Minőségbiztosítási technikus

MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI TECHNIKUS

Foglalkozási terület: Környezetvédelem

6-jegyű FEOR kód: 313500

 

Miből fog állni a munkám, ha a „Minőségbiztosítási technikus” foglalkozást választom?

 

A „Minőségbiztosítási technikus” azt vizsgálja, hogy egy adott termék megfelelő minőségű-e. Szigorú – nemzeti, szakmai, vállalati – (jog)szabályok, szerződések, műszaki dokumentációk alapján megállapítja, hogy az adott termék rendelkezik-e az előírt tulajdonságokkal. Pl. az élelmiszerek összetételét és eltarthatóságukat, vagy építőipari alapanyagokat, félkész és késztermékeket minősíti. Önállóan vagy mérnöki irányítással kezeli és nyilvántartja a minőségbiztosításhoz szükséges előírásokat. Alkalmazza a minőségbiztosításhoz szükséges műszereket. Közreműködik a szabályozások kialakításában. Részt vesz a folyamatszabályozásban, javaslatot tesz az ellenőrzési módszerekre. Gondoskodik róla, hogy a gyártási folyamatok a szabványoknak megfelelően történjenek, a gyártási környezet az előírtaknak megfelelő legyen. Hibaanalíziseket végez. Feladata a termékek (nyersanyagok, félkész és késztermékek), folyamatok valamint a gyártási környezet ellenőrzése. A gyártási folyamat ismeretében meghatározza a minőségellenőrzés módját és idejét. A termékek és az alapanyagok szabványi megfelelőségét mérésekkel igazolja. Különféle teszteket, méréseket, ellenőrző folyamatokat tervez, majd végez el. Mintát vesz. Laboratóriumi méréseket végez. A kapott adatokat feldolgozza, értékeli. Megállapítja a minta összetételének minőségi és mennyiségi jellemzőit. Ez alapján a mintát minősíti, elvégzi a termék minőségi besorolását. Meggyőződik arról, hogy a gyártást követő folyamatok – csomagolás, raktározás, szállítás – is az előírásoknak megfelelően zajlanak, betartva ezzel a termék kezelésének szabályait. Átvizsgálja a minőségügyi jegyzőkönyveket és dokumentumokat. Részt vesz a problémát kiváltó okok felderítésében, a hibák korrigálásában és megelőzésében. A vizsgálati eredmények alapján jelentést, hibaanalízist készít.  Tapasztalatait visszajelzi a gyártás és a fogyasztó részére. Tevékenységét dokumentálja. Minőségügyi dokumentációt készít és kezel. Gondoskodik a munkához szükséges mérőeszközök, műszerek karbantartásáról, beállítja, szakszerűen használja azokat.

 

Milyen eszközökkel, anyagokkal dolgozik a „Minőségbiztosítási technikus”?

 

A „Minőségbiztosítási technikus” elsősorban a mérések végzéséhez, a minták elemzéséhez szükséges eszközöket, berendezéseket használja. Emellett munkájának eredményét irodai eszközökkel és számítógép segítségével dokumentálja. Főbb eszközei tehát:

 • terepen szükséges kéziszerszámok;
 • mintavételi eszközök helyszíni méréshez, mérőműszerek, tárolóedények;
 • műszeres vizsgálati, analitikai eszközök, berendezések;
 • szárítószekrény, hűtő-, fagyasztószekrény;
 • sterilizáló berendezések;
 • mérőeszközök: labormérleg, sugárzás-, nyomás-, feszültségmérő;
 • laboratóriumi eszközök: mikroszkóp, kémcsövek, csipesz, lombik;
 • kézikönyvek, jogszabályok;
 • dokumentumok: formanyomtatványok, útmutatók, műszaki dokumentáció;
 • szabványok;
 • irodatechnikai eszközök: íróeszköz, papír, fénymásoló, nyomtató, szkenner;
 • telefon, mobiltelefon;
 • számítógép internet kapcsolattal, megfelelő programokkal.

 

Különféle anyagokkal is dolgozik, melyek elsősorban a vizsgált termékek és összetevőik, illetve a különböző reagensek, kémiai vegyítő anyagok.

Milyen munkakörnyezetben fogok dolgozni, ha „Minőségbiztosítási technikus” leszek?

 

A „Minőségbiztosítási technikus” zárt térben és szabadtéren egyaránt dolgozik. A megbízástól és a munkafolyamattól függően a munkavégzés történhet irodában, termelőüzemben, laboratóriumban és terepen is.

A „Minőségbiztosítási technikus” 40 órás, szokásos munkaidőben, többnyire egyműszakos munkabeosztásban dolgozik. Beosztása függ az őt alkalmazó cég munkarendjétől. A gyártáshoz igazodva előfordulhat a többműszakos munkarend (pl. élelmiszeripar). Kiemelt időszakokban vagy nagyobb megrendelések esetén, szakterületétől függően, szükséges lehet hétvégi munkavégzés vagy túlóra is. Ellenőrző munkája utazással is járhat.

 

Milyen képzést célszerű választanom, ha „Minőségbiztosítási technikus” szeretnék lenni?

 

Ahhoz, hogy valaki „Minőségbiztosítási technikusként” dolgozzon, munkaterülettől függően több szakképesítés is megfelelő lehet. Az egyik lehetőség az „Élelmiszeripar” szakmacsoporton belül az „Élelmiszeripari analitikus technikus” (OKJ 54 541 01) szakképesítés megszerzése. A képzés történhet iskolarendszerű nappali vagy esti oktatás keretében. Aszerint, hogy melyik képzési formát választjuk, eltérő a képzés időtartama. Az iskolarendszerű nappali képzés jellemzően szakgimnáziumokban folyik, ahol ágazati érettségit követően 1, annak hiányában 2 év alatt szerezhető meg a szakképesítés.

Szakmai gyakorlat időtartama: 5 évfolyamos képzés esetén a 11. évfolyamot követően 70 óra, 2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra.

Másik lehetőség az „Építőanyagipari minőségellenőr” (OKJ 55 582 04) szakképesítés ráépülés képzésben való részvétel, amelynek előfeltétele a „Magasépítő technikus” végzettség megszerzése. Az oktatás iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés) keretében történik. A képzési idő a képzőhelytől függően 480-680 óra között alakul.

A szakmára való felkészülést segítheti a nem OKJ-s, regisztrált minőségellenőr tanúsítványt adó „Minőségellenőr” vagy a „Minőségbiztosítási munkatárs” vagy a „Gyártásközi minőségellenőr”, vagy a “Minőségügyi Belső Auditor” képzésben való részvétel.

 

Szükséges előképzettség (bemeneti követelmény):

 

A szakképesítés megszerzésének előfeltétele: érettségi.

 

Továbblépési lehetőség: szakirányú továbbképzéseken való részvétel, vagy a „Minőségügyi mérnök-minőségügyi menedzser” felsőszintű tanfolyam elvégzése, vagy felsőfokú továbbtanulás az „Élelmiszerbiztonsági és -minőségi mérnöki” mesterképzésben vagy „Minőségbiztosítási Szakmérnök/Szakember” képzésre történő jelentkezés.

 

Melyik iskolában szerezhetem meg a szakképesítést?

 

A szakképzés választásakor a lakóhelyhez közeli vagy a sajátos nevelési igényű fiatalokat fogadó intézményeknél érdemes tájékozódni (honlap, „Nyílt Nap” stb.) a konkrét lehetőségekről.

 

A régióban az alábbi képző intézményekben folyik képzés:

 

EFEB Felnőttoktatási Központ (Budapest)

OKTÁV Továbbképző Központ (Esztergom)

POLIGONT Mérnöki Szolgáltató Kft.

TEQUA Vezetési Tanácsadó Iroda (Budapest)

Apave Magyarország Kft. (Budapest)

Pannon-Quality Menedzsment Tanácsadó Kft. (Budapest)

Szent István Egyetem Szaktanácsadási és Továbbképzési Központ (Gödöllő)

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Mérnöktovábbképző Intézet (Budapest)

 

Milyen egészségi követelményeknek kell megfelelni, ha a „Minőségbiztosítási technikus” foglalkozást választom?

 

A „Minőségbiztosítási technikus” jellemzően szellemi, részben könnyű fizikai munkát végez. Tevékenységét ülő testhelyzetben vagy állva végzi. Gyakori helyváltoztatással járó tevékenység. Mintavételkor hosszabb gyaloglás, hajlongás, guggolás is szükséges lehet. Munkája állandó figyelemösszpontosítást követel, gyakran a határidők szorításában kell teljesítenie, felelősség terhe mellett, ami fokozott pszichés megterhelést jelent.

A „Minőségbiztosítási technikus” munka végzéséhez egészségügyi elvárás:

 • jó látás, látásélesség: a pontos munkavégzéshez, mérésekhez, eredmények értékeléséhez szükséges;
 • jó beszélőképesség és ép hallás, hogy könnyen szót értsen munkatársaival, együttműködő partnereivel;
 • ép és terhelhető kezek, karok, ujjak, a mintavételi, valamint a mérő- és analitikai eszközök, berendezések használata miatt;
 • terhelhető mozgásrendszer a munkával járó tartós álláshoz, sok járáshoz, gyalogláshoz, tartós kényszertesttartáshoz (hajlongás, guggolás);
 • a fizikai munkavégzés energiaigényét biztosító terhelhetőség (szív-érrendszeri, légzőszervi, mozgásszervi, anyagcsere-, immunrendszeri, hormonális és pszichés megbetegedések kizáró/korlátozó tényezők lehetnek);
 • fokozott figyelem és együttműködési képesség;
 • munkahelytől függően kizáró tényezők lehetnek: a színtévesztés, az egyensúlyzavar, tapintászavar, a szaglászavar, zajban nem foglalkoztatható halláskárosodás, poros munkahelyen nem dolgozhat tilalom, allergizáló/vegyi anyagokkal nem dolgozhat tilalom, váltakozó munkahelyen végzett munka és gyakori utazás tilalma, szabadban való munkavégzés tilalma, mások fertőződésének veszélyével járó munkahelyen való munkavégzés tilalma.

 

Környezeti ártalmak:

 

A „Minőségbiztosítási technikust” a munkavégzés során a következő ártalmak érhetik:

 • a méréshez, ellenőrzéshez szükséges eszközök, berendezések használata, valamint az üzemi környezet balesetveszélyes lehet;
 • a laborban használt vegyi anyagok allergiás reakciót válthatnak ki;
 • tűz- és robbanásveszély a laboratóriumi munka során;
 • szabadban vagy üzemben végzett munka esetén számolnia kell zaj- és porártalommal, valamint az időjárási viszontagságokkal.

 

Hallássérültek és mozgássérültek a sérülés típusától és mértékétől függően, a sérüléstípusnak megfelelő módosításokkal, a funkciócsökkenés kompenzálásával láthatják el ezt a munkakört. A munkahely fizikai és infokommunikációs akadálymentesítésével, speciális eszközök beszerzésével, munkaköri változtatásokkal (egyes feladatok más munkatársaknak történő átadásával) segíthető elő, hogy ezen a pályán dolgozhassanak.

 

Milyen személyes jellemzők előnyösek a „Minőségbiztosítási technikus” foglalkozásnál?

 

Amikor döntést hozunk, fontos átgondolnunk, hogy rendelkezünk-e az adott foglalkozásra jellemző egyéni sajátosságokkal (érdeklődés, képességek, készségek, munkamód). A tulajdonságok megléte valószínűvé teszi, hogy örömmel végezzük a munkánkat, és sikeresek, elégedettek leszünk az adott foglalkozásban. Természetesen minden foglalkozásnál más és más személyes jellemzők előnyösek, és mi magunk is különbözünk egymástól abban, hogy milyen mértékben rendelkezünk ezekkel.

A „Minőségbiztosítási technikus” szakma azoknak felel meg leginkább, akikre jellemzőek az alábbi kompetenciák, érdeklődés és munkamód típusok:

 

Kompetenciák (legfontosabb készségek, képességek):

 • Felelősségtudat, a végzett munka eredményének fontossága, minőségbiztosításban való közreműködés miatt;
 • Önállóság, mert munkáját sokszor egyedül végzi, maga kell a következtetéseket levonja, a döntéseket meghozza;
 • Technológiai, műszaki kompetencia a mérőeszközök, berendezések használatához, a munka szakszerű, precíz elvégzése érdekében;
 • Figyelem, a számítások és a mérőberendezések kezelése, beállításai során a kapott eredmények értékelése nagyfokú összpontosítást követel meg a szakembertől;
 • Kézügyesség a mintavételhez és a mikroszkóp, valamint a mintavételi és mérőeszközök precíz kezeléséhez;
 • Együttműködés, mivel munkája során sokszor együtt kell működnie más szakemberekkel, mérnökökkel.

 

Érdeklődési irányok: Tárgyias – Megvalósító – Elemző

 

Az ilyen érdeklődésű emberek szívesen dolgoznak különféle eszközökkel, berendezésekkel (pl. mérési és laboratóriumi eszközök). Szeretik, ha munkájuknak kézzelfogható eredménye van. Előnyben részesítik a jól meghatározott keretek között, pontos szabályok alapján végezhető munkát. Fontos számukra, hogy egy tevékenység végzése során legyen elég idő a problémák részletes elemzésére és a megoldások kidolgozásra.

 

Munkamód: Tárgyias – Gyakorlatias – Aprólékos

 

Ez azt jelenti, hogy a „Minőségbiztosítási technikus” szívesen dolgozik különböző eszközökkel és anyagokkal (pl. élelmiszerek). Esősorban azt kedveli, ha az általa végzett munka során kézzelfogható dolgokkal foglalkozhat. A feladatokat pontosan, sorrendben szereti végezni.

 

Milyen eséllyel találok munkát, ha „Minőségbiztosítási technikus” leszek?

 

Elhelyezkedési kilátások (várható munkaerőpiaci kereslet):

 

A „Minőségbiztosítási technikus” iránt a jövőben várhatóan növekvő munkaerőpiaci keresletre számíthatunk.

A képzéssel betölthető állások és a képzést elvégzők száma hasonlóan alakul, ezért talál munkát, aki ezt a foglalkozást választja.

 

Mennyi lesz a bérem, ha „Minőségbiztosítási technikusként” fogok dolgozni?

 

A fizetés a „Minőségbiztosítási technikus” szakmai tapasztalatától, életkorától, illetve a minőségbiztosítási szolgáltatásokat nyújtó vállalkozás méretétől, földrajzi elhelyezkedésétől, árbevételétől függően változhat.

A „Minőségbiztosítási technikus” fizetése nem éri el az országos átlagbért.

Az átlagkereset havi bruttó 265.000 Ft.

 

Milyen munkakörökben dolgozhatok, ha a „Minőségbiztosítási technikus” foglalkozást választom?

 

Betölthető munkakörök:

 

Borszakértő

Dozimetriai laboráns

Dozimetrikus

Élelmiszervizsgáló

Ellenőrzési és minőségbiztosítási technikus

Építési ellenőr

Építési, épületgépészeti műszaki ellenőr

Építőanyagipari minőségellenőr

Építőipari anyagipari laboráns

Felvonó és mozgólépcső műszaki ellenőr

Fémipari anyagvizsgáló

Fémipari laboráns

Gáz- és olajtüzelő-berendezés -minősítő, -felülvizsgáló

Ipari anyagvizsgáló

Minőségbiztosítási asszisztens

Minőségbiztosítási auditor technikus

Minőségbiztosítási ellenőr technikus

Minőségbiztosítási felülvizsgáló és tanúsító technikus

Minőségbiztosítási ügyintéző

Minőségbiztosító (műszaki)

Minőségbiztosító technológus

Minőségfejlesztési asszisztens (technikus)

Minőségi átvevő

Minőségi ellenőr

Minőségi, biztonsági ellenőr (technikus)

Minőségi, műszaki, biztonsági ellenőr

Minőségirányítási megbízott

Sertésminősítő

Termékvizsgáló

Vegyipari minőségbiztosítási technikus

 

Rokon foglalkozások:

 

Minőségbiztosítási mérnök