Környezetfelmérő, -tanácsadó

KÖRNYEZETFELMÉRŐ, -TANÁCSADÓ

Foglalkozási terület: Környezetvédelem

6-jegyű FEOR kód: 216800

 

Miből fog állni a munkám, ha a „Környezetfelmérő, -tanácsadó” foglalkozást választom?

 

A „Környezetfelmérő, -tanácsadó” az emberi tevékenységnek a környezetre gyakorolt hatásait tanulmányozza és értékeli. A környezetre ártalmas események megelőzésével, felismerésével és elhárításával foglalkozik. Környezetelemzést végez méréseken keresztül. Méri többek között a levegő-, víz- és zajszennyezést, a talajszennyezést, az éghajlatváltozást, a mérgező hulladékot és a természeti erőforrások kimerülését és pusztulását. Megvizsgálja a környezeti elemek (víz, levegő, talaj) mennyiségi és minőségi jellemzőit, a kapott adatokat értékeli. A vizsgálathoz megtervezi a mérési folyamatot – alkalmazott technika, eszközök, időpont, helyszín, mintavétel típusa, mértéke –, igény szerint részt vesz a mérésekben. A mért adatokat értékeli, dokumentálja. Környezetkárosítást megelőző tevékenységet végez. Irányítja a környezetkárosító hatások megelőzésének, mérséklésének folyamatát. Környezetbarát eljárásokat tervez, melyek a környezetszennyezés megelőzését tartják szem előtt – például a megújuló energiaforrások használata. Ennek megfelelően választja ki a munkafolyamatokhoz használt gépeket is. Környezetbarát technológiát dolgoz ki, melynek segítségével a környezetszennyezés csökkenthető, például a szelektív hulladékgyűjtés és újrahasznosítás. Olyan gépek, berendezések tervezésében, tökéletesítésében vesz rész, melyek célja a környezeti károk megelőzése vagy csökkentése, többek között egy levegőszűrő berendezés ipari gázok kiszűréséhez. Kutatásokat és kísérleteket végez. Mintákat gyűjt. Helyszíni és laboratóriumi elemzéseket készít a környezeti problémák forrásainak feltárására. Javaslatot tesz a környezeti problémák hatásainak megelőzésére, csökkentésére és helyreállítására szolgáló módszerekre. Felméri a lehetséges vagy tervezett tevékenységek, projektek és fejlesztések környezetre gyakorolt valószínűsíthető hatásait. A fejlesztések folytatására vagy leállítására vonatkozó szakértői véleményt ad. Feladata a környezetgazdálkodási rendszerek bevezetésének kidolgozása és összehangolása annak érdekében, hogy a különféle szervezetek felmérhessék, ellenőrizhessék és szabályozhassák tevékenységeik, termékeik és szolgáltatásaik környezetre gyakorolt hatásait. Vizsgálatokat végez a meglévő tevékenységek, folyamatok, hulladékok, zajok és anyagok környezetre gyakorolt hatásainak értékelésére. Felméri az egyes szervezetek kormányzati és belső környezetvédelmi szabályainak és iránymutatásainak betartását. Feltárja a szabálysértéseket, és megfelelő kiigazító intézkedéseket határoz meg. Szakmai tanácsadást és támogató szolgáltatásokat nyújt különféle szervezetek számára arról, hogyan célszerű eljárniuk környezetvédelmi problémáikkal kapcsolatban, a környezeti károsodások és a pénzügyi veszteség csökkentése érdekében. Természetvédelmi terveket dolgoz ki.

 

Milyen eszközökkel, anyagokkal dolgozik a „Környezetfelmérő, -tanácsadó”?

 

A „Környezetfelmérő, -tanácsadó” elsősorban a tervek, folyamatok kidolgozásához, valamint a terepmunka során történő mérésekhez, vizsgálatokhoz alkalmazott eszközöket használja:

 • terepmunkához: mintavételi eszközök, szerszámok, tárolóedények;
 • vizsgálathoz: mérőeszközök, analitikai eszközök, laboratóriumi eszközök;
 • számítógép internet kapcsolattal, megfelelő programokkal, adatbázisokkal;
 • telefon, mobiltelefon;
 • irodatechnikai eszközök: íróeszközök, fénymásoló, nyomtató, szkenner;
 • szakkönyvek, jogszabályok;
 • prezentációs eszközök: vetítővászon, projektor, laptop, televízió készülék.

 

Milyen munkakörnyezetben fogok dolgozni, ha „Környezetfelmérő, -tanácsadó” leszek?

 

A „Környezetfelmérő, -tanácsadó” munkáját részben beltéri helyszínen, irodában, részben a szabadban, terepen végzi. A megbeszélések általában tárgyalókban, a tervezési, adminisztrációs feladatok irodában, míg a mérések, környezetfelmérés szabadtéren vagy laboratóriumokban történnek.

A „Környezetfelmérő, -tanácsadó” 40 órás, szokásos munkaidőben, többnyire egyműszakos munkabeosztásban dolgozik. Szakterületétől és az aktuális feladatok mennyiségétől, jellegétől és határidejétől függően előfordulhat túlmunka vagy hétvégi munkavégzés is.

 

Milyen képzést célszerű választanom, ha „Környezetfelmérő, -tanácsadó” szeretnék lenni?

 

Ahhoz, hogy valaki „Környezetfelmérőként, -tanácsadóként” dolgozzon, felsőfokú továbbtanulást érdemes választania. A „Környezetmérnöki” (Environmental Engineering), a „Környezettan” (Environmental Studies), és a „Természetvédelmi mérnöki” (Nature Conservation Engineering) alapképzési szakra történő jelentkezés megfelelő lehet.

Képzési terület: Műszaki / Természettudományi / Mezőgazdasági

A képzési idő félévekben: 7 félév

 

Szükséges előképzettség (bemeneti követelmény): érettségi

 

Továbblépési lehetőség: a szakiránynak megfelelő szakmai továbbképzéseken, továbbá a mester-, valamint a doktori képzésekben való részvétel.

 

Melyik iskolában szerezhetem meg a szakképesítést?

 

A szakképzés választásakor a lakóhelyhez közeli vagy a sajátos nevelési igényű fiatalokat fogadó intézményeknél érdemes tájékozódni (honlap, „Nyílt Nap” stb.) a konkrét lehetőségekről.

A felsőoktatási intézmények közül az alábbiakban folyik képzés:

 

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar (Budapest)

Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar (Budapest)

Óbudai Egyetem Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar (Budapest)

Szent István Egyetem Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar (Gödöllő)

Wesley János Lelkészképző Főiskola (Budapest)

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Víztudományi Kar (Baja)

 

Milyen egészségi követelményeknek kell megfelelni, ha a „Környezetfelmérő, -tanácsadó” foglalkozást választom?

 

A „Környezetfelmérő, -tanácsadó” jellemzően könnyű fizikai megterheléssel járó szellemi tevékenységet végez. Munkáját többnyire ülve végzi, mintavételkor hosszabb gyaloglás, hajlongás, guggolás is szükséges lehet. A monitor használata a szem fokozott megterhelésével jár. Pszichés megterhelést okozhat, hogy munkája veszélyes, egészségügyi kockázattal jár, ami fokozott figyelemösszpontosítást igényel. Stresszt válthat ki a feladatok határidőre, megfelelő minőségben történő elkészítése.

A „Környezetfelmérő, -tanácsadóval” szembeni egészségügyi elvárások a számítógépes irodai munkához, illetve a környezetkárosító hatások felismeréséhez kapcsolódnak:

 • üléssel, állással, gyaloglással terhelhető gerinc és mozgásrendszer a helyszíni vizsgálatok során felmerülő fizikai igénybevételhez;
 • ép kezek, karok, ujjak a mérő- és analitikai eszközök, berendezések és a számítógép használata miatt;
 • jó látás, látásélesség, jó színlátás a pontos munkavégzés érdekében, a mérések és az eredmények értékelése során szükséges;
 • jó beszédértés;
 • könnyű fizikai munkavégzésre megfelelő szív- és érrendszeri, légzőszervi, anyagcsere, immunrendszeri, hormonális, mozgásszervi és pszichés terhelhetőség.

 

Környezeti ártalmak:

A „Környezetfelmérő, -tanácsadó” munkája során ő maga is kapcsolatba kerülhet a környezetre és sokszor saját egészségére is káros hatásokkal, mint a légszennyezettség, radioaktivitás, vízszennyeződés. Ennek következtében ki van téve a környezeti ártalmaknak. Munkavégzése során további veszélyekkel kell számolnia:

 • balesetveszélyt jelenthet a berendezések, gépek használata, ezért szükséges a folyamatos, fokozott figyelem és az éber tudatállapot;
 • szabadtéren végzett munka esetén számolnia kell zaj- és porártalommal, valamint időjárási viszontagságokkal, kizáró okot képezhetnek a krónikus légzőszervi megbetegedések, a halláskárosodás;
 • fertőzés-, sugárveszély a vizsgált minták miatt;
 • kizáró okot képezhet az a betegség, amelynél az allergizáló anyagokkal vagy vegyi anyagokkal való munkavégzés tiltott.

 

A munkakör átszervezésével, egyéni, sérülésspecifikus módosításával, a munkakörnyezet ergonómikus kialakításával, speciális eszközök beszerzésével, megfelelő védőeszközök használatával hallássérültek számára is lehetővé válhat a munkafeladatok jelentős részének elvégzése. Meghatározó, hogy a hallórendszer mely része, mikor és mennyire károsodott, és ez milyen mértékű funkciócsökkenést okoz.

 

Milyen személyes jellemzők előnyösek a „Környezetfelmérő, -tanácsadó” foglalkozásnál?

 

Amikor döntést hozunk, fontos átgondolnunk, hogy rendelkezünk-e az adott foglalkozásra jellemző egyéni sajátosságokkal (érdeklődés, képességek, készségek, munkamód). A tulajdonságok megléte valószínűvé teszi, hogy örömmel végezzük a munkánkat, és sikeresek, elégedettek leszünk az adott foglalkozásban. Természetesen minden foglalkozásnál más és más személyes jellemzők előnyösek, és mi magunk is különbözünk egymástól abban, hogy milyen mértékben rendelkezünk ezekkel.

A „Környezetfelmérő, -tanácsadó” szakma azoknak felel meg leginkább, akikre jellemzőek az alábbi kompetenciák, érdeklődés és munkamód típusok:

 

Kompetenciák (legfontosabb készségek, képességek):

 • Technológiai, műszaki kompetencia, hogy gyakorlatias módon tudja alkalmazni a tudását új technológiák, berendezések megismerésében és működtetésében;
 • Digitális kompetencia a számítógép magabiztos használatához, az információk kereséséhez, értékeléséhez;
 • Tanulás az új szakmai információk feldolgozásához és értékeléshez, valamint a megszerzett ismeretek alkalmazásához különféle színtereken;
 • Felelősségtudat, a végzett munka eredményének fontossága, a környezet védelmének és az emberek egészségének biztosításában való közreműködés miatt;
 • Figyelem a környezetfelméréshez;
 • Logikus gondolkodás a tervező munkához;
 • Önállóság, hogy a feladatokat egyedül is képes legyen megtervezni, azokról dönteni, majd végrehajtani és az eredményt ellenőrizni.

 

Érdeklődési irányok: Elemző – Tárgyias – Irányító

 

Az ilyen érdeklődésű emberekhez közel áll a tervezői tevékenység, az elemzés és a logikai feladatok megoldása. A munkafolyamatokban szeretnek a dolgok mélyére látni és a problémák megoldásához elméleti úton eljutni. Fontos számukra, hogy egy tevékenység végzése során legyen elég idő a kidolgozásra. Szívesen dolgoznak eszközökkel vagy gépekkel. Olyan helyzetekben érzik jól magukat, ahol mindig van megoldandó feladat, és vállalhatják a kezdeményező, irányító, szervező szerepet. Keresik azokat a helyzeteket, ahol folyamatosan változatos, új kihívásokkal szembesülhetnek. Gyorsan átlátják a különféle helyzetek követelményeit, és hajlandóak a megoldás érdekében cselekedni, a feladatok megoldását megszervezni.

 

Munkamód: Önálló – Gyakorlatias – Tárgyias

 

Ez azt jelenti, hogy a „Környezetfelmérő, -tanácsadó” az önállóan végezhető feladatokat saját ritmusában, tempójában végzi. Munkája során elsősorban azt kedveli, ha az elemző gondolkodásmódot használhatja. Szívesen fordítja a figyelmét az ok-okozati összefüggésekre. Ügyesen ragadja meg a feladatok, folyamatok lényegét. Előnyben részesíti, ha az általa végzett munka során kézzelfogható dolgokkal foglalkozhat. Munkája során szívesen dolgozik eszközökkel, szerszámokkal.

 

Milyen eséllyel találok munkát, ha „Környezetfelmérő, -tanácsadó” leszek?

 

Elhelyezkedési kilátások (várható munkaerőpiaci kereslet):

 

A „Környezetfelmérő, -tanácsadó” alkalmazásban állhat ipari, mezőgazdasági tevékenységet végző vállalatnál, vagy közigazgatásban felügyeleti hivataloknál, települési önkormányzatoknál. A szakember dolgozhat például hulladékgazdálkodási, természet- és tájvédelmi, földtani, vízgazdálkodási, víz- és szennyvíztisztítási területen. A környezetvédelem a fejlődő ágazatok közé tartozik. Aki ebben a szakmában szerez képzettséget, biztos lehet benne, hogy nagyon hamar stabil és jól fizető állást fog találni mind a hazai, mind az Európai Unió munkaerőpiacán.

A „Környezetfelmérő, -tanácsadó” iránt jelentős a munkaerőpiaci kereslet.

Várhatóan a képzéssel betölthető állások száma meghaladja a képzést elvégzők számát, ezért könnyen talál munkát, aki ezt a foglalkozást választja.

 

Mennyi lesz a bérem, ha „Környezetfelmérő, -tanácsadóként” fogok dolgozni?

 

A fizetés a „Környezetfelmérő, -tanácsadó” szakmai tapasztalatától, életkorától, illetve a vállalkozás méretétől, földrajzi elhelyezkedésétől, árbevételétől függően változhat.

A „Környezetfelmérő, -tanácsadó” fizetése meghaladja az országos átlagbért.

Az átlagkereset havi bruttó 340.000 Ft.

 

Milyen munkakörökben dolgozhatok, ha a „Környezetfelmérő, -tanácsadó” foglalkozást választom?

 

Betölthető munkakörök:

 

Hulladékgazdálkodási felügyelő, mérnök

Klímareferens

Környezetgazdálkodási agrármérnök

Környezetvédelmi hatásvizsgáló mérnök

Környezetvédelmi kutatómérnök

Környezetvédelmi mérnök

Környezetvédelmi referens

Környezetvédelmi tanácsadó, mérnök

Levegőtisztaság-védelmi mérnök

Meliorációs szakértő, mérnök

Meliorációs üzemmérnök

Tájvédelmi körzet mérnök

Természetvédelmi programvezető, mérnök

 

Rokon foglalkozások:

 

Erdő- és természetvédelmi mérnök

Település- és közlekedéstervező mérnök

Biológus

Kémikus

Minőségbiztosítási mérnök