Megújulóenergia-gazdálkodási technikus

MEGÚJULÓENERGIA-GAZDÁLKODÁSI TECHNIKUS

Foglalkozási terület: Környezetvédelem

6-jegyű FEOR kód: 313905

 

Miből fog állni a munkám, ha a „Megújulóenergia-gazdálkodási technikus” foglalkozást választom?

 

A Föld állapotának megőrzése, illetve az állapotromlás lassítása érdekében elengedhetetlen, hogy olyan megoldásokhoz nyúljunk az energia előállítása terén, ami kevésbé megterhelő a környezet számára. A megújuló energiaforrások használatának révén kímélhetjük a környezetünket, és minimalizálhatjuk az energiafelhasználásból adódó környezetszennyezést.

Megújuló energiaforrás: olyan energiaforrás, amely természeti folyamatok során folyamatosan rendelkezésre áll, vagy újratermelődik (nap-, szél-, vízenergia, biomassza stb.).

A „Megújulóenergia-gazdálkodási technikus” a természetben található megújuló energiaforrások hasznosításához szükséges különböző rendszerek működését támogatja. Napelemeket, szélgenerátort, biogáz erőművet szerel, üzemeltet, hibajavítást végez. Tevékenységével nagyban hozzájárul ahhoz, hogy a felhasználók széles köre hatékonyan használja fel mindennapjai során a Föld energiáit, valamint annak költségei is ideálisak legyenek, illetve környezetvédelmi szempontból is a lehető legjobb megoldást válassza egy adott építmény energiaellátására. Megtervezi és telepíti az optimális megújuló energiával működő rendszert. Felméri a helyszíni adottságokat. A felmérés eredményeinek megfelelően kiválasztja a megfelelő energiaforrást, az ahhoz szükséges gépeket és berendezéseket. Javaslatot tesz azok használatára. A megrendelővel történő egyeztetés után megtervezi a munkafolyamatot, anyag-, eszköz- és emberi erőforrás-felhasználást. A kiválasztott megújuló energiaforrásnak megfelelő kivitelezési tervet készít.  Az elfogadott tervek alapján kiépíti a rendszert, vagy felügyeli annak kiépítését. Közreműködik a megújuló energiát hasznosító kiserőmű szerelésében, a hálózati csatlakozás előkészítésében, üzemeltetésében. Villamos mérőműszereket használ, méréseket végez. Amennyiben a megújuló energiát hasznosító rendszer meghibásodik, elhárítja a zavart.

 

Milyen eszközökkel, anyagokkal dolgozik a „Megújulóenergia-gazdálkodási technikus”?

 

A „Megújulóenergia-gazdálkodási technikus” elsősorban a következő munkaeszközökkel dolgozik:

 • mérőeszközök és műszerek a felmérések végzéséhez;
 • számítógép és speciális számítógépes tervezési programok, szimulációs és tervező-szoftverek;
 • számítógéppel automatizált rendszerek, a kész rendszerek működtetéséhez;
 • a rendszerek kiépítéséhez különböző szerszámok és gépek, például fúró- és vésőgép;
 • csövek és egyéb kiegészítő berendezések, például szivattyúk, motorok;
 • napelemek, napkollektorok;
 • kéziszerszámok a karbantartáshoz, például: fúró, véső, csavarhúzó;
 • irodatechnikai eszközök: nyomtató, szkenner, íróeszközök, telefon.

 

Milyen munkakörnyezetben fogok dolgozni, ha „Megújulóenergia-gazdálkodási technikus” leszek?

 

A „Megújulóenergia-gazdálkodási technikus” jellemzően részben irodában, termelő üzemben, részben szabadban (például egy építkezés helyszínén, egy szélerőműnél) dolgozik. A terepmunkák és helyszíni szemlék, szemrevételezések és felmérések sok utazással járnak.

A „Megújulóenergia-gazdálkodási technikus” 40 órás, szokásos munkaidőben, többnyire egyműszakos munkabeosztásban dolgozik. Ha a munkáltató munkaideje többműszakos, akkor előfordulhat többműszakos munkarend, illetve olyan tevékenység, melyet csak a munkáltató hivatalos munkaidején túl lehet elvégezni – például egy karbantartási munkát állásidőben. Ilyen esetekben akár éjszakai vagy hétvégi munkavégzés is lehetséges.

 

Milyen képzést célszerű választanom, ha „Megújulóenergia-gazdálkodási technikus” szeretnék lenni?

 

Ahhoz, hogy valaki „Megújulóenergia-gazdálkodási technikusként” dolgozzon, több szakképesítés is lehetőséget nyújt. az „Elektronika-elektrotechnika” szakmacsoporton belül az „Erősáramú elektrotechnikus” (OKJ 54 522 01) szakképesítés vagy a „Fluidumkitermelő technikus” (OKJ 55 544 02) megszerzése megfelelő kiindulási alap lehet. Az oktatás történhet iskolarendszerű nappali vagy esti-levelező, valamint iskolarendszeren kívüli felnőttképzés keretében. Aszerint, hogy melyik képzési formát választjuk, eltérő a képzés időtartama. Az iskolarendszerű nappali képzés jellemzően szakgimnáziumokban folyik, ahol ágazati érettségit követően 1, általános érettségivel 2 év alatt szerezhető meg a szakképesítés.

Az esti-levelező vagy a felnőttképzésben, a képzőhelytől függően, 960-1440 óra között változhat a képzési idő.

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

 • 5 évfolyamos képzés esetén a 10. évfolyamot követően 140 óra, a 11. évfolyamot követően 140 óra;
 • 2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra.

 

A másik lehetőség a felsőfokú továbbtanulás az ”Energetikai mérnöki” (Energy Engineering) alapképzési szakon, amely szükséges az energetikai szakértői tevékenységhez.

Képzési terület: Műszaki

A képzési idő félévekben: 7 félév

 

Szükséges előképzettség (bemeneti követelmény): érettségi

 

Továbblépési lehetőség: a szakiránynak megfelelő szakmai továbbképzéseken (pl. az „Energiatermelés” szakirányú továbbképzési szak „Megújuló energia” ágazata) vagy a mester és doktori képzésekben való részvétel.

 

Melyik iskolában szerezhetem meg a szakképesítést?

 

A szakképzés választásakor a lakóhelyhez közeli vagy a sajátos nevelési igényű fiatalokat fogadó intézményeknél érdemes tájékozódni (honlap, „Nyílt Nap” stb.) a konkrét lehetőségekről.

A régió iskolái közül az alábbiakban folyik képzés:

 

Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum Öveges József Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája (Budapest)

Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája (Budapest)

Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Verebély László Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája (Budapest)

 

A szakot indító felsőoktatási intézmény:

 

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Kar (Budapest)

 

Milyen egészségi követelményeknek kell megfelelni, ha a „Megújulóenergia-gazdálkodási technikus” foglalkozást választom?

 

A „Megújulóenergia-gazdálkodási technikus” részben ülve, részben állva, esetenként hajlott vagy görnyedt testhelyzetben, közepesen nehéz fizikai munkát végez. Ennek hatására a gerinc fokozott igénybevételnek van kitéve. Pszichés megterheléssel járhat a feladatok határidőre, megfelelő minőségben történő elkészítése, valamint a munkához kapcsolódó anyagi és személyi felelősség. A tervezés és a hibaelhárítás fokozott figyelemösszpontosítást és felelősségérzetet igényel.

A „Megújulóenergia-gazdálkodási technikus” munka végzéséhez kapcsolódó egészségügyi elvárások:

 • közepesen nehéz fizikai munkavégzéssel járó igénybevételre alkalmas mozgásszervi (gerinc, kéz, kar), légzőszervi, szív- és érrendszeri, anyagcsere, endokrinológiai, idegrendszeri (egyes eszméletvesztéssel, egyensúlyzavarral és bénulással járó kórképek kizáró okot jelenthetnek) és pszichés (fokozott figyelemre és együttműködésre van szükség) egészségi állapot;
 • jó látás;
 • jó színlátás;
 • teljes látótér, jó térlátás a felméréshez, kivitelezéshez elengedhetetlen;
 • jó egyensúlyérzék a kivitelezési és ellenőrzési munkálatokhoz, pl. napkollektor szereléséhez.

 

Környezeti ártalmak:

 

A „Megújulóenergia-gazdálkodási technikus” munkájára jellemző környezeti ártalmak, veszélyek, egészségre ártalmas tényezők a következők:

 • baleseti veszélyforrások lehetnek az áramütés és a különböző kivitelezéshez, karbantartáshoz használt eszközök, valamint az építkezésen előforduló balesetek;
 • egyes mérési területeken zajterhelés lehet;
 • szabadtéren végzett munka esetén számolnia kell a változó időjárási viszonyokkal (napsütés, csapadék, szél).

 

Ergonómiailag helyesen kialakított körülmények között, speciális eszközök használatával, munkaköri részfeladatokat (adatgyűjtés, számítások, tervezés stb.) látás-, hallás- és mozgássérültek is végezhetnek. Hallássérültek esetében kiemelt jelentőségű a megfelelő kommunikációs csatorna megválasztása, a beszédértés optimális feltételeinek biztosítása. Mozgássérültek esetében fontos a munkatér berendezéseinek ergonómikus, a kerekesszékhez igazodó kialakítása, a fizikai akadálymentesítés biztosítása (például: liftek, kapaszkodók, csúszásgátlók felszerelése).

 

Milyen személyes jellemzők előnyösek a „Megújulóenergia-gazdálkodási technikus” foglalkozásnál?

 

Amikor döntést hozunk, fontos átgondolnunk, hogy rendelkezünk-e az adott foglalkozásra jellemző egyéni sajátosságokkal (érdeklődés, képességek, készségek, munkamód). A tulajdonságok megléte valószínűvé teszi, hogy örömmel végezzük a munkánkat, és sikeresek, elégedettek leszünk az adott foglalkozásban. Természetesen minden foglalkozásnál más és más személyes jellemzők előnyösek, és mi magunk is különbözünk egymástól abban, hogy milyen mértékben rendelkezünk ezekkel.

A „Megújulóenergia-gazdálkodási technikus” szakma azoknak felel meg leginkább, akikre jellemzőek az alábbi kompetenciák, érdeklődés és munkamód típusok:

 

Kompetenciák (legfontosabb készségek, képességek):

 • Technológiai, műszaki kompetencia, hogy gyakorlatias módon tudja alkalmazni a tudását új technológiák, berendezések megismerésében és működtetésében;
 • Digitális kompetencia a számítógép magabiztos használatához, az információk kereséséhez, értékeléséhez;
 • Tanulás az új szakmai információk feldolgozásához és értékeléséhez, valamint a megszerzett ismeretek alkalmazásához különféle színtereken;
 • Figyelem, hogy a munkavégzést befolyásoló külső és belső hatásokat kizárja, hosszan és állandó szinten tudja tartani a munkára irányuló figyelmet;
 • Önállóság, hogy a feladatokat egyedül is képes legyen megtervezni, azokról dönteni, majd végrehajtani és az eredményt ellenőrizni.

 

Érdeklődési irányok: Elemző – Megvalósító – Tárgyias

 

Az ilyen érdeklődésű emberekhez közel áll a tervezői tevékenység, az elemzés és a logikai feladatok megoldása. A munkafolyamatokban szeretnek a dolgok mélyére látni, és a problémák megoldásához elméleti úton eljutni. Fontos számukra, hogy egy tevékenység végzése során legyen elég idő a kidolgozásra. Szívesen dolgoznak eszközökkel vagy gépekkel (pl. számítógép). Szeretik, ha munkájuknak kézzelfogható eredménye van.

 

Munkamód: Önálló – Végrehajtó – Gyakorlatias

 

Ez azt jelenti, hogy a „Megújulóenergia-gazdálkodási technikus” az önállóan végezhető feladatokat saját ritmusában, tempójában végzi. Fontosnak tartja, hogy jól meghatározott keretek között, pontos szabályok alapján végezhesse munkáját. Biztonságot jelent, ha tisztában van teendőivel, és megnyugtató, ha tudja, pontosan meddig terjed felelőssége. Előnyben részesíti, ha az általa végzett munka során kézzelfogható dolgokkal foglalkozhat.

 

Milyen eséllyel találok munkát, ha „Megújulóenergia-gazdálkodási technikus” leszek?

 

Elhelyezkedési kilátások (várható munkaerőpiaci kereslet):

 

A „Megújulóenergia-gazdálkodási technikus” dolgozhat energetikai vállalatoknál, szolgáltatóknál, mezőgazdasági, ipari vállalatok energetikai részlegén, önkormányzatoknál, vagy akár az energetikai iparágat ellenőrző hivataloknál. Az energetika a gazdaság legdinamikusabban fejlődő ágazatai közé tartozik. Hiányszakma, ami azt jelenti, hogy a végzett szakemberekre azonnali igény van a gazdaságban, azonnal el tudnak helyezkedni. Aki ebben a szakmában szerez képzettséget, biztos lehet benne, hogy nagyon hamar stabil és jól fizető állást fog találni mind a hazai, mind az Európai Unió munkaerőpiacán.

Várhatóan a képzéssel betölthető állások száma meghaladja a képzést elvégzők számát, ezért könnyen talál munkát, aki ezt a foglalkozást választja.

 

Mennyi lesz a bérem, ha „Megújulóenergia-gazdálkodási technikusként” fogok dolgozni?

 

A fizetés a „Megújulóenergia-gazdálkodási technikus” szakmai tapasztalatától, életkorától, illetve a vállalkozás méretétől, földrajzi elhelyezkedésétől, árbevételétől függően változhat.

A „Megújulóenergia-gazdálkodási technikus” fizetése meghaladja az országos átlagbért.

A kezdő átlagkereset havi bruttó 320.000 Ft.

 

Milyen munkakörökben dolgozhatok, ha a „Megújulóenergia-gazdálkodási technikus” foglalkozást választom?

 

Betölthető munkakörök:

 

Energiagazdálkodó

Energetikai szakreferens

Energetikai szakértő

Energiaelosztási technikus

Erősáramú elektronikai technikus

Erősáramú villamosipari technikus

Villamosenergia-ipari szaktechnikus

 

Villamosenergia-technikus

 

Rokon foglalkozások:

 

Elektronikai mérnök

Villamos mérnök (Elektronikai)

Gépészmérnök

Villamosipari technikus (energetikai)