Könyvkötő

KÖNYVKÖTŐ

Foglalkozási terület: Nyomdaipar

6-jegyű FEOR kód: 723300

 

Miből fog állni a munkám, ha a „Könyvkötő” foglalkozást választom?

 

A könyvkötő nyomtatott ívekből, a könyvkötés technikáival késztermékeket, elsősorban kemény-, félkemény és puhafedeles könyveket állít elő. Foglalkozik szakdolgozatok, doktori disszertációk bekötésével, esküvők fotóalbumainak elkészítésével, étlapok egyedi kivitelezésével. A régi, elnyűtt, szétesett könyveket (pl. szakácskönyvek) is megjavíthatja. Díszdobozokat, jegyzettömböket készít. Emellett újságok, folyóiratok egybekötését is vállalja. Ajándékkönyveket, üzleti könyveket, éves beszámolókat készít, és más egyedi elképzelést is meg tud valósítani.

A könyveket és más kiadványokat kézi és gépi úton, előírt nyomdatechnológiai eljárások alkalmazásával állítja elő. A nyomdai termékek vágásához, hajtogatásához, ragasztásához, feliratozásához, különleges kötési eljárásaihoz, csomagolásához speciális nyomdai anyagokat, eszközöket és gépeket kezel.

Előkészíti a munkafolyamatot, amely során –ellenőrzi a gépek műszaki állapotát, a szükséges anyagok minőségét (szálirány, nedvességtartalom, festékszáradás stb.). Kiszámítja a szükséges anyagok mennyiségét. Beállítja, üzemelteti és karbantartja a könyvkötő és nyomtatvány-feldolgozó gépeket, berendezéseket. Alkalmazza a kézi könyvkötés műveleteit. A papírt méretre vágja, összefűzi, ragasztja. Szakszerűen használja a szükséges kötészeti anyagokat. A nyomtatott ívek gépi és kézi hajtogatását, összeállítását, varrását és díszítését végzi. Fényképet, plakátot kasíroz.

Folyamatosan ellenőrzi a minőséget.–

 

Milyen eszközökkel, anyagokkal dolgozik a „Könyvkötő”?

 

A könyvkötő munkája során jellemzően a következő eszközökkel és anyagokkal dolgozik:

 • kötészeti szerszámok: kéziszerszámok, kisgépek, segédeszközök, nyomóformák, mérőeszközök;
 • kötészeti gépek: ipari nyomtató, papírfeldolgozó gépek, könyvtest-készítő gépek, könyvtábla készítő gépek, könyvkikészítő gépsor, folyóirat készítő gépsor, anyagmozgató gépek;
 • programvezérlésű ívvágógép, hajtogató gépek, ívkötöző gép, enyvező gép, körvágógép, gömbölyítő gép, lemezolló, prések;
 • irodatechnikai eszközök: számítógép, szoftverek, nyomtató, íróeszközök, telefon.

 

A könyvkötő munkavégzése során elsősorban papírral, ragasztó- és fűző anyagokkal, valamint vászonnal, kartonnal, bőrrel és más borítóanyagokkal dolgozik.

 

Milyen munkakörnyezetben fogok dolgozni, ha „Könyvkötő” leszek?

 

A könyvkötő munkáját belső térben, nyomdaipari üzemben vagy műhelyben végzi. A munkahely általában világos, tágas, normál hőmérsékletű. A műhelyben jellemzően egyedül, nyugodt körülmények között dolgozik, míg a gépi munkavégzés helyszínére jellemző a zaj és a por jelenléte.

Ennél a szakmánál a szokásos munkarend a jellemző: a szakember napi 8 órát dolgozik hétfőtől péntekig. Nyomdaipari vállalkozásokban a könyvkötőket több műszakban is foglalkoztathatják. Csúcsidőszakokban (pl. könyvhét vagy diplomaleadás határideje előtt) előfordulhat a túlmunka. Vállalkozóként igazodik a megrendelő igényeihez.

 

Milyen képzést célszerű választanom, ha „Könyvkötő” szeretnék lenni?

 

Ahhoz, hogy valaki könyvkötőként dolgozzon, a „Nyomdaipar” szakmacsoporton belül a Könyvkötő és nyomtatványfeldolgozó (OKJ 34 543 06) vagy a Kézi könyvkötő (OKJ 21 543 03) szakképesítés megszerzése szükséges. Az oktatás történhet iskolarendszerű nappali vagy esti-levelező, valamint iskolarendszeren kívüli felnőttképzés keretében. Aszerint, hogy melyik képzési formát választjuk, eltérő a képzés időtartama. Az iskolarendszerű nappali képzés jellemzően szakközépiskolákban folyik, ahol 3 év tanulást követően szerezhető meg a szakképesítés. Az esti-levelező vagy a felnőttképzésben, a képzőhelytől függően, a Könyvkötő és nyomtatványfeldolgozó esetében 900-1300 óra között, a Kézi könyvkötő szakképesítésnél pedig 400-600 óra között változhat a képzési idő.

A szakképesítések megszerzésére hallás-, látás-, mozgássérültek és a tanulásban akadályozottak esetében, a Szakképzési Hídprogramban történő oktatás keretében, speciális, adaptált tanterv alapján is lehetőség van. Az iskolarendszerű képzési idő a Kézi könyvkötő esetében 2 év, a Könyvkötő és nyomtatványfeldolgozó szakmánál 4 év. Az oktatás 30 %-ban elméleti és 70 %-ban gyakorlati jellegű. A Könyvkötő és nyomtatványfeldolgozó szakképzésnél az első szakképzési évfolyamot követően 70 óra; a második szakképzési évfolyamot követően 105 óra; a harmadik szakképzési évfolyamot követően 105 óra összefüggő szakmai gyakorlat van. A Kézi könyvkötő szakképzésnél az első évfolyamot követően 60 óra a szakmai gyakorlat.

 

Szükséges előképzettség (bemeneti követelmény):

 

A Könyvkötő és nyomtatványfeldolgozószakképesítés megszerzésének előfeltétele: alapfokú iskolai végzettség.

A „Kézi könyvkötő” befejezett iskolai végzettséget nem igényel.

 

Továbblépési lehetőség a Nyomdaipari technikus (OKJ 54 213 07) vagy a Kiadványszerkesztő technikus (OKJ 54 213 06) szakképesítések megszerzése.

 

Melyik iskolában szerezhetem meg a szakképesítést?

 

A könyvkötő szakképzés választásakor a lakóhelyhez közeli vagy a sajátos nevelési igényű fiatalokat fogadó intézményeknél érdemes tájékozódni (honlap, „Nyílt Nap” stb.) a konkrét lehetőségekről.

A régió iskolái közül az alábbiakban folyik képzés:

 

Cházár András EGYMI, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, Kollégium (Vác)

Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum Szily Kálmán Műszaki Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma (Budapest),

Soter-Line Oktatási, Továbbképző és Szolgáltató Kft. (Budapest)

 

Milyen egészségi követelményeknek kell megfelelni, ha a „Könyvkötő” foglalkozást választom?

A könyvkötő tevékenysége könnyű fizikai munka. Jellemzően álló, részben ülő testhelyzetben dolgozik. Az álló, illetve kényszertesttartásban (hajolva) végzett munka és kézi anyagmozgatás a gerincet, karokat, lábakat, a kézzel végzett munka pedig a csuklót, ujjakat veszi fokozottan igénybe. Pszichés nehézséget jelent, hogy a végzett munka precizitást és tartós figyelmet követel, gyakran a határidők szorításában kell teljesítenie az elvállalt munkát.

A könyvkötő munkájával szemben támasztott egészségügyi elvárások a kézzel és szerszámokkal történő pontos munkavégzést teszik lehetővé.

 

A következő egészségügyi követelmények szükségesek a szakma gyakorlásához:

 • könnyű fizikai munkavégzéssel járó igénybevételre alkalmas mozgásszervi (gerinc, kéz, kar), légzőszervi, szív- és érrendszeri, anyagcsere, endokrinológiai, idegrendszeri (egyes eszméletvesztéssel, egyensúlyzavarral és bénulással járó kórképek kizáró okot jelenthetnek) és pszichés (fokozott figyelemre és együttműködésre van szükség) egészségi állapot;
 • jó látás (elsősorban a kézzel végzett műveletek pontos végrehajtásához);
 • jó tapintási érzék (a kézzel végzett munkaműveletek precíz végrehajtásához).

 

Egészségre ártalmas tényezők lehetnek:

 • baleseti veszély: kézsérülés;
 • ergonómiai kóroki tényezők, tartós kényszertesthelyzetben végzett munka (ülve, állva, hajolva) fokozottan igénybe veszi a mozgásszerveket;
 • egyes munkafolyamatok során a használt gépek zajterhelést jelenthetnek;
 • a használt ragasztók allergiát okozhatnak.

 

Mozgás-, látás-, hallássérültek és tanulásban akadályozottak pályára kerülése a sérülés típusától és mértékétől függően, a funkciócsökkenés kompenzálásával, a sérüléstípusnak megfelelő módosításokkal, a munkakörnyezet fizikai akadálymentesítésével, speciális eszközök, berendezések beszerzésével, valamint a munkakör átszervezésével segíthető elő.

 

Milyen személyes jellemzők előnyösek a „Könyvkötő” foglalkozásnál?

 

Amikor döntést hozunk, fontos átgondolnunk, hogy rendelkezünk-e az adott foglalkozásra jellemző egyéni sajátosságokkal (érdeklődés, képességek, készségek, munkamód). A tulajdonságok megléte valószínűvé teszi, hogy örömmel végezzük a munkánkat, és sikeresek, elégedettek leszünk az adott foglalkozásban. Természetesen minden foglalkozásnál más és más személyes jellemzők előnyösek, és mi magunk is különbözünk egymástól abban, hogy milyen mértékben rendelkezünk ezekkel.

A könyvkötő szakma azoknak felel meg leginkább, akikre jellemzőek az alábbi kompetenciák, érdeklődés és munkamód típusok:

 

Kompetenciák (legfontosabb készségek, képességek):

 • Kézügyesség: a munkával járó apró kéz- és ujjmozdulatok végrehajtását teszi lehetővé;
 • Figyelem, hogy a munkavégzés során ne ejtsen hibát, pontosan, precízen tudjon dolgozni;
 • Kitartás, hogy bírja az egész napos fárasztó, olykor egyhangúbb munkavégzést.

 

Érdeklődési irányok: Tárgyias – Megvalósító

Az ilyen érdeklődésű emberek szívesen dolgoznak szerszámokkal, eszközökkel vagy gépekkel, állítanak elő vagy javítanak különböző tárgyakat. Szeretik, ha munkájuknak kézzelfogható eredménye van. Fontosnak tartják, hogy jól meghatározott keretek között, pontos szabályok alapján végezhessék munkájukat.

 

Munkamód: Tárgyias – Beltéri helyszínen – Gyakorlatias

 

Ez azt jelenti, hogy a könyvkötő tevékenysége középpontjában tárgyak létrehozása, javítása áll. Eszközöket, szerszámokat használ, azokkal ügyesen bánik. Elsősorban azt kedveli, ha az általa végzett munka során kézzelfogható dolgokkal (különféle nyomdaipari termékek) foglalkozhat. Biztonságot jelent számára, ha tisztában van teendőivel, és megnyugtató, ha tudja, pontosan meddig terjed a felelőssége.

 

Milyen eséllyel találok munkát, ha „Könyvkötő” leszek?

 

Elhelyezkedési kilátások (várható munkaerőpiaci kereslet):

 

Könyvkötőként el lehet helyezkedni nagyüzemi termelési keretek között, de kis kézműves műhelyekben ugyanúgy található munka. Ezek legtöbbje ma már magánvállalkozás.

 

Várhatóan a képzéssel betölthető állások száma meghaladja a képzést elvégzők számát, ezért könnyen talál munkát, aki ezt a foglalkozást választja.

 

Mennyi lesz a bérem, ha „Könyvkötőként” fogok dolgozni?

 

A fizetés a könyvkötő szakmai tapasztalatától, életkorától, illetve a nyomdaipari vállalkozás, műhely méretétől, földrajzi elhelyezkedésétől, forgalmától függően változhat. Az akkreditált foglalkoztatóknál a kezdő fizetés általában a minimálbér.

A könyvkötő fizetése elmarad az országos átlagbértől.

Az átlagkereset havi bruttó 200.000 Ft.

 

Milyen munkakörökben dolgozhatok, ha a „Könyvkötő” foglalkozást választom?

 

Betölthető munkakörök:

 

Egyenesvágógép-kezelő (könyvkötő)

Felrakó (könyvkötő)

Gépi könyvkötő

Hajtogatógép-kezelő (nyomdai)

Kézi könyvkötő

Könyvfóliázó

Könyvhajtogató

Montírozó könyvkötő

Összehordó könyvkötő

Szegélyaranyozó

Táblagömbölyítő, könyvkötészet

 

Rokon foglalkozások:

 

Nyomdász, nyomdaipari gépmester

Nyomdai előkészítő