Mobilalkalmazás fejlesztő

MOBILALKALMAZÁS FEJLESZTŐ

 

Foglalkozási terület: Informatika

6-jegyű FEOR kód: 214401

 

Miből fog állni a munkám, ha a „Mobilalkalmazás fejlesztő” foglalkozást választom?

 

A „Mobilalkalmazás fejlesztő” a mobil eszközökön (okostelefon, táblagép, ultra-mobil számítógép stb.) futó szoftver alkalmazások fejlesztésén dolgozik. Azok kitalálása, megtervezése és fejlesztése a fő feladata. Ez a szakember mobil eszközökön a szoftver alkalmazás fejlesztését előkészíti, a szolgáltatáshoz legoptimálisabb app-ot megtervezi, fejleszti, kialakítja hozzá a szükséges környezetet, majd telepíti a programot.

Ennek során figyelembe veszi az architektúrát, a szükséges technológiákat, az elterjedt szabványokat és protokollokat. Tevékenységével nagyban hozzájárul a mobil eszközök felhasználóbarát kialakításához.

A mobilalkalmazás fejlesztő legfontosabb feladata a felhasználói igények kiszolgálása, vagy azokat megelőző, igényt keltő mobilalkalmazások kitalálása és leprogramozása. Mivel a mobileszközök szoftverei rendkívül gyorsan változnak, így nyomon kell követnie a legújabb fejlesztéseket, az egyes eszközök sajátosságait. Ötleteket dolgoz ki arra vonatkozóan, hogy az egyes célcsoportok számára milyen mobil alkalmazások lehetnek hasznosak vagy csupán szórakoztatóak. Megtervezi az adott alkalmazást. Meghatározza az alkalmazáshoz szükséges architektúrát, technológiát, szabványokat és protokollt. Megtervezi az alkalmazások előállításához szükséges mobileszköz-oldali és szerver-oldali fejlesztő eszközöket. Elemzi a felhasználói követelményeket, valamint funkcionális, logikai és fizikai rendszertervet készít. Megtervezi a mobilalkalmazás felhasználói felületét. Prototípust programoz. A terv alapján elkészíti az alkalmazást, amelyet többfajta mobileszközön kipróbál. Amennyiben probléma merül fel a tesztelések alkalmával, azokat kijavítja, és elkészíti a végleges változatot. Úgy a tesztfázisban, mint a végleges alkalmazás elkészítése során leírja a teszt eredményeket, a végrehajtott módosításokat. Ezzel lehetővé teszi, hogy a későbbiekben is átlátható legyen a tervezés és fejlesztés menete. Amennyiben egy-egy mobilalkalmazást elemez, megvizsgálja az adott eszközökön történő rendszerelemeket, azok egymáshoz kapcsolódását, valamint az alkalmazás eszközre gyakorolt hatását, pl. teljesítmény, akkumulátor-fogyasztás.

Megtervezi a mobil alkalmazás felhasználói felületét, a funkcionalitáshoz tartozó interakciókat – figyelembe véve a mobil eszközök sajátosságait. A funkcionális egységeket valamely algoritmus-leíró eszközzel megtervezi. Rendszerré integrálja és optimalizálja a modulokat és forrásanyagokat. Kialakítja a működéshez szükséges környezetet, telepíti és beüzemeli az alkalmazást. Koordinálja a tesztüzemeltetést, tesztelési dokumentációt készít. Értékeli a tesztelés eredményét, koordinálja, végrehajtja, dokumentálja a módosításokat.

 

Milyen eszközökkel, anyagokkal dolgozik a „Mobilalkalmazás fejlesztő”?

 

A mobilalkalmazás fejlesztő elsősorban informatikai eszközökkel dolgozik, munkaeszközei:

 • Számítógép (személyi számítógép vagy laptop) internetkapcsolattal, amely alkalmas operációs rendszer futtatására, kis és közepes hálózatok forgalomirányítási feladataira;
 • Szoftverek, például:
  • szerver és desktop/mobil operációs rendszerek, pl. Windows, Linux, Android, iOS;
  • web fejlesztő eszközök, pl. MS Visual Web Developer;
  • irodai szoftvercsomag, pl. Microsoft Office, LibreOffice.

 

Milyen munkakörnyezetben fogok dolgozni, ha „Mobilalkalmazás fejlesztő” leszek?

 

A mobilalkalmazás fejlesztő a munkáját beltéri helyszínen, irodában, jellemzően a számítógépe előtt ülve végzi. Önálló vállalkozóként vagy távmunkában történő foglalkoztatás esetén otthon is dolgozhat. Amennyiben csapatmegbeszélésekre kerül sor, annak a helyszíne egy arra alkalmas iroda vagy interneten keresztül történő konferencia megbeszélés (például Skype).

A mobilalkalmazás fejlesztő 40 órás, szokásos munkaidőben, többnyire egyműszakos munkabeosztásban dolgozik. Csúcsidőszakokban (rövid határidős megbízások esetén) túlmunka előfordulhat. A munka jellegéből adódóan a kötetlen munkaidőben történő foglalkoztatás is jellemző lehet.

 

Milyen képzést célszerű választanom, ha „Mobilalkalmazás fejlesztő” szeretnék lenni?

 

Ahhoz, hogy valaki mobilalkalmazás fejlesztőként dolgozzon, két lehetséges továbbtanulási irányt is választhat.

A szakgimnáziumokban, az „Informatika” szakmacsoporton belül folyó „Mobilalkalmazás fejlesztő” (OKJ 55 213 04) ráépülő szakképesítés megszerzése az egyik lehetséges út. Az oktatás történhet iskolarendszerű nappali vagy esti-levelező, valamint iskolarendszeren kívüli felnőttképzés keretében. Aszerint, hogy melyik képzési formát választjuk, eltérő a képzés időtartama. Az iskolarendszerű nappali képzés jellemzően szakgimnáziumokban folyik, ahol ágazati érettségit követően 1, annak hiányában 2 év alatt szerezhető meg a szakképesítés.

Az esti-levelező vagy a felnőttképzésben, a képzőhelytől függően, 400-600 óra között változhat a képzési idő.

 

A másik lehetőség a felsőfokú továbbtanulásra történő jelentkezés a programtervező informatikus (Computer Scientist) alapképzési szakra.

Képzési terület: Informatika

A képzési idő félévekben: 6 félév

Szükséges előképzettség (bemeneti követelmény):

 

A Mobilalkalmazás fejlesztő szakképesítés megszerzésének előfeltétele: a Szoftverfejlesztő (OKJ 54 213 05) szakképesítés megszerzése.

 

Továbblépési lehetőség: Webfejlesztő (OKJ 55 213 02), Multimédia-alkalmazásfejlesztő (OKJ 55 213 05) ráépülő szakképzésben vagy az Informatikai rendszerüzemeltető (OKJ 54 481 06) szakképzésben, valamint a mester és doktori képzésekben való részvétel.

 

Melyik iskolában szerezhetem meg a szakképesítést?

 

A Mobilalkalmazás fejlesztő szakképzés választásakor a lakóhelyhez közeli vagy a sajátos nevelési igényű fiatalokat fogadó intézményeknél érdemes tájékozódni (honlap, „Nyílt Nap” stb.) a konkrét lehetőségekről.

 

A régió iskolái közül az alábbiakban folyik képzés:

Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum Ganz Ábrahám Két Tanítási Nyelvű Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája (Budapest)

Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Weiss Manfréd Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma (Budapest)

SZÁMALK-Szalézi Szakgimnázium (Budapest)

Soter-Line Oktatási Központ (Budapest)

 

Programtervező informatikus (BSc) alapképzést folytató felsőoktatási intézmények a régióban:

Eötvös Loránd Tudományegyetem (Budapest)

Milyen egészségi követelményeknek kell megfelelni, ha a „Mobilalkalmazás fejlesztő” foglalkozást választom?

 

A „Mobilalkalmazás fejlesztő” tevékenysége szellemi munka. A szakember sok időt tölt számítógépes ülőmunkával az irodában. E tevékenység, mivel képernyős munkavégzésről van szó, fokozottan igénybe veszi a szemet, mozgásszerveket, idegrendszert.

A következő egészségügyi követelmények szükségesek a „Mobilalkalmazás fejlesztő” szakma gyakorlásához:

 • tartós ülőmunkával járó igénybevételre alkalmas mozgásszervi (gerinc, kéz, kar), szív- és érrendszeri, anyagcsere, endokrinológiai, idegrendszeri (egyes eszméletvesztéssel járó kórképek kizáró okot jelenthetnek) és pszichés (fokozott figyelemre és együttműködésre van szükség) egészségi állapot;
 • jó látás.

 

Egészségre ártalmas tényezők:

 • ergonómiai kóroki tényezők (tartós ülés hatásai);
 • fokozott figyelem, időkényszer okozta stressz;
 • képernyő, számítógép tartós használata által kiváltott egészségkárosító tényezők (látás, idegrendszeri elváltozások).

 

A munkakör átszervezésével, egyéni, sérülésspecifikus módosításával, a munkakörnyezet ergonómikus kialakításával, speciális eszközök beszerzésével, megfelelő védőeszközök használatával, mozgás-, látás- és hallássérültek számára is lehetővé válhat a munkafeladatok jelentős részének elvégzése. Meghatározó, hogy a mozgás-, a látó- ill. hallórendszer mely része, mikor és mennyire károsodott, és ez milyen mértékű funkciócsökkenést okoz.

 

Milyen személyes jellemzők előnyösek a „Mobilalkalmazás fejlesztő” foglalkozásnál?

 

Amikor döntést hozunk, fontos átgondolnunk, hogy rendelkezünk-e az adott foglalkozásra jellemző egyéni sajátosságokkal (érdeklődés, képességek, készségek, munkamód). A tulajdonságok megléte valószínűvé teszi, hogy örömmel végezzük a munkánkat, és sikeresek, elégedettek leszünk az adott foglalkozásban. Természetesen minden foglalkozásnál más és más személyes jellemzők előnyösek, és mi magunk is különbözünk egymástól abban, hogy milyen mértékben rendelkezünk ezekkel.

A „Mobilalkalmazás fejlesztő” szakma azoknak felel meg leginkább, akikre jellemzőek az alábbi kompetenciák, érdeklődés és munkamód típusok:

 

Kompetenciák (legfontosabb készségek, képességek):

 

 • Digitális kompetencia a hardverek és szoftverek üzemeltetéséhez;
 • Kreativitás új szoftver kifejlesztéséhez;
 • Logikus gondolkodás a rendszertervek elkészítéséhez, a programozáshoz;
 • Önállóság a munkafolyamat megtervezésében;
 • Figyelem egy adott feladatra történő összpontosításhoz és az információk közötti gyors tájékozódáshoz.

 

Érdeklődési irányok: Elemző – Alkotó – Tárgyias

 

Az ilyen érdeklődésű emberekhez közel áll a tervezői tevékenység, az elemzés és a logikai feladatok megoldása. A munkafolyamatokban szeretnek a dolgok mélyére látni és a problémák megoldásához elméleti úton eljutni. Fontos számukra, hogy egy tevékenység végzése során legyen elég idő a kidolgozásra. Olyan tevékenységeket tartanak vonzónak, ahol korábban megszerzett ismereteik, képességeik és készségeik segítségével új, esetleg mások által még nem ismert megoldásokat találhatnak ki különféle helyzetek, kérdések, problémák megoldására. Szívesen dolgoznak eszközökkel vagy gépekkel (pl. számítógép). Szeretik, ha munkájuknak kézzelfogható eredménye van.

 

Munkamód: Tárgyias – Gyakorlatias – Aprólékos

 

Ez azt jelenti, hogy a mobilalkalmazás fejlesztő tevékenysége termékek (szoftverek) létrehozására irányul. Elsősorban azt kedveli, ha munkája során a munkafolyamatokat egyedül, saját tempójában végezheti. Előnyben részesíti, ha az általa végzett munka során kézzelfogható dolgokkal foglalkozhat. A feladatokat pontosan, sorrendben szereti végezni.

 

Milyen eséllyel találok munkát, ha „Mobilalkalmazás fejlesztő” leszek?

 

Elhelyezkedési kilátások (várható munkaerőpiaci kereslet):

 

A mobilalkalmazás fejlesztő szakemberek rendkívül jó elhelyezkedési eséllyel indulhatnak a munkaerőpiacon, a fejlődés ebben az ágazatban határtalan! Folyamatos megújulások, új fejlesztések jellemzik a szektort. Dolgozhat önálló vállalkozóként vagy egy cég alkalmazottjaként.

A mobilalkalmazás fejlesztő iránt jelentős a munkaerőpiaci kereslet.

Várhatóan a képzéssel betölthető állások száma meghaladja a képzést elvégzők számát, ezért könnyen talál munkát, aki ezt a foglalkozást választja.

 

Mennyi lesz a bérem, ha „Mobilalkalmazás fejlesztőként” fogok dolgozni?

 

A fizetés a mobilalkalmazás fejlesztő informatikus szakmai tapasztalatától, életkorától, illetve a vállalkozás méretétől, földrajzi elhelyezkedésétől, árbevételétől függően változhat.

A „Mobilalkalmazás fejlesztő” fizetése jelentősen meghaladja az országos átlagbért.

Az átlagkereset havi bruttó 490.000 Ft.

 

Milyen munkakörökben dolgozhatok, ha a „Mobilalkalmazás fejlesztő” foglalkozást választom?

 

Betölthető munkakörök:

 

Rendszerszoftveres

Rendszertervező

SAP szakértő

Szoftvertervező

Alkalmazásfejlesztő informatikus

Alkalmazási rendszergondozó

Infokommunikációs alkalmazásfejlesztő

Informatikai alkalmazásfejlesztő

Internetes alkalmazásfejlesztő

Programfejlesztő

Számítógépes programozó

Alkalmazás-programozó

Adatbázis fejlesztő

Számítógép telepítő

Számítógép kezelő/operátor

Szoftvertelepítő

Rendszertesztelő

Szoftvertesztelő

 

Rokon foglalkozások:

 

Alkalmazásprogramozó

Adatbázis-tervező és -üzemeltető

Informatikai és kommunikációs rendszerek felhasználóit támogató technikus

Grafikus és multimédiatervező

Térinformatikus

Egyéb szoftver- és alkalmazásfejlesztő, -elemző