglalkozást választom?

 

Betölthető munkakörök:

 

Analitikus könyvelő

Analitikus nyilvántartó

Anyagkönyvelő

Banki könyvelő

Díjkönyvelő

Folyószámla könyvelő

Forgalmi könyvelő

Gépkönyvelő

Készletkönyvelő

Kontírozó könyvelő

Könyvelői adminisztrátor

Leíró könyvelő

Belső ellenőrzési munkatárs

Főkönyvi könyvelő

Főkönyvi munkatárs

Költségvetési számviteli ügyintéző

Mérlegképes könyvelő

Pénzügyi és számviteli szakellenőr

Számlázási csoportvezető

Számviteli előadó

Számviteli szakügyintéző

 

Rokon foglalkozások:

 

Könyvvizsgáló, könyvszakértő

Kontroller

Pénzügyi ügyintéző

Adó- és illetékhivatali ügyintéző

Bérelszámoló

Pénzügyi, statisztikai, biztosítási adminisztrátor

Készlet- és anyagnyilvántartó

Iratkezelő, irattáros

Általános irodai adminisztrátor

Pénzintézeti ügyintéző

Hatósági engedélyek kiadásával foglalkozó ügyintéző