Közösségi-civil szervező

KÖZÖSSÉGI-CIVIL SZERVEZŐ

 

Foglalkozási terület: Művészet, kultúra és kommunikáció

6-jegyű FEOR kód: 391000

 

Miből fog állni a munkám, ha a „Közösségi-civil szervező” foglalkozást választom?

 

A „Közösségi-civil szervező” felkészült közösségi munkás, aki civil ügyekben, szervezésben, kapcsolatépítésben, forrásteremtésben jártas. Segítheti az önszerveződést, a részvételi demokráciát, a civil társadalom fejlesztését, a lakossággal, annak szervezeteivel történő együttműködést, a helyi társadalom fejlesztését. Feladatköre sokrétű, a közösség, szervezet működésének ügyvitelével, szervezésével kapcsolatos munkát végez, amivel hozzájárul ahhoz, hogy a közösség, szervezet tevékenysége minél gazdagabb, sokszínűbb legyen. Az általa megszervezett programokkal a közösségi életet felpezsdíti, érdekessé teszi. Közreműködik a nonprofit szervezetek alapításával és működésével kapcsolatos szervezési feladatok jogszerű lebonyolításában. Kiépíti a helyi kapcsolatrendszert, szervezi a partnerségi együttműködéseket. Ösztönzi a helyi részvételt, szakmailag támogatja a helyi cselekvést. Részt vesz a szervezet, közösség működéséhez szükséges források előteremtésében is. Alkalmazza a megfelelő forrásteremtési technikákat, például szponzorokat keres fel. Hazai és nemzetközi projekteket, pályázatokat tervez meg és hajt végre. Projekteket, pályázati tevékenységet koordinál, lebonyolít. Közreműködik a gazdálkodást érintő döntések előkészítésében, megvalósításában és ellenőrzésében. Részt vesz a nonprofit szervezetek szervezeti-vezetési feladatainak ellátásában. Közreműködik a marketing és PR tevékenységek lebonyolításában. Képzéseket, tréningeket szervez, támogatja az élethosszig tartó tanulást. Koordinálja a szervezet munkatársainak, önkénteseinek munkáját. Alkalmazza az érdekérvényesítő és érdekképviseleti technikákat.

 

Milyen eszközökkel, anyagokkal dolgozik a „Közösségi-civil szervező”?

 

A közösségi-civil szervező munkáját jellemzően a következő eszközök segítik:

 • szórakoztató elektronikai berendezések, pl.: CD lejátszó, MP3 lejátszó, filmvetítő berendezés;
 • marketing eszközök: hirdetések, plakátok, szórólapok, internetes honlap, közösségi média eszközök;
 • jogszabálygyűjtemények;
 • irodatechnikai eszközök: számítógép, irodatechnikai szoftverek, nyomtató, íróeszközök, telefon.

 

Milyen munkakörnyezetben fogok dolgozni, ha „Közösségi-civil szervező” leszek?

 

A közösségi-civil szervező munkáját belső helyszínen, irodai környezetben végzi. Az irodai munkavégzésre jellemző a jó megvilágítás, a tiszta környezet és általában jó hőszabályozás. Egyes rendezvényekre a szabadban is sor kerülhet, ilyenkor a szakember munkavégzési körülményeit az időjárás határozza meg. A munka jellegéből fakadóan a közösségi-civil szervező területén belül sokat utazhat.

A közösségi-civil szervező munkaideje a tevékenységi területétől függően alakulhat a szokásos munkarend szerint, de túlórázás, hétvégi, ünnepnapi munkavégzés előfordulhat, mert a rendezvényekre jellemzően munkaidő után vagy hétvégén, ünnepnapon kerül sor.

 

Milyen képzést célszerű választanom, ha „Közösségi-civil szervező” szeretnék lenni?

 

Ahhoz, hogy valaki közösségi-civil szervezőként dolgozzon, két lehetséges továbbtanulási irányt is választhat. Az egyik lehetőség, ha a „Szociális szolgáltatások” szakmacsoporton belül a „Közművelődési és közönségkapcsolati szakember” (OKJ 54 345 02) szakképesítés megszerzését választja, amely történhet iskolarendszerű nappali vagy esti-levelező, valamint iskolarendszeren kívüli felnőttképzés keretében. Érettségi után, 2 év tanulást követően szerezhető meg a szakképesítés. Az iskolarendszeren kívüli képzési idő 900-1300 óra.

 

A másik lehetőség a felsőfokú továbbtanulásra történő jelentkezés „Közösségszervezés” (Community Coordination) alapképzési szakra.

Képzési terület: Bölcsészettudomány

A képzési idő félévekben: 6 félév

 

Szükséges előképzettség (bemeneti követelmény):

érettségi

 

Továbblépési lehetőség: a Nonprofit menedzser (OKJ 54 345 02) szakképzésben vagy a Közösségfejlesztő animátor (OKJ 55 345 02) ráépülő szakképzésben való részvétel, ill. felsőfokú tanulmányok esetén a „Közösségi és civil tanulmányok” mesterszakon történő továbbtanulás.

 

Melyik iskolában szerezhetem meg a szakképesítést?

 

A szakképzés választásakor a lakóhelyhez közeli vagy a sajátos nevelési igényű fiatalokat fogadó intézményeknél érdemes tájékozódni (honlap, „Nyílt Nap” stb.) a konkrét lehetőségekről.

 

A régió iskolái közül az alábbiakban folyik képzés:

 

SZÁMALK-Szalézi Szakgimnázium (Budapest)

Soter-Line Oktatási Központ

Mátrix Oktatási és Vizsgaközpont (Budapest)

Budapesti Gazdasági Egyetem Kereskedelmi és Idegenforgalmi Kar

Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar

Neumann János Egyetem Pedagógusképző Kar

Zsigmond Király Egyetem

 

Milyen egészségi követelményeknek kell megfelelni, ha a „Közösségi-civil szervező” foglalkozást választom?

 

A közösségi-civil szervező főleg szellemi munkát végez. Tevékenysége nem jár különösebb fizikai megterheléssel. A munkavégzés pszichésen megterhelő lehet a szoros határidők és a közösségszervezői feladatokkal együtt járó magas felelősségérzet miatt.

A közösségi-civil szervező munka elvégzéséhez szükséges egészségügyi elvárások elsősorban a szervezési feladatokhoz és az emberekkel való együttműködéshez kötődnek.

 

A következő egészségügyi követelmények szükségesek a szakma gyakorlásához:

 • szellemi és tartós ülőmunkával járó igénybevételre alkalmas mozgásszervi (gerinc, kéz, kar), szív- és érrendszeri, anyagcsere, endokrinológiai, idegrendszeri (egyes eszméletvesztéssel járó kórképek kizáró okot jelenthetnek) és pszichés (fokozott figyelemre és együttműködésre van szükség) egészségi állapot;
 • jó látás;
 • jó hallás;
 • jó beszélőképesség, tiszta beszéd.

 

Egészségre ártalmas tényezők:

 • ergonómiai kóroki tényezők (tartós ülés, billentyűzet- és egérhasználat hatásai);
 • fokozott figyelem, időkényszer okozta stressz;
 • képernyő, számítógép tartós használata által kiváltott egészségkárosító tényezők (látás, idegrendszeri elváltozások).

 

Mozgás-, látás- és hallássérültek a sérülés típusától és mértékétől függően láthatják el ezt a munkakört. A sérüléstípusoknak megfelelő módosításokkal, a munkahely fizikai és infokommunikációs akadálymentesítésével, speciális eszközök – pl. rámpa, Jaws program – beszerzésével segíthető elő, hogy ezen a pályán dolgozhassanak.

 

Milyen személyes jellemzők előnyösek a „Közösségi-civil szervező” foglalkozásnál?

 

Kompetenciák (legfontosabb készségek, képességek):

 

 • Felelősségtudat, mert tevékenységével nagy hatással van a szervezet, közösség életére;
 • Kommunikációs képesség, hogy a közösség tagjaival könnyen megtalálja a közös hangot, és a partnerekkel való kapcsolatteremtés érdekében;
 • Tolerancia a közösség és a szervezet tagjaival való együttműködés elősegítéséhez, mások elfogadásához;
 • Együttműködés a más szakemberekkel való jó munkakapcsolat érdekében;
 • Önállóság, hogy munkája során a szükséges lépéseket meg tudja tenni, döntéseit saját felelősségi körén belül fel tudja vállalni.

 

Érdeklődési irányok: Közösségi – Irányító – Megvalósító

 

Az ilyen érdeklődésű emberek fontosnak tartják, hogy mások számára hasznos, fontos, segítő vagy szolgáltató tevékenységet végezhessenek. Szeretnek beszélgetést kezdeményezni, közreműködni mások szükségleteinek felismerésében, problémáik megoldásában. Olyan helyzetekben érzik jól magukat, ahol mindig van megoldandó feladat, és vállalhatják a kezdeményező, irányító, szervező szerepet. Keresik azokat a helyzeteket, ahol folyamatosan változatos, új kihívásokkal szembesülhetnek. Gyorsan átlátják a különféle helyzetek követelményeit, és hajlandóak a megoldás érdekében cselekedni, másokat mozgósítani, lelkesíteni, a feladatok megoldását megszervezni. Biztonságot jelent számukra, ha tisztában vannak teendőikkel, és megnyugtató számukra, ha tudják, hogy pontosan meddig terjed a felelősségük.

 

Munkamód: Személyközpontú – Önálló – Irányító

 

Ez azt jelenti, hogy a „Közösségi-civil szervező” munkájának középpontjában emberek helyzetének javítása, a velük való kapcsolattartás áll. Elsősorban azt kedveli, ha emberekkel alakít ki és tart fenn kapcsolatot. Az önállóan végezhető feladatokat saját ritmusában, tempójában végzi. Tevékenységének további fontos része másokat mozgósítani, lelkesíteni, a feladatok megoldását megszervezni.

 

Milyen eséllyel találok munkát, ha „Közösségi-civil szervező” leszek?

 

Elhelyezkedési kilátások (várható munkaerőpiaci kereslet):

 

A „Közösségi-civil szervező” jellemzően alkalmazottként dolgozik.

A közigazgatásban az önkormányzatoknál, illetve az oktatási, kulturális, szociális intézményekben az önsegítés és önszerveződés, a részvételi demokrácia, a civil társadalom fejlesztése és a lakossággal, annak szervezeteivel történő együttműködés érdekében egyre nagyobb szerepet kaphat az e területen képzett, felkészült szakember.

A civil szféra részben saját szervezetei működtetéséhez, részben az e szervezetek által megvalósítandó programokban és projektekben is alkalmazhatja a közösségi-civil szervező szakembereket.

Az üzleti szektor a közösségi-civil szervezők munkába állításával, azok szakértelmének felhasználásával, a társadalmi kapcsolatok szélesítésével fokozhatja hatékonyságát.

 

A közösségi-civil szervezőre változatos munkalehetőségek várnak. Alapítványoknál, civil szervezeteknél, a közművelődés és a kultúra művelődés- és közösségszervezési, illetve humánfejlesztési területein, kormányzati és önkormányzati szférában, sajtóban és médiában, tudományos kutatóintézetekben, közvélemény-kutató intézetekben, felnőttképzéseket illetve tudományos, kulturális, sport, szabadidős és szórakoztatási jellegű rendezvényeket és foglalkozásokat szervező magán- és állami cégeknél helyezkedhetnek el.

Várhatóan a képzéssel betölthető állások száma hasonlóan alakul a képzést elvégzők számához, ezért könnyen talál munkát, aki ezt a foglalkozást választja.

 

Mennyi lesz a bérem, ha „Közösségi-civil szervezőként” fogok dolgozni?

 

A fizetés a közösségi-civil szervező szakmai tapasztalatától, életkorától, illetve a munkáltató jellegétől, méretétől, földrajzi elhelyezkedésétől függően változhat.

A közösségi-civil szervező fizetése rendszerint az országos átlagbér körül alakul.

Az átlagkereset havi bruttó 290.000 Ft.

 

Milyen munkakörökben dolgozhatok, ha a „Közösségi-civil szervező” foglalkozást választom?

 

Betölthető munkakörök:

 

Közösségi-civil szervező

Civil szervezeti kapcsolattartó/referens

 

Rokon foglalkozások:

 

Nonprofit menedzser

Kulturális szervező

Konferencia- és rendezvényszervező