Orvosi laboratóriumi asszisztens

ORVOSI LABORATÓRIUMI ASSZISZTENS

Foglalkozási terület: Egészségügy

6-jegyű FEOR kód: 332400

 

Miből fog állni a munkám, ha az „Orvosi laboratóriumi asszisztens” foglalkozást választom?

 

Az „Orvosi laboratóriumi asszisztens” az egészségügyi munkacsoport (orvos és egyéb egészségügyi szakember) irányítása, felügyelete mellett az emberi testnedv- és szövetminták vizsgálatát végzi. Feladata, hogy a páciensek vizsgálati anyagaiból (pl. vér, vizelet stb.) az orvos részére hasznos, az egészségi állapot megítélésére alkalmas információt szolgáltasson. Munkájával segíti az orvost a diagnózis felállításában, a betegségek nyomon követésében, a terápia hatékonyságának megítélésében, a betegségek megelőzésében, a szűrésben, az egészség megőrzésében. A normális és az attól eltérő alkotóelemek jelenlétének meghatározása érdekében a testnedvek – beleértve a vért, vizeletet és gerincfolyadékot – vegyelemzését végzi. Részt vesz a vizsgálati anyag (vér, vizelet stb.) vételének megszervezésében, kivitelezésében. Fogadja a laborvizsgálatra beutalt betegeket. Átveszi a beutalót és az otthonról hozott mintát (pl. vizelet, széklet). Biztosítja a technikai feltételeket a mintavételhez, pl. steril tű, vizeletfelfogó pohár stb. Leveszi a vért. Eligazítja, tájékoztatja a betegeket, pl. közli, mikor mehetnek az eredményért. Elvégzi a minták mennyiségi és minőségi elemzését. Az ehhez szükséges berendezéseket (mint pl. spektrofotométer, kaloriméter, lángfotométer és számítógéppel vezérelt elemző analizátor) üzemelteti, kalibrálja, tisztítja és karbantartja. A vizsgálatokhoz megfelelő anyagokat (pl. reagenseket) alkalmaz. Számítógép használatával rendszerezi és továbbítja a vizsgálatkérőnek az eredményeket, ill. tárolja az adatokat.

 

Milyen eszközökkel, anyagokkal dolgozik az „Orvosi laboratóriumi asszisztens”?

 

Az „Orvosi laboratóriumi asszisztens” munkája során számtalan speciális eszközt használ:

 

 • steril tűk, fecskendők, zárt rendszerű kémcsövek;
 • mintatároló edények;
 • tárgylemezek, fedőlemezek;
 • desztilláló és ioncserélő berendezések;
 • fotometriás mérőberendezés;
 • spektrofotométerek;
 • folyadék-szcincillációs és gammasugárzás-mérő berendezés;
 • folyadék-kromatográf;
 • kémiai, hematológiai, immunológiai automaták;
 • mérlegek, pipetták, adagolók;
 • mikroszkópok;
 • hűtőgépek.

 

Veszélyes, különleges bánásmódot igénylő anyagokkal dolgozik, pl. reagensek, vegyszerek, oldószerek, hígítók, fertőtlenítő szerek.

 

Milyen munkakörnyezetben fogok dolgozni, ha „Orvosi laboratóriumi asszisztens”leszek?

 

Az „Orvosi laboratóriumi asszisztens” munkáját belső helyszíneken, jellemzően laboratóriumokban végzi. Jellemzően tiszta, steril munkakörnyezetet biztosítanak számára, jó hőmérsékletszabályozással és megfelelő világítással.

Az „Orvosi laboratóriumi asszisztens” munkaideje a tevékenységi területétől függően alakulhat a szokásos munkarend szerint, de jellemző lehet a többműszakos foglalkoztatás is.

 

Milyen képzést célszerű választanom, ha „Orvosi laboratóriumi asszisztens” szeretnék lenni?

 

Ahhoz, hogy valaki „Orvosi laboratóriumi asszisztensként” dolgozzon, az „Egészségügy” szakmacsoporton belül a „Gyakorló klinikai laboratóriumi asszisztens” (OKJ 54 725 04) szakképesítés megszerzése jó kiindulópont lehet. További lehetőség a „Gyakorló szövettani asszisztens” (OKJ 54 725 05) képzésben való részvétel. Az oktatás történhet iskolarendszerű nappali vagy esti-levelező, valamint iskolarendszeren kívüli felnőttképzés keretében. Az iskolarendszerű nappali képzés jellemzően a szakgimnáziumok egészségügy ágazatán folyik, ahol ágazati érettségivel 1 év, annak hiányában 2 év alatt szerezhető meg a szakképesítés.

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama 5 évfolyamos képzés esetén a 10. évfolyamot követően 140 óra, a 11. évfolyamot követően 140 óra, 2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra.

 

Az iskolarendszeren kívüli képzési idő: 1080-1320 óra.

 

Ráépülő szakképesítések:

 

Klinikai laboratóriumi szakasszisztens (OKJ 55 725 18) (360-440 óra)

Egészségügyi gyakorlatvezető (OKJ 55 720 01)

Szövettani szakasszisztens (OKJ 55 725 21)

 

Szükséges előképzettség (bemeneti követelmény): érettségi

 

Továbblépési lehetőség: a „Szövettani szakasszisztens” (OKJ 55 725 21), valamint a „Klinikai laboratóriumi szakasszisztens” (OKJ 55 725 18) ráépülő szakképzésben való részvétel, vagy felsőfokú továbbtanulásra történő jelentkezés az „Orvosi diagnosztikai analitikus” (Medical Diagnostic Analysis) alapszakra.

 

Melyik iskolában szerezhetem meg a szakképesítést?

 

A szakképzés választásakor a lakóhelyhez közeli vagy a sajátos nevelési igényű fiatalokat fogadó intézményeknél érdemes tájékozódni (honlap, „Nyílt Nap” stb.) a konkrét lehetőségekről.

 

A régió iskolái közül az alábbiakban folyik képzés:

 

Budapesti Vendéglátóipari és Humán Szakképzési Centrum Semmelweis Ignác Szakképző Iskolája (Budapest)

Budapesti Vendéglátóipari és Humán Szakképzési Centrum Raoul Wallenberg Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája (Budapest)

Budapesti Vendéglátóipari és Humán Szakképzési Centrum Bókay János Szakgimnáziuma (Budapest)

Állami Egészségügyi Ellátó Központ Emberi Erőforrás Fejlesztési Főigazgatóság (Budapest)

Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet (Budapest)

OKTÁV Továbbképző Központ (Budapest)

Nomina 3P Zrt. (Budapest)

Géniusz Plusz Oktatási Kft. (Esztergom, Budapest)

 

Milyen egészségi követelményeknek kell megfelelni, ha az „Orvosi laboratóriumi asszisztens” foglalkozást választom?

 

Az „Orvosi laboratóriumi asszisztens” munkája szellemi tevékenység, melyhez könnyű, fizikai megterhelés társul. A tevékenységeket ülve, állva, járkálva végzi a szakember. A fizikai terhelés hosszú távon hát- és gerincbántalmakat okozhat.

Az „Orvosi laboratóriumi asszisztens” munka elvégzéséhez szükséges egészségügyi követelmények egyrészt az egészségügy jellegzetességeiből, másrészt a folyamatos – betegekkel és orvosokkal történő – kommunikációból erednek:

 • jó látás, ép színlátás;
 • jó hallás;
 • érthető beszéd;
 • jó egyensúlyérzék;
 • ép és terhelhető kezek és ujjak;
 • üléssel, állással, kényszertesthelyzettel terhelhető mozgásszervek;
 • a fizikai munkavégzés energiaigényét biztosító terhelhetőség (szív-érrendszeri, légzőszervi, mozgásszervi, anyagcsere-, immunrendszeri, hormonális és pszichés megbetegedések kizáró/korlátozó tényezők lehetnek);
 • fokozott figyelemmel, együttműködéssel járó munka végzésére való képesség;
 • fokozott balesetveszéllyel járó munkavégzésre alkalmas egészségi állapot;
 • allergizáló és/vagy veszélyes vegyi anyagokkal való munkavégzésre alkalmas egészségi állapot;
 • mások fertőződésével járó munkahelyen munkavégzésre alkalmas állapot.

 

Az „Orvosi laboratóriumi asszisztens” szervezetét különféle ártalmak, veszélyek érhetik:

 • baleseti veszélyforrások lehetnek a munka során használt eszközök, berendezések (pl. áramütés veszélye);
 • fertőzésveszélyt jelent a betegekkel, ill. a testnedvekkel való közvetlen érintkezés, fennáll a csepp- és szérumfertőzés veszélye;
 • vegyi és gyúlékony anyagok (gáz, oxigén) használatából adódó sérülések;
 • vegyianyag-ártalom érheti a fertőtlenítéshez használt vegyszerek, illetve más anyagok kezelése közben.

 

Beszédértést megnehezítő halláscsökkenés esetén a munkakör átszervezésével, egyéni, sérülésspecifikus módosításával (pl. adminisztratív munkák ellátása, a kapcsolattartást igénylő feladatok elhagyása), írásalapú kommunikációs csatornák alkalmazásával bizonyos részfeladatok végezhetőek.

A munkakörnyezet ergonómikus kialakításával mozgássérültek számára is lehetővé válhat a munkafeladatok egy részének elvégzése. Mozgássérülteknél elsődleges szempont a környezeti adaptáció, a közvetlen munkatér ergonómikus, sérülésspecifikus átrendezése, és az akadálymentes helyváltoztatás, közlekedés biztosítása (lift, rámpa, kapaszkodók).

 

Milyen személyes jellemzők előnyösek az „Orvosi laboratóriumi asszisztens” foglalkozásnál?

 

Amikor döntést hozunk, fontos átgondolnunk, hogy rendelkezünk-e az adott foglalkozásra jellemző egyéni sajátosságokkal (érdeklődés, képességek, készségek, munkamód). A tulajdonságok megléte valószínűvé teszi, hogy örömmel végezzük a munkánkat, és sikeresek, elégedettek leszünk az adott foglalkozásban. Természetesen minden foglalkozásnál más és más személyes jellemzők előnyösek, és mi magunk is különbözünk egymástól abban, hogy milyen mértékben rendelkezünk ezekkel.

Az „Orvosi laboratóriumi asszisztens” szakma azoknak felel meg leginkább, akikre jellemzőek az alábbi kompetenciák, érdeklődés és munkamód típusok:

 

Kompetenciák (legfontosabb készségek, képességek):

 • Felelősségtudat, a betegek egészségének biztosításában való közreműködés miatt;
 • Figyelem a vizsgálatok precíz elvégzéséhez;
 • Kézügyesség a vizsgálati minták levételéhez;
 • Kitartás a munkával járó fizikai és lelki nehézségek elviseléséhez;
 • Együttműködés más szakemberekkel való jó munkakapcsolat érdekében.

 

Érdeklődési irányok: Közösségi – Tárgyias – Megvalósító

 

Az ilyen érdeklődésű emberek fontosnak tartják, hogy mások számára hasznos, segítő vagy szolgáltató tevékenységet végezhessenek. Szívesen dolgoznak eszközökkel vagy gépekkel. Előnyben részesítik, ha jól meghatározott keretek között, pontos szabályok alapján végezhetik a munkájukat. Biztonságot jelent számukra, ha tisztában vannak teendőikkel, és megnyugtató számukra, ha tudják, hogy pontosan meddig terjed a felelősségük.

 

Munkamód: Személyközpontú – Végrehajtó – Beltéri helyszínen

 

Ez azt jelenti, hogy az „Orvosi laboratóriumi asszisztens” munkájának a középpontjában emberek helyzetének javítása, a velük való kapcsolattartás áll. Szívesen dolgozik másokat segítve munkájával, teljesít utasításokat. Megadott szabályok betartásával végzi a munkáját. Előnyben részesíti a beltéri helyszínen történő munkavégzést.

 

Milyen eséllyel találok munkát, ha „Orvosi laboratóriumi asszisztens” leszek?

 

Elhelyezkedési kilátások (várható munkaerőpiaci kereslet):

 

Az „Orvosi laboratóriumi asszisztens” jellemzően alkalmazottként dolgozik.

Az „Orvosi laboratóriumi asszisztensekre” változatos munkalehetőségek várnak a fekvőbeteg intézetekben, kórházakban, a járóbeteg szakrendelőkben, gondozókban, egyetemi kutatóhelyeken is.

Várhatóan a képzéssel betölthető állások száma hasonlóan alakul a képzést elvégzők számához, ezért jó az elhelyezkedési esélye annak, aki ezt a foglalkozást választja.

 

Mennyi lesz a bérem, ha „Orvosi laboratóriumi asszisztensként” fogok dolgozni?

 

A fizetés az „Orvosi laboratóriumi asszisztens” szakmai tapasztalatától, életkorától, illetve a munkáltató jellegétől, méretétől, földrajzi elhelyezkedésétől függően változhat.

Az „Orvosi laboratóriumi asszisztens” fizetése rendszerint alacsonyabb, mint az országos átlagbér.

Az átlagkereset havi bruttó 250.000 Ft körül alakul.

 

Milyen munkakörökben dolgozhatok, ha az „Orvosi laboratóriumi asszisztens” foglalkozást választom?

 

Betölthető munkakörök:

 

Citológiai szakasszisztens

Klinikai laboratóriumi asszisztens

Kórszövettani, szövettani szakasszisztens

Orvosdiagnosztikai laboratóriumi analitikus

Orvosi kutatólaboratóriumi analitikus

Szövettani laboratóriumi asszisztens

Szövettenyésztő

 

Rokon foglalkozások:

 

Általános egészségügyi asszisztens

Orvosi képalkotó diagnosztikai és terápiás berendezések kezelője