Környezetvédelmi technikus

KÖRNYEZETVÉDELMI TECHNIKUS

Foglalkozási terület: Környezetvédelem

6-jegyű FEOR kód: 313400

 

Miből fog állni a munkám, ha a „Környezetvédelmi technikus” foglalkozást választom?

 

A „Környezetvédelmi technikus” munkájának célja a környezetkárosító hatások felismerése, elhárítása valamint megelőzése. Felméri a veszélyes és nem veszélyes hulladékok keletkezését, a légszennyező forrásokat, a környezeti zaj mértékét és a felszín alatti vizeket, szennyvizet. Mérőműszerek segítségével megállapítja a környezetszennyező anyagok és egyéb egészségkárosító tényezők nagyságát, koncentrációját, a kiértékelt eredmények alapján meghatározza a tennivalókat. Anyagmintákat – talaj, víz, levegő – vesz, és azokat elemzi. Az eredményeket feldolgozza, rögzíti, valamint értékeli. A mért adatokból következtetéseket von le, ami alapján javaslatot tesz javító intézkedésekre, folyamatmódosításokra, új technológiák bevezetésére. Rendszeres kapcsolatban van a környezetvédelmi hatóságokkal, figyelemmel kíséri és alkalmazza az új jogszabályokat. Részt vesz a környezetvédelmi engedélyeztetési folyamatokban is.

Munkája során laboratóriumi vizsgálatok végzésével a környezetből vett minták fizikai és kémiai tulajdonságait, összetételét határozza meg. Megtervezi a szakterületének megfelelő mintavételeket: hol, mikor, milyen mintát kell venni. Beszerzi a mintavételhez szükséges eszközöket, tájékoztatja az érintetteket. Megszervezi az egyéb körülményeket – helyszín, utazás, együttműködő partnerek tájékoztatása. A terveknek megfelelően mintát vesz, helyszíni méréseket végez, ellenőrzi a helyszíni körülményeket. Biztosítja, hogy a mérés helyszíni adottságai megfelelőek legyenek, a szükséges eszközök, berendezések rendelkezésre álljanak. Mérései során laboratóriumi eszközöket, műszereket, berendezéseket használ. A mintát minősíti, majd abból jelentést készít. A mérések eredményeit alapul véve javaslatot tesz a környezetvédelmi problémák megoldására, megelőzésére. A munkája során használt eszközök, berendezések állapotáért felel, ő végzi tisztításukat, karbantartásukat.

 

Milyen eszközökkel, anyagokkal dolgozik a „Környezetvédelmi technikus”?

 

A környezetvédelmi technikus elsősorban a mérések végzéséhez, minták elemzéséhez szükséges eszközöket, berendezéseket használja. Emellett munkájának eredményét irodai eszközökkel és számítógép segítségével dokumentálja. Főbb eszközei tehát:

 • terepen szükséges kéziszerszámok;
 • mintavételi eszközök, helyszíni – talaj, víz – méréshez mérőműszerek, tárolóedények;
 • vizsgálati, analitikai eszközök, berendezések;
 • szárítószekrény, hűtő-, fagyasztószekrény;
 • mérőeszközök: labormérleg, sugárzás-, nyomás-, feszültségmérő;
 • laboratóriumi eszközök: mikroszkóp, kémcsövek, csipesz, lombik;
 • irodatechnikai eszközök: íróeszköz, papír, fénymásoló, nyomtató, szkenner;
 • telefon, mobiltelefon;
 • számítógép internet kapcsolattal, megfelelő programokkal.

 

Milyen munkakörnyezetben fogok dolgozni, ha „Környezetvédelmi technikus” leszek?

 

A környezetvédelmi technikus zárt térben és szabadtéren egyaránt dolgozik.

A talaj, víz, levegő szennyezettségének vizsgálatához szabadtéri mintavételt végez. A mintákat jellemzően laboratóriumban elemzi (a labormunka során vegyi anyagokkal is dolgozik). A munkához fűződő adminisztrációs feladatokat irodában végzi. Vizsgálatok előtt és után az ellenőrzött anyagok raktárában is rendszeresen megfordul.

A környezetvédelmi technikus 40 órás, szokásos munkaidőben, többnyire egyműszakos munkabeosztásban dolgozik. Szakterületétől függően szükséges lehet hétvégi munkavégzés vagy túlóra is. Mintavétel során munkája utazással is járhat.

 

Milyen képzést célszerű választanom, ha „Környezetvédelmi technikus” szeretnék lenni?

 

Ahhoz, hogy valaki környezetvédelmi technikusként dolgozzon, a „Környezetvédelem-Vízgazdálkodás” szakmacsoporton belül a „Környezetvédelmi technikus” (OKJ 54 850 01) szakképesítés megszerzése szükséges, amely történhet iskolarendszerű nappali vagy esti-levelező, valamint iskolarendszeren kívüli felnőttképzés keretében. Aszerint, hogy melyik képzési formát választjuk, eltérő a képzés időtartama. Az iskolarendszerű nappali képzés jellemzően szakgimnáziumokban folyik, ahol ágazati érettségit követően 1, annak hiányában 2 év alatt szerezhető meg a szakképesítés.

Az esti-levelező vagy a felnőttképzésben, a képzőhelytől függően, 960-1440 óra között változhat a képzési idő.

Szakmai gyakorlat időtartama: 5 évfolyamos képzés esetén a 10. évfolyamot követően 140 óra, a 11. évfolyamot követően 140 óra; 2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra.

 

Szükséges előképzettség (bemeneti követelmény):

 

A Környezetvédelmi technikus szakképesítés megszerzésének előfeltétele: érettségi.

 

Továbblépési lehetőség: a ráépülő szakképzésben való részvétel vagy felsőfokú továbbtanulás a Környezetmérnök alapképzési szakon.

 

Ráépülő szakképesítések:

 

Hulladékgazdálkodó szaktechnikus (OKJ 55 850 01)

Környezetvédelmi-mérés szaktechnikus (OKJ 55 850 02)

Nukleáris környezetvédelmi szaktechnikus (OKJ 55 850 03)

Települési környezetvédelmi szaktechnikus (OKJ 55 850 04)

Természetvédelmi szaktechnikus (OKJ 55 850 05)

 

Melyik iskolában szerezhetem meg a szakképesítést?

 

A Környezetvédelmi technikus szakképzés választásakor a lakóhelyhez közeli vagy a sajátos nevelési igényű fiatalokat fogadó intézményeknél érdemes tájékozódni (honlap, „Nyílt Nap” stb.) a konkrét lehetőségekről.

 

A régió iskolái közül az alábbiakban folyik képzés:

 

Salgótarjáni Szakképzési Centrum Szondi György Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Szakiskolája (Balassagyarmat)

Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Than Károly Ökoiskolája, Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája (Budapest)

Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakgimnáziuma (Budapest)

OKTÁV Továbbképző Központ (Esztergom)

Géniusz Plusz Oktatási Kft. (Budapest, Esztergom)

 

Milyen egészségi követelményeknek kell megfelelni, ha a „Környezetvédelmi technikus” foglalkozást választom?

 

A „Környezetvédelmi technikus” jellemzően szellemi, részben könnyű fizikai munkát végez. Tevékenységét ülő testhelyzetben vagy állva végzi. Gyakori helyváltoztatással járó tevékenység. Mintavételkor hosszabb gyaloglás, hajlongás, guggolás is szükséges lehet. Munkája állandó figyelemösszpontosítást követel, gyakran a határidők szorításában kell teljesítenie, felelősség terhe mellett, ami nagy pszichés igénybevételt jelent.

 

A következő egészségügyi követelmények szükségesek a szakma gyakorlásához:

 • könnyű fizikai és szellemi munkavégzéssel járó igénybevételre alkalmas mozgásszervi (gerinc, kéz, kar), légzőszervi, szív- és érrendszeri, anyagcsere, endokrinológiai, idegrendszeri (egyes eszméletvesztéssel, egyensúlyzavarral és bénulással járó kórképek kizáró okot jelenthetnek) és pszichés (fokozott figyelemre és együttműködésre van szükség) egészségi állapot;
 • jó látás;
 • jó gyakorlati színlátás;
 • ép vérképzőrendszer és jól működő máj;
 • egészséges bőr szükséges a látható bőrfelületeken, kifejezetten a kézen (a fokozott fizikai igénybevétel miatt).

 

A környezetvédelmi technikust a munkavégzés során a következő ártalmak érhetik:

 • fertőzés-, sugárveszély a vizsgált minták szennyezettségének lehetősége miatt;
 • a laborban használt vegyi anyagoknak allergizáló és irritatív hatásuk lehet;
 • tűz- és robbanásveszély a laboratóriumi munka során;
 • egyes mérési területeken zajterhelés lehet;
 • szabadtéren végzett munka esetén számolnia kell a változó időjárási viszonyokkal.

 

Hallássérültek és mozgássérültek a sérülés típusától és mértékétől függően, a sérüléstípusnak megfelelő módosításokkal, a funkciócsökkenés kompenzálásával láthatják el ezt a munkakört. A munkahely fizikai és infokommunikációs akadálymentesítésével, speciális eszközök beszerzésével, munkaköri változtatásokkal (egyes feladatok más munkatársaknak történő átadásával) segíthető elő, hogy ezen a pályán dolgozhassanak.

 

Milyen személyes jellemzők előnyösek a „Környezetvédelmi technikus” foglalkozásnál?

 

Amikor döntést hozunk, fontos átgondolnunk, hogy rendelkezünk-e az adott foglalkozásra jellemző egyéni sajátosságokkal (érdeklődés, képességek, készségek, munkamód). A tulajdonságok megléte valószínűvé teszi, hogy örömmel végezzük a munkánkat, és sikeresek, elégedettek leszünk az adott foglalkozásban. Természetesen minden foglalkozásnál más és más személyes jellemzők előnyösek, és mi magunk is különbözünk egymástól abban, hogy milyen mértékben rendelkezünk ezekkel.

A „Környezetvédelmi technikus” szakma azoknak felel meg leginkább, akikre jellemzőek az alábbi kompetenciák, érdeklődés és munkamód típusok:

 

Kompetenciák (legfontosabb készségek, képességek):

 

 • Felelősségtudat a végzett munka eredményének fontossága, a környezet védelmének és az emberek egészségének biztosításában való közreműködés miatt;
 • Önállóság, mert munkáját sokszor egyedül végzi, magának kell a következtetéseket levonnia, a döntéseket meghoznia;
 • Technológiai, műszaki kompetencia a mérőeszközök, berendezések használatához, a munka szakszerű, precíz elvégzése érdekében;
 • Figyelem, mivel a számítások és a mérőberendezések kezelése, beállításai során a kapott eredmények értékelése nagyfokú összpontosítást követel meg a szakembertől;
 • Kézügyesség a mintavételhez és a mikroszkóp, valamint a mintavételi- és mérőeszközök precíz kezeléséhez;
 • Együttműködés, mivel munkája során sokszor együtt kell működnie más környezetvédelmi szakemberekkel, vegyészekkel, mérnökökkel.

 

Érdeklődési irányok: Tárgyias – Megvalósító – Elemző

 

Az ilyen érdeklődésű emberek szívesen dolgoznak különféle eszközökkel, berendezésekkel (pl. mérési és laboratóriumi eszközök). Szeretik, ha munkájuknak kézzelfogható eredménye van. Előnyben részesítik a jól meghatározott keretek között, pontos szabályok alapján végezhető munkát. Fontos számukra, hogy egy tevékenység végzése során legyen elég idő a problémák részletes elemzésére és a megoldások kidolgozásra.

 

Munkamód: Tárgyias – Gyakorlatias – Aprólékos

 

Ez azt jelenti, hogy a környezetvédelmi technikus szívesen dolgozik különböző eszközökkel és anyagokkal (pl. víz- és talajminták). Elsősorban azt kedveli, ha az általa végzett munka során kézzelfogható dolgokkal foglalkozhat. A feladatokat pontosan, sorrendben szereti végezni.

 

Milyen eséllyel találok munkát, ha „Környezetvédelmi technikus” leszek?

 

Elhelyezkedési kilátások (várható munkaerőpiaci kereslet):

 

A környezetvédelmi technikus iránt a jövőben várhatóan növekvő munkaerőpiaci keresletre számíthatunk.

A képzéssel betölthető állások és a képzést elvégzők száma hasonlóan alakul, ezért talál munkát, aki ezt a foglalkozást választja.

 

Mennyi lesz a bérem, ha „Környezetvédelmi technikusként” fogok dolgozni?

 

A fizetés a környezetvédelmi technikus szakmai tapasztalatától, életkorától, illetve a környezetvédelmi szolgáltatásokat nyújtó vállalkozás méretétől, földrajzi elhelyezkedésétől, árbevételétől függően változhat.

A „Környezetvédelmi technikus” fizetése az országos átlagbér körül alakul.

Az átlagkereset havi bruttó 300.000 Ft.

 

Milyen munkakörökben dolgozhatok, ha a „Környezetvédelmi technikus” foglalkozást választom?

 

Betölthető munkakörök:

 

Élelmiszeripari környezetvédelmi technikus

Emissziómérő technikus (környezetvédelem)

Energetikai környezetvédő technikus

Erdészeti környezetvédő szaktechnikus

Fém- és energiaipari környezetvédelmi technikus

Geológiai környezetvédelmi technikus

Gépészeti környezetvédelmi technikus

Hulladékkezelő technikus

Környezet- és vízgazdálkodási technikus

Környezet-ellenőrző laboráns

Környezetvédelmi és vízminőségi laboráns

Környezetvédelmi méréstechnikus

Környezetvédelmi szaktechnikus

Közlekedésépítő környezetvédő technikus

Levegőtisztasági felügyelő

Mezőgazdasági környezetvédő szaktechnikus

Munkakörnyezeti felügyelő

Szennyvízlaboráns

Települési környezetvédelmi technikus

Vegyipari környezetvédelmi technikus

Víz és környezetvédelmi technológus

Víz és légtérvizsgáló laboráns

Vízminőségvizsgáló laboráns

Zajtechnikus

 

Rokon foglalkozások:

 

Környezetfelmérő, tanácsadó

Környezetvédelmi mérnök

Élelmiszeripari technikus