Műsorszóró és audiovizuális technikus

MŰSORSZÓRÓ ÉS AUDIOVIZUÁLIS TECHNIKUS

 

Foglalkozási terület: Informatika

6-jegyű FEOR kód: 314500

 

Miből fog állni a munkám, ha a „Műsorszóró és audiovizuális technikus” foglalkozást választom?

 

A „Műsorszóró és audiovizuális technikus” rádió- és televízió műsorszóró rendszereket és hálózatokat üzemeltet, rajta forgalmazott kép- és hanganyagokat szerkeszt, valamint bármely egyéb távközlési, pl. földi, tengeri vagy repülőgépen történő közvetítésre szolgáló berendezés megfelelő működtetését szabályozza.

Feladatai:

 • hang- és képrögzítő berendezések kezelése, karbantartása;
 • hang- és képvágó, -szerkesztő berendezések kezelése, karbantartása;
 • a rögzítő- és szerkesztőrendszerek használata során felmerült problémák megoldása az elméleti és gyakorlati tudása felhasználásával;
 • audiovizuális berendezések (projektor, kihangosító rendszer, filmvetítő) kezelése;
 • rádiós és televíziós, földi illetve műholdas műsorszóró rendszerek kezelése, karbantartása;
 • hangkommunikációs földi illetve műholdas berendezések kezelése, karbantartása;
 • a fenti berendezések műszaki problémáinak elhárítása elméleti, illetve tapasztalati úton szerzett tudás alapján;
 • üzem közben felmerült problémák azonnali elhárítása;
 • vészforgatókönyv készítése a folyamatos üzem biztosítására;
 • jelátviteli és műsorszóró rendszerek, rádió és televízió műsorok sugárzására szolgáló műholdas rendszerek kezelése;
 • földi, tengeri és repülőgépes rádió-távközlési rendszerek, műholdas szolgáltatások és multiplex rendszerek kezelése;
 • a műsorszórás, távközlési terminálok és jelátviteli rendszerek elveire és módszereire vonatkozó ismeretek alkalmazása a munka során felmerülő problémák meghatározására és megoldására.

 

Milyen eszközökkel, anyagokkal dolgozik a „Műsorszóró és audiovizuális technikus”?

 

A műsorszóró és audiovizuális technikus által alkalmazott eszközök és berendezések elsősorban a távközlési hálózatok és munkaállomások létrehozását és működtetését szolgálják, ilyen eszközök például:

 • számítógép ­– személyi számítógép vagy laptop – internetkapcsolattal, amely alkalmas operációs rendszer futtatására, kis és közepes hálózatok forgalomirányítási feladataira;
 • kábelek, kábelezéshez szükséges szerszámok, például csipesz, csavarhúzó, és tesztelők;
 • set top bokszok, modemek, telefonok, különböző távközlési végberendezések.

 

Milyen munkakörnyezetben fogok dolgozni, ha „Műsorszóró és audiovizuális technikus” leszek?

 

A műsorszóró és audiovizuális technikus munkahelye változatos. Munkája egy részét zárt helyen, irodában végzi. Gyakori, hogy munkavégzése külső helyszíneken történik: utcán, épületekben, magánlakásokban.

A műsorszóró és audiovizuális technikus rendszerint a szokásos, heti 40 órás munkaidőben, többnyire egyműszakos munkabeosztásban dolgozik. Amennyiben a munkáltató munkaideje többműszakos, akkor előfordulhat többműszakos vagy ügyeleti munkarend, illetve olyan tevékenység, melyet csak a munkáltató hálózatainak leállási idejében lehet elvégezni. Ilyen esetekben akár éjszakai vagy hétvégi munkavégzés is lehetséges.

 

Milyen képzést célszerű választanom, ha „Műsorszóró és audiovizuális technikus” szeretnék lenni?

 

Ahhoz, hogy valaki műsorszóró és audiovizuális technikusként dolgozzon, több lehetséges továbbtanulási irányt is választhat. A szakgimnáziumokban, az „Elektrotechnika-Elektronika” szakmacsoporton belül folyó „Távközlési technikus” (OKJ 54 523 05) szakképesítés és az ehhez kapcsolódó ráépülő szakképesítések megszerzése az egyik lehetséges út. A képzés történhet iskolarendszerű nappali vagy esti-levelező, valamint iskolarendszeren kívüli felnőttképzés keretében. Aszerint, hogy melyik képzési formát választjuk, eltérő a képzés időtartama. Az iskolarendszerű nappali képzés jellemzően szakgimnáziumokban folyik, ahol ágazati érettségit követően 1, annak hiányában 2 év alatt szerezhető meg a szakképesítés.

Az esti-levelező vagy a felnőttképzésben, a képzőhelytől függően, 960-1440 óra között változhat a képzési idő.

Az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 5 évfolyamos képzés esetén a 10. évfolyamot követően 140 óra, a 11. évfolyamot követően 140 óra; 2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra.

 

Ráépülő szakképesítések:

 

Elektronikus hozzáférési és magánhálózati rendszerüzemeltető technikus (OKJ 55 523 01)

Elektronikus műsorközlő és tartalomátviteli rendszerüzemeltető technikus (OKJ 55 523 02)

Gerinchálózati rendszerüzemeltető technikus (OKJ 55 523 03)

Beszédátviteli rendszerüzemeltető technikus (OKJ 55 523 05)

 

A szakgimnáziumokban, az „Informatika” szakmacsoporton belül folyó „Multimédia-alkalmazásfejlesztő” (OKJ 55 213 05) ráépülő szakképesítés megszerzése is megfelelő lehet.

A ráépülő szakképesítések esetén az iskolarendszerű képzési idő 0,5 év.

Az esti-levelező vagy a felnőttképzésben, a képzőhelytől függően, 400-600 óra között változhat a képzési idő.

 

Szükséges előképzettség (bemeneti követelmény):

 

A Távközlési technikus szakképesítés megszerzésének előfeltétele: érettségi.

A Multimédia alkalmazásfejlesztő szakképesítés megszerzésének előfeltétele: a Szoftverfejlesztő (OKJ 54 213 05) szakképesítés megszerzése.

 

Továbblépési lehetőség: a ráépülő, valamint a Műszaki informatikus (OKJ 54 481 05) szakképzésben történő részvétel.

 

Melyik iskolában szerezhetem meg a szakképesítést?

 

A műsorszóró és audiovizuális technikus foglalkozáshoz szükséges szakképzés választásakor a lakóhelyhez közeli vagy a sajátos nevelési igényű fiatalokat fogadó intézményeknél érdemes tájékozódni (honlap, „Nyílt Nap” stb.) a konkrét lehetőségekről.

 

A régió iskolái közül az alábbiakban folyik képzés:

 

Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Puskás Tivadar Távközlési Technikum Infokommunikációs Szakgimnáziuma (Budapest)

Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum Ganz Ábrahám Két Tanítási Nyelvű Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája (Budapest)

Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Weiss Manfréd Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma (Budapest)

SZÁMALK-Szalézi Szakgimnázium (Budapest)

Soter-Line Oktatási Központ (Budapest)

Ruander Oktatóközpont (Budapest)

 

Milyen egészségi követelményeknek kell megfelelni, ha a „Műsorszóró és audiovizuális technikus” foglalkozást választom?

 

A „Műsorszóró és audiovizuális technikus” irodai munkavégzése során könnyű fizikai munkát végez, külső helyszíneken közepesen nehéz fizikai megterheléssel járó munkát végez. A munka szellemi része (tervezés, hibaelhárítás) fokozott pszichés igénybevétellel jár. A munka elvégzése a baleseti veszélyt okozó eszközök, valamint a magasban végzett munka miatt fokozott figyelmet igényel.

E munka elvégzése érdekében szükséges:

 • a jó látás, színlátás, teljes látótér, térlátás – a képernyő előtt végzett munkához és a szerelési, karbantartási feladatok ellátásához;
 • ép hallás, jó beszélőképesség – az ügyfelekkel és kollégákkal történő kommunikációhoz szükséges;
 • jó egyensúlyérzék;
 • ujjak, kezek és karok terhelhetősége – a rendszerek összeállításához, a kézzel elvégzendő munkákhoz;
 • mozgásszervi terhelhetőség az üléshez, álláshoz, járáshoz, tartós kényszertesttartáshoz – többek között a magasban végzett feladatok, illetve a munkával járó sok utazás miatt;
 • könnyű illetve közepesen nehéz munkavégzésre való alkalmassághoz szükséges szív- és érrendszeri, légzőszervi, mozgásszervi, anyagcsere, immunrendszeri, hormonális és pszichés egészségi állapot;
 • folyamatosan fokozott figyelem és éber tudatállapot.

 

A munkakör átszervezésével, egyéni, sérülésspecifikus módosításával hallássérültek számára is lehetővé válhat a munkafeladatok egy részének elvégzése.

 

Milyen személyes jellemzők előnyösek a „Műsorszóró és audiovizuális technikus” foglalkozásnál?

 

Amikor döntést hozunk, fontos átgondolnunk, hogy rendelkezünk-e az adott foglalkozásra jellemző egyéni sajátosságokkal (érdeklődés, képességek, készségek, munkamód). A tulajdonságok megléte valószínűvé teszi, hogy örömmel végezzük a munkánkat, és sikeresek, elégedettek leszünk az adott foglalkozásban. Természetesen minden foglalkozásnál más és más személyes jellemzők előnyösek, és mi magunk is különbözünk egymástól abban, hogy milyen mértékben rendelkezünk ezekkel.

A „Műsorszóró és audiovizuális technikus” szakma azoknak felel meg leginkább, akikre jellemzőek az alábbi kompetenciák, érdeklődés és munkamód típusok:

 

Kompetenciák (legfontosabb készségek, képességek):

 

 • Digitális kompetencia, mivel a műsorszórás területén végzi feladatait, ahol a digitális technológiák szinte valamennyi területen elterjedtek;
 • Technológiai, műszaki kompetencia, ami az egyes műsorszóró berendezések működésének megértéséhez járul hozzá;
 • Önállóság, hiszen a rendszerek tervezéséhez, működtetéséhez egyedül kell döntéseket hoznia;
 • Kézügyesség, amire a rendszerek szerelése, a készülékek üzembe helyezése során lesz szüksége;
 • Figyelem a hibázás és a balesetek elkerülése érdekében;
 • Számolási képesség, amire mind a tervezői, mind a telepítési munkák során szükség lehet.

 

Érdeklődési irányok: Elemző – Megvalósító – Tárgyias

 

Az ilyen érdeklődésű emberekhez közel áll a tervezői tevékenység, az elemzés, és a logikai feladatok megoldása. A munkafolyamatokban szeretnek a dolgok mélyére látni és a problémák megoldásához elméleti úton eljutni. Fontos számukra, hogy egy tevékenység végzése során legyen elég idő a kidolgozásra. Szívesen dolgoznak eszközökkel vagy gépekkel (pl. számítógép). Szeretik, ha munkájuknak kézzelfogható eredménye van.

 

Munkamód: Tárgyias – Gyakorlatias – Önálló

 

Ez azt jelenti, hogy a műsorszóró és audiovizuális technikus tevékenysége középpontjában informatikai, telekommunikációs, műsorszóró berendezések állnak. Eszközöket, szerszámokat használ, azokkal ügyesen bánik. Elsősorban azt kedveli, ha az általa végzett munka során kézzelfogható dolgokkal foglalkozhat. Az önállóan végezhető feladatokat saját ritmusában, tempójában végzi. A feladathoz kapcsolódó munkafolyamatot egyedül látja el, amiért felelősséget vállal.

 

Milyen eséllyel találok munkát, ha „Műsorszóró és audiovizuális technikus” leszek?

 

Elhelyezkedési kilátások (várható munkaerőpiaci kereslet):

 

A műsorszóró és audiovizuális technikus jellemzően műsorszolgáltató nagyvállalatoknál dolgozik, illetve távközlési szolgáltatásokat végző cégeknél lát el műszaki informatikai feladatokat, alkalmazottként.

Várhatóan a képzéssel betölthető állások száma meghaladja a képzést elvégzők számát, ezért könnyen talál munkát, aki ezt a foglalkozást választja.

 

Mennyi lesz a bérem, ha „Műsorszóró és audiovizuális technikusként” fogok dolgozni?

 

A fizetés a műsorszóró és audiovizuális technikus szakmai tapasztalatától, életkorától, illetve a vállalkozás méretétől, földrajzi elhelyezkedésétől, árbevételétől függően változhat.

A „Műsorszóró és audiovizuális technikus” fizetése meghaladja az országos átlagbért.

Az átlagkereset havi bruttó 350.000 Ft.

 

Milyen munkakörökben dolgozhatok, ha a „Műsorszóró és audiovizuális technikus” foglalkozást választom?

 

Betölthető munkakörök:

 

Adóberendezés fenntartó

Átviteltechnikai technikus

Audiovizuális technikus (oktatási)

Beszédátviteli rendszertechnikus

Elektroakusztikus

Elektronikus műsorközlő és tartalomátviteli rendszer-technikus

Frekvenciagazdálkodó

Hangstúdiótechnikus

Hangtechnikai technikus

Hangtechnikus

Hangvágó

Híradásipari technikus

Híradástechnikai technikus

Hírközlési hálózat üzemeltető technikus

Kábeltelevíziós-hálózat üzemeltető

Képtechnikus

Kommunikációtechnikus

Műholdas műsorszóró rendszer technikus

Műsorszóró rendszer technikus

Rögzítéstechnikai technikus

Stúdiótechnikus

TV-adókezelő technikus

Videótechnikus

 

Rokon foglalkozások:

 

Telekommunikációs technikus

Webrendszer (hálózati) technikus

Informatikai és kommunikációs rendszerek felhasználóit támogató technikus

Informatikai és kommunikációs rendszereket kezelő technikus

Számítógéphálózat- és rendszertechnikus

Hálózat- és multimédia-fejlesztő

Telekommunikációs mérnök