• 2021-08-16

 

Négynapos képzés valósul meg augusztus 16-19. között központunkban a nemzetközi ORIENT Activity – Pályaorientációs jó gyakorlatok cseréje a szakképzésben elnevezésű projekt keretében.
A program célja a projektben részt vevő szervezetek jó gyakorlatainak kölcsönös megismerése, a hazai, intézményi rendszerbe illeszthető elemek felhasználása, a tanári gyakorlatok szélesítése helyi szinten, valamint a Duna Régió Stratégiájához illeszkedő nemzetközi együttműködés a szakképzés, szorosabban a pályaorientáció tekintetében. Átfogó cél hozzájárulni az európai, valamint a hazai szakképzés és pályaorientáció minőségének fejlesztéséhez. A váci Piarista Kilátó Központban, illetve a következő időszakban a gyulafehérvári Caritas, illetve a komáromi Tandem n.o. partnerek által szervezett képzések keretében a szakemberek megoldásokat és válaszokat keresnek az intézményeken belül felmerülő szakmai kérdésekre, kihívásokra.

 

   

Az ORIENT Activity az ERASMUS+ keretében „Együttműködés az innováció és a bevált gyakorlatok cseréje terén” megvalósuló projekt (2020-1-HU01-KA202-078814)