Közlekedési mérnök

KÖZLEKEDÉSI MÉRNÖK

Foglalkozási terület: Közlekedés és szállítás

6-jegyű FEOR kód: 213403

 

Miből fog állni a munkám, ha a „Közlekedési mérnök” foglalkozást választom?

 

A „Közlekedési mérnök” a közlekedés tervezésével, szervezésével, elemzésével foglalkozik. Feladata a személy- és árufuvarozás feltételrendszerének biztosítása. Munkakörébe tartozhat a vasúti, közúti, vízi és légi személy-, illetve áruszállítás területén alkalmazott közlekedési rendszerek létesítése, üzemeltetése és fejlesztése. A közlekedési rendszerek működtetéséhez szükséges gépeket, berendezéseket kezel, karbantart és javít. Munkáját két eltérő munkaterületen, a logisztika és a forgalomszervezés területén végzi. Míg előbbi elsősorban a különböző termékek szállításának és fuvarszervezésének szakterülete, az utóbbi a személyszállítás szervezését öleli fel. A forgalom lebonyolítását menedzseli az utazási igényektől kezdve a forgalomirányító rendszerek tervezésén át a megfelelő járművek kiválasztásáig. Az áruszállításra legmegfelelőbb útvonal és legnyereségesebb módozat megtervezéséhez kalkulációkat készít. Megszervezi a szállítást. Amennyiben a leszállított áru nem kerül azonnal átadásra, gondoskodik arról, hogy az árut megfelelő módon raktározzák. A fuvarozással kapcsolatos hatósági és igazgatási feladatokat lát el. Forgalomszervezési feladatokat végez. Dönt az utak alá- és fölérendeltségéről, a jelzőlámpák és forgalomterelő táblák helyéről. Útépítési feladatokban közreműködik. Vezetőként kiosztja és számon kéri a munkát. Irányítja, koordinálja, és ellenőrzi a beosztottak tevékenységét. Munkáját a vonatkozó jogszabályoknak és egyéb előírásoknak megfelelően dokumentálja.

 

Milyen eszközökkel, anyagokkal dolgozik a „Közlekedési mérnök”?

 

A „Közlekedési mérnök” elsősorban a következő munkaeszközökkel dolgozik:

 

 • számítógép a megfelelő tervező, projektszervező szoftverekkel;
 • irodatechnikai eszközök, például nyomtató, szkenner, másoló;
 • térkép, illetve térkép-programok.

 

Milyen munkakörnyezetben fogok dolgozni, ha „Közlekedési mérnök” leszek?

 

A „Közlekedési mérnök” jellemzően beltéri helyszínen, irodában dolgozik. Helyszíni felmérések esetén előfordul, hogy munkáját szabadban, például egy útkereszteződésben vagy épülő út mellett végzi.

A „Közlekedési mérnök” 40 órás, szokásos munkaidőben, többnyire egyműszakos munkabeosztásban dolgozik. Csúcsidőszakokban (rövid határidős megbízások esetében) túlmunka előfordulhat.

 

Milyen képzést célszerű választanom, ha „Közlekedési mérnök” szeretnék lenni?

 

Ahhoz, hogy valaki „Közlekedési mérnökként” dolgozzon, felsőfokú továbbtanulást érdemes választania. A „Közlekedésmérnök” (Transportation Engineering) alapképzési szakra történő jelentkezés megfelelő lehet.

Képzési terület: Műszaki

A képzési idő félévekben: 7 félév

 

Szükséges előképzettség (bemeneti követelmény): érettségi

 

Továbblépési lehetőség: a szakiránynak megfelelő szakmai továbbképzéseken vagy a „Közlekedésmérnöki” (Transportation Engineering) mester és doktori képzésekben való részvétel

 

Melyik iskolában szerezhetem meg a szakképesítést?

 

A szakképzés választásakor a lakóhelyhez közeli vagy a sajátos nevelési igényű fiatalokat fogadó intézményeknél érdemes tájékozódni (honlap, „Nyílt Nap” stb.) a konkrét lehetőségekről.

Az alábbi felsőoktatási intézményekben folyik képzés:

 

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar

Széchenyi István Egyetem Építész-, Építő- és Közlekedésmérnöki Kar

 

Milyen egészségi követelményeknek kell megfelelni, ha a „Közlekedési mérnök” foglalkozást választom?

 

A „Közlekedési mérnök” munkája jellemzően szellemi munka, amely könnyű fizikai megterheléssel is jár (pl. helyszíni szemle). Tevékenységét többnyire ülve, számítógép mellett végzi. A tartós számítógépes ülőmunka káros hatásai például a szem hosszú időn át tartó, erőteljes terhelése, illetve a mozgásszervi panaszok. Pszichés megterheléssel járhat a feladatok határidőre, megfelelő minőségben történő elkészítése. A döntések mögötti szakmai és anyagi felelősség is feszültség forrása lehet.

A „Közlekedési mérnök” munka végzéséhez kapcsolódó egészségügyi elvárások:

 • könnyű fizikai és szellemi munkavégzéssel járó igénybevételre alkalmas mozgásszervi (gerinc, kéz, kar, ujjak), légzőszervi, szív- és érrendszeri, anyagcsere, endokrinológiai, idegrendszeri (egyes eszméletvesztéssel, egyensúlyzavarral és bénulással járó kórképek kizáró okot jelenthetnek) és pszichés (fokozott figyelemre és együttműködésre van szükség) egészségi állapot;
 • jó látás, teljes látótér, jó térlátás;
 • jó színlátás;
 • ép hallás, jó kommunikációs képesség;

 

Környezeti ártalmak:

 

A „Közlekedési mérnök” munkájára jellemző környezeti ártalmak, veszélyek, egészségre ártalmas tényezők a következők:

 • a külső helyszíneken a por, vibráció és a zajártalom jelenthet fokozott kockázatot;
 • a határidők betartása és a felelősségteljes döntések meghozása fokozott stresszt jelent;
 • a számítógép előtt végzett ülőmunka ergonómiai kockázati tényező, és fokozottan igénybe veszi a mozgásszerveket, szemet, idegrendszert, szív-érrendszert.

 

A munkakör átszervezésével, egyéni, sérülésspecifikus módosításával, a munkakörnyezet ergonómikus kialakításával, speciális eszközök beszerzésével, megfelelő védőeszközök használatával mozgás- és hallássérültek számára is lehetővé válhat a munkafeladatok jelentős részének elvégzése. Meghatározó, hogy a mozgás-, ill. hallórendszer mely része, mikor és mennyire károsodott, és ez milyen mértékű funkciócsökkenést okoz.

Hallássérültek esetében kiemelt jelentőségű a megfelelő kommunikációs csatorna megválasztása, a beszédértés optimális feltételeinek biztosítása. A munkafeladatok kiadásánál fontos pl. a jó szájról olvasási kép, a vizuális szemléltetés, a jelnyelv egyes elemeinek ismerete, vezeték nélküli kommunikációs eszközök, rendszerek alkalmazása.

Mozgássérülteknél a munkatér berendezéseinek ergonómikus, a kerekesszékhez igazodó kialakítása, a fizikai akadálymentesítés biztosítása (pl. liftek, kapaszkodók, csúszásgátlók felszerelése) elengedhetetlen.

 

Milyen személyes jellemzők előnyösek a „Közlekedési mérnök” foglalkozásnál?

 

Amikor döntést hozunk, fontos átgondolnunk, hogy rendelkezünk-e az adott foglalkozásra jellemző egyéni sajátosságokkal (érdeklődés, képességek, készségek, munkamód). A tulajdonságok megléte valószínűvé teszi, hogy örömmel végezzük a munkánkat, és sikeresek, elégedettek leszünk az adott foglalkozásban. Természetesen minden foglalkozásnál más és más személyes jellemzők előnyösek, és mi magunk is különbözünk egymástól abban, hogy milyen mértékben rendelkezünk ezekkel.

A „Közlekedési mérnök” szakma azoknak felel meg leginkább, akikre jellemzőek az alábbi kompetenciák, érdeklődés és munkamód típusok:

 

Kompetenciák (legfontosabb készségek, képességek):

 • Technológiai, műszaki kompetencia a munka szakszerű elvégzése érdekében, hogy gyakorlatias módon tudja alkalmazni a tudását új technológiák, berendezések tervezésekor;
 • Logikus gondolkodás a mérnöki megoldások kidolgozása érdekében;
 • Digitális kompetencia a számítógép magabiztos használatához;
 • Térbeli gondolkodás, ami a közlekedési hálózatok tervezéséhez, a műszaki problémák megoldásához elengedhetetlen;
 • Figyelem, hogy a munkavégzést befolyásoló külső és belső hatásokat kizárja, hosszan és állandó szinten tudja tartani a munkára irányuló figyelmet;
 • Önállóság az egyes tervezési folyamatoknál, a munkaszervezési feladatok során, hogy a feladatokat egyedül is képes legyen megtervezni, azokról dönteni, majd kivitelezni, és az eredményt ellenőrizni;
 • Tanulás, az új szakmai információk feldolgozásához és értékeléséhez, valamint a megszerzett ismeretek alkalmazására különféle színtereken, sok új fejlesztés van a területen;
 • Együttműködés a hatékony csapatmunka érdekében.

 

Érdeklődési irányok: Elemző – Megvalósító – Tárgyias – Irányító

 

Az ilyen érdeklődésű emberekhez közel áll a tervezői tevékenység, az elemzés és a logikai feladatok megoldása. A munkafolyamatokban szeret problémákat megoldani, a dolgok mélyére látni, és a problémák megoldásához elméleti úton eljutni. Előnyben részesíti, ha olyan munkát végezhet, amelynek belátható időn belül, kézzelfogható eredménye van. A munkavégzés során szívesen használ eszközöket vagy gépeket (pl. számítógép). Fontos számára, hogy maga szervezze meg saját maga és mások tevékenységét is, melynek során jól tudja a helyzeteket alakítani, és embereket e helyzetekben cselekvésre ösztönözni.

 

Munkamód: Önálló – Globális – Gyakorlatias – Tárgyias

 

Ez azt jelenti, hogy a „Közlekedési mérnök” az önállóan végezhető feladatokat saját ritmusában, tempójában végzi. Munkája során elsősorban azt kedveli, ha az elemző gondolkodásmódot használhatja. Az egyén munkája során a globális gondolkodást kedveli. Szívesen fordítja a figyelmét az ok-okozati összefüggésekre. Ügyesen ragadja meg a feladatok, folyamatok lényegét. Előnyben részesíti, ha az általa végzett munka során kézzelfogható dolgokkal foglalkozhat. Munkája során szívesen dolgozik eszközökkel, szerszámokkal.

 

Milyen eséllyel találok munkát, ha „Közlekedési mérnök” leszek?

 

Elhelyezkedési kilátások (várható munkaerőpiaci kereslet):

 

A „Közlekedési mérnök” jellemzően alkalmazottként dolgozik. Jó elhelyezkedési eséllyel indulhat a munkaerőpiacon. Munkahelyet találhat közlekedési vállalatoknál, szállítmányozási és logisztikai vállalkozásoknál, közlekedéssel, szállítással foglalkozó, azzal kapcsolatban álló egyéb területeken (közlekedési vállalatok, speditőr cégek, járműkereskedelmi szolgáltató egységek, szervizek, logisztikai központok, helyi közlekedési vállalatok, önkormányzatok, közlekedési hatóságok, Magyar Honvédség, belügyi és védelmi szervezetek stb.). A közlekedés és szállítás a gazdaság dinamikusan fejlődő ágazata. Aki ebben a szakmában szerez képzettséget, biztos lehet benne, hogy nagyon hamar stabil és jól fizető állást fog találni mind a hazai, mind az Európai Unió munkaerőpiacán.

A „Közlekedési mérnök” iránt jelentős a munkaerőpiaci kereslet.

Várhatóan a képzéssel betölthető állások száma meghaladja a képzést elvégzők számát, ezért könnyen talál munkát, aki ezt a foglalkozást választja.

 

Mennyi lesz a bérem, ha „Közlekedési mérnökként” fogok dolgozni?

 

A fizetés a „Közlekedési mérnök” szakmai tapasztalatától, életkorától, illetve a vállalkozás méretétől, földrajzi elhelyezkedésétől, árbevételétől függően változhat.

A „Közlekedési mérnök” fizetése meghaladja az országos átlagbért.

A kezdő átlagkereset havi bruttó 380.000 Ft.

 

Milyen munkakörökben dolgozhatok, ha a „Közlekedési mérnök” foglalkozást választom?

 

Betölthető munkakörök:

 

Forgalomtechnikai szaktanácsadó

Fuvartervező mérnök

Közlekedési mérnök

Városi közlekedési szakmérnök

 

Rokon foglalkozások:

 

Villamosmérnök (energetikai mérnök)

Villamosmérnök (elektronikai mérnök)

Gépészmérnök

Közlekedési technikus