Műszaki informatikus

MŰSZAKI INFORMATIKUS (SZÁMÍTÓGÉPES MŰSZAKI TECHNIKUS)

 

Foglalkozási terület: Informatika

6-jegyű FEOR kód: 314208

 

Miből fog állni a munkám, ha a „Műszaki informatikus” foglalkozást választom?

 

A rohamosan fejlődő információtechnológia gyorsan alkalmazható megoldásokat követel a vállalatok és a szervezetek részéről. A „Műszaki informatikus” a korszerű megoldásokhoz szükséges hardverkörnyezet, alapszoftver, szoftverfejlesztői környezet és alkalmazói szoftver kiválasztásával, a háttér kialakításával; saját fejlesztésű hardvereszközök tesztprogramjainak megtervezésével, kidolgozásával, a szoftverek integrálásával; az adatátvitel megvalósításával foglalkozik. A vállalat, intézmény, szervezet operatív vezetőjének közvetlen munkatársa, megfelelő mélységű (elméleti és gyakorlati) számítástechnikai, informatikai ismeretei birtokában a munkahely informatikai koncepciójának kialakításában és annak megvalósításában vesz részt. Koncepcionális kérdésekben a feladata elsősorban a döntések előkészítése, míg a megvalósításában az irányító, koordináló, információáramlást biztosító munkatevékenységek ellátása. Felelősségi körébe tartozik a vállalatnál működő informatikai alkalmazások összehangolt működésének biztosítása. Együttműködik a rendszerszervezőkkel, szoftverfejlesztőkkel. Feladata a tevékenységi körének megfelelő informatikai feladatok specifikálása és koordinálása, a szükséges fejlesztések kivitelezésében való részvétel, az alkalmazások bevezetésének a felügyelete, az üzemeltetése és az ellenőrzése. Adatátviteli rendszer dokumentációjában hálózati jelképeket értelmez, hálózati rajzot olvas. Részt vesz a számítógépes mérőrendszerek kialakításában, mérésadatgyűjtő berendezések telepítésében, üzemeltetésében. A számítógép-vezérelt automatikus rendszerekben megvalósuló folyamat felügyeletéhez, ellenőrzéséhez és szabályozásához alkalmazza a megfelelő elveket, módszereket és eszközöket. Feladatai közé tartozik a műszaki informatikai rendszerek dokumentációjának, rendszertervének, hálózati és elektronikai kapcsolási rajzának olvasása és készítése. Közreműködik a vállalat, intézmény, szervezet műszaki informatikai berendezéseinek operatív karbantartásában.

 

Milyen eszközökkel, anyagokkal dolgozik a „Műszaki informatikus”?

 

A műszaki informatikus elsősorban informatikai eszközökkel dolgozik, munkaeszközei:

 • Számítógép – személyi számítógép vagy laptop – internetkapcsolattal, ami alkalmas operációs rendszer futtatására, kis és közepes hálózatok forgalomirányítási feladataira;
 • Szoftverek, például:
  • Szerver és desktop/mobil operációs rendszerek (pl. Windows, Linux, Android, iOS);
  • Web fejlesztő eszközök (pl. MS Visual Web Developer);
  • Multimédia fejlesztő eszközök (pl. Adobe CS);
  • Irodai szoftvercsomag (pl. Microsoft Office, LibreOffice);
 • Kábelek, kábelezéshez szükséges szerszámok, pl. csipesz, csavarhúzó és tesztelők.

 

Milyen munkakörnyezetben fogok dolgozni, ha „Műszaki informatikus” leszek?

 

A műszaki informatikus a munkáját beltéri helyszínen, irodában, jellemzően a számítógépe előtt ülve végzi. Amennyiben csapatmegbeszélésekre kerül sor, annak a helyszíne egy arra alkalmas tárgyaló vagy interneten keresztül történő konferencia megbeszélés (például Skype).

A műszaki informatikus 40 órás, szokásos munkaidőben, többnyire egyműszakos munkabeosztásban dolgozik. Csúcsidőszakokban túlmunka előfordulhat.

 

Milyen képzést célszerű választanom, ha „Műszaki informatikus” szeretnék lenni?

 

Ahhoz, hogy valaki műszaki informatikusként dolgozzon, az „Informatika” szakmacsoporton belül folyó „Műszaki informatikus” (OKJ 54 481 05) szakképesítés megszerzése megfelelő lehet. Az oktatás történhet iskolarendszerű nappali vagy esti-levelező, valamint iskolarendszeren kívüli felnőttképzés keretében. Aszerint, hogy melyik képzési formát választjuk, eltérő a képzés időtartama. Az iskolarendszerű nappali képzés jellemzően szakgimnáziumokban folyik, ahol érettségit követően ágazati érettségivel 1 év, annak hiányában 2 év alatt szerezhető meg a szakképesítés.

Az esti-levelező vagy a felnőttképzésben, a képzőhelytől függően, 960-1440 óra között változhat a képzési idő.

 

Kapcsolódó szakképesítés ráépülés: Térinformatikus (OKJ 55 481 01)

 

Szükséges előképzettség (bemeneti követelmény):

 

A szakképesítések megszerzésének előfeltétele: szakgimnáziumokban az alapfokú iskolai végzettség, felnőttképzés esetén az érettségi.

 

Továbblépési lehetőség: a ráépülő szakképzésben való részvétel, valamint felsőfokú továbbtanulás a mérnök informatikus (Computer Science Engineer) alapképzési szakon.

 

Melyik iskolában szerezhetem meg a szakképesítést?

 

A szakképzés választásakor a lakóhelyhez közeli vagy a sajátos nevelési igényű fiatalokat fogadó intézményeknél érdemes tájékozódni (honlap, „Nyílt Nap” stb.) a konkrét lehetőségekről.

 

A régió iskolái közül az alábbiakban folyik képzés:

 

Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum Szily Kálmán Műszaki Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma (Budapest)

Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Weiss Manfréd Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma (Budapest)

Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Bolyai János Műszaki Szakgimnáziuma és Kollégiuma (Budapest)

Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Trefort Ágoston Két Tanítási Nyelvű Szakgimnáziuma (Budapest)

Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Wesselényi Miklós Műszaki Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája (Budapest)

Érdi Szakképzési Centrum Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskolája és Kollégiuma (Érd)

Érdi Szakképzési Centrum Százhalombattai Széchenyi István Szakgimnáziuma és Gimnáziuma (Százhalombatta)

Soter-Line Oktatási Központ (Budapest)

 

Milyen egészségi követelményeknek kell megfelelni, ha a „Műszaki informatikus” foglalkozást választom?

 

A „Műszaki informatikus” tevékenysége jellemzően szellemi munka. A szakember sok időt tölt számítógépes ülőmunkával az irodában. A számítógép előtt végzett ülőmunka ergonómiai kockázati tényező, és fokozottan igénybe veszi a mozgásszerveket, szemet, idegrendszert, szív- és érrendszert.

 

A következő egészségügyi követelmények szükségesek a műszaki informatikus szakma gyakorlásához:

 • tartós ülőmunkával járó igénybevételre alkalmas mozgásszervi (gerinc, kéz, kar), szív- és érrendszeri, anyagcsere, endokrinológiai, idegrendszeri (egyes eszméletvesztéssel járó kórképek kizáró okot jelenthetnek) és pszichés (fokozott figyelemre és együttműködésre van szükség) egészségi állapot;
 • jó látás.

 

Egészségre ártalmas tényezők lehetnek:

 • ergonómiai kóroki tényezők (tartós ülés, billentyűzet- és egérhasználat hatásai);
 • fokozott figyelem, időkényszer okozta stressz;
 • képernyő, számítógép tartós használata által kiváltott egészségkárosító tényezők (látás, idegrendszeri elváltozások).

 

A munkakör átszervezésével, egyéni, sérülésspecifikus módosításával, a munkakörnyezet ergonómikus kialakításával, speciális eszközök beszerzésével, megfelelő védőeszközök használatával, a munkakörnyezet akadálymentesítésével, a megfelelően illesztett segítő technológia igénybevételével mozgás-, látás- és hallássérültek számára is lehetővé válhat a munkafeladatok jelentős részének elvégzése. Meghatározó, hogy a mozgás-, látó- ill. hallórendszer mely része, mikor és mennyire károsodott, és ez milyen mértékű funkciócsökkenést okoz.

 

Milyen személyes jellemzők előnyösek a „Műszaki informatikus” foglalkozásnál?

 

Amikor döntést hozunk, fontos átgondolnunk, hogy rendelkezünk-e az adott foglalkozásra jellemző egyéni sajátosságokkal (érdeklődés, képességek, készségek, munkamód). A tulajdonságok megléte valószínűvé teszi, hogy örömmel végezzük a munkánkat, és sikeresek, elégedettek leszünk az adott foglalkozásban. Természetesen minden foglalkozásnál más és más személyes jellemzők előnyösek, és mi magunk is különbözünk egymástól abban, hogy milyen mértékben rendelkezünk ezekkel.

A „Műszaki informatikus” szakma azoknak felel meg leginkább, akikre jellemzőek az alábbi kompetenciák, érdeklődés és munkamód típusok:

 

Kompetenciák (legfontosabb készségek, képességek):

 

 • Digitális kompetencia a hardverek és a szoftverek üzemeltetéséhez;
 • Önállóság a munkafolyamat megtervezésében, megszervezésében;
 • Figyelem az információk közötti gyors tájékozódáshoz, a hibafeltáráshoz;
 • Kommunikációs képesség a felhasználói problémák megértéséhez, az információk érthető megfogalmazásához.

 

Érdeklődési irányok: Tárgyias – Megvalósító – Irányító

 

Az ilyen érdeklődésű emberek szívesen dolgoznak eszközökkel vagy gépekkel (pl. számítógép). Szeretik, ha munkájuknak kézzelfogható eredménye van. Gyorsan átlátják a különféle helyzetek követelményeit, és hajlandóak a megoldás érdekében cselekedni.

 

Munkamód: Tárgyias – Gyakorlatias – Aprólékos

 

Ez azt jelenti, hogy a műszaki informatikus tevékenysége számítógépes hálózatok felügyeletére irányul.

Elsősorban azt kedveli, ha munkája során a munkafolyamatokat egyedül, saját tempójában végezheti. Előnyben részesíti, ha az általa végzett munka során kézzelfogható dolgokkal foglalkozhat. A feladatokat pontosan, sorrendben szereti végezni.

 

Milyen eséllyel találok munkát, ha „Műszaki informatikus” leszek?

 

Elhelyezkedési kilátások (várható munkaerőpiaci kereslet):

 

A műszaki informatikusok iránt jelentős a munkaerőpiaci kereslet.

Várhatóan a képzéssel betölthető állások száma meghaladja a képzést elvégzők számát, ezért könnyen talál munkát, aki ezt a foglalkozást választja.

 

Mennyi lesz a bérem, ha „Műszaki informatikusként” fogok dolgozni?

 

A fizetés a műszaki informatikus szakmai tapasztalatától, életkorától, illetve a vállalkozás méretétől, földrajzi elhelyezkedésétől, árbevételétől függően változhat.

A „Műszaki informatikus” fizetése jelentősen meghaladja az országos átlagbért.

Az átlagkereset havi bruttó 400.000 Ft.

 

Milyen munkakörökben dolgozhatok, ha a „Műszaki informatikus” foglalkozást választom?

 

Betölthető munkakörök:

 

Rendszeradminisztrátor

Számítógépes kisegítő technikus

Számítógépes műszaki technikus

Számítógépes rendszerkarbantartó

Hálózati támogatást nyújtó technikus

Informatikai hálózattelepítő és -üzemeltető

Rendszerfelügyelő informatikus

Rendszertelepítő

Számítástechnikai rendszerüzemeltető

 

Rokon foglalkozások:

 

Számítógép-hálózat és rendszer-technikus

Webrendszer-hálózati asszisztens

Informatikai és kommunikációs rendszerek felhasználóit támogató technikus

Rendszergazda

Mérnök informatikus