Közgazdász (Elemző)

KÖZGAZDÁSZ (ELEMZŐ)

Foglalkozási terület: Gazdaság, kereskedelem és marketing

6-jegyű FEOR kód: 262400

 

Miből fog állni a munkám, ha a „Közgazdász (Elemző)” foglalkozást választom?

 

A „Közgazdász (Elemző)” a gazdasági élet eseményeit és törvényszerűségeit elemzi, akár egy vállalat, akár egy nemzetgazdaság keretein belül. Értelmezi a gazdasági adatokat és összefüggéseket. Különféle gazdasági kérdések vizsgálatával foglalkozik, mint pl. a termelési és értékesítési módszerek, a belkereskedelem és nemzetközi kereskedelem tendenciái, a költségvetési és monetáris politika, a foglalkoztatáspolitika, a gazdasági növekedés, az infláció, a megtakarítások és beruházások alakulása, a jövedelem-felhalmozás és -elosztás, a fogyasztás stb. Ezekkel kapcsolatos tanácsadást végez. Tanulmányozza, elemzi a gazdasági élet jelenségeit és törvényszerűségeit. Számítógépes modellezési eljárásokat alkalmaz, gazdasági modellezési eljárásokat dolgoz ki. Különböző gazdasági trendek alapján beszámolókat, költségvetéseket, prognózisokat (előrejelzéseket) készít. Elemzi és leírja a különböző piacok (pl. termelési tényezők, fogyasztási javak, pénz) viselkedését. Adatokat és információkat értelmez, dolgoz fel, és helyez rendszerbe. Megfigyeléseiről beszámolókat, elemzéseket ír, melyekben részletesen bemutatja az adott pillanatig hozott gazdasági döntések várható következményeit. Munkája jövőbeni gazdasági folyamatok következményeinek előrejelzéséhez kapcsolódik. Feldolgozza a már meghozott gazdasági döntéseket és azok eredményeit. A múlt adatait, valamint egyéb gazdasági folyamatokat figyelembe véve, véleményt formál a gazdálkodás eredményességéről. Feladatkörébe tartozhat a beruházások gazdaságosságának tervezése, fejlesztési programok kidolgozása és lebonyolítása, a megvalósítást követő gazdaságossági számítások elkészítése. Előrejelzéseket dolgoz ki. Minden rendelkezésre álló információ, adat felhasználásával, megbecsüli az egyes gazdasági döntések jövőbeni eredményeit. Közgazdasági témakörökben tudományos kutatói feladatot lát el. Tudományos cikkeket és beszámolókat állít össze, és publikál. Tárgyalásokon, konferenciákon vesz részt, ahol előadásokat tart.

 

Milyen eszközökkel, anyagokkal dolgozik a „Közgazdász (Elemző)”?

 

A „Közgazdász (Elemző)” irodai munkát végez, így az alkalmazott eszközei is elsősorban ahhoz kapcsolódnak:

 • számítógép megfelelő szoftvercsomagokkal és internetkapcsolattal;
 • projektor a prezentációkhoz;
 • irodatechnikai eszközök: számológép, fénymásoló, nyomtató, szkenner, íróeszközök, papír;
 • telefon, mobiltelefon, fax.

 

Milyen munkakörnyezetben fogok dolgozni, ha „Közgazdász (Elemző)” leszek?

 

A „Közgazdász (Elemző)” munkáját épületen belül, irodai körülmények között végzi. A megbeszélések során általában a tárgyalóteremben tartózkodik, ahol munkatársait tájékoztatja a gazdasági lépésekkel kapcsolatos véleményéről.

A „Közgazdász (Elemző)” munkaideje a szokásos munkarend szerint alakul, heti 40 órában dolgozik. Szoros határidős munkáknál túlóra előfordulhat, de nem jellemző az esti vagy hétvégi munkavégzés.

 

Milyen képzést célszerű választanom, ha „Közgazdász (Elemző)” szeretnék lenni?

 

Ahhoz, hogy valaki „Közgazdászként (Elemzőként)” dolgozzon, felsőfokú tanulmányok szükségesek. A „Gazdaság- és pénzügy-matematikai elemzés” osztatlan képzés, az „Alkalmazott közgazdaságtan” (Applied Economics), a „Pénzügy és számvitel” (Finance and Accounting) vagy a „Gazdálkodási és menedzsment” (Business Administration and Management) alapszak (BA) elvégzése is megfelelő kiinduló alap lehet.

 

Az osztatlan képzés esetén a képzési idő 10 félév.

Az alapképzési szakokon a képzési idő 7 félév. A képzés során egy félévig tartó összefüggő szakmai gyakorlatot kell elvégezni.

 

Szükséges előképzettség (bemeneti követelmény):

 

A felsőfokon történő továbbtanuláshoz érettségi szükséges.

 

Továbblépési lehetőség: szakirányú továbbképzéseken való részvétel, a „Közgazdasági elemző” (Economic Analysis) vagy a „Pénzügy” (Finance) vagy a „Számvitel” (Accountancy) mesterképzési szak (MA) elvégzése, doktori fokozat megszerzése.

 

Melyik iskolában szerezhetem meg a szakképesítést?

 

A fenti szakképzések közül való választáskor a lakóhelyhez közeli vagy a sajátos nevelési igényű fiatalokat fogadó intézményeknél érdemes tájékozódni (honlap, „Nyílt Nap” stb.) a konkrét lehetőségekről.

A régió felsőoktatási intézményei közül az alábbiakban folyik képzés:

 

Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi Kar (Budapest)

Budapesti Gazdasági Egyetem Pénzügyi és Számviteli Kar (Budapest)

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar (Budapest)

Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Kar (Budapest)

IBS Nemzetközi Üzleti Főiskola (Budapest)

Budapesti Metropolitan Egyetem Üzleti, Kommunikációs és Turisztikai Kar (Budapest)

Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Kar (Budapest)

Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar (Gödöllő)

Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar (Budapest)

Tomori Pál Főiskola (Budapest)

Wekerle Sándor Üzleti Főiskola (Budapest)

Milton Friedman Egyetem (a Zsigmond Király Egyetem jogutódja) (Budapest)

Edutus Egyetem (Tatabánya)

 

Milyen egészségi követelményeknek kell megfelelni, ha a „Közgazdász (Elemző)” foglalkozást választom?

 

A „Közgazdász (Elemző)” többnyire ülő testhelyzetben történő, könnyű fizikai megterheléssel járó szellemi munka. Az egészségügyi követelmények a tartós ülő helyzetben történő adminisztratív munkavégzéshez kapcsolódnak:

 • tartós üléssel terhelhető gerinc, annak érdekében, hogy a hosszan tartó ülőmunka ne okozzon gondot;
 • ép beszélőképesség és hallás az információnyújtáshoz;
 • ép és terhelhető karok, kezek, és ujjak, pl. a számítógép használatához, a papírok rendezéséhez;
 • ép látás: az aprólékos, fokozott figyelmet igénylő, számokkal történő munkavégzéshez szükséges;
 • fokozott figyelemre, együttműködésre alkalmas munkavégző egészségi állapot;
 • érzelmi terhelhetőség.

A huzamos ülés és a monitor előtti munkavégzés következtében előfordulhatnak mozgásszervi panaszok (nyak-, hát-, derékfájás, ízületi problémák), valamint a szem, kéz és az ujjak fáradásához vezethet. Munkája állandó figyelemösszpontosítást követel, gyakran a határidők szorításában kell teljesítenie, anyagi felelősség terhe mellett, ami nagy pszichés megterhelést jelent. Jellemző lehet a fokozott stressz a pénzügyi és szakmai felelősség miatt.

 

A Közgazdász (Elemző) munkájára nem jellemzőek környezeti ártalmak, veszélyek.

 

Mozgás-, látás- és hallássérültek pályára kerülését, a sérülés típusától és mértékétől függően, a funkciócsökkenés kompenzálásával, a sérüléstípusoknak megfelelő módosításokkal, a munkakörnyezet infokommunikációs akadálymentesítésével, speciális eszközök, berendezések beszerzésével segíthetjük elő.

 

Milyen személyes jellemzők előnyösek a „Közgazdász (Elemző)” foglalkozásnál?

 

Amikor döntést hozunk, fontos átgondolnunk, hogy rendelkezünk-e az adott foglalkozásra jellemző egyéni sajátosságokkal (érdeklődés, képességek, készségek, munkamód). A tulajdonságok megléte valószínűvé teszi, hogy örömmel végezzük a munkánkat, és sikeresek, elégedettek leszünk az adott foglalkozásban. Természetesen minden foglalkozásnál más és más személyes jellemzők előnyösek, és mi magunk is különbözünk egymástól abban, hogy milyen mértékben rendelkezünk ezekkel.

A „Közgazdász (Elemző)” szakma azoknak felel meg leginkább, akikre jellemzőek az alábbi kompetenciák, érdeklődés és munkamód típusok:

 

Kompetenciák (legfontosabb készségek, képességek):

 

 • Logikus gondolkodás, mert ennek segítségével képes átlátni a gazdasági folyamatokat;
 • Felelősségtudat, mivel az általa készített elemzéseket stratégiai döntések előkészítésére használják fel;
 • Kommunikációs készség a prezentációhoz és a tudományos cikkek megírásához;
 • Számolási képesség, mivel munkája nagy részében különböző modelleket alkalmazva, számításokat, értékeléseket készít;
 • Figyelem az elemzések készítésekor;
 • Önállóság. Képes egyedül tervezni, dönteni, végrehajtani és ellenőrizni munkáját;
 • Tanulás, a folyamatosan frissülő ismeretek elsajátításához;
 • Digitális kompetencia a szoftverek alkalmazásához;
 • Idegen nyelvi kompetencia a tudományos munkához, az idegen nyelvű publikációk tanulmányozásához, a külföldi partnerekkel történő tárgyaláshoz.

 

Érdeklődési irányok: Elemző – Megvalósító – Irányító

 

Az ilyen érdeklődésű emberek szeretnek információkat gyűjteni, kutatni. Ebben a munkakörben azok fogják igazán jól érezni magukat, akiket foglalkoztatnak a világ dolgai közötti összefüggések, és akik szeretnek munkájuk során a dolgok mélyére látni. Kedvelik, ha a problémákban elmélyülhetnek, részletesen megvizsgálhatják őket, majd elméleti megoldást dolgozhatnak ki rájuk. Szívesen végeznek jól szervezett, logikus megoldásokat igénylő feladatokat. Gyorsan átlátják a különböző helyzeteket, és örömmel vesznek részt azok megoldásában, akár mások munkájának irányításával is. Fontos számukra, hogy egy tevékenység végzése során legyen elég idő és alkalom az elmélyülésre, a problémák részletes elemzésére, megoldások kidolgozására. A határidők, szabályok és pontos leírások segítik munkájukat.

 

Munkamód: Önálló – Gondolatokra irányuló – Beltéri

 

Ez azt jelenti, hogy a „Közgazdász (Elemző)” a feladatok nagyobb összefüggéseinek átlátására és kézben tartására törekszik. Előnyben részesíti, ha munkája során a munkafolyamatokat egyedül végezheti. Kedveli, ha elvont eszmékkel, fogalmak megértésével és kezelésével foglalkozhat. A személy szívesebben dolgozik belső helyszíneken, zárt térben (iroda) mint a szabadban.

 

Milyen eséllyel találok munkát, ha „Közgazdász (Elemző)” leszek?

 

Elhelyezkedési kilátások (várható munkaerőpiaci kereslet):

 

A „Közgazdász (Elemző)” cégek, multinacionális vállalatok, vállalkozások közgazdasági elemző részlegein helyezkedhet el. Dolgozhat egy erre szakosodott tanácsadói cégnél vagy gazdasági kutatóintézetekben, felsőoktatási kutatóhelyeken is.

A munkaerőpiac szinte minden területén folyamatos a kereslet a gazdasági szakemberek iránt. Különösen a multinacionális cégek esetében, a pályakezdő, vagy néhány éves gyakorlattal rendelkező jelöltek is sikeresen pályázhatnak a meghirdetett pozíciókra.

Várhatóan a képzéssel betölthető állások száma hasonlóan alakul, mint a képzést elvégzők száma, ezért remélhetőleg talál munkát, aki ezt a foglalkozást választja.

 

Mennyi lesz a bérem, ha „Közgazdászként (Elemzőként)” fogok dolgozni?

 

A fizetés a „Közgazdász (Elemző)” szakmai tapasztalatától, életkorától, illetve a megbízások jellegétől függően változhat.

A „Közgazdász (Elemző)” fizetése az országos átlagbért többnyire jelentősen meghaladhatja.

Az átlagkereset havi bruttó 500.000 Ft körül alakul.

 

Milyen munkakörökben dolgozhatok, ha a „Közgazdász (Elemző)” foglalkozást választom?

 

Betölthető munkakörök:

 

Gazdasági elemző

Gazdasági tanácsadó

Makroelemző

Termelési elemző

 

Rokon foglalkozások:

 

Könyvvizsgáló, könyvelő, könyvszakértő

Adótanácsadó, adószakértő

Kontroller

Pénzügyi elemző, befektetési tanácsadó

Szervezetirányítási elemző, szervező

Üzletpolitikai elemző, szervező

Statisztikus

Szociológus, demográfus