Marketing- és PR-ügyintéző

MARKETING- ÉS PR-ÜGYINTÉZŐ

Foglalkozási terület: Gazdaság kereskedelem és marketing

6-jegyű FEOR kód: 363200

 

Miből fog állni a munkám, ha a „Marketing- és PR-ügyintéző” foglalkozást választom?

 

A „Marketing- és PR-ügyintéző” a szervezet marketing- és PR-tevékenységét szervezi, koordinálja. Munkája a szervezet jó hírnevének, pozitív megítélésének kialakítására, illetve fenntartására irányul. Fő feladata a vállalat vagy szervezet által kínált termékek vagy szolgáltatások népszerűsítése, az értékesítés támogatása. Közreműködik a szervezetről kialakított kép formálásában. Segíti a reklám-, marketing- és PR-tevékenységet szervező munkáját. Részt vesz a szervezet kommunikációs filozófiájának, arculatának kidolgozásában és megvalósításában. Feladatkörébe tartozik a közvélemény befolyásolása a vállalattal, illetve annak termékeivel, szolgáltatásaival szembeni kedvező kép kialakításában. Közreműködik az információs programok tervezésében, szervezésében és lebonyolításában. Kiadványok, reklámanyagok, arculati elemek (weboldal, nyomdai anyag, dekoráció, munkaruházat stb.) tervezésében, készítésében vesz részt, illetve ezekre vonatkozóan megbízásokat ad. Online és offline kommunikációs csatornákat működtet és fejleszt. Reklámkampányokat készít elő, hajt végre. Kidolgozza és megszervezi, hogy adott médiában – pl. nyomtatott sajtóban – megjelenjen a hirdetés. Ehhez költségszámításokat és időtervet is készít, valamint biztosítja, hogy a reklám ideje alatt a termékek elérhetőek legyenek a megjelölt árusító helyeken, a meghirdetett áron. Saját maga, vagy reklámügynökség segítségét igénybe véve eljuttatja a kommunikációs üzeneteket a vásárlókhoz, a külső partnerekhez, valamint a munkatársakhoz. Értékesítés-ösztönző akciókat (pl. termékkóstolókat, vevőtalálkozókat stb.) szervez. Segíti a kiállítások, vásárok és egyéb rendezvények szervezését, a rendezvények forgatókönyvének, hálótervének és háttéranyagainak elkészítését. Ápolja a kapcsolatot a médiával, az írott és nyomtatott sajtó képviselőivel, piackutatókkal. A cég eseményeiről sajtóközleményeket ad ki. Sajtófigyelést végez. Adatbázisokat, címlistákat, protokoll-listát kezel annak érdekében, hogy adott eseményekre meg tudja hívni a legmegfelelőbb embereket.

 

Milyen eszközökkel, anyagokkal dolgozik a „Marketing- és PR-ügyintéző”?

 

A „Marketing- és PR-ügyintéző” jellemzően telekommunikációs eszközökkel és irodai berendezésekkel dolgozik. Alkalmazott eszközök például:

 • mobiltelefon a munkatársakkal, reklámügynökséggel való állandó kapcsolattartáshoz;
 • számítógép megfelelő programokkal, internet kapcsolattal;
 • irodai eszközök, pl. nyomtató, fax, szkenner;
 • prezentációs eszközök, pl. projektor, egyéb vetítő eszköz.

 

Milyen munkakörnyezetben fogok dolgozni, ha „Marketing- és PR-ügyintéző” leszek?

 

A „Marketing- és PR-ügyintéző” munkáját beltéri helyszínen, irodában végzi. Gyakran előfordul, hogy külső partnerekkel tárgyal, aminek színhelye szintén irodai környezet vagy tárgyaló. Reklámakciók, rendezvények, kiállítások alkalmával akár szabadban is dolgozhat.

A „Marketing- és PR-ügyintéző” munkaideje többnyire a szokásos munkarend szerint alakul. Amennyiben egy-egy rendezvény vagy egy különleges akció azt megkívánja, esti, illetve hétvégi munkavégzés is elképzelhető.

 

Milyen képzést célszerű választanom, ha „Marketing- és PR-ügyintéző” szeretnék lenni?

 

Ahhoz, hogy valaki „Marketing- és PR-ügyintézőként” dolgozzon, a „Kereskedelem és marketing” felsőoktatási szakképzés (Commerce and Marketing) megfelelő kiindulópont lehet. A képzés felsőoktatási intézményekben történik.

 

A képzési idő 4 félév.

 

Képzési terület: Gazdaságtudományok

 

Szükséges előképzettség (bemeneti követelmény):

A szakképesítés megszerzésének előfeltétele: érettségi

 

Továbblépési lehetőség: a „Kereskedelem és marketing” (Commerce and Marketing) vagy a „Kommunikáció- és médiatudomány” (Communication and Media Science) alapképzésben, a „Marketing” (Marketing) vagy a „Kommunikáció- és médiatudomány” (Communication and Media Science) mesterképzésben, valamint szakirányú továbbképzésen (pl. „Public Relations és szóvivő”), doktori képzésben való részvétel

 

Melyik iskolában szerezhetem meg a szakképesítést?

 

A szakképzés választásakor a lakóhelyhez közeli vagy a sajátos nevelési igényű fiatalokat fogadó intézményeknél érdemes tájékozódni (honlap, „Nyílt Nap” stb.) a konkrét lehetőségekről.

 

A régió iskolái közül az alábbiakban folyik képzés:

 

Budapesti Gazdasági Egyetem Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar (Budapest)

Budapesti Gazdasági Egyetem Külkereskedelmi Kar (Budapest)

Budapesti Metropolitan Egyetem Üzleti, Kommunikációs és Turisztikai Kar (Budapest)

Edutus Főiskola (Tatabánya)

Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar (Budapest)

Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Kar (Budapest)

Szent István Egyetem Agrár- és Gazdaságtudományi Kar (Gödöllő)

Wekerle Sándor Üzleti Főiskola (Budapest)

 

Milyen egészségi követelményeknek kell megfelelni, ha a „Marketing- és PR-ügyintéző” foglalkozást választom?

 

A „Marketing- és PR-ügyintéző” tevékenysége jellemzően szellemi munka. Pszichés megterhelést jelenthet a rendezvényben érintett és érdekelt emberekkel való folyamatos kapcsolattartás, az esetleges konfliktusok és a tartós koncentráció, tekintettel a sok információra. Jellemző lehet a stressz, hogy minden a legnagyobb rendben menjen. Az adódó, váratlanul felmerülő problémákra is megoldást kell találnia.

A „Marketing- és PR-ügyintézővel” szembeni egészségügyi elvárások a következők:

 • szellemi munkával járó igénybevételre alkalmas mozgásszervi (gerinc, kéz, kar), szív- és érrendszeri, anyagcsere, endokrinológiai, idegrendszeri (egyes eszméletvesztéssel járó kórképek kizáró okot jelenthetnek) és pszichés (fokozott figyelemre és együttműködésre van szükség) egészségi állapot;
 • jó látás;
 • jó hallás;
 • jó kommunikációs képesség.

 

Környezeti ártalmak

 

A „Marketing- és PR-ügyintéző” munkájára jellemző környezeti ártalmak:

 • fokozott figyelem, időkényszer okozta stressz;
 • képernyő, számítógép tartós használata által kiváltott egészségkárosító tényezők (látás, idegrendszeri elváltozások).

 

A munkakör átszervezésével, egyéni, sérülésspecifikus módosításával, a munkakörnyezet ergonómikus kialakításával, speciális eszközök beszerzésével mozgás- és hallássérültek számára is lehetővé válhat a munkafeladatok egy részének elvégzése. Meghatározó, hogy a mozgás-, ill. hallórendszer mely része, mikor és mennyire károsodott, és ez milyen mértékű funkciócsökkenést okoz.

 

Milyen személyes jellemzők előnyösek a „Marketing- és PR-ügyintéző” foglalkozásnál?

 

Amikor döntést hozunk, fontos átgondolnunk, hogy rendelkezünk-e az adott foglalkozásra jellemző egyéni sajátosságokkal (érdeklődés, képességek, készségek, munkamód). A tulajdonságok megléte valószínűvé teszi, hogy örömmel végezzük a munkánkat, és sikeresek, elégedettek leszünk az adott foglalkozásban. Természetesen minden foglalkozásnál más és más személyes jellemzők előnyösek, és mi magunk is különbözünk egymástól abban, hogy milyen mértékben rendelkezünk ezekkel.

A „Marketing- és PR-ügyintéző” szakma azoknak felel meg leginkább, akikre jellemzőek az alábbi kompetenciák, érdeklődés és munkamód típusok:

 

Kompetenciák (legfontosabb készségek, képességek):

 

 • Önállóság, hiszen sokszor gyorsan, egyedül kell döntéseket hoznia, megtalálni a legmegfelelőbb megoldást;
 • Kreativitás az egyéni megoldások, eredeti ötletek érdekében;
 • Kommunikációs képesség, a kapcsolatépítéshez, tárgyalásokhoz elengedhetetlen az egyértelmű, könnyen befogadható információátadás;
 • Figyelem, hogy át tudja látni a több szálon futó folyamatokat;
 • Együttműködés a lebonyolító csapattal, megrendelővel, partnerekkel;
 • Konfliktuskezelés, stressztűrés, mivel gyakran kerül váratlan, azonnali megoldást igénylő helyzetekbe.

 

Érdeklődési irányok: Irányító – Megvalósító – Közösségi

 

Az ilyen érdeklődésű emberek olyan helyzetekben érzik jól magukat, ahol mindig van megoldandó feladat, és vállalhatják a kezdeményező, irányító, szervező szerepet. Keresik azokat a helyzeteket, ahol változatos, folyamatosan új kihívásokkal szembesülhetnek. Gyorsan átlátják a különféle helyzetek követelményeit, és hajlandóak a megoldás érdekében cselekedni, másokat mozgósítani, lelkesíteni, a feladatok megoldását megszervezni. Szívesen foglalkoznak gyakorlati problémák megoldásával, kivitelezésével. A gyakorlati megoldások emberei. Előnyben részesítik, hogy munkájuknak belátható időn belül kézzelfogható, látható eredménye legyen. Fontosnak tartják, hogy mások számára hasznos, segítő vagy szolgáltató tevékenységet végezhessenek. Szívesen lépnek kapcsolatba másokkal, akár üzleti ügyben, akár segítőként. Szeretnek beszélgetést kezdeményezni, közreműködni mások szükségleteinek felismerésében, problémáik megoldásában. Olyan feladatokban érzik jól magukat, ahol társaságban, csapatban, munkacsoportban dolgozhatnak.

 

Munkamód: Változatos – Önálló – Személyközpontú

 

Ez azt jelenti, hogy a „Marketing- és PR-ügyintéző” azt kedveli, ha munkája során mindig újszerű problémák merülnek fel, sokfajta, eltérő jellegű feladatot láthat el. Előnyben részesíti, ha a munkáját saját ritmusában, tempójában végezheti, és kézzelfogható dolgokkal foglalkozhat. Azt szereti, ha emberekkel alakíthat ki és tarthat fenn kapcsolatot, illetve szóban és/vagy írásban kommunikálhat velük. Emberek helyzetének javítása, kiszolgálása, a velük való kapcsolattartás áll tevékenységének középpontjában.

 

Milyen eséllyel találok munkát, ha „Marketing- és PR-ügyintéző” leszek?

 

Elhelyezkedési kilátások (várható munkaerőpiaci kereslet):

 

A „Marketing- és PR-ügyintéző” dolgozhat akár egy nagyobb cégnél, a közszférában vagy civil szervezeteknél is, de magánvállalkozást is indíthat.

A jó, piacképes szakmák között a „Marketing- és PR-ügyintéző” kiemelt helyen áll, hiszen szakszerű munkájára mindig szükség lesz. Hosszú távú munkalehetőséget jelent.

Várhatóan a képzéssel betölthető állások száma és a képzést elvégzők száma hasonlóan alakul, ezért könnyen talál munkát, aki ezt a foglalkozást választja.

 

Mennyi lesz a bérem, ha „Marketing- és PR-ügyintézőként” fogok dolgozni?

 

A fizetés a „Marketing- és PR-ügyintéző” szakmai tapasztalatától, életkorától, illetve a vállalkozás méretétől, földrajzi elhelyezkedésétől, forgalmától függően változhat.

A „Marketing- és PR-ügyintéző” fizetése az országos átlagbért közelíti.

Az átlagkereset havi bruttó 305.000 Ft.

 

Milyen munkakörökben dolgozhatok, ha a „Marketing- és PR-ügyintéző” foglalkozást választom?

 

Betölthető munkakörök:

 

Marketing- és reklámügyintéző

Propaganda előadó

Propagandaszervező

Reklám és propaganda-ügyintéző

Reklám ügyintéző

 

Rokon foglalkozások:

 

Piackutató, reklám- és marketingtevékenységet tervező, szervező

Kulturális szervező