Közbeszerzési referens (pályázati referens)

KÖZBESZERZÉSI REFERENS (PÁLYÁZATI REFERENS)

Foglalkozási terület: Gazdaság, kereskedelem és marketing

6-jegyű FEOR kód: 363900

 

Miből fog állni a munkám, ha a „Közbeszerzési referens (pályázati referens)” foglalkozást választom?

 

A „Közbeszerzési referens (pályázati referens)” munkája során a közbeszerzésekről szóló törvényt, annak végrehajtási rendeleteit, valamint a közbeszerzési vonatkozású polgári jogi és pénzügyi jogi szabályokat alkalmazza. Figyelemmel kíséri a közbeszerzés megvalósulását a tervezéstől a szerződés teljesüléséig. Két területen dogozhat. Egyrészt segítheti a közbeszerzésre kötelezett vállalatokat, intézményeket, az ajánlatkérőket, másrészt az ajánlattevőket (így nevezik azon cégeket, akik ajánlatot nyújtanak be a konkrét beszerzés teljesítésére).

Az ajánlatkérő oldalon részt vesz a közbeszerzések tervezésében, a közbeszerzési terv összeállításában. Megszervezi, koordinálja a közbeszerzési eljárások lebonyolítását. Közreműködik az eljáráskiíráshoz szükséges dokumentumok (hirdetmények, dokumentáció, jegyzőkönyvek stb.) elkészítésében. Folyamatosan figyelemmel kíséri a beszerzéssel érintett piac keresleti és kínálati viszonyainak, árainak alakulását. Segíti az ajánlatkérés összeállítását. Gondoskodik arról, hogy a hirdetményeket közzétételre megküldjék. Részt vesz a bírálati szempontrendszer kidolgozásában. Értékeli és beazonosítja az ajánlatokban és részvételi jelentkezésekben benyújtott dokumentumokat. Részt vesz a tenderbontáson, ahol jegyzőkönyvezi a közbeszerzési eljárásra beérkezett ajánlatokat. Az elbírálásra átvett ajánlatokat átnézi, hogy megfelelnek-e az adott közbeszerzésnek. Először formai szempontból ellenőrzi az ajánlatokat. Amennyiben megfelelő, az ajánlat tartalmát, műszaki lehetőségeit, megvalósíthatóságát, árajánlatát nézi át. Adott esetben gazdasági, pénzügyi, ill. műszaki szakemberekkel konzultál, egyeztet. Hiánypótlást kezdeményez, ha az ajánlat elbírálásához további adatok szükségesek. Az ajánlatok bírálatához előkészíti a bírálati lapokat, és összehívja a bíráló bizottság ülését. A döntést követően kihirdeti, kié a nyertes ajánlat, és közli, melyik ajánlatot zárták ki. Az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót megküldi a Közbeszerzések Tanácsa részére. Megköti a szükséges szerződéseket. Nyomon követi a közbeszerzési eljárás alapján kötött szerződések teljesítését.

Az ajánlattevői oldalon az eljárás teljes folyamatában segíti az ajánlattevő eredményes részvételét. Figyelemmel kíséri mind az Európai Unió Hivatalos Lapjában (TED), mind a Közbeszerzési Értesítőben megjelent közbeszerzési hirdetményeket. Áttekinti az aktuális közbeszerzési kiírásokat. A közzétett hirdetmények alapján javaslatot tesz arra, hogy melyik kiírásra adjanak be ajánlatot. Gondoskodik a részvételhez szükséges dokumentumok, igazolások beszerzéséről. Összeállítja az ajánlatot. Egyeztet a megbízóval és az ajánlat témájának megfelelően más szakemberekkel. Határidőre leadja az elkészített ajánlatot.

Közreműködik a jogorvoslati eljárásokban. A teljes közbeszerzési eljárást dokumentálja.

A pályázati referens mind a versenyszféra, mind az állami/önkormányzati szektor, mind a civil szervezetek esetében olyan munkakört lát el, amelyik a szervezetek szakmai működéséhez és finanszírozásához kapcsolódó hazai és/vagy Európai Uniós támogatási források igénybevételét készíti elő. Segédkezik a források megszerzésében és pénzügyi lebonyolításában. A pályázati referens a pályázatkezeléshez/támogatási kérelmek kezeléséhez kapcsolódó informatikai adatrögzítéseket végez. Közreműködik a beérkező ügyfélszolgálati kérdések és kommunikációs kérdések megválaszolásában. Adatokat szolgáltat. Gondoskodik az ellenőrző szervek által lefolytatott ellenőrzések támogatásáról. Részt vesz a pályázati tervezéshez és végrehajtásához kapcsolódó eljárástípusok, eljárásrendek kidolgozásában, azok felülvizsgálatában és minőségbiztosításában. A pályázatok/ támogatási kérelmek tartalmi értékelésével kapcsolatos operatív feladatokat lát el.

 

 

Milyen eszközökkel, anyagokkal dolgozik a „Közbeszerzési referens (pályázati referens)”?

 

A „Közbeszerzési referens (pályázati referens)” irodai munkát végez, így az alkalmazott eszközei is elsősorban ahhoz kapcsolódnak:

 • számítógép megfelelő programokkal, internetkapcsolattal;
 • szakmai adatbázisok;
 • iratminták, jogtárak;
 • irodatechnikai eszközök: számológép, fénymásoló, nyomtató, szkenner, íróeszközök, papír;
 • telefon, mobiltelefon, fax, irodai eszközök: naptár, jegyzetfüzet.

 

Munkája során dolgozhat papíralapú formanyomtatványokkal, illetve számlákkal. Szüksége lehet továbbá a jogszabályokra, útmutatókra.

 

Milyen munkakörnyezetben fogok dolgozni, ha „Közbeszerzési referens (pályázati referens)” leszek?

 

A „Közbeszerzési referens (pályázati referens)” munkáját épületen belül, irodai körülmények között végzi. Esetenként a megbízó telephelyén is tárgyalhat.

A „Közbeszerzési referens (pályázati referens)” munkaideje a szokásos munkarend szerint alakul, heti 40 órában dolgozik. A munkaidő-beosztása az őt alkalmazó cég munkarendjéhez igazodik. A rendszerint szoros határidők miatt túlmunka (esti és hétvégi munkavégzés) is jellemző lehet.

 

Milyen képzést célszerű választanom, ha „Közbeszerzési referens (pályázati referens)” szeretnék lenni?

 

Ahhoz, hogy valaki „Közbeszerzési referensként (pályázati referensként)” dolgozzon, a „Közgazdaság” szakmacsoporton belül a „Közbeszerzési referens” (OKJ 52 343 01) és a „Pályázati-támogatási asszisztens” (OKJ 52 345 06) szakképesítés megszerzése is megfelelő lehet.

Az oktatás iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés) keretében történik. A képzési idő a képzőhelytől függően a „Közbeszerzési referens” esetében 300-400 óra, a „Pályázati-támogatási asszisztens” képzésnél 700-800 óra.

 

Szükséges előképzettség (bemeneti követelmény):

 

A fenti szakképesítések megszerzésének előfeltétele: érettségi

 

Továbblépési lehetőség: a „Közbeszerzés-menedzsment” vagy a „Közbeszerzési tanácsadó” szakirányú továbbképzési szakok elvégzése vagy „Jogász” osztatlan képzésben történő részvétel.

 

Melyik iskolában szerezhetem meg a szakképesítést?

 

A fenti szakképzések közül való választáskor a lakóhelyhez közeli vagy a sajátos nevelési igényű fiatalokat fogadó intézményeknél érdemes tájékozódni (honlap, „Nyílt Nap” stb.) a konkrét lehetőségekről.

A régióban működő felnőttképzési intézmények közül az alábbiakban folyik képzés:

 

SOTER-LINE Oktatási központ (Budapest)

Mátrix Oktatási és Vizsgaközpont (Budapest)

Pannon Kincstár Üzleti Akadémia (Budapest)

EFEB Érettségizettek Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája (Budapest)

OKTÁV Továbbképző Központ (Budapest)

2007 Kapos Felnőttképző Központ Kft. (Tatabánya)

Minerva 90 Kft. (Budapest)

West Horizont Kft. (Budapest)

 

Milyen egészségi követelményeknek kell megfelelni, ha a „Közbeszerzési referens (pályázati referens)” foglalkozást választom?

 

A „Közbeszerzési referens (pályázati referens)” többnyire épületen belül, ülő testhelyzetben történő szellemi munkát végez. A huzamos ülés és a monitor előtti munkavégzés következtében előfordulhatnak mozgásszervi panaszok (nyak-, hát-, derékfájás, ízületi problémák), valamint a szem, kéz és az ujjak fáradásához vezethet. Munkája állandó figyelemösszpontosítást követel, gyakran a határidők szorításában kell teljesítenie, anyagi felelősség terhe mellett, ami nagy pszichés megterhelést jelent. Jellemző lehet a fokozott stressz a pénzügyi és szakmai felelősség miatt.

Az egészségügyi követelmények a tartós ülő helyzetben történő adminisztratív és szellemi munkavégzéshez kapcsolódnak:

 • ép látás: az aprólékos, fokozott figyelmet igénylő, számokkal történő munkavégzéshez szükséges;
 • tartós ülőmunkával terhelhető gerinc;
 • ép és terhelhető karok, kezek és ujjak pl. a számítógép használatához, a papírok rendezéséhez;
 • ép látás: az aprólékos, fokozott figyelmet igénylő, számokkal történő munkavégzéshez szükséges;
 • fokozott figyelemre, együttműködésre való képesség;
 • érzelmi terhelhetőség.

 

A sérüléstípusoknak megfelelő módosításokkal, a funkciócsökkenés kompenzálásával, a munkahely fizikai és infokommunikációs akadálymentesítésével, speciális eszközök beszerzésével, munkaköri változtatásokkal (egyes feladatok átadása más munkatársaknak) hallás- és mozgássérültek is gyakorolhatják.

 

Milyen személyes jellemzők előnyösek a „Közbeszerzési referens (pályázati referens)” foglalkozásnál?

 

Amikor döntést hozunk, fontos átgondolnunk, hogy rendelkezünk-e az adott foglalkozásra jellemző egyéni sajátosságokkal (érdeklődés, képességek, készségek, munkamód). A tulajdonságok megléte valószínűvé teszi, hogy örömmel végezzük a munkánkat, és sikeresek, elégedettek leszünk az adott foglalkozásban. Természetesen minden foglalkozásnál más és más személyes jellemzők előnyösek, és mi magunk is különbözünk egymástól abban, hogy milyen mértékben rendelkezünk ezekkel.

A „Közbeszerzési referens (pályázati referens)” szakma azoknak felel meg leginkább, akikre jellemzőek az alábbi kompetenciák, érdeklődés és munkamód típusok:

 

Kompetenciák (legfontosabb készségek, képességek):

 

 • Felelősségtudat, hiszen a munka nagy szakmai és anyagi felelősséggel jár;
 • Önállóság, mert sokszor gyorsan, egyedül kell döntéseket hoznia;
 • Emlékezet: hogy az információkat képes legyen rövid idő alatt megjegyezni, hosszú ideig megőrizni és rugalmasan előhívni;
 • Figyelem a dokumentumok (hirdetmények, ajánlattételi lap) elkészítéséhez, a nyilvántartások pontos vezetéséhez;
 • Kitartás az ismétlődő feladatok elvégzéséhez.

 

 

Érdeklődési irányok: Megvalósító – Irányító

 

Az ilyen érdeklődésű emberek pontosan kijelölt határok között szívesen foglalkoznak aprólékos, fokozott koncentrációt igénylő feladatokkal, és szeretik a jól szervezett munkát és a logikus megoldásokat. A határidők, szabályok és pontos leírások segítik munkájukat. Olyan helyzetekben érzik jól magukat, ahol mindig van megoldandó feladat, és vállalhatják a kezdeményező, irányító, szervező szerepet. Szeretik megszervezni saját maguk és mások tevékenységét, függetlenek és önállóak saját munkavégzésük folyamatában.

 

Munkamód: Végrehajtó – Aprólékos – Beltéri

 

Ez azt jelenti, hogy a „Közbeszerzési referens (pályázati referens)” elsősorban azt kedveli, ha szabályok, előírások szerint végezheti a munkáját. Igényli, elfogadja a cél mások általi meghatározását, kijelölését. Jól meghatározott keretek között, pontos szabályok alapján dolgozik. Szívesen fordítja figyelmét az apró részletekre. A feladatokat pontosan, sorrendben szereti végrehajtani. A személy előnyben részesíti, ha belső helyszíneken, zárt térben (iroda) dolgozhat.

 

Milyen eséllyel találok munkát, ha „Közbeszerzési referens (pályázati referens)” leszek?

 

Elhelyezkedési kilátások (várható munkaerőpiaci kereslet):

 

A „Közbeszerzési referens (pályázati referens)” a versenyszférában, az állami/önkormányzati szektorban, és a civil szervezeteknél egyaránt találhat munkalehetőséget, vagy saját vállalkozást indíthat.

A szervezetek alapvető érdeke, hogy új megrendelésekkel tudják bevételeiket növelni, vagy támogatási forrásokhoz jussanak. Közbeszerzési eljárások megnyerésével olyan megrendelésekre lehet szert tenni, melyek biztos finanszírozási háttérrel rendelkeznek. Mind a biztos munkahelyet, kiszámítható juttatást biztosító állami szervek, mind pedig a privátszféra átlag felett fizető vállalatai, rendkívül nehezen találnak maguknak korszerű, naprakész tudással felvértezett „Közbeszerzési referens (pályázati referens)” szakembereket.

Várhatóan a képzéssel betölthető állások száma hasonlóan alakul, mint a képzést elvégzők száma, ezért jó eséllyel talál munkát, aki ezt a foglalkozást választja.

 

Mennyi lesz a bérem, ha „Közbeszerzési referensként (pályázati referensként)” fogok dolgozni?

 

A fizetés a „Közbeszerzési referens (pályázati referens)” szakmai tapasztalatától, életkorától, illetve a vállalkozás, könyvelő iroda méretétől, földrajzi elhelyezkedésétől, forgalmától függően változhat.

A „Közbeszerzési referens (pályázati referens)” fizetése az országos átlagbért többnyire meghaladja.

Az átlagkereset havi bruttó 410.000 Ft.

 

Milyen munkakörökben dolgozhatok, ha a „Közbeszerzési referens (pályázati referens)” foglalkozást választom?

 

Betölthető munkakörök:

 

Közbeszerzési referens

Közbeszerzési előadó

Közbeszerzési tanácsadó

Pályázati referens

Pályázati asszisztens

 

Rokon foglalkozások:

 

Jogász

Adótanácsadó, adószakértő

Vám-, jövedéki és termékdíj ügyintéző

Logisztikai ügyintéző