Műanyagtermék-gyártó gép kezelője (műanyag-feldolgozó, fröccsöntő)

MŰANYAGTERMÉK-GYÁRTÓ GÉP KEZELŐJE (MŰANYAG-FELDOLGOZÓ, FRÖCCSÖNTŐ)

Foglalkozási terület: Vegyipar

6-jegyű FEOR kód: 813500

 

Miből fog állni a munkám, ha a „Műanyagtermék-gyártó gép kezelője” foglalkozást választom?

 

A „Műanyagtermék-gyártó gép kezelője” különböző vegyipari módszerekkel előállított műanyagból félkész és késztermékeket állít elő. Műanyagok öntéssel, sajtolással, befúvással, vágással és egyéb módon történő alakítását végző gépeket kezel és felügyel. Kikeveri vagy kigyúrja a szükséges alapanyagot, amellyel feltölti a gépet, hogy az a megfelelő terméket elő tudja állítani. Gondoskodik a gépek – pl. öntő-, fröccsöntő-, sajtoló gép – megfelelő állapotáról. A műszaki leírásnak és a gyártási folyamatnak megfelelően beállítja és üzemelteti a gépeket (ami lehet befúvó-, vágó-, hengerlő-, burkoló stb.). Ellenőrzi teljesítményüket, elvégzi a szükséges beavatkozásokat, módosításokat. Gondoskodik a gépek tisztításáról, fertőtlenítéséről, karbantartásáról. Időközönként, szúrópróbaszerűen mintát vesz az adott termékből, és ellenőrzi, hogy az előírtaknak, valamint a megrendelői igényeknek megfelel-e. Tevékenységei körét meghatározza, hogy milyen gépet kezel. Üveggyapot előállítása céljából műanyagok és műanyaggal impregnált anyagok hengerelését végzi. Szigetelés nélküli huzalok, vezetékek, kábelek és optikai szálak műanyaggal történő beburkolásával foglalkozik. Munkája lehet a hulladék műanyagok újrahasznosítása. A hulladék műanyagokat a környezetvédelmi előírásoknak megfelelően újrahasznosításra elkülöníti, tárolja. Műszemek és kontaktlencselemezek készítése, szemüvegkeretek és ortopédiai készülék műanyag alkatrészeinek készítése és javítása is a műanyagtermék-gyártó gép kezelője munkakör speciális területe.

 

Milyen eszközökkel, anyagokkal dolgozik a „Műanyagtermék-gyártó gép kezelője”?

 

A „Műanyagtermék-gyártó gép kezelője” által alkalmazott eszközök kifejezetten a műanyag termékek gyártásának technikai támogatását szolgálják. A különböző műanyagokat (PVC, ABS, HIPS stb.) gyártó területeken használt gépek eltérőek lehetnek. Az, hogy a szakember milyen eszközökkel, berendezésekkel dolgozik, nagymértékben függ attól, milyen területen helyezkedett el. Általában a következő gépeket, eszközöket, szerszámokat használja:

 • aprítógép, egy-, illetve többtengelyes daráló, extrudáló sor csövekhez, kalibráló, csőhúzó, vákuumos hűtővályú, fröccsöntő gép, csőfűrész;
 • öntőformák;
 • alapanyagkeverő, -préselő, -gyúró gépek;
 • anyagmozgató eszközök, pl. targonca;
 • mérleg, sűrűségmérő, nyomásmérő stb.;
 • csavarhúzó, csípőfogó, villáskulcs stb.

 

Munkája során műanyag-alapanyagokkal, kész műanyagokkal, valamint különböző vegyi anyagokkal kerül kapcsolatba. A karbantartási munkák során tisztító-, fertőtlenítőszereket, valamint a gépek karbantartásához olajakat, kenőanyagokat használ fel.

 

Milyen munkakörnyezetben fogok dolgozni, ha „Műanyagtermék-gyártó gép kezelője” leszek?

 

A „Műanyagtermék-gyártó gép kezelője” munkáját beltéri helyszínen, üzemcsarnokban, műhelyben, gépek között végzi. Általában külön kezelőállást alakítanak ki a gépkezelőnek, jó megvilágítással, ahol figyelemmel kísérheti a gyártási folyamatot. A kezelőhelyeken jellemzően megvalósítható a hatékony zaj- és porvédelem, így a gépkezelő munkavégzésének körülményei jobbak lehetnek, mint a gyártósor mellett dolgozóké.

A „Műanyagtermék-gyártó gép kezelője” munkaidő beosztása az üzem munkarendjétől függ, ehhez igazodik. Dolgozhat a 40 órás, szokásos munkaidőben, de jellemző lehet a többműszakos beosztás, ill. ebből adódóan az esti, éjszakai munkavégzés is. Túlórázás, hétvégi, ünnepnapi munkavégzés szintén előfordulhat, pl. elhúzódó javítások, vészhelyzet vagy szoros szállítási határidők esetén.

 

Milyen képzést célszerű választanom, ha „Műanyagtermék-gyártó gép kezelője” szeretnék lenni?

 

Ahhoz, hogy valaki „Műanyagtermék-gyártó gép kezelőjeként” dolgozzon, a betanítás is elegendő lehet, de az elhelyezkedésnél előnyt jelenthet a „Vegyipar” szakmacsoporton belül a „Műanyagfeldolgozó” (OKJ 34 521 09) szakképesítés megszerzése. Az oktatás történhet iskolarendszerű nappali vagy esti-levelező, valamint iskolarendszeren kívüli felnőttképzés keretében. Aszerint, hogy melyik képzési formát választjuk, eltérő a képzés időtartama. Az iskolarendszerű nappali képzés jellemzően szakközépiskolákban folyik, ahol 3 év alatt szerezhető meg a szakképesítés.

Az esti-levelező vagy a felnőttképzésben, a képzőhelytől függően, 800-1000 óra között változhat a képzési idő.

 

Kapcsolódó részszakképesítések:

 

Fröccsöntő (OKJ 31 521 04)

Műanyag hegesztő (OKJ 31 521 08)

 

A fenti részszakképesítések megszerzésére a Szakképzési Hídprogram keretében adaptált kerettanterv alapján is lehetőség van. A képzési idő 4 év.

 

Szükséges előképzettség (bemeneti követelmény):

 

A „Műanyagtermék-gyártó gép kezelője” szakképesítés megszerzésének előfeltétele: alapfokú iskolai végzettség. A Hídprogram keretében folyó szakképzés esetén hat általános iskolai évfolyam elvégzése és betöltött 15. életév.

 

Továbblépési lehetőség: a „Műanyagfeldolgozó technikus” (OKJ 54 521 06) szakképesítés megszerzése vagy felsőfokú továbbtanulás a vegyészmérnök alapképzési szakon, vagy a műanyag-feldolgozó technológus szakmérnök végzettség megszerzése.

 

Melyik iskolában szerezhetem meg a szakképesítést?

 

A „Műanyagfeldolgozó” szakképzés választásakor a lakóhelyhez közeli vagy a sajátos nevelési igényű fiatalokat fogadó intézményeknél érdemes tájékozódni (honlap, „Nyílt Nap” stb.) a konkrét lehetőségekről.

 

Az alábbi iskolákban folyik vegyipari ágazati képzés:

 

Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Than Károly Ökoiskolája, Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája (Budapest)

Salgótarjáni Szakképzési Centrum Fáy András Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma (Bátonyterenye)

OKTÁV Továbbképző Központ (Budapest)

„IOSZIA” Duális Szakképzési és Felnőttképzési Intézmény Kft. (Budapest)

 

Milyen egészségi követelményeknek kell megfelelni, ha a „Műanyagtermék-gyártó gép kezelője” foglalkozást választom?

 

A „Műanyagtermék-gyártó gép kezelőjének” munkája álló és kényszertesthelyzetben, kézi anyagmozgatással és sok mozgással járó, épületen belül és kívül végzett, közepesen nehéz fizikai munka. A járás és félig görnyedt tartásban végzett műveletek fizikai megterhelést jelentenek, a mozgásszerveket fokozottan igénybe veszik. A szervezetre terhelést jelenthet a többműszakos munkarend. Pszichés megterhelést jelenthet az üzemzavar elhárítása. A műanyaggyártás munkafolyamatai különböző baleseti veszélyekkel és egészségre ártalmas kockázati tényezőkkel járhatnak, ezért a szakma gyakorlása nagy felelősséget és figyelmet kíván meg.

A „Műanyagtermék-gyártó gép kezelője” szakma gyakorlásához a következő egészségügyi követelmények szükségesek:

 • közepesen nehéz fizikai munkavégzéssel járó igénybevételre alkalmas mozgásszervi (gerinc, láb, kar, kéz, ujjak – a gyakori álláshoz, a gépek pontos beállításához, kiszolgálásához, felügyeletéhez, kezeléséhez), légzőszervi, szív- és érrendszeri, anyagcsere, endokrinológiai, idegrendszeri (egyes eszméletvesztéssel, egyensúlyzavarral és bénulással járó kórképek kizáró okot jelenthetnek) és pszichés (fokozott figyelemre van szükség) egészségi állapot;
 • jó látás;
 • teljes látótér, jó térlátás;
 • jó gyakorlati színlátás;
 • ép vérképzőrendszer és jól működő máj;
 • egészséges bőr szükséges a látható bőrfelületeken, kifejezetten a kézen (a fokozott fizikai igénybevétel miatt);
 • ép hallás – zajos munkahelyen való balesetveszélyes munkavégzés miatt.

 

Környezeti ártalmak:

A „Műanyagtermék-gyártó gép kezelője” munkavégzése a következő ártalmakkal, veszélyekkel járhat:

 • baleseti veszélyforrások: kéz-, láb- és szemsérüléseket okozhatnak az üzemben használt gépek forgó, mozgó alkatrészei, égési sérülés, mérgezés, lúgos és savas anyagok okozta sérülések;
 • a termeléskor keletkező folyamatos zajhatás károsíthatja a hallószerveket;
 • a hőhatás és a légszennyezettség megterhelheti a szív- és keringési rendszert, valamint a légzőszerveket;
 • vegyi anyagok (ragasztók, alapanyagok) kerülhetnek be a szervezetbe, és a légzőszervre, a vérképzőszervre, bőrre, idegrendszerre lehet káros hatásuk.

 

A munkakör átszervezésével, egyéni, sérülésspecifikus módosításával, a munkakörnyezet ergonómikus kialakításával, speciális eszközök beszerzésével hallássérültek számára is lehetővé válhat a munkafeladatok jelentős részének elvégzése. Hallássérült személy hallásvizsgálat alapján, egyéni elbírálás szerint végezhet műanyagipari gépkezelői munkát. Kiemelt jelentőségű a megfelelő kommunikációs csatorna megválasztása, a beszédértés optimális feltételeinek biztosítása és a megfelelő zajvédelem. Fontos a támogató szociális kapcsolati rendszer kialakítása, az írásalapú kommunikációs csatornák, nyelvi formák megválasztása és alkalmazása, valamint a munkakör átszervezése (a kapcsolattartást igénylő feladatok más munkatársra történő átruházása).

Megfelelő munkaköri betanítással, egyes egyszerű résztevékenységek elvégzésére enyhe fokban értelmi sérültek képessé tehetők. Fontos a munkafeladatok egyértelművé tétele, a könnyen érthető kommunikáció.

 

Milyen személyes jellemzők előnyösek a „Műanyagtermék-gyártó gép kezelője” foglalkozásnál?

 

Amikor döntést hozunk, fontos átgondolnunk, hogy rendelkezünk-e az adott foglalkozásra jellemző egyéni sajátosságokkal (érdeklődés, képességek, készségek, munkamód). A tulajdonságok megléte valószínűvé teszi, hogy örömmel végezzük a munkánkat, és sikeresek, elégedettek leszünk az adott foglalkozásban. Természetesen minden foglalkozásnál más és más személyes jellemzők előnyösek, és mi magunk is különbözünk egymástól abban, hogy milyen mértékben rendelkezünk ezekkel.

A „Műanyagtermék-gyártó gép kezelője” szakma azoknak felel meg leginkább, akikre jellemzőek az alábbi kompetenciák, érdeklődés és munkamód típusok:

 

Kompetenciák (legfontosabb készségek, képességek):

 • Figyelem a berendezések kezelése, beállításai során, a balesetek elkerülése érdekében. Fontos a részletek alapos átlátása, az esetleges eltérések gyors észlelése
 • Technológiai, műszaki kompetencia a gépek, berendezések kezeléséhez, a munka szakszerű, precíz elvégzése érdekében
 • Kézügyesség a műanyaggyártó gépek, berendezések precíz kezeléséhez
 • Fizikai erőnlét, amely az állóképességhez, a gépek és alapanyagok mozgatásához szükséges
 • Kitartás, hogy képes legyen huzamosabb időn át a feladat elvégzésére összpontosítani, akkor is, ha a munkavégzés egyhangú, monoton

 

Érdeklődési irányok: Tárgyias – Megvalósító

 

Az ilyen érdeklődésű emberek szívesen dolgoznak különféle eszközökkel, berendezésekkel. Szeretik, ha munkájuknak kézzelfogható eredménye van. Előnyben részesítik a jól meghatározott keretek között, pontos szabályok alapján végezhető munkát.

Munkamód: Tárgyias – Gyakorlatias – Aprólékos

 

Ez azt jelenti, hogy a „Műanyagtermék-gyártó gép kezelője” szívesen dolgozik különböző eszközökkel és anyagokkal. Elsősorban azt kedveli, ha az általa végzett munka során kézzelfogható dolgokkal foglalkozhat. A feladatokat pontosan, sorrendben szereti végezni.

 

Milyen eséllyel találok munkát, ha „Műanyagtermék-gyártó gép kezelője” leszek?

 

Elhelyezkedési kilátások (várható munkaerőpiaci kereslet):

 

A „Műanyagtermék-gyártó gép kezelője” jellemzően műanyagipari üzemben, gyárban, alkalmazottként vagy saját egyéni vagy társas vállalkozásában dolgozik.

A műanyagtermékek iránti folyamatos vagy növekvő igény egyfajta garancia a szakma iránti keresletre.

A „Műanyagtermék-gyártó gép kezelője” iránt a jövőben növekvő munkaerőpiaci keresletre számíthatunk. Hiányszakmának minősül.

Várhatóan a képzéssel betölthető állások és a képzést elvégzők száma hasonlóan alakul, ezért talál munkát, aki ezt a foglalkozást választja.

 

Mennyi lesz a bérem, ha „Műanyagtermék-gyártó gép kezelőjeként” fogok dolgozni?

 

A fizetés a „Műanyagtermék-gyártó gép kezelője” szakmai tapasztalatától, életkorától, illetve a cég méretétől, földrajzi elhelyezkedésétől, árbevételétől függően változhat.

A „Műanyagtermék-gyártó gép kezelője” fizetése alacsonyabb, mint az országos átlagbér.

Az átlagkereset havi bruttó 260.000 Ft.

 

Milyen munkakörökben dolgozhatok, ha a „Műanyagtermék-gyártó gép kezelője” foglalkozást választom?

 

Betölthető munkakörök:

 

Bakelitpréselő

Briemgép-kezelő

Excenterprésgép-kezelő

Flakongyártó, műanyagflakon-festő

Fóliabevonat készítő, fóliagyártó, fóliahegesztő

Fröccsöntőgép-kezelő

Granulálógép-kezelő (műanyagipari)

Hőre keményedő műanyagok feldolgozója

Hungarocell-daráló

Injektorgépkezelő, műanyagipar

Légzsák (airbag)-kihúzó, légzsák(airbag)-spriccelő

Műanyag csomagolóanyag-gyártó

Műanyag és gumiipari gép- és készülékkezelő

Műanyag fröccsöntőgép kezelője

Műanyag lamináló

Műanyagalapanyag-feltöltő

Műanyagcsákozó gép kezelője

Műanyag-duplírozó (présgépen)

Műanyagextruder-kezelő

Műanyagfeldolgozó gép kezelője

Műanyagfestő

Műanyaghab-készítő

Műanyaghegesztő

Műanyaghegesztő, hőformázó

Műanyag-hengerlő kezelője

Műanyagimpregnáló

Műanyagipari gépkezelő

Műanyagkábelszalag-vágó

Műanyag-kalanderező, -lemeznyújtó

Műanyagkeverék-készítő

Műanyagöntőgép kezelő

Műanyag-perforáló, -hullámosító

Műanyag-ponthegesztő

Műanyagsajtológép-kezelő

Műanyagsorjázó (gépi)

Műanyagszórófej- és -kupak-összeállító

Műanyagtégely-, műanyagdoboz-készítő

Polietilén-hegesztő

Rétegelt műanyag előállító, rétegelt műanyag kialakító

Rétegeltműanyag préselőgép kezelő

 

Rokon foglalkozások:

 

Vegyi alapanyagot és terméket gyártó gép kezelője

Papír- és cellulóztermék-gyártó gép kezelője és gyártósor mellett dolgozó

Gyógyszergyártó gép kezelője