Nyomdai előkészítő

NYOMDAI ELŐKÉSZÍTŐ

Foglalkozási terület: Nyomdaipar

6-jegyű FEOR kód: 723100

 

Miből fog állni a munkám, ha a „Nyomdai előkészítő” foglalkozást választom?

 

A „Nyomdai előkészítő” különféle szakterületeken (pl. nyomdai korrektor, számítógépes tördelő) újságok, magazinok, könyvek kiadásában segédkezik. Számtalan egyéb nyomtatott termék létezik, melyekkel nap mint nap találkozunk az utcán, éttermekben, üzletekben, munkahelyen. Ilyenek például a különféle matricák, termék- és ajándékcsomagolások, címkék, táblák, molinók stb., amelyek előállításában szintén részt vesz. Korrektorként azon dolgozik, hogy a könyvek és magazinok, melyeket ellenőriz, és szükség esetén kijavít, a lehető legmagasabb minőséget képviseljék. Tördelési és tipográfiai szabályok, helyesírási és esztétikai szempontok alapján ellenőrzi a nyomtatásra szánt anyagot, szöveget. Munkája a szöveg- és kép-eredetik, valamint a formakészítés során létrejött szöveg-kép kombináció összehasonlításából, a hibák felismeréséből, szabványos korrektúrajelekkel történő jelöléséből és kijavításából áll. Digitális proof vagy próbanyomat alapján felismeri a színhelyességet, ellenőrzi a színeket, szükség esetén javít, vagy jelzi a javítási igényét.

A számítógépes tördelő feladata a megrendelőtől kapott szövegek, képek, valamint a kiadvány-tervek alapján a kiadvány tördelése, szerkesztése, létrehozása. Az eredeti szövegek és képek alapján egy tipográfiailag és esztétikailag is jó minőségű nyomdakész kiadvány elkészítésében közreműködik. A megkapott nyersanyagot – szöveget és képeket – a megfelelő számítógépes program segítségével betördeli az oldalméreteknek megfelelően. Megformázza a szöveget. A szedési utasítás alapján a szöveg stílusát formázza: behúzások, sorvégek, elválasztások, betűközök, sortávok, hasábok, kiemelések meghatározása mind az ő feladata. Ügyel arra, hogy a szöveg olvasható maradjon, az elválasztások a helyükre kerüljenek, a szöveg minden eleme megmaradjon, és mindezek mellett esztétikusan jelenjen meg az oldalon. Ahhoz, hogy megfelelő módon tudja a képeket a szövegbe tördelni, esetenként képszerkesztési feladatokat is ellát, a képek méretén változtat, retusál, kivág. Felelősséggel dönt a gépindításról, azaz a korrektor, ill. a számítógépes tördelő szempontjából jóváhagyja a nyomdakész anyagot. Munkája során szoros munkakapcsolatot tart a szerkesztőkkel, szerzőkkel és a munkafolyamat többi résztvevőjével. A kész anyagokat, tartozékait és a műszaki dokumentációkat archiválja.

 

Milyen eszközökkel, anyagokkal dolgozik a „Nyomdai előkészítő”?

 

A „Nyomdai előkészítő” elsődleges munkaeszköze a megfelelő – pl. helyesírási, kiadványszerkesztő – programokkal, internetkapcsolattal, valamint nagy felbontású monitorral ellátott számítógép. Ezen túl dolgozik még például:

 • szótárakkal, könyvekkel;
 • nyomógépekkel: sokszorosított grafika előállítására alkalmas magas- és mélynyomó gép;
 • grafikai és egyéb programokkal;
 • grafikai eszközökkel: nyomóformák, lemezvágó, nagyító, filmvágó stb.;
 • színmérőkkel;
 • színes nyomtatóval;
 • digitális táblával, rajzpaddal;
 • irodai eszközökkel: toll, papír, ceruza.

 

Milyen munkakörnyezetben fogok dolgozni, ha „Nyomdai előkészítő” leszek?

 

A „Nyomdai előkészítő” munkáját épületen belül, irodai körülmények között végzi. Munkahelye a jól megvilágított számítógépes munkaasztal. Munkavégzés közben gyakran megfordul a nyomdában, ahol például meg tudja tekinteni a próbanyomatot, egyeztethet a gépindításról. Munkáját otthonról is végezheti, mivel a nagy sebességű internet ezt a fajta munkavégzést már lehetővé teszi.

A „Nyomdai előkészítő” munkaideje eltérhet a szokásos munkarendtől, jellemző lehet a több műszakban történő foglalkoztatás. Pl. napilapok esetében gyakori az éjszakai munkavégzés. Esetenként túlmunka előfordulhat, és hétvégi, ünnepnapi munkavégzésre is sor kerülhet.

 

Milyen képzést célszerű választanom, ha „Nyomdai előkészítő” szeretnék lenni?

 

Ahhoz, hogy valaki „Nyomdai előkészítőként” dolgozzon, több lehetőség is megfelelő lehet. A „Nyomdaipar” szakmacsoporton belül a „Kiadványszerkesztő technikus” (OKJ 54 213 06) és a „Nyomdaipari technikus” (OKJ 54 213 07) szakképesítések megszerzésével egyaránt betölthető a munkakör. A képzés történhet iskolarendszerű nappali vagy esti-levelező, valamint iskolarendszeren kívüli felnőttképzés keretében. Aszerint, hogy melyik képzési formát választjuk, eltérő a képzés időtartama. Az iskolarendszerű nappali képzés jellemzően szakgimnáziumokban folyik, ahol érettségit követően ágazati érettségivel 1, annak hiányában 2 év alatt szerezhető meg a szakképesítés. Az esti-levelező vagy a felnőttképzésben, a képzőhelytől függően, 900-1300 óra között változhat a képzési idő.

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama 5 évfolyamos képzés esetén a 10. évfolyamot követően 140 óra, a 11. évfolyamot követően 140 óra, 2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra.

 

Szükséges előképzettség (bemeneti követelmény):

 

A szakképesítés megszerzésének előfeltétele: érettségi

 

Kapcsolódó részszakképesítések:

 

Digitális kép- és szövegszerkesztő (OKJ 51 213 06)

Digitális nyomóforma készítő (OKJ 51 213 07)

 

Kapcsolódó szakképesítés ráépülések:

 

Korrektor (OKJ 55 213 03)

Nyomdaipari szaktechnikus (OKJ 55 213 07)

 

Továbblépési lehetőség: a kapcsolódó ráépülő képzésekben és a szakirányú továbbképzéseken való részvétel.

 

Melyik iskolában szerezhetem meg a szakképesítést?

 

A fenti szakképzések közül való választáskor a lakóhelyhez közeli vagy a sajátos nevelési igényű fiatalokat fogadó intézményeknél érdemes tájékozódni (honlap, „Nyílt Nap” stb.) a konkrét lehetőségekről.

 

A régióban az alábbi képzőhelyeken folyik képzés:

 

Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum Szily Kálmán Műszaki Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma (Budapest)

SZÁMALK-SZALÉZI Szakgimnázium (Budapest)

„Schola Europa Akadémia” Középiskola és Alapfokú Művészeti Iskola (Budapest)

Kecskeméti Szakképzési Centrum Gáspár András Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája (Kecskemét)

Top School Oktató Központ (Budapest)

Ruander Oktatási Központ (Budapest)

 

Milyen egészségi követelményeknek kell megfelelni, ha a „Nyomdai előkészítő” foglalkozást választom?

 

A „Nyomdai előkészítő” többnyire ülő testhelyzetben történő, könnyű fizikai megterheléssel járó szellemi munka. Fizikai megterhelést leginkább a huzamos ülés és a monitor előtti munkavégzés jelent, melyek következtében előfordulhatnak mozgásszervi panaszok (nyak-, hát-, derékfájás, ízületi problémák), valamint a kéz és az ujjak fáradásához vezethet. A hosszú ideig tartó monitor előtt végzett helyesírási, stilisztikai javítások a szem épségét ronthatják. A légkondicionáló allergiás és felső légúti megbetegedéseket okozhat. Pszichés nehézséget elsősorban a szűk határidő, a sokféle, párhuzamos munkatevékenység és a gyártási folyamatból eredeztethető kötöttségekhez való alkalmazkodás jelenthet.

Egészségügyi követelmények:

 • jó látásélesség;
 • jó színlátás;
 • ép hallás, jó egyensúlyérzék;
 • a kar, a kéz és az ujjak fokozott terhelhetősége;
 • a gerinc terhelhetősége tartós üléssel;
 • fizikai munkavégzés energiaigényét biztosító terhelhetőség (szív-érrendszeri, légzőszervi, mozgásszervi, anyagcsere-, immunrendszeri, hormonális és pszichés megbetegedések kizáró/korlátozó tényezők lehetnek);
 • fokozott figyelem és éber tudatállapot;
 • veszélyes vegyi anyagokkal való munkavégzés képessége.

 

Környezeti ártalom:

 

A nyomdagépekkel való közvetlen munkavégzés okozta ártalmak és kockázatok például:

 • a gépek mozgó alkatrészei és az ezekkel összefüggő esetleges balesetek;
 • az olykor magas zajhatás, ami halláskárosodást okozhat;
 • allergizáló anyagokkal, vegyi anyagokkal való munkavégzés.

 

A sérüléstípusoknak megfelelő módosításokkal, a funkciócsökkenés kompenzálásával, a munkakör átszervezésével, a munkakörnyezet ergonómikus kialakításával, speciális eszközök beszerzésével mozgás-, hallás- és látássérültek számára is lehetővé válhat a munkafeladatok egy részének elvégzése.

 

Milyen személyes jellemzők előnyösek a „Nyomdai előkészítő” foglalkozásnál?

 

Amikor döntést hozunk, fontos átgondolnunk, hogy rendelkezünk-e az adott foglalkozásra jellemző egyéni sajátosságokkal (érdeklődés, képességek, készségek, munkamód). A tulajdonságok megléte valószínűvé teszi, hogy örömmel végezzük a munkánkat, és sikeresek, elégedettek leszünk az adott foglalkozásban. Természetesen minden foglalkozásnál más és más személyes jellemzők előnyösek, és mi magunk is különbözünk egymástól abban, hogy milyen mértékben rendelkezünk ezekkel.

A „Nyomdai előkészítő” szakma azoknak felel meg leginkább, akikre jellemzőek az alábbi kompetenciák, érdeklődés és munkamód típusok:

 

Kompetenciák (legfontosabb készségek, képességek):

 • Figyelem, az aprólékos, nagy pontosságú és precíz munkavégzés érdekében;
 • Digitális kompetencia, hogy a számítógépes programokkal jól tudjon dolgozni, és kifogástalanul elvégezze a szerkesztési feladatokat;
 • Kreativitás, hiszen a tördelt kiadványnak nem csak szakmailag, hanem esztétikailag is kifogástalannak kell lennie;
 • Szövegértés, mert a szövegekben nem csak a helyesírási hibákat, hanem a nyelvhelyességi, érthetőségi problémákat is javítania kell;
 • Kitartás, mert munkája sokszor monoton és aprólékos, ezért szükség van a türelmére, illetve gyakori, hogy ugyanazon anyagot akár többször is át kell néznie;
 • Együttműködés a hatékony munkakapcsolatok kialakítása és fenntartása érdekében.

 

Érdeklődési irányok: Megvalósító – Tárgyias

 

Az ilyen érdeklődésű emberek tisztában vannak teendőikkel, és megnyugtató számukra, ha tudják, hogy pontosan meddig terjed a felelősségük. Kedvelik a pontosan kijelölt határok között végezhető, aprólékos, fokozott koncentrációt igénylő feladatokat, és szeretik a jól szervezett munkát. Szívesen dolgoznak eszközökkel (számítógép, nyomtató, fénymásoló). Követik az előírásokat (pl. helyesírási szabályok).

 

Munkamód: Végrehajtó – Aprólékos – Beltéri

 

Ez azt jelenti, hogy a „Nyomdai előkészítő” előnyben részesíti a jól meghatározott keretek között folyó, szabályok alapján történő munkavégzést. A feladatokat pontosan, sorrendben, saját ritmusában, tempójában szereti végezni. Előnyben részesíti, ha belső helyszíneken, zárt térben dolgozhat.

 

Milyen eséllyel találok munkát, ha „Nyomdai előkészítő” leszek?

 

Elhelyezkedési kilátások (várható munkaerőpiaci kereslet):

 

A „Nyomdai előkészítő” nyomdákban, grafikai stúdiókban, szerkesztőségekben, könyv- és lapkiadókban, reklámügynökségeknél, hirdetőkben stb. helyezkedhet el, vagy egyéni vállalkozást indíthat.

Várhatóan a képzéssel betölthető állások száma meghaladja a képzést elvégzők számát, ezért könnyen talál munkát, aki ezt a foglalkozást választja.

 

Mennyi lesz a bérem, ha „Nyomdai előkészítőként” fogok dolgozni?

 

A fizetés a „Nyomdai előkészítő” szakmai tapasztalatától, életkorától, illetve a vállalat jellegétől, méretétől, földrajzi elhelyezkedésétől, forgalmától függően változhat.

A „Nyomdai előkészítő” fizetése az országos átlagbérnél alacsonyabb.

Az átlagkereset havi bruttó 250.000 Ft.

 

Milyen munkakörökben dolgozhatok, ha a „Nyomdai előkészítő” foglalkozást választom?

 

Betölthető munkakörök:

 

Betűszedő, nyomdai szövegszerkesztő

Blokkszedő, nyomdai

Elekronikus képvágó

Fényszedéstördelő

Fényszedőgép-kezelő

Gépi szedő

Hirdetési grafikus, nyomdai

Kéziratszedő

Kéziszedő

Korrektor (nyomdai)

Levilágító

Linotype-gépszedő

Médiaszerkesztő

Mettőr

Monotype-gépszedő

Monotype-öntőgép kezelője

Montőr

Nyomdai előkészítő

Nyomdai képszerkesztő

Nyomdai kirakó

Nyomdai lemezkészítő

Nyomdai szöveg- és képszerkesztő

Palástgyártó nyomdász

Rámoló (nyomdai)

Számítógépes nyomdai szövegszerkesztő

Számítógépes tördelő

TELETYPE settergépszedő

 

Rokon foglalkozások:

 

Nyomdász, nyomdaipari gépmester

Könyvkötő