Multimédia alkalmazásfejlesztő

MULTIMÉDIA ALKALMAZÁSFEJLESZTŐ

 

Foglalkozási terület: Informatika

6-jegyű FEOR kód: 214305

 

Miből fog állni a munkám, ha a „Multimédia alkalmazásfejlesztő” foglalkozást választom?

 

A „Multimédia alkalmazásfejlesztő” különböző eszközökre, felületekre (pl. web, mobil) tervez és fejleszt 2D és 3D szövegeket, grafikákat, képeket, hang- és képbemutatókat. A multimédiafejlesztő szakember munkájában egyszerre alkalmazza műszaki és informatikai ismereteit annak érdekében, hogy internetes oldalakat tegyen látogatottabbá, alkalmazások letöltésére ösztönözzön felhasználókat. Munkáját minden felhasználó, akár a weben, akár mobil alkalmazások mentén élvezheti, sőt, megítéli akkor, amikor újra visszatér egy adott honlapra vagy egy alkalmazás állandó használójává válik. Ily módon a multimédiafejlesztő azonnali visszajelzést kap, hogy munkája mennyire volt kreatív, esztétikus, informatív, könnyen kezelhető. Legyen szó egy honlapról, egy játékról, annak képi elemei, a dizájn művészeti alkotás, amelynek szépsége, újszerűsége, használhatósága jelenti a multimédiafejlesztőnek a sikert.

A multimédiafejlesztő munkája mindig egy fejlesztési projekt, aminek meghatározott menete van, tartalma azonban mindig változik. Kiindulópontja a szoftverfejlesztők által megfogalmazott „forgatókönyv”, azaz a fejlesztési terv. A multimédia alkalmazásfejlesztő meghatározza a fejlesztés célját. Forgatókönyv alapján önállóan tervez és valósít meg programozott 2D és 3D animációkat, szimulációkat. Átfogó képe van a multimédiafejlesztés aktuális technikai megoldásairól és szabványairól, ismeri az ehhez kapcsolódó legfontosabb szoftvereket, így képes önálló döntést hozni arról, hogy az adott problémához milyen technikai megoldást használjon. Megtervezi a fejlesztés tartalmát és menetét. Kiválasztja az aktuális technikai megoldásokat, szabványokat, és alkalmazásra kerülő szoftvereket. Meghatározza a fejlesztéshez szükséges erőforrás- és időigényt. Fejleszt, programoz. Döntést hoz az adott fejlesztéshez szükséges megoldásokról. Kialakítja a szükséges technikai környezetet, telepíti és beüzemeli az alkalmazásokat. Elkészíti és szerkeszti a kép-, hang- és videó állományokat, például fejleszt:

 • 3D látványképet és animációt;
 • 2D és 3D multimédia elemeket tartalmazó weblapokat;
 • e-learning tananyagot.

Próbaüzemet, tesztelést végez. Beüzemeli az egységeket, koordinálja a tesztüzemeltetést, tesztelési dokumentációt készít. Értékeli a tesztelés eredményét, koordinálja, végrehajtja, és dokumentálja a módosításokat.

 

Milyen eszközökkel, anyagokkal dolgozik a „Multimédia alkalmazásfejlesztő”?

 

A multimédia alkalmazásfejlesztő elsősorban informatikai eszközökkel dolgozik, munkaeszközei:

 • Számítógép (személyi számítógép vagy laptop) internetkapcsolattal, amely alkalmas operációs rendszer futtatására, kis és közepes hálózatok forgalomirányítási feladataira;
 • Szoftverek, például:
  • Szerver és desktop/mobil operációs rendszerek, pl. Windows, Linux, Android, iOS;
  • Web fejlesztő eszközök, pl. MS Visual Web Developer;
  • Irodai szoftvercsomag, pl. Microsoft Office, LibreOffice;
 • Hardverek, például: szkenner, digitális fényképezőgép, videó és DVD lejátszó;
 • Kábelek, kábelezéshez szükséges szerszámok, pl. csipesz, csavarhúzó és tesztelők.

 

Milyen munkakörnyezetben fogok dolgozni, ha „Multimédia alkalmazásfejlesztő” leszek?

 

A multimédia alkalmazásfejlesztő a munkáját beltéri helyszínen, irodában, jellemzően a számítógépe előtt ülve végzi. Önálló vállalkozóként vagy távmunkában történő foglalkoztatás esetén otthon is dolgozhat. Amennyiben csapatmegbeszélésekre kerül sor, annak a helyszíne egy arra alkalmas iroda vagy interneten keresztül történő konferencia megbeszélés (például Skype).

A multimédia alkalmazásfejlesztő 40 órás, szokásos munkaidőben, többnyire egyműszakos munkabeosztásban dolgozik. Csúcsidőszakokban (rövid határidős megbízások esetén) túlmunka előfordulhat. A munka jellegéből adódóan a kötetlen munkaidőben történő foglalkoztatás is jellemző lehet.

 

Milyen képzést célszerű választanom, ha „Multimédia alkalmazásfejlesztő” szeretnék lenni?

 

Ahhoz, hogy valaki multimédia alkalmazásfejlesztőként dolgozzon, két lehetséges továbbtanulási irányt is választhat.

A szakgimnáziumokban, az „Informatika” szakmacsoporton belül folyó „Multimédia-alkalmazásfejlesztő” (OKJ 55 213 05) ráépülő szakképesítés megszerzése az egyik lehetséges út. Az oktatás történhet iskolarendszerű nappali vagy esti-levelező, valamint iskolarendszeren kívüli felnőttképzés keretében. Aszerint, hogy melyik képzési formát választjuk, eltérő a képzés időtartama.

Az iskolarendszerű képzési idő 0,5 év.

Az esti-levelező vagy a felnőttképzésben, a képzőhelytől függően, 400-600 óra között változhat a képzési idő.

 

A másik lehetőség a felsőfokú továbbtanulásra történő jelentkezés a programtervező informatikus (Computer Scientist) alapképzési szakra.

Képzési terület: Informatika

A képzési idő félévekben: 6 félév

 

Szükséges előképzettség (bemeneti követelmény):

 

A Multimédia alkalmazásfejlesztő szakképesítés megszerzésének előfeltétele: a Szoftverfejlesztő (OKJ 54 213 05) szakképesítés megszerzése.

 

Továbblépési lehetőség: Webfejlesztő (OKJ 55 213 02), Mobilalkalmazás-fejlesztő (OKJ 55 213 04) ráépülő szakképzésben vagy az Informatikai rendszerüzemeltető (OKJ 54 481 06) szakképzésben, valamint a mester és doktori képzésekben való részvétel.

 

Melyik iskolában szerezhetem meg a szakképesítést?

 

A multimédia alkalmazásfejlesztő szakképzés választásakor a lakóhelyhez közeli vagy a sajátos nevelési igényű fiatalokat fogadó intézményeknél érdemes tájékozódni (honlap, „Nyílt Nap” stb.) a konkrét lehetőségekről.

 

A régió iskolái közül az alábbiakban folyik képzés:

 

Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum Ganz Ábrahám Két Tanítási Nyelvű Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája (Budapest)

Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Weiss Manfréd Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma (Budapest)

SZÁMALK-Szalézi Szakgimnázium (Budapest)

Soter-Line Oktatási Központ (Budapest)

Ruander Oktatóközpont (Budapest)

 

Programtervező informatikus (BSc) alapképzést folytató felsőoktatási intézmények a régióban:

Eötvös Loránd Tudományegyetem (Budapest)

 

Milyen egészségi követelményeknek kell megfelelni, ha a „Multimédia alkalmazásfejlesztő” foglalkozást választom?

A „Multimédia alkalmazásfejlesztő” tevékenysége szellemi munka. A szakember sok időt tölt számítógépes ülőmunkával az irodában. A képernyős munkavégzés fokozottan igénybe veszi a szemet, mozgásszerveket, idegrendszert.

A következő egészségügyi követelmények szükségesek a „Multimédia alkalmazásfejlesztő” szakma gyakorlásához:

 • tartós ülőmunkával járó igénybevételre alkalmas mozgásszervi (gerinc, kéz, kar), szív- és érrendszeri, anyagcsere, endokrinológiai, idegrendszeri (egyes eszméletvesztéssel járó kórképek kizáró okot jelenthetnek) és pszichés (fokozott figyelemre és együttműködésre van szükség) egészségi állapot;
 • jó látás.

 

Egészségre ártalmas tényezők:

 • ergonómiai kóroki tényezők (tartós ülés hatásai);
 • fokozott figyelem, időkényszer okozta stressz;
 • képernyő, számítógép tartós használata által kiváltott egészségkárosító tényezők (látás, idegrendszeri elváltozások).

 

A munkakör átszervezésével, egyéni, sérülésspecifikus módosításával, a munkakörnyezet ergonómikus kialakításával, speciális eszközök beszerzésével, megfelelő védőeszközök használatával, mozgás-, látás- és hallássérültek számára is lehetővé válhat a munkafeladatok jelentős részének elvégzése. Meghatározó, hogy a mozgás-, a látó- ill. hallórendszer mely része, mikor és mennyire károsodott, és ez milyen mértékű funkciócsökkenést okoz.

 

Milyen személyes jellemzők előnyösek a „Multimédia alkalmazásfejlesztő” foglalkozásnál?

 

Amikor döntést hozunk, fontos átgondolnunk, hogy rendelkezünk-e az adott foglalkozásra jellemző egyéni sajátosságokkal (érdeklődés, képességek, készségek, munkamód). A tulajdonságok megléte valószínűvé teszi, hogy örömmel végezzük a munkánkat, és sikeresek, elégedettek leszünk az adott foglalkozásban. Természetesen minden foglalkozásnál más és más személyes jellemzők előnyösek, és mi magunk is különbözünk egymástól abban, hogy milyen mértékben rendelkezünk ezekkel.

A „Multimédia alkalmazásfejlesztő” szakma azoknak felel meg leginkább, akikre jellemzőek az alábbi kompetenciák, érdeklődés és munkamód típusok:

 

Kompetenciák (legfontosabb készségek, képességek):

 • Digitális kompetencia a hardverek és szoftverek üzemeltetéséhez;
 • Kreativitás új szoftver kifejlesztéséhez;
 • Logikus gondolkodás a fejlesztéshez, programozáshoz;
 • Önállóság a munkafolyamat megtervezésében;
 • Figyelem egy adott feladatra történő összpontosításhoz és az információk közötti gyors tájékozódáshoz.

 

Érdeklődési irányok: Elemző – Alkotó – Tárgyias

Az ilyen érdeklődésű emberekhez közel áll a tervezői tevékenység, az elemzés és a logikai feladatok megoldása. A munkafolyamatokban szeretnek a dolgok mélyére látni, és a problémák megoldásához elméleti úton eljutni. Fontos számukra, hogy egy tevékenység végzése során legyen elég idő a kidolgozásra. Olyan tevékenységeket tartanak vonzónak, ahol korábban megszerzett ismereteik, képességeik és készségeik segítségével új, esetleg mások által még nem ismert megoldásokat találhatnak ki különféle helyzetek, kérdések, problémák megoldására. Szívesen dolgoznak eszközökkel vagy gépekkel (pl. számítógép). Szeretik, ha munkájuknak kézzelfogható eredménye van.

 

Munkamód: Tárgyias – Gyakorlatias – Aprólékos

 

Ez azt jelenti, hogy a multimédia alkalmazásfejlesztő tevékenysége termékek (szoftverek) létrehozására irányul. Elsősorban azt kedveli, ha munkája során a munkafolyamatokat egyedül, saját tempójában végezheti. Előnyben részesíti, ha az általa végzett munka során kézzelfogható dolgokkal foglalkozhat. A feladatokat pontosan, sorrendben szereti végezni.

 

Milyen eséllyel találok munkát, ha „Multimédia alkalmazásfejlesztő” leszek?

 

Elhelyezkedési kilátások (várható munkaerőpiaci kereslet):

 

A multimédia alkalmazásfejlesztő szakemberek rendkívül jó elhelyezkedési eséllyel indulhatnak a munkaerőpiacon. Folyamatos megújulások, új fejlesztések jellemzik a szektort. Dolgozhat önálló vállalkozóként vagy egy cég alkalmazottjaként.

A multimédia alkalmazásfejlesztő iránt jelentős a munkaerőpiaci kereslet.

Várhatóan a képzéssel betölthető állások száma meghaladja a képzést elvégzők számát, ezért könnyen talál munkát, aki ezt a foglalkozást választja.

 

Mennyi lesz a bérem, ha „Multimédia alkalmazásfejlesztőként” fogok dolgozni?

 

A fizetés a multimédia alkalmazásfejlesztő informatikus szakmai tapasztalatától, életkorától, illetve a vállalkozás méretétől, földrajzi elhelyezkedésétől, árbevételétől függően változhat.

A „Multimédia alkalmazásfejlesztő” fizetése jelentősen meghaladja az országos átlagbért.

Az átlagkereset havi bruttó 490.000 Ft.

 

Milyen munkakörökben dolgozhatok, ha a „Multimédia alkalmazásfejlesztő” foglalkozást választom?

 

Betölthető munkakörök:

 

Hangtechnikus

Képtechnikus

Videótechnikus

Számítógépes grafikus

Webdesigner

Weboldal-grafikus

Animáció, számítógépes játék, multimédia programozó

Multimédia-alkalmazásfejlesztő

Rendszertervező

Tartalommenedzser, elektronikus megjelenés

Multimédiafejlesztő

Szoftvertervező

Alkalmazásfejlesztő informatikus

Alkalmazási rendszergondozó

Infokommunikációs alkalmazásfejlesztő

Informatikai alkalmazásfejlesztő

Internetes alkalmazásfejlesztő

Programfejlesztő

Számítógépes programozó

Alkalmazásprogramozó

Adatbázis fejlesztő

Számítógép telepítő

Számítógép kezelő/operátor

Szoftvertelepítő

Rendszertesztelő

Szoftvertesztelő

 

Rokon foglalkozások:

 

Alkalmazásprogramozó

Adatbázis-tervező és -üzemeltető

Informatikai és kommunikációs rendszerek felhasználóit támogató technikus

Grafikus és multimédiatervező

Hálózat- és multimédia-fejlesztő

Térinformatikus

Egyéb szoftver- és alkalmazásfejlesztő, -elemző