Kulturális szervező

KULTURÁLIS SZERVEZŐ

Foglalkozási terület: Művészet, kultúra és kommunikáció

6-jegyű FEOR kód: 271400

 

Miből fog állni a munkám, ha a „Kulturális szervező” foglalkozást választom?

 

A „Kulturális szervező” feladatai a kulturális, művészi élet fellendítéséhez és a közösségfejlesztéshez kapcsolódnak. Kulturális, turisztikai, művészeti rendezvények, kiállítások, koncertek, gasztronómiai és folklór programok kitalálásáért és megszervezéséért, lebonyolításáért felelős. Munkája a program koncepciójának kitalálásától egészen annak megvalósulásáig tart, beleértve a pénzügyi elszámolásokat is. Kulturális értékeket közvetít, művelődési, művészeti, szórakoztató, szabadidős és sport-programokat szervez. Művészeti csoportokat, hagyományőrző klubokat, szakköröket vezet, vagy azok működéséhez nyújt szakmai segítséget. Ismeretterjesztő előadásokat, vetélkedőket, játszóházakat, vásárokat, népünnepélyeket, fesztiválokat, ünnepi műsort tervez, szervez, bonyolít. Ötleteket keres, hogy milyen – már meglévő vagy új – programokon vennének részt szívesen az emberek. Átgondolja a meglévő programokat, és annak mentén feltárja a helyszínre, időpontra és költségkeretekre vonatkozó lehetőségeket. Összeállítja, hogy milyen feladatai vannak, kikkel kell a kapcsolatot felvenni a kulturális program lebonyolításához. Intézkedik, hogy a szükséges tárgyi feltételek rendelkezésre álljanak, és a szükséges engedélyeket megszerezze. Megszervezi a programot. Felveszi a kapcsolatot a meghívott előadókkal. Ellenőrzi, hogy a szükséges eszközök, berendezési tárgyak, pl. szék, asztal, hangszerek, hangfal a kellő időben legyenek a helyükön. Lebonyolítja a programot. Koordinálja a munkatársak, segítők, résztvevők munkáját, a felmerült problémákra gyors megoldást talál. Ha szükséges helyszínbontási munkálat a program után, azt is elvégezteti. Kifizetéseket intéz a megjelent előadóknak, munkatársainak. Az egyes programokat követően begyűjti a véleményeket, és azokat kielemzi, hogy levonhassa a tanulságokat a további programok még sikeresebb szervezése érdekében. Nyilvántartásokat vezet. Többek között költségvetést készít, begyűjti a program számláit. Az előadók elérhetőségeit is feljegyzi. Helyi, kistérségi kapcsolatokat épít. Közönségszervezéssel foglalkozik. Programinformációkat és egyéb kulturális információkat gyűjt és szolgáltat.

 

Milyen eszközökkel, anyagokkal dolgozik a „Kulturális szervező”?

 

A „Kulturális szervező” jellemzően főleg telekommunikációs eszközökkel és irodai berendezésekkel dolgozik. Alkalmazott eszközök például:

 • mobiltelefon a munkatársakkal való állandó kapcsolattartáshoz;
 • számítógép megfelelő szoftverrel és internetkapcsolattal, adatbázisokkal;
 • irodai eszközök, pl. nyomtató, fax, szkenner;
 • íróeszközök, jegyzettömb;
 • gépjármű.

 

Munkája során dolgozhat szóróanyagokkal, prospektusokkal, illetve minden olyan anyaggal, eszközzel, amely az adott programhoz szükséges. Ő készíti elő a szerződéseket, és gyűjti be a számlákat is.

 

Milyen munkakörnyezetben fogok dolgozni, ha „Kulturális szervező” leszek?

 

A „Kulturális szervező” többnyire saját irodával is rendelkezik, ahol a háttérmunkát (pl. tervezés, dokumentálás, szerződéskötés stb.) végzi. Az iroda lehet egy kisebb szoba vagy úgynevezett nyitott iroda, ahol más kollégákkal egy légtérben dolgozik. Munkáját akár egy munkanapon belül is változó munkakörnyezet és a gyakori közlekedési, utazási igény jellemzi. Amikor a programon részt vesz, a hagyományosan épületben zajló események mellett a szabadban is dolgozhat.

A „Kulturális szervező” munkaideje többnyire eltér a szokásos munkarendtől. Igazodik a különféle programokhoz. A kulturális programot megelőző közvetlen időszakban, illetve a rendezvény ideje alatt jellemző a túlóra, valamint az estébe nyúló, illetve hétvégi munkavégzés is. A háttérmunkát rugalmas időbeosztás szerint végezheti, de ügyelnie kell arra, hogy határidőre elkészüljön.

 

Milyen képzést célszerű választanom, ha „Kulturális szervező” szeretnék lenni?

 

Ahhoz, hogy valaki „Kulturális szervezőként” dolgozzon, a „Művészet, közművelődés, kommunikáció” szakmacsoporton belül a „Kulturális rendezvényszervező” (OKJ 51 345 01) szakképesítés megszerzése megfelelő kiindulópont lehet. Az oktatás iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú tanfolyami képzés keretében történik. A felnőttképzésben, a képzőhelytől függően, 240-360 óra között változhat a képzési idő.

További lehetőség a „Közművelődési és közönségkapcsolati szakember” (OKJ 54 345 02), 900-1300 óra, az „Előadóművészeti szervező” (OKJ 51 345 09), képzési idő 320-480 óra és az „Előadóművészeti közönség kezelő” (OKJ 51 345 08) vagy a „Közösségfejlesztő animátor” (OKJ 55 345 02) szakképesítés megszerzése.

A másik lehetőség a felsőfokú továbbtanulás. A „Közösségszervezés” (Community Coordination) alapszakra történő jelentkezés megfelelő választás lehet.

 

Szükséges előképzettség (bemeneti követelmény):

 

A szakképesítés megszerzésének előfeltétele: érettségi

 

Továbblépési lehetőség: szakirányú továbbképzésen, vagy a „Kulturális mediáció” (Cultural Mediation) mesterképzésben való részvétel.

 

Melyik iskolában szerezhetem meg a szakképesítést?

 

A szakképzés választásakor a lakóhelyhez közeli vagy a sajátos nevelési igényű fiatalokat fogadó intézményeknél érdemes tájékozódni (honlap, „Nyílt Nap” stb.) a konkrét lehetőségekről.

 

A régió iskolái közül az alábbiakban folyik képzés:

 

Soter-Line Oktatási Központ (Budapest)

Prestige Oktatási Stúdió (Budapest)

EFEB Érettségizettek Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája (Budapest)

OKTÁV Továbbképző Központ (Budapest)

AkadémiaLight Kft. (Villányi Úti Konferenciaközpont és Szabadegyetem Alapítvány)

2007 Kapos Felnőttképző Központ Kft. (Budapest)

Mátrix Oktatási és Vizsgaközpont (Budapest)

NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. (Budapest)

SZÁMALK-Szalézi Szakgimnázium (Budapest)

Színház és Film Intézet (Budapest)

 

A régió felsőoktatási intézményei közül az alábbiakban folyik képzés:

 

Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar (Budapest)

Budapesti Gazdasági Egyetem Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar (Budapest)

Milton Friedman Egyetem (a Zsigmond Király Egyetem jogutódja) (Budapest)

 

 

Milyen egészségi követelményeknek kell megfelelni, ha a „Kulturális szervező” foglalkozást választom?

 

A „Kulturális szervező” tevékenysége jellemzően szellemi munka. Jó állóképességre szüksége van, mivel néha több órán keresztül kell állnia. Pszichés megterhelést jelenthet a kulturális programokban érintett és érdekelt emberekkel való folyamatos kapcsolattartás, az esetleges konfliktusok és a tartós koncentráció, tekintettel a sok információra. Jellemző lehet a fokozott stressz, hogy minden a legnagyobb rendben menjen. Az adódó, váratlanul felmerülő problémákra is megoldást kell találnia.

A „Kulturális szervezővel” szembeni egészségügyi elvárások a következők:

 • jó látás és ép hallás a program teljes körű megtervezéséhez, lebonyolításához;
 • jó beszélőképesség a munkatársakkal és fellépőkkel való zavartalan kommunikációhoz;
 • ép és terhelhető gerinc, karok és kezek a számítógép kezeléséhez, a munka fizikai részének ellátásához;
 • fokozott figyelemre, együttműködésre alkalmas egészségi állapot;
 • érzelmi terhelhetőség;
 • korlátózó tényező lehet a szakmai alkalmasság elbírálásánál a váltakozó munkahelyen és gyakori utazást igénylő vagy a sok gyaloglást és/vagy járkálást igénylő munkahelyen nem dolgozhat egészségügyi tilalom.

 

Környezeti ártalmak:

 

A „Kulturális szervező” munkájára nem jellemzőek környezeti ártalmak, veszélyek. Ugyanakkor, mint kisebb kockázat, megemlíthető, hogy baleseti veszélyforrás lehet a rendezvény eszközeinek és berendezéseinek (pl. világítás-, hangtechnika) nem megfelelő használata.

 

A munkakör átszervezésével, egyéni, sérülésspecifikus módosításával, a munkakörnyezet ergonómikus kialakításával, speciális eszközök beszerzésével mozgás- és hallássérültek számára is lehetővé válhat a munkafeladatok egy részének elvégzése. Meghatározó, hogy a mozgás-, ill. hallórendszer mely része, mikor és mennyire károsodott, és ez milyen mértékű funkciócsökkenést okoz.

 

Milyen személyes jellemzők előnyösek a „Kulturális szervező” foglalkozásnál?

 

Amikor döntést hozunk, fontos átgondolnunk, hogy rendelkezünk-e az adott foglalkozásra jellemző egyéni sajátosságokkal (érdeklődés, képességek, készségek, munkamód). A tulajdonságok megléte valószínűvé teszi, hogy örömmel végezzük a munkánkat, és sikeresek, elégedettek leszünk az adott foglalkozásban. Természetesen minden foglalkozásnál más és más személyes jellemzők előnyösek, és mi magunk is különbözünk egymástól abban, hogy milyen mértékben rendelkezünk ezekkel.

A „Kulturális szervező” szakma azoknak felel meg leginkább, akikre jellemzőek az alábbi kompetenciák, érdeklődés és munkamód típusok:

 

Kompetenciák (legfontosabb készségek, képességek):

 

 • Önállóság, hiszen sokszor gyorsan, egyedül kell döntéseket hoznia, megtalálni a legmegfelelőbb megoldást;
 • Kreativitás az egyéni megoldások, eredeti ötletek érdekében;
 • Kommunikációs képesség, a kapcsolatépítéshez, tárgyalásokhoz elengedhetetlen az egyértelmű, könnyen befogadható információátadás;
 • Figyelem, hogy át tudja látni a több szálon futó folyamatokat;
 • Együttműködés a lebonyolító csapattal, fellépőkkel, előadókkal, partnerekkel;
 • Konfliktuskezelés, stressztűrés, mivel gyakran kerül váratlan, azonnali megoldást igénylő helyzetekbe.

 

Érdeklődési irányok: Irányító – Megvalósító – Közösségi

 

Az ilyen érdeklődésű emberek olyan helyzetekben érzik jól magukat, ahol mindig van megoldandó feladat, és vállalhatják a kezdeményező, irányító, szervező szerepet. Keresik azokat a helyzeteket, ahol változatos, folyamatosan új kihívásokkal szembesülhetnek. Gyorsan átlátják a különféle helyzetek követelményeit, és hajlandóak a megoldás érdekében cselekedni, másokat mozgósítani, lelkesíteni, a feladatok megoldását megszervezni. Szívesen foglalkoznak gyakorlati problémák megoldásával, kivitelezésével. A gyakorlati megoldások emberei. Előnyben részesítik, hogy munkájuknak belátható időn belül kézzelfogható, látható eredménye legyen. Fontosnak tartják, hogy mások számára hasznos, fontos, segítő vagy szolgáltató tevékenységet végezhessenek. Szeretnek beszélgetést kezdeményezni, közreműködni mások szükségleteinek felismerésében, problémáik megoldásában. Olyan feladatokban érzik jól magukat, ahol társaságban, csapatban, munkacsoportban dolgozhatnak

 

Munkamód: Változatos – Önálló – Személyközpontú

 

Ez azt jelenti, hogy a „Kulturális szervező” azt kedveli, ha munkája során mindig újszerű problémák merülnek fel, sokfajta, eltérő jellegű feladatot láthat el. Előnyben részesíti, ha a munkáját saját ritmusában, tempójában végezheti, és kézzelfogható dolgokkal foglalkozhat. Azt szereti, ha emberekkel alakíthat ki és tarthat fenn kapcsolatot, illetve szóban és/vagy írásban kommunikálhat velük. Emberek helyzetének javítása, kiszolgálása, a velük való kapcsolattartás áll tevékenységének középpontjában.

 

Milyen eséllyel találok munkát, ha „Kulturális szervező” leszek?

 

Elhelyezkedési kilátások (várható munkaerőpiaci kereslet):

 

A „Kulturális szervező” egy kulturális intézmény vagy rendezvényszervező cég alkalmazottjaként dolgozik.

A jó, piacképes szakmák között a „Kulturális szervező” kiemelt helyen áll, hiszen szakszerű munkájára mindig szükség lesz. Hosszú távú munkalehetőséget jelent.

Várhatóan a képzéssel betölthető állások száma és a képzést elvégzők száma hasonlóan alakul, ezért könnyen talál munkát, aki ezt a foglalkozást választja.

 

Mennyi lesz a bérem, ha „Kulturális szervezőként” fogok dolgozni?

 

A fizetés a „Kulturális szervező” szakmai tapasztalatától, életkorától, illetve a vállalkozás méretétől, földrajzi elhelyezkedésétől, forgalmától függően változhat.

A „Kulturális szervező” fizetése az országos átlagbért nem éri el.

Az átlagkereset havi bruttó 235.000 Ft.

 

Milyen munkakörökben dolgozhatok, ha a „Kulturális szervező” foglalkozást választom?

 

Betölthető munkakörök:

 

Fesztiválszervező

Impresszárió

Koncertszervező

Kulturális szervező

Látogatásszervező

Művelődésszervező

Művészeti szervező

Népművelő

Producer (kulturális)

Produkciós menedzser (szórakoztatóipar)

Program koordinátor

Programigazgató (kulturális szolgáltatás)

Programszervező (kulturális)

Színházi szervezőtitkár

Tárlatvezető népművelő

Vezető producer

Zenei producer

 

Rokon foglalkozások:

 

Piackutató, reklám- és marketingtevékenységet tervező, szervező

Konferencia- és rendezvényszervező