Mechanikaigép-összeszerelő

MECHANIKAIGÉP-ÖSSZESZERELŐ

Foglalkozási terület: Gépészet, nehézipar és egyéb műszaki terület

6-jegyű FEOR kód: 821100

 

Miből fog állni a munkám, ha a „Mechanikaigép-összeszerelő” foglalkozást választom?

 

A „Mechanikaigép-összeszerelő” mechanikai gépeket (pl. motorokat, gépjárműveket, repülőgépeket), géprészleteket állít elő szakaszos vagy folyamatos gyártósoron. Gépjármű-felépítmények részegységeinek összeépítésével foglalkozik. Munkájával kapcsolatosan ellenőriz, karbantart, dokumentál és anyagmozgatást végez. Legfontosabb feladata a gyártás, valamint a feldolgozás során használt gépek, berendezések felügyelete, kezelése, karbantartása, illetve a gyártási feladatokban való részvétel. Előkészíti a gyártáshoz, feldolgozáshoz a gépeket, berendezéseket. Gondoskodik a gépek megfelelő állapotáról, feltölti azokat alapanyaggal. Az anyagokat, eszközöket a gyártás, feldolgozás menete szerint összerendezi. Jelen van a próbaüzem során. A próbatermékek minőségének ellenőrzésében, valamint annak dokumentálásában is részt vesz annak érdekében, hogy a későbbiekben tudja, milyen minőséget várnak el a sori termékeket illetően. A műszaki leírásnak és a folyamat sajátosságainak megfelelően beállítja, elindítja, és üzemelteti a gépeket. Felügyeli működésüket, ellenőrzi teljesítményüket. A gyártási folyamat során minőségellenőrzést, valamint gyártásközi ellenőrzéseket hajt végre. Hibás munkadarabok legyártása esetén megteszi a szükséges lépéseket. A megfelelő gyártmányokat továbbítja a következő munkafázishoz vagy a csomagoláshoz, átvételhez. A munkavégzés során felhalmozódott selejtes munkadarabokat, csomagolószereket a megadott utasítások szerint eltávolítja. A gépek egyszerűbb meghibásodása esetén elvégzi a javítást, beavatkozásokat, módosításokat. Nagyobb probléma esetén gondoskodik a berendezések szervizeléséről. Megszervezi és felügyeli a gépek időszakos karbantartását. Tevékenységét egyénileg vagy szerelőcsoportokban, gyártási folyamatok keretén belül végzi.

 

Milyen eszközökkel, anyagokkal dolgozik a „Mechanikaigép-összeszerelő”?

 

A „Mechanikaigép-összeszerelő” munkája során jellemzően használt eszközök és anyagok attól függően változnak, hogy milyen munkaterületen dolgozik. Általában a következő eszközökkel kerül kapcsolatba a munkavégzés során:

 • fémfeldolgozó, fémmegmunkáló gépek, berendezések, szerszámgépek;
 • szerelő célgépek, összeszerelő sor, szalag;
 • gyártósori speciális eszközök;
 • robotok a különböző gyártási részfeladatok elvégzéséhez;
 • gépi szerszámok: pneumatikus csavarkulcsok, fúrók, hidraulikus emelők stb.;
 • mérőberendezések, – eszközök;
 • gépek karbantartásához szükséges szerszámok, pl. csavarhúzó, csípőfogó.

 

A munkája során használt anyagok nagyban függnek attól, hogy a gyártás milyen termék összeállítását, feldolgozását célozza meg. Ily módon dolgozhat fémmel, műanyaggal, fával, üveggel stb. A berendezések tisztántartásához gyakran alkalmaz különböző tisztító-, fertőtlenítőszereket, valamint a gépek karbantartásához olajakat, kenőanyagokat stb.

 

Milyen munkakörnyezetben fogok dolgozni, ha „Mechanikaigép-összeszerelő” leszek?

 

A „Mechanikaigép-összeszerelő” munkáját beltéri helyszínen, gyártó-, és összeszerelő üzemben, üzemcsarnokban, gépek között végzi. A minőségi munkavégzéshez többnyire biztosított a jó megvilágítás és elegendő hely a futószalag melletti munkavégzéshez.

A „Mechanikaigép-összeszerelő” munkaidő-beosztása az üzem munkarendjétől függ, ehhez igazodik. Dolgozhat a 40 órás, szokásos munkaidőben, de jellemző lehet a többműszakos beosztás, ill. ebből adódóan az esti, éjszakai munkavégzés is. Túlórázás, hétvégi, ünnepnapi munkavégzés szintén előfordulhat, pl. elhúzódó javítások, vészhelyzet vagy szoros szállítási határidők esetén.

 

Milyen képzést célszerű választanom, ha „Mechanikaigép-összeszerelő” szeretnék lenni?

 

Ahhoz, hogy valaki „Mechanikaigép-összeszerelőként” dolgozzon, munkahelyi betanítás is elegendő lehet, de az elhelyezkedésnél előnyt jelenthet a „Közlekedés” szakmacsoporton belül az „Gépjárműépítő, szerelő” (OKJ 34 525 01) vagy a „Gépészet” szakmacsoporton belül az „Autógyártó” (OKJ 34 521 01) szakképesítések megszerzése. Az oktatás történhet iskolarendszerű esti-levelező, valamint iskolarendszeren kívüli felnőttképzés keretében. Aszerint, hogy melyik képzési formát választjuk, eltérő a képzés időtartama. Az iskolarendszerű nappali képzés jellemzően a szakközépiskolákban folyik, ahol 3 év tanulást követően, sikeres szakmai vizsga letételével szerezhető meg a szakképesítés. A képzés részben elméleti jellegű (30%), részben gyakorlati (70%).

Nappali tagozaton a 9. és a 10. évfolyamot követően 140 óra összefüggő szakmai gyakorlat van.

Az esti-levelező vagy a felnőttképzésben, a képzőhelytől függően, 800-1000 óra között változhat a képzési idő.

 

A betanítás során általában az adott munkakör feladatainak lépésről-lépésre történő elsajátítása folyik. A betanítási idő a munkafeladatok bonyolultságától és az adott gyár, üzem képzési rendszerétől függően változik.

 

Szükséges előképzettség (bemeneti követelmény):

 

A fenti szakképesítések megszerzésének előfeltétele: alapfokú iskolai végzettség.

 

Továbblépési lehetőség: a „Mechatronikai technikus” (OKJ 54 523 04), vagy az „Automatikai technikus” (OKJ 54 523 01) vagy a „Gépjármű-építési, szerelési logisztikus” (OKJ 34 841 01) vagy a „Járműipari karbantartó technikus” (OKJ 55 523 07) szakképzésben való részvétel.

 

Melyik iskolában szerezhetem meg a szakképesítést?

 

A szakképzés választásakor a lakóhelyhez közeli vagy a sajátos nevelési igényű fiatalokat fogadó intézményeknél érdemes tájékozódni (honlap, „Nyílt Nap” stb.) a konkrét lehetőségekről.

 

A régióban az alábbi iskolákban folyik képzés:

 

Érdi Szakképzési Centrum Csonka János Műszaki Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája (Szigetszentmiklós)

Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum Csonka János Műszaki Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája (Budapest)

 

Milyen egészségi követelményeknek kell megfelelni, ha a „Mechanikaigép-összeszerelő” foglalkozást választom?

 

A „Mechanikaigép-összeszerelő” álló, időnként kényszertesthelyzetben dolgozik, jellemzően közepesen nehéz fizikai munkát végez. A szakma gyakorlása – a részegységek, összeszerelése, beigazítása, beszerelése stb. – a mozgásrendszer, a karok, kezek, ujjak fokozott használatát igényli. Fizikai nehézséget okozhat a váltakozó műszakhoz való alkalmazkodás. Pszichés megterhelést jelenthet az üzemzavar elhárítása, az elkészült gyártmányok ellenőrzése, tesztelése, a hibásan összeszerelt termékek kiszűrése során a fokozott figyelemösszpontosítás. A gép mellett végzett monoton tevékenység fáradtságot okozhat, ami az éberségi szint csökkenésével, a figyelem csökkenésével járhat. A folyamatos szalagmozgáshoz való alkalmazkodás, az időre való teljesítésből fakadó nyomás fokozott stresszt okozhat.

A „Mechanikaigép-összeszerelő” munka jellegéből fakadóan szükséges egészségügyi tényezők az alábbiak:

 

 • jó látás az aprólékos munkavégzéshez, az esetleges eltérések gyors észrevételéhez;
 • teljes látótér és jó mélységlátás (térlátás);
 • jó egyensúlyérzék;
 • jó tapintás;
 • kézi anyagmozgatással, tartós kényszertesthelyzettel, tartós állómunkával terhelhető mozgásszervek;
 • ép karok, kezek és ujjak a pontos összeszereléshez szükséges aprólékos mozdulatokhoz, a gépek és berendezések kezeléséhez;
 • egyoldalú, ismétlődő, monoton mozgást igénylő munkavégző képesség;
 • jó állóképesség, a fizikai munkavégzés energiaigényét biztosító terhelhetőség (szív-érrendszeri, légzőszervi, mozgásszervi, anyagcsere-, immunrendszeri, hormonális és pszichés megbetegedések kizáró/korlátozó tényezők lehetnek);
 • fokozott figyelemmel járó munkavégzésre alkalmas egészségi állapot;
 • kizáró/korlátozó tényező lehet a szakmai alkalmasság véleményezésénél: a színtévesztés, halláskárosodott zajban való foglalkoztatásának tilalma, kéz- és karrezgéssel járó munkavégzés tilalma.

 

Környezeti ártalmak:

 

A „Mechanikaigép-összeszerelő” munkavégzése a következő ártalmakkal, veszélyekkel járhat:

 • baleseti veszélyforrások lehetnek az üzemben használt gépek. A mozgó és forgó gépalkatrészek elsősorban kézsérülést, a gépek karbantartása, takarítása során eltávolított törmelékek (például fémforgács) szemsérülést okozhatnak;
 • az elektronikus berendezések használata során fennáll az áramütés és az égési sérülés veszélye;
 • zajterhelést a gépek, berendezések idéznek elő;
 • allergiás reakciót válthatnak ki a munka során használt fémek;
 • vegyi ártalom fordulhat elő a gépek tisztítása, fertőtlenítése során alkalmazott vegyi anyagok miatt.

 

Hallássérültek a sérülés típusától és mértékétől függően, a sérüléstípusnak megfelelő módosításokkal, a funkciócsökkenés kompenzálásával láthatják el ezt a munkakört. A munkahely infokommunikációs akadálymentesítésével, speciális eszközök beszerzésével, munkaköri változtatásokkal (egyes feladatok más munkatársaknak történő átadásával) segíthető elő, hogy ezen a pályán dolgozhassanak. A munkavégzés helyszínének akadálymentesítésével, ergonómikusan kialakított környezettel, a munkakör adott sérüléstípusnak megfelelő módosításával mozgássérültek számára is lehetőség nyílhat a munkakör ellátására. Értelmi sérültek esetében egyszerűbb résztevékenységek elvégzésére nyílik lehetőség, melynek betanítása során fontos az új ismeretek fokozatos átadása, a többszöri, sokoldalú szemléltetés.

 

Milyen személyes jellemzők előnyösek a „Mechanikaigép-összeszerelő” foglalkozásnál?

 

Amikor döntést hozunk, fontos átgondolnunk, hogy rendelkezünk-e az adott foglalkozásra jellemző egyéni sajátosságokkal (érdeklődés, képességek, készségek, munkamód). A tulajdonságok megléte valószínűvé teszi, hogy örömmel végezzük a munkánkat, és sikeresek, elégedettek leszünk az adott foglalkozásban. Természetesen minden foglalkozásnál más és más személyes jellemzők előnyösek, és mi magunk is különbözünk egymástól abban, hogy milyen mértékben rendelkezünk ezekkel.

A „Mechanikaigép-összeszerelő” szakma azoknak felel meg leginkább, akikre jellemzőek az alábbi kompetenciák, érdeklődés és munkamód típusok:

 

Kompetenciák (legfontosabb készségek, képességek):

 

 • Technológiai, műszaki kompetencia a berendezések biztos működtetéséhez, a pontos szereléshez;
 • Fizikai erőnlét, hogy a munkával járó terheléssel szemben szervezete ellenálló legyen;
 • Kézügyesség, hiszen sokszor aprólékos mozdulatokkal kell egészen kicsi alkatrészeket összeszerelni;
 • Figyelem, mert ehhez a munkához nagyon fontos a részletek alapos figyelemmel kísérése, valamint a pontos, aprólékos munkavégzés;
 • Kitartás, hogy a sokszor egyhangú munka ellenére folyamatos figyelmet tudjon biztosítani az alapos munkavégzés érdekében.

 

Érdeklődési irányok: Tárgyias – Megvalósító

 

Az ilyen érdeklődésű emberek szívesen dolgoznak különféle eszközökkel, berendezésekkel. Szeretik, ha munkájuknak kézzelfogható eredménye van. Előnyben részesítik a jól meghatározott keretek között, pontos szabályok alapján végezhető munkát.

 

Munkamód: Tárgyias – Gyakorlatias – Aprólékos

 

Ez azt jelenti, hogy a „Mechanikaigép-összeszerelő” szívesen dolgozik különböző eszközökkel és anyagokkal. Elsősorban azt kedveli, ha az általa végzett munka során kézzelfogható dolgokkal foglalkozhat. A feladatokat pontosan, sorrendben szereti végezni.

 

Milyen eséllyel találok munkát, ha „Mechanikaigép-összeszerelő” leszek?

 

Elhelyezkedési kilátások (várható munkaerőpiaci kereslet):

 

A „Mechanikaigép-összeszerelő” jellemzően alkalmazottként dolgozik egy gyárban, üzemben, többnyire a gyártósor, futószalag mellett.

A „Mechanikaigép-összeszerelő” iránt a jövőben növekvő munkaerőpiaci keresletre számíthatunk.

Várhatóan a képzéssel betölthető állások száma meghaladja a képzést elvégzők számát, ezért könnyű lesz elhelyezkedni.

 

Mennyi lesz a bérem, ha „Mechanikaigép-összeszerelőként” fogok dolgozni?

 

A fizetés a „Mechanikaigép-összeszerelő” szakmai tapasztalatától, életkorától, illetve a cég méretétől, földrajzi elhelyezkedésétől, árbevételétől függően változhat.

A „Mechanikaigép-összeszerelő” fizetése az országos átlagbérnél alacsonyabb.

Az átlagkereset havi bruttó 240.000 Ft.

 

Milyen munkakörökben dolgozhatok, ha a „Mechanikaigép-összeszerelő” foglalkozást választom?

 

Betölthető munkakörök:

 

Automata összeszerelő gépsor kezelője

Automatagép-kezelő, gépgyártás

Fémtermék-összeszerelő

Finomgyártósori gépkezelő, gépszerelő

Finommechanikai összeszerelő

Gépgyártósori gépkezelő, gépszerelő

Gépjármű-összeszerelő

Gépkocsi-összeszerelő

Gumiabroncs-felszerelő

Gyártósori összeszerelő

Háztartási gépgyártó

Karosszéria összeszerelő

Motorkészítő

Porlasztó készítő

Szalagmunkás

 

Rokon foglalkozások:

 

Gépjármű- és motorkarbantartó, -javító

Mechanikaigép-karbantartó, -javító (műszerész)

Mezőgazdasági és ipari gép (motor) karbantartója, javítója

Kerékpár-karbantartó, -javító

Villamos gépek és készülékek műszerésze, javítója

Villamosberendezés-összeszerelő