Orvos

ORVOS

Foglalkozási terület: Egészségügy

6-jegyű FEOR kód: 221100

 

Miből fog állni a munkám, ha az „Orvos” foglalkozást választom?

 

Az „Orvos” fő feladata a betegek vizsgálata, gyógykezelése, egészségi állapotának ellenőrzése, a páciensek egészségügyi problémáinak megoldása. Munkája során a modern orvostudomány elveit és eljárásait alkalmazza. Diagnosztikai, gyógyászati, tanácsadó és megelőző orvosi szolgáltatásokat nyújt. Rendelőjében fogadja a betegeket. Meghallgatja panaszaikat. Különféle vizsgálatokat (pl. vérnyomásmérés) hajt végre. Laboratóriumi beutalót ír, röntgent és egyéb diagnosztikai eljárásokat rendel el. Az eredményeket elemzi. Ezekből következtetéseket levonva, megállapítja (diagnosztizálja) panaszaik okát. Kiválasztja az adott rendellenesség kezelésének legmegfelelőbb módját. Gondoskodik arról, hogy a betegek hozzájussanak a legmegfelelőbb ellátáshoz és gyógyszerekhez. Szükség esetén szakorvosi vizsgálatra, fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátásra utalja a betegeket. Felírja azokat a gyógyszereket, amiket a páciensnek szednie kell. A betegeket és családtagjaikat tájékoztatja a kezelésről, gondozásról. Elmondja, hogy milyen egészségre ártalmas magatartásformákat és életmódot célszerű kerülniük.

Orvosi rehabilitációs tevékenységet folytat. Közegészségügyi-járványügyi feladatokat lát el. Egészségneveléssel és egészségügyi felvilágosítással foglalkozik. Az egészséges lakosság részére tanácsadást és szűrést végez. Együttműködik más szakorvosokkal illetve egészségügyi dolgozókkal. A betegek egészségügyi adatait nyilvántartja. Az egészségügyi adatokat továbbítja. Egészségügyi statisztikákat készít. Ügyeleti szolgálatot lát el. Hatáskörébe tartozik a látlelet kiadása és a halott vizsgálat.

 

Milyen eszközökkel, anyagokkal dolgozik az „Orvos”?

 

Az „Orvos” sokféle eszközt igénybe vesz munkája során. Ezek nagy része diagnosztikai eszköz:

 • spatula, injekciós tű, fecskendő;
 • vérnyomásmérő;
 • defibrillátor: újraélesztéshez szükséges eszköz;
 • fonendoszkóp;
 • speciális diagnosztikai eszközök pl. oftalmoszkóp, vagy szemtükör, a szem vizsgálatára; audiométer a hallás vizsgálatára;
 • ultrahang készülék.

Ezeken felül használ számítógépet, amelyen a szükséges dokumentációkat, nyilvántartásokat tudja rögzíteni, illetve telefont a betegeivel és a szakorvosokkal való kapcsolattartáshoz.

Anyagokat tekintve az orvos gyógyszerekkel, valamint gyógyhatású készítményekkel dolgozik, amelyek formája lehet tabletta, kenőcs, infúzió stb., illetve az alapvető kezeléseket biztosító gézlapokkal, vattával, fertőtlenítőszerekkel stb.

 

Milyen munkakörnyezetben fogok dolgozni, ha „Orvos” leszek?

 

Az „Orvos” a munkáját (a betegfelvételt és a járó beteg ellátást) belső helyszínen, rendelőben végzi. Sürgősségi betegellátást igénylő helyzetben ki kell szállnia a baleset vagy rosszullét helyszínére. Megfordulhat minden olyan helyen, ahol az orvosi segítséget kérőkkel találkozhat (pl. a betegek lakásán vagy közterületeken is).

Az „Orvos” munkáját váltakozó munkarendben végzi. Feladatai sikeres végzéséhez előfordulhat, hogy több műszakban, olykor napi 12 órában dolgozik. ha kell. Az ügyeleti tevékenységből adódóan hétvégén és ünnepnapokon, ill. éjszaka is készen kell állnia a betegek ellátására.

 

Milyen képzést célszerű választanom, ha „Orvos” szeretnék lenni?

 

Ahhoz, hogy valaki „Orvosként” dolgozzon, felsőfokú tanulmányok szükségesek. Osztatlan képzés keretében az „Általános orvos” (Medicine) mesterképzési szak elvégzése szükséges. Az „Okleveles orvosdoktor” szakképzettség megszerzése doktori címet tanúsít, rövidített jelölése: dr. med.

A szakmai gyakorlat magában foglalja a nyári gyakorlatokat (ápolástan, belgyógyászat, sebészet) valamint a szigorló éves tematikus szakmai gyakorlatokat: belgyógyászat, sebészet, gyermekgyógyászat, szülészet, nőgyógyászat, ideggyógyászat, elmegyógyászat.

 

Képzési terület: Orvos- és egészségtudomány

 

A képzési idő félévekben: 12 félév

 

Szükséges előképzettség (bemeneti követelmény): érettségi

 

Továbblépési lehetőség:

 

Az általános orvosi képzettség megszerzése után az orvosnak lehetősége van az őt leginkább érdeklő szakterület irányába specializálódni. Ehhez egy hároméves rezidensképzést kell elvégeznie, ami szakvizsgával zárul. A sikeres szakvizsgát követően az orvos megkapja a szakorvosi címet. Rendkívül sokféle szakorvos létezik, ilyenek például a belgyógyász, szemész, a radiológus, a szenvedélybetegségekkel foglalkozó addiktológus, a gyomor és a belek betegségeit gyógyító gasztroenterológus vagy a csontok betegségeit kutató oszteológus stb.

 

Melyik felsőoktatási intézményben szerezhetem meg a szakképesítést?

 

A szakképzés választásakor a lakóhelyhez közeli vagy a sajátos nevelési igényű fiatalokat fogadó intézményeknél érdemes tájékozódni (honlap, „Nyílt Nap” stb.) a konkrét lehetőségekről.

 

Az alábbi felsőoktatási intézményekben folyik „Orvos” képzés:

 

Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar (Budapest)

Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar (Szeged)

Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar (Pécs)

Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Kar (Debrecen)

 

Milyen egészségi követelményeknek kell megfelelni, ha az „Orvos” foglalkozást választom?

 

Az „Orvos” főleg szellemi munkát végez. A jó figyelemösszpontosítási képesség nagyon fontos ebben a szakmában, ugyanis a páciensek panaszait okozó egészségügyi rendellenességek diagnosztizálása maximális odafigyelést kíván. Nagy nyomást jelenthet továbbá, hogy a betegek életét közvetlenül befolyásoló kérdésekben önállóan kell döntenie. Ehhez elengedhetetlen a felelősségteljes hozzáállás. Feladatainak ellátása (pl. az ügyeleti szolgálat, a betegekhez való kiszállás és adott esetben a betegek mozgatása stb.) könnyű fizikai igénybevétellel is járhat.

A betegek vizsgálatához, illetve az alapvető klinikai készségeket igénylő beavatkozások (pl. injekciózás) megfelelő színvonalú elvégzéséhez a következő egészségügyi követelmények szükségesek:

 • könnyű fizikai és szellemi munkavégzéssel járó igénybevételre alkalmas mozgásszervi (gerinc, kéz, kar, kéz, ujjak), légzőszervi (egyes allergiás megbetegedések – gyógyszerallergia kizáró okot képezhetnek), szív- és érrendszeri, anyagcsere, endokrinológiai, idegrendszeri (egyes eszméletvesztéssel, egyensúlyzavarral és bénulással járó kórképek kizáró okot jelenthetnek) és pszichés (fokozott figyelemre és együttműködésre van szükség) egészségi állapot (egyes pszichiátriai betegségek kizáró okot képeznek);
 • jó látás;
 • jó színlátás;
 • ép vérképzőrendszer és jól működő máj;
 • egészséges bőr szükséges a látható bőrfelületeken, kifejezetten a kézen és az arcon (a fokozott fizikai igénybevétel és a felhasznált anyagok tisztasága miatt);
 • semmilyen fertőző betegségben nem szenvedhet;
 • jó kommunikációs képesség.

 

Munkája során pszichés (elsősorban érzelmi) megterhelést jelenthetnek a mindennapok során tapasztalt nehézségek, a kihívásokkal teli sorsok megtapasztalása, ami hosszú távon kiégést okozhat.

 

Környezeti ártalmak:

 

 • balesetveszélyt jelenthet magára és a páciensre nézve is a munkához használt műszerek, eszközök és anyagok nem megfelelő használata, illetve azok nem kellő mértékű sterilizálása;
 • sugárveszéllyel járhat az orvosi röntgenkészülék használata;
 • kockázati tényezőt jelent az ön- és közveszélyes vagy fertőző betegekkel való kapcsolattartás kényszerűsége;
 • fertőzésveszély;
 • ergonómiai kóroki tényezők (kényszertesttartásban végzett munka, tartós ülés, billentyűzet- és egérhasználat hatásai);
 • fokozott figyelem, időkényszer okozta stressz;
 • képernyő, számítógép tartós használata által kiváltott egészségkárosító tényezők (látás, idegrendszeri elváltozások).

 

Látás-, hallás- vagy mozgássérült orvosi pályára való kerülését, a sérülés típusától és mértékétől függően, a funkciócsökkenés kompenzálásával, a sérüléstípusoknak megfelelő módosításokkal, a munkakörnyezet és az infokommunikációs rendszerek akadálymentesítésével, speciális eszközök, berendezések beszerzésével segíthetjük elő.

 

Milyen személyes jellemzők előnyösek az „Orvos” foglalkozásnál?

 

Kompetenciák (legfontosabb készségek, képességek):

 • Felelősségtudat, mások élete múlhat a feladatvégzésén;
 • Empátia, képesség arra, hogy a hozzá fordulók helyzetét megértse, bele tudja képzelni magát a szituációjukba. A beteg bizalmának elnyeréséhez, ezen keresztül a lehető legtöbb információhoz való hozzáféréshez a betegnek az orvos maximális megértését, támogatását kell éreznie;
 • Kommunikációs képesség a hozzá fordulókkal és a partnerekkel való kapcsolatteremtés érdekében;
 • Önállóság, hogy képes legyen az emberek életét alapvetően befolyásoló döntéseket meghozni;
 • Együttműködés más szakemberekkel való jó munkakapcsolat érdekében;
 • Tolerancia a munka során megismert különféle személyiségű és kultúrájú emberek elfogadásához;
 • Konfliktuskezelés, stressztűrés a frusztrált, sérült, szenvedélybeteg vagy agresszív egyénekkel való munkához.

 

Érdeklődési irányok: Közösségi – Elemző – Megvalósító

 

Az ilyen érdeklődésű emberek fontosnak tartják, hogy mások számára hasznos segítő vagy szolgáltató tevékenységet végezhessenek. Szívesen lépnek kapcsolatba másokkal segítőként. Szeretnek beszélgetést kezdeményezni, közreműködni mások szükségleteinek felismerésében, problémáik megoldásában. Élvezik, ha tevékenységükben el tudnak mélyülni, és lehetőségük van a problémákra elméleti megoldásokat kidolgozni. Közel áll továbbá hozzájuk a tudományos tevékenység és az elemzés. Előnyben részesítik, ha jól meghatározott keretek között, pontos szabályok alapján végezhetik a munkájukat. Szívesen foglalkoznak aprólékos, fokozott koncentrációt igénylő feladatokkal, és szeretik a jól szervezett munkát és a logikus megoldásokat.

 

Munkamód: Személyközpontú – Önálló – Irányító

 

Ez azt jelenti, hogy az „Orvos” munkájának középpontjában emberek helyzetének javítása, a velük való kapcsolattartás, a gyógyítás és ápolás áll. Elsősorban azt kedveli, ha munkája során a munkafolyamatokat egyedül végzi, az ehhez kapcsolódó felelősséget vállalja. A feladatok nagyobb összefüggéseinek átlátására és kézben tartására törekszik.

 

Milyen eséllyel találok munkát, ha „Orvos” leszek?

 

Elhelyezkedési kilátások (várható munkaerőpiaci kereslet):

 

Orvosként nagyon változatos munkakörökben és munkahelyeken lehet elhelyezkedni. Dolgozhat rendelőintézetekben, kórházakban, magánklinikákon vagy önálló vállalkozóként. Várhatóan a képzéssel betölthető állások száma hasonlóan alakul a képzést elvégzők számával, ezért jó az elhelyezkedési esélye annak, aki ezt a foglalkozást választja.

 

Mennyi lesz a bérem, ha „Orvosként” fogok dolgozni?

 

A fizetés az „Orvos” szakmai tapasztalatától, betegkörének számától, beosztásától, valamint az őt alkalmazó intézmény anyagi helyzetétől függően változhat.

Az „Orvos” fizetése magasabb, mint az országos átlagbér.

Az átlagkereset havi bruttó 400.000 Ft.

 

Milyen munkakörökben dolgozhatok, ha az „Orvos” foglalkozást választom?

 

Betölthető munkakörök:

 

Családorvos

Házi gyermekorvos

Háziorvos

Iskolaorvos

Orvosi rezidens

Üzemorvos

 

Rokon foglalkozások:

 

Szakorvos

Ápoló (felsőfokú)

Egészségfejlesztő

Pszichológus