Munkáltatóknak

Fontos feladatunk, hogy kapcsolatokat teremtsünk a klienseink és a munkaerőpiac más szereplői, elsősorban a munkáltatók között. A speciális igényű, megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók számára is nyújtunk tanácsadást, mely elsősorban a megfelelő munkaerő kiválasztását, munkakörelemzést, a munkafolyamatok és munkakörnyezet támogató kialakítását, a munkaállomás akadálymentes kiépítését, mindezek által a hosszú távú beválást kívánjuk támogatni.

Igénybe vehető szolgáltatások:

 • Kapcsolatfelvétel
 • Információnyújtás
 • Igény- és szükségletfelmérés (igény szerint együttműködési megállapodás)
 • Komplex állapotmegismerés, diagnosztika
 • Együttműködések kidolgozása
 • Munkaközvetítés: Személyre szóló állásfeltárás és elhelyezés

Kapcsolatfelvétel:

Elsősorban a Kilátó Központ munkatársainak feladata a Munkáltatókkal történő kapcsolatfelvétel, előzetes adatgyűjtések után (a térség munkaerő-piacát érintő jellemzőkről, lehetőségekről, munkáltatókról). Többféle módon történhet, írásbeli és szóbeli úton egyaránt (média, internet, rendezvények).

Információnyújtás:

A szolgáltatási tevékenység és együttműködési feltételek megismertetése mellett fontosnak tartjuk a Munkáltatók számára a célcsoportok (fogyatékos személyek és SNI) foglalkoztatásához kapcsolódó előnyök feltárását és bemutatását.

Igény- és szükségletfelmérés (igény szerint együttműködési megállapodás):

A munkáltató szükségleteinek és igényeinek feltárása, annak megítélése, hogy ezek illeszthetők-e, és ha igen, hogyan, a Kilátó által nyújtott szolgáltatások körébe. A munkáltató meglátogatása és megismerése pl. első (strukturált) interjú, kérdőív, fókuszcsoportos interjú keretében. Mindez annak érdekében, hogy egy együttműködési megállapodás megszülethessen a Munkáltatóval.

Komplex állapotmegismerés, diagnosztika:

A munkáltató szervezeti struktúrájának, kultúrájának, a menedzsment attitűdjének feltárása, munkavállalók alkalmazási feltételeinek felmérése, cég-szektor elemzése. A célcsoportok foglalkoztatásához szükséges, rendelkezésre álló, ill. esetlegesen még hiányzó feltételek feltérképezése. Munkáltató szemléletmódjának, elvárásainak megismerése. A munkahely paramétereinek rögzítése (pl.: szektor, létszám, munkakörök, munkaidő, munkakörnyezet).

  • Munkáltatói helyzetfelmérés: A munkáltatói helyzetfelmérés megalapozza a hatékony együttműködést a szolgáltató és a munkáltató között. A munkáltatói helyzetfelmérés több szempontból vizsgálja a munkáltatót. A munkahely szervezeti jellemzői között szerepelhetnek a munkarendre, munkaeszközökre, munkahelyi szokásokra, szabályokra, fizetésre, egyéb juttatásokra vonatkozó ismeretek, a munkavégzés fizikai ismérveiként a munkahely mérete, telephelyei, munkatársainak száma, megközelíthetősége, akadálymentessége jöhet szóba, valamint a lehetséges munkakörök feltérképezése.
  • Munkakörelemzés: A munkakörhöz tartozó munkatevékenységek, elvégzendő feladatok tartalmának, jellegzetességeinek, a munkakörhöz szükséges képzettségeknek, ismereteknek, kompetenciáknak, munkakörülményeknek, fizikai és társas munkakörnyezeti adottságoknak a vizsgálata, elemzése.

Együttműködések kidolgozása:

Az igény- és helyzetfelmérés eredményeinek elemzése, a munkáltató megrendelésének teljesítéséhez szükséges (szolgáltatási) tevékenységek ütemezése, majd a munkáltató bevonásával és egyetértésével ezek rögzítése.

  • Pályainformáció-nyújtás: Információ nyújtása a fogyatékos fiatalok továbbképzési, átképzési lehetőségeiről, illetve a végzettségükkel, képességeikkel, fogyatékosságukkal ellátható munkakörök bemutatása, elhelyezkedési lehetőségek megismerése.
  • Egyéni konzultáció, tanácsadás: Jogi (munkajogi) tanácsadás, tájékoztatás az elérhető támogatási formákról, lehetőségekről. Esélyegyenlőségi terv elkészítéséhez nyújtott tanácsadás. Humán-erőforrás fejlesztési, szervezetfejlesztési tanácsadás. Esélyegyenlőség, diszkrimináció-mentesség szempontjai. Vállalati társadalmi felelősségvállalás (CSR), munkahelyi sokszínűség üzleti szempontjai. A célcsoport foglalkoztatásának tapasztalatai. A foglalkoztatás előnyei / hátrányai, megtérülés. Akadálymentesítési tanácsadás.
  • Csoportos konzultáció és tanácsadás: Csoportos konzultáció és tanácsadás, adott esetben gyakorlati, érzékenyítő modulokkal. Csoportos formájú tájékoztató, esetleg prezentációval kísérve (pl. előadó meghívása a már foglalkoztató munkáltatók közül a tapasztalatok megosztása érdekében, vagy kormányhivatalok rehabilitációs hatóságainak szakemberei közül)
  • Munkahely-látogatás, munkapróba, tesztműhelyek:  A szervezet által már felmért fogyatékos munkavállalók adott munkaadónál történő bemutatása, munka-szituációban való megismerése, ami lehetővé teszi a fogyatékos fiatalok megismerését, esetleg későbbi alkalmazott kiválasztását. A tesztműhelyi szolgáltatás legalább 2-3, ideális esetben 5-6 egymástól eltérő jellegű szakmaterületre tud felkészíteni egy fiatalt, az egyéni életpálya-terveivel összhangban. A tesztműhelyi szolgáltatások komplex képzést jelentenek, mely során a fiatal nem csak a választott munkakör szakmai alapkompetenciáit sajátítja el, hanem a sikeres és tartós munkavállalás biztosítása érdekében a munkakörre legjellemzőbb egyéb munkavégzési kompetenciák – ún. softskill-ek – elmélyítését is lehetővé teszi. Ilyenek például az együttműködési készség, a szabályok mentén történő munkavégzés képessége, az alá-fölé rendeltség hierarchiájában történő eligazodás és munkavégzés kompetenciája.

Munkaközvetítés: Személyre szóló állásfeltárás és elhelyezés:

A munkáltatók által felajánlott állás, illetve a feltárt munkatevékenység összeillesztése a kliens munkatapasztalatával, képességeivel, munkavégzési kompetenciáival, ennek megfelelően állásra való közvetítés, valamint az elhelyezést segítő szolgáltatások biztosítása a munkáltató részére.

A munkáltatókkal együttműködésben szervezett munkahelybejárások, szakma-kipróbálási alkalmak során minden résztvevő számára hasznos gyakorlati tapasztalatok szerezhetőek, és konkrét személyes kapcsolatok köttethetnek.