Munkavédelmi és üzembiztonsági foglalkozású

MUNKAVÉDELMI ÉS ÜZEMBIZTONSÁGI FOGLALKOZÁSÚ

Foglalkozási terület: Gazdaság, kereskedelem és marketing

6-jegyű FEOR kód: 316300

 

Miből fog állni a munkám, ha a „Munkavédelmi és üzembiztonsági foglalkozású” foglalkozást választom?

 

A „Munkavédelmi és üzembiztonsági foglalkozású” biztosítja, felügyeli, és ellenőrzi a munkavédelmi szabályok betartását. Szervezi, irányítja a munkavédelmi tevékenységet. Elősegíti a munkahelyi balesetek és foglalkozási megbetegedések megelőzését, valamint a munkavédelemre fordított költségek optimalizálását. Támogatja a munkáltatót a munkavédelmi kötelezettségek teljesítésében, ezzel hozzájárul a mulasztások és szabályszegések hátrányos személyi és anyagi következményeinek elkerüléséhez. A munkamenet és a munkakörülmények, valamint az érvényes előírások ismeretében megtervezi és betartatja a biztonságos munkavégzésre vonatkozó szabályokat. Részt vesz a munkavédelmi és munka-(üzem)biztonsági követelmények megvalósítását szolgáló szervezési, intézkedési tervek kidolgozásában és végrehajtásában. Rendszeresen ellenőrzéseket, méréseket végez, oktatásokat tart. Véleményezteti a munkabiztonsági szabályozás tervezetét. Elkészíti a biztonságos munkavégzéshez szükséges munkavédelmi szabályzatot. Megszervezi és lebonyolítja a kötelező biztonságtechnikai vizsgálatokat és az időszakos munkavédelmi szemlét. Lépéseket tesz az észlelt munkavédelmi hibák elhárításáért. Meghatározza a szükséges intézkedéseket. Amennyiben azt indokoltnak tartja, szabálysértési, illetve fegyelmi eljárást kezdeményez. Tisztázza a munkahelyi baleseteket és azok okát. A munkavédelmi és biztonságtechnikai előírásokról, szabályokról és rendelkezésekről oktatást tart, és a dolgozókat vizsgáztatja. Ellenőrzi a munkaterületeket. Méréseket végez. Munkavédelmi dokumentációt készít. Vezeti a kötelező nyilvántartásokat. Eleget tesz a munkakörhöz kapcsolódó adatszolgáltatási kötelezettségeknek (pl. üzemi balesetek jelentése). Együttműködik a munkáltatón belüli szervezeti egységekkel, szakhatóságokkal és más külső szervek képviselőivel. Szakmai konferenciákon, előadásokon vesz részt.

 

Milyen eszközökkel, anyagokkal dolgozik a „Munkavédelmi és üzembiztonsági foglalkozású”?

 

A „Munkavédelmi és üzembiztonsági foglalkozású” irodai munkát végez, így az alkalmazott eszközei is elsősorban ahhoz kapcsolódnak:

 • számítógép megfelelő programokkal, internetkapcsolattal;
 • gépek, berendezések és eszközök, amelyek a vállalat profiljához illeszkednek;
 • munkahigiénés mérőműszerek;
 • villamos alapmérések eszközei;
 • fényképezőgép, digitális fényképezőgép, videokamera, DVD-felvevő;
 • egyéni védőeszközök;
 • irodatechnikai eszközök: számológép, fénymásoló, nyomtató, szkenner, iratmegsemmisítő gép, íróeszközök, papír, jegyzetfüzet;
 • telefon, mobiltelefon, fax.

 

Munkája során dolgozhat papíralapú formanyomtatványokkal. Szüksége lehet továbbá a jogszabályokra, útmutatókra.

 

Milyen munkakörnyezetben fogok dolgozni, ha „Munkavédelmi és üzembiztonsági foglalkozású” leszek?

 

A „Munkavédelmi és üzembiztonsági foglalkozású” elsődleges munkahelye az iroda, ahol szabályzatokat tervez, fejleszt, ellenőriz, valamint dokumentál. A munkavédelmi ellenőrzések során felkeresi a vállalat érintett részlegeit, a termelő egységeket, ügyfélkapcsolati osztályt, vagy a külső munkaterületeket (pl. építőipar). Esetenként előfordulhat, hogy az illetékes hatóságokkal személyesen, azok irodájában találkozik.

A „Munkavédelmi és üzembiztonsági foglalkozású” munkaideje a szokásos munkarend szerint alakul, heti 40 órában dolgozik. A munkaidő-beosztás az őt alkalmazó cég munkarendjéhez igazodik. Amennyiben termelő vállalatnál dolgozik, úgy időbeosztása változhat a műszakokhoz illeszkedően, hiszen minden egyes műszak munkatársainak munkáját ellenőriznie kell. Ilyen esetekben hétvégi, adott esetben az éjszakai munkavégzésre is sor kerülhet.

 

Milyen képzést célszerű választanom, ha „Munkavédelmi és üzembiztonsági foglalkozású” szeretnék lenni?

 

Ahhoz, hogy valaki „Munkavédelmi és üzembiztonsági foglalkozásúként” dolgozzon, az „Egyéb szolgáltatások” szakmacsoporton belül a „Munkavédelmi technikus” szakképesítés megfelelő lehet. Az oktatás iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés) keretében történik. A felnőttképzésben, a képzőhelytől függően, 240-360 óra között változhat a képzési idő.

 

Szükséges előképzettség (bemeneti követelmény):

 

A fenti szakképesítés megszerzésének előfeltétele: érettségi

 

Továbblépési lehetőség: a „Munkavédelmi szakmérnök és szakember” szakirányú továbbképzési szak elvégzése

 

Melyik iskolában szerezhetem meg a szakképesítést?

 

A fenti szakképzések közül való választáskor a lakóhelyhez közeli vagy a sajátos nevelési igényű fiatalokat fogadó intézményeknél érdemes tájékozódni (honlap, „Nyílt Nap” stb.) a konkrét lehetőségekről.

A régióban az alábbi képzőhelyeken lehet érdeklődni a képzés iránt:

 

SOTER-LINE Oktatási központ (Budapest)

OMKT Országos Munkavédelmi Képző és Továbbképző Kft. (Budapest)

APAVE Akadémia (Budapest)

PERFEKT Budapesti Képzési Központ (Budapest)

2007 Kapos Felnőttképző Központ Kft. (Budapest)

Tüske Kft. (Budaörs)

Géniusz Plusz Oktatási Kft. (Esztergom, Budapest)

OKTÁV Továbbképző Központ Zrt. (Esztergom, Budapest)

Szent István Egyetem Szaktanácsadási és Továbbképzési Központ (Gödöllő)

 

Milyen egészségi követelményeknek kell megfelelni, ha a „Munkavédelmi és üzembiztonsági foglalkozású” foglalkozást választom?

 

A „Munkavédelmi és üzembiztonsági foglalkozású” épületen belül, ülő testhelyzetben történő szellemi munkát, valamint esetenként (pl. helyszíni ellenőrzések során) könnyű fizikai munkát végez. Az egészségügyi követelmények a tartós ülő helyzetben történő adminisztratív munkavégzéshez kapcsolódnak:

 • ép látás a munkavédelmi előírások, jogszabályok tanulmányozásához, a mérések eredményének értékeléséhez szükséges;
 • jó hallás és jó beszélőképesség;
 • tartós ülőmunkával terhelhető gerinc, annak érdekében, hogy a hosszan tartó ülőmunka ne okozzon gondot;
 • ép és terhelhető karok, kezek, és ujjak, pl. a számítógép vagy a mérőeszközök használatához;
 • mozgásszervek terhelhetősége sok gyaloglással, járással;
 • a fizikai munkavégzés energiaigényét biztosító terhelhetőség (szív-érrendszeri, légzőszervi, mozgásszervi, anyagcsere-, immunrendszeri, hormonális és pszichés megbetegedések kizáró/korlátozó tényezők lehetnek);
 • fokozott figyelem és ébertudat állapot;
 • együttműködési képesség;
 • korlátozó tényezők a szakmai alkalmasság orvosi véleményezése során, bizonyos munkakörökben való foglalkoztatásra: a színtévesztés, az egyensúlyérzék zavara, a zajban való foglalkoztatás tilalma, poros/füstös/gázos munkahelyen nem dolgozhat tilalma, változó hőmérsékletű munkahelyen nem dolgozhat tilalma, allergizáló és/vagy vegyi anyagokkal nem dolgozhat tilalma, ionizáló sugárveszéllyel járó munkahelyen nem dolgozhat tilalma, önálló közlekedést igénylő munkahelyen nem dolgozhat tilalma, mások fertőződésének veszélyével járó munkahelyen nem dolgozhat tilalma.

 

A huzamos ülés és a monitor előtti munkavégzés következtében előfordulhatnak mozgásszervi panaszok (nyak-, hát-, derékfájás, ízületi problémák), valamint a szem, kéz és az ujjak fáradásához vezethet. Munkája állandó figyelemösszpontosítást követel, gyakran a határidők szorításában kell teljesítenie, anyagi felelősség terhe mellett (pl. üzemi baleset esetén), ami nagy pszichés igénybevételt jelent. Jellemző lehet a stressz a pénzügyi (bírságok elkerülése) és a szakmai felelősség (balesetek, egészségkárosodás megelőzése) miatt.

 

A sérüléstípusoknak megfelelő módosításokkal, a funkciócsökkenés kompenzálásával, a munkahely fizikai és infokommunikációs akadálymentesítésével, speciális eszközök beszerzésével, munkaköri változtatásokkal (egyes feladatok átadása más munkatársaknak) hallás- és mozgássérültek is gyakorolhatják.

 

Milyen személyes jellemzők előnyösek a „Munkavédelmi és üzembiztonsági foglalkozású” foglalkozásnál?

 

Amikor döntést hozunk, fontos átgondolnunk, hogy rendelkezünk-e az adott foglalkozásra jellemző egyéni sajátosságokkal (érdeklődés, képességek, készségek, munkamód). A tulajdonságok megléte valószínűvé teszi, hogy örömmel végezzük a munkánkat, és sikeresek, elégedettek leszünk az adott foglalkozásban. Természetesen minden foglalkozásnál más és más személyes jellemzők előnyösek, és mi magunk is különbözünk egymástól abban, hogy milyen mértékben rendelkezünk ezekkel.

A „Munkavédelmi és üzembiztonsági foglalkozású” szakma azoknak felel meg leginkább, akikre jellemzőek az alábbi kompetenciák, érdeklődés és munkamód típusok:

 

Kompetenciák (legfontosabb készségek, képességek):

 • Felelősségtudat a dolgozók biztonsága érdekében;
 • Önállóság, mert sokszor gyorsan, egyedül kell döntéseket hoznia;
 • Figyelem a munkafolyamatok megértése és az alkalmazott határérték-mérések és egyéb ellenőrző vizsgálatok során;
 • Kommunikációs képesség a munkavédelmi oktatások, vizsgák megtartásához;
 • Konfliktuskezelés, stressztűrés: a munkahelyi balesetek kezeléséhez, vagy a bírságok kiszabásakor

 

Érdeklődési irányok: Megvalósító – Irányító

 

Az ilyen érdeklődésű emberek pontosan kijelölt határok között szívesen foglalkoznak aprólékos, fokozott koncentrációt igénylő feladatokkal, és szeretik a jól szervezett munkát és a logikus megoldásokat. A határidők, szabályok és pontos leírások segítik munkájukat. Olyan helyzetekben érzik jól magukat, ahol mindig van megoldandó feladat, és vállalhatják a kezdeményező, irányító, szervező szerepet. Szeretik megszervezni saját maguk és mások tevékenységét, függetlenek és önállóak saját munkavégzésük folyamatában.

 

Munkamód: Végrehajtó – Aprólékos – Beltéri

 

Ez azt jelenti, hogy a „Munkavédelmi és üzembiztonsági foglalkozású” elsősorban azt kedveli, ha szabályok, előírások szerint végezheti a munkáját. Igényli, elfogadja a cél mások általi meghatározását, kijelölését. Jól meghatározott keretek között, pontos szabályok alapján dolgozik. Szívesen fordítja figyelmét az apró részletekre. A feladatokat pontosan, sorrendben szereti végrehajtani. A személy előnyben részesíti, ha belső helyszíneken, zárt térben (iroda) dolgozhat.

 

Milyen eséllyel találok munkát, ha „Munkavédelmi és üzembiztonsági foglalkozású” leszek?

 

Elhelyezkedési kilátások (várható munkaerőpiaci kereslet):

 

„Munkavédelmi és üzembiztonsági foglalkozású” szakembereket folyamatosan keresnek a vállalatok, hiszen nagyon fontos számukra, hogy betartsák az előírt munkavédelmi szabályokat, s így megóvják dolgozóik testi épségét, és elkerüljék a tetemes bírságok kiszabását.

Várhatóan a képzéssel betölthető állások száma meghaladja a képzést elvégzők számát, ezért könnyen talál munkát, aki ezt a foglalkozást választja.

 

Mennyi lesz a bérem, ha „Munkavédelmi és üzembiztonsági foglalkozásúként” fogok dolgozni?

 

A fizetés a „Munkavédelmi és üzembiztonsági foglalkozású” szakmai tapasztalatától, életkorától, illetve a vállalkozás méretétől, földrajzi elhelyezkedésétől, forgalmától függően változhat.

A „Munkavédelmi és üzembiztonsági foglalkozású” fizetése az országos átlagbért többnyire meghaladja.

Az átlagkereset havi bruttó 340.000 Ft.

 

Milyen munkakörökben dolgozhatok, ha a „Munkavédelmi és üzembiztonsági foglalkozású” foglalkozást választom?

 

Betölthető munkakörök:

 

Baleset-elhárítási megbízott

Balesetvédelmi és üzembiztonsági megbízott

Balesetvizsgáló (munkahelyi)

Ergonómus

Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgáló

Munkapszichológiai és ergonómiai asszisztens

Munkavédelmi előadó

Munkavédelmi megbízott

Tűzbiztonsági előadó

Tűzmegelőzési előadó

Tűzrendész

Tűzvédelmi előadó

Tűzvédelmi referens

Tűzvédelmi szaktanácsadó

Tűzvédelmi technikus

Tűzvédelmi ügyintéző

Üzembiztonsági megbízott

Villámvédelmi felülvizsgáló

 

Rokon foglalkozások:

 

Környezet- és foglalkozás-egészségügyi foglalkozású

Munka és termelésszervező