Papírgyártó és -feldolgozó

PAPÍRGYÁRTÓ ÉS -FELDOLGOZÓ

Foglalkozási terület: Gépészet, nehézipar és egyéb műszaki terület

6-jegyű FEOR kód: 812600

 

Miből fog állni a munkám, ha a „Papírgyártó és -feldolgozó” foglalkozást választom?

 

A „Papírgyártó és -feldolgozó” különféle növényi anyagokból (pl. fa, használt papír stb.) papíripari alapanyagot (cellulózt, fél cellulózt, facsiszolatot) és eltérő minőségű papírokat, kartonokat, lemezeket gyárt. Dobozok, borítékok, papírzacskók és egyéb papíripari cikkek, kartonpapír és hasonló anyagok készítését végző gépeket kezel és felügyel. Papír vagy karton ivópoharak és egyéb edények formázását végző sajtológépeket működtet. A papír kartonra történő ragasztását, a kívánt hosszúságra vágását, illetve karton dobozokká történő felvágását és hajtogatását végző gépekkel dolgozik. Előkészíti a gépet és a gyártáshoz szükséges anyagokat. Az alapanyagokat pépszerű anyaggá alakítja és tisztítja. A különböző kiinduló anyagokból rostnyersanyagot állít elő. Irányítja az alapanyagok és a segédanyagok (pl. kaolin, enyv, festékanyag) összekeverését. A termelés során biztosítja az alapanyagokat, és feltölti a gépeket, majd leszedi a kész termékeket. Papírgyártó, ill. kartongyártó gépen felügyeli a lapképzés folyamatát. Hidraulikus, pneumatikus és elektromos készülékeket kezel. A későbbi felhasználástól függően elvégzi a papír simítását, szatinírozását. Vágással a papírszalagot a megrendelő igénye szerint méretre alakítja. A papírtekercseket leméri és csomagológépeken becsomagolja azokat. A gép minden állomásán figyel a folyamatos termékáramlásra. Ellenőrzi a szabályzó rendszereket. A mérő és ellenőrző műszerek adatait leolvassa és kiértékeli. Reagál a hang- és fényjelekre. Üzemzavar esetén (pl. a papírszalag elszakadásakor) elvégzi a szükséges beavatkozásokat. Részt vesz a gépbeállításban. Felügyeli a gyártógépek és szerszámok állapotát. Az új gépalkatrészeket beszereli a helyükre. Cseréli pl. a hosszanti és keresztszitákat, a filcbevonatokat, a hengereket. Átállítja a gépeket. Elvégzi a gépek tisztítását. A gyártási hulladékot a megfelelő gyűjtőtelepre elszállítja, elszállíttatja. Feladatkörébe tartozik a termék minőségének folyamatos vizuális ellenőrzése, a gép melletti minőségellenőrzés a mérőberendezéseken, mintaellenőrzés. A termelési adatokat rögzíti. Részt vesz a gyártáskísérő dokumentumok kitöltésében.

 

Milyen eszközökkel, anyagokkal dolgozik a „Papírgyártó és -feldolgozó”?

 

A „Papírgyártó és -feldolgozó” által alkalmazott eszközök kifejezetten a papíripari termékek gyártásának technikai támogatását szolgálják. Az, hogy a szakember milyen eszközökkel, berendezésekkel dolgozik, nagymértékben függ attól, milyen területen helyezkedett el. Általában a következő gépeket, eszközöket, szerszámokat használja:

 

 • fafeldolgozó gép, sajtológép, pépkészítő gép, simítóhenger, cellulózfőző, stb.;
 • aprító-, főző- és őrlő berendezések;
 • szállítószalagok, fehérítő berendezések, válogató berendezések;
 • szivattyúk, víztelenítő gépek;
 • sziták, prések, szárító, elszívó berendezések;
 • szűrők, hengerek, fogaskerekek, ékek;
 • adagoló- és keverőgépek, körvágógépek, csomagológépek;
 • tároló kádak;
 • szatinírozó mángorló;
 • anyagmozgató eszközök, pl. targonca;
 • mérőberendezések, ellenőrző műszerek, pl. sebesség- és nedvességmérők stb.;
 • a gépek karbantartásához szükséges kézi szerszámok, pl. csavarhúzó, csípőfogó, villáskulcs.

 

Munkája során nyersanyagokkal, cellulózzal, fél-anyagokkal és teljes anyagokkal dolgozik. Vegyi anyagokat használ. Különböző segédanyagokkal (pl. klórmész, savak, lúgok, tömítő anyagok, főzőoldatok, fehérítő és színező anyagok) kerül kapcsolatba. A karbantartási munkák során tisztító-, fertőtlenítőszereket, valamint olajakat, kenőanyagokat használ fel.

 

Milyen munkakörnyezetben fogok dolgozni, ha „Papírgyártó és -feldolgozó” leszek?

 

A „Papírgyártó és -feldolgozó” munkáját beltéri helyszínen, üzemcsarnokban, műhelyben, gépek között vagy laboratóriumban végzi. A gyártási folyamatot a központi kapcsolóteremben kíséri figyelemmel.

A „Papírgyártó és -feldolgozó” munkaidő-beosztása az üzem munkarendjétől függ, ehhez igazodik. Jellemző a folyamatos üzemmód, a többműszakos beosztás (rendszerint 3 műszak), ill. ebből adódóan az esti, éjszakai, ill. a hétvégi, ünnepnapi munkavégzés is. Túlórázás szintén előfordulhat, pl. elhúzódó javítások, vészhelyzet vagy szoros szállítási határidők esetén.

 

Milyen képzést célszerű választanom, ha „Papírgyártó és -feldolgozó” szeretnék lenni?

 

Ahhoz, hogy valaki „Papírgyártó és -feldolgozóként” dolgozzon, a „Vegyészet” szakmacsoporton belül a „Papírgyártó és -feldolgozó” (OKJ 32 543 03), a „Papírgyártó” (OKJ 31 543 11) részszakképesítés és a „Papíralapanyag-gyártó” (OKJ 31 543 10) szakképesítés megszerzése is megfelelő lehet. A szakképesítés iskolarendszeren kívüli felnőttképzésben, tanfolyamon szerezhető meg. Az esti-levelező vagy a felnőttképzésben, a képzőhelytől függően, „Papírgyártó és -feldolgozó” esetében 800-1200 óra, „Papírgyártónál” 300-360 óra, a „Papíralapanyag-gyártó” képzésnél, 300-360 óra között változhat a képzési idő.

 

A „Papírgyártó és -feldolgozó” szakképesítés esetében hallássérültek, a „Papírgyártó” részszakképesítés megszerzéséhez látássérültek számára speciális kerettanterv rendelkezésre áll.

 

Szükséges előképzettség (bemeneti követelmény):

 

A szakképesítések megszerzésének előfeltétele: alapfokú iskolai végzettség. A Hídprogram keretében folyó szakképzés esetén hat általános iskolai évfolyam elvégzése és betöltött 15. életév.

 

Továbblépési lehetőség: a mestervizsga letétele, a „Papíripari technikus” (OKJ 55 524 04) ráépülő szakképesítés megszerzése, vagy felsőfokú továbbtanulás a „Könnyűipar” vagy „Vegyészmérnök” alapképzési szakon.

 

Melyik iskolában szerezhetem meg a szakképesítést?

 

A szakképzés választásakor a lakóhelyhez közeli vagy a sajátos nevelési igényű fiatalokat fogadó intézményeknél érdemes tájékozódni (honlap, „Nyílt Nap” stb.) a konkrét lehetőségekről.

 

Az alábbi iskolákban folyik képzés:

 

Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Than Károly Ökoiskolája, Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája (Budapest)

Salgótarjáni Szakképzési Centrum Fáy András Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma

OKTÁV Továbbképző Központ (Budapest)

„IOSZIA” Duális Szakképzési és Felnőttképzési Intézmény Kft. (Budapest)

 

Milyen egészségi követelményeknek kell megfelelni, ha a „Papírgyártó és -feldolgozó” foglalkozást választom?

 

A „Papírgyártó és -feldolgozó” álló és hajlott testhelyzetben, sok mozgással járó, közepesen nehéz fizikai munkát végez. A járás és félig görnyedt tartásban végzett műveletek fizikai igénybevételt jelentenek. Fizikai megterhelést okozhat továbbá a váltakozó műszakhoz való alkalmazkodás. Pszichés igénybevételt jelenthet az üzemzavar elhárítása. Az automatizált berendezések irányítása kezelőterekből történik, ahol műszereket kell felügyelni. Ehhez figyelemkoncentrációra van szükség. A gyártás lefolyása veszélyekkel, egészségügyi kockázattal jár, ami nagy felelősséget kíván meg.

A „Papírgyártó és -feldolgozó” munka jellegéből fakadóan szükséges egészségügyi tényezők az alábbiak:

 • közepesen nehéz fizikai munkavégzéssel járó igénybevételre alkalmas mozgásszervi (gerinc, kéz, kar), légzőszervi, szív- és érrendszeri, anyagcsere, endokrinológiai, idegrendszeri (egyes eszméletvesztéssel, egyensúlyzavarral és bénulással járó kórképek kizáró okot jelenthetnek) és pszichés (fokozott figyelemre van szükség) egészségi állapot;
 • jó látás;
 • jó gyakorlati színlátás;
 • jó hallás;
 • egészséges bőr szükséges a látható bőrfelületeken, kifejezetten a kézen (a fokozott fizikai igénybevétel miatt);
 • ép vérképzőrendszer és jól működő máj.

 

Környezeti ártalmak:

 

A „Papírgyártó és -feldolgozó” munkavégzése a következő ártalmakkal, veszélyekkel járhat:

 • baleseti veszélyforrások: kéz-, láb- és szemsérüléseket okozhatnak az üzemben használt gépek forgó, mozgó alkatrészei vagy a vágóberendezések;
 • egyes munkafolyamatok során zajártalom előfordulhat (a munka során használt gépek, berendezések működésekor);
 • kedvezőtlen mikroklíma: magasabb hőmérséklet és páratartalom;
 • használt vegyi anyagoknak (ragasztók, alapanyagok, savak, lúgok, porok) allergizáló és irritatív hatásuk lehet;
 • a kényszertesttartásban végzett munka fokozottan igénybe veszi a mozgásszerveket.

 

A munkakör átszervezésével, egyéni, sérülésspecifikus módosításával, a munkakörnyezet ergonómikus kialakításával, speciális eszközök beszerzésével hallás- és látássérültek és tanulásban akadályozottak számára is lehetővé válhat a munkafeladatok jelentős részének elvégzése. Hallássérült hallásvizsgálat alapján, egyéni elbírálás szerint végezhet papírgyártó és -feldolgozó munkát. Kiemelt jelentőségű a megfelelő kommunikációs csatorna megválasztása, a beszédértés optimális feltételeinek biztosítása. Fontos a támogató szociális kapcsolati rendszer kialakítása, az írásalapú kommunikációs csatornák, nyelvi formák megválasztása és alkalmazása, valamint a munkakör átszervezése (a kapcsolattartást igénylő feladatok más munkatársra történő átruházása).

Megfelelő munkaköri betanítással, egyes egyszerű résztevékenységek elvégzésére enyhe fokban értelmi sérültek képessé tehetők. Fontos a munkafeladatok egyértelművé tétele, a könnyen érthető kommunikáció.

 

Milyen személyes jellemzők előnyösek a „Papírgyártó és -feldolgozó” foglalkozásnál?

 

Amikor döntést hozunk, fontos átgondolnunk, hogy rendelkezünk-e az adott foglalkozásra jellemző egyéni sajátosságokkal (érdeklődés, képességek, készségek, munkamód). A tulajdonságok megléte valószínűvé teszi, hogy örömmel végezzük a munkánkat, és sikeresek, elégedettek leszünk az adott foglalkozásban. Természetesen minden foglalkozásnál más és más személyes jellemzők előnyösek, és mi magunk is különbözünk egymástól abban, hogy milyen mértékben rendelkezünk ezekkel.

A „Papírgyártó és -feldolgozó” szakma azoknak felel meg leginkább, akikre jellemzőek az alábbi kompetenciák, érdeklődés és munkamód típusok:

 

Kompetenciák (legfontosabb készségek, képességek):

 

 • Figyelem a berendezések kezelése, beállításai során, a balesetek elkerülése érdekében. Fontos a részletek alapos átlátása, az esetleges eltérések gyors észlelése;
 • Technológiai, műszaki kompetencia a gépek, berendezések kezeléséhez, a munka szakszerű, precíz elvégzése érdekében;
 • Kézügyesség a gyártó gépek, berendezések precíz kezeléséhez;
 • Fizikai erőnlét, ami az állóképességhez, a gépek és alapanyagok mozgatásához szükséges;
 • Kitartás, hogy képes legyen huzamosabb időn át a feladat elvégzésére összpontosítani, akkor is, ha a munkavégzés egyhangú, monoton.

 

Érdeklődési irányok: Tárgyias – Megvalósító

 

Az ilyen érdeklődésű emberek szívesen dolgoznak különféle gépekkel, eszközökkel, berendezésekkel. Szeretik, ha munkájuknak kézzelfogható eredménye van. Előnyben részesítik a jól meghatározott keretek között, pontos szabályok alapján végezhető munkát.

 

Munkamód: Tárgyias – Gyakorlatias – Aprólékos

 

Ez azt jelenti, hogy a „Papírgyártó és -feldolgozó” szívesen dolgozik különböző eszközökkel és anyagokkal. Elsősorban azt kedveli, ha az általa végzett munka során kézzelfogható dolgokkal foglalkozhat. A feladatokat pontosan, sorrendben szereti végezni.

 

Milyen eséllyel találok munkát, ha „Papírgyártó és -feldolgozó” leszek?

 

Elhelyezkedési kilátások (várható munkaerőpiaci kereslet):

 

A „Papírgyártó és -feldolgozó” jellemzően papírgyárakban, csomagolóanyag-gyártó üzemben vagy nyomdában, alkalmazottként dolgozik.

A papíráruk iránti folyamatos vagy növekvő igény egyfajta garancia a szakma iránti keresletre.

A „Papírgyártó és -feldolgozó” iránt a jövőben növekvő munkaerőpiaci keresletre számíthatunk.

Várhatóan a képzéssel betölthető állások és a képzést elvégzők száma hasonlóan alakul, ezért talál munkát, aki ezt a foglalkozást választja.

 

Mennyi lesz a bérem, ha „Papírgyártó és -feldolgozóként” fogok dolgozni?

 

A fizetés a „Papírgyártó és -feldolgozó” szakmai tapasztalatától, életkorától, illetve a cég méretétől, földrajzi elhelyezkedésétől, árbevételétől függően változhat.

A „Papírgyártó és -feldolgozó” fizetése alacsonyabb, mint az országos átlagbér.

Az átlagkereset havi bruttó 260.000 Ft.

 

Milyen munkakörökben dolgozhatok, ha a „Papírgyártó és -feldolgozó” foglalkozást választom?

 

Betölthető munkakörök:

 

Biegelő- és perforáló-gép kezelője

Csomagolópapírgyártó

Dobozkészítő

Facellulózfőző

Füzetfűző

Hullámlemez-doboz stancoló

Hullámpapírgyártógép-kezelő

Hüvelygépkezelő (papírgyártás)

Iratrendező-készítő

Irkaspirálozó-gép kezelője

Kartongyártógép-kezelő

Kartonlemezgyártó

Kartonlemez-sajtoló

Kausztifikáló (papíripari)

Mángorlógép-kezelő (papíripari)

Mintavevő, papír

Mintavevő, pép

Nedvesfahántoló-kezelő

Papírdoboz-készítő, papírdoboz-ragasztó gép kezelője

Papírfeldolgozó- és könyvkötészeti gép kezelője

Papírhengerlő

Papíripari alapanyaggyártó

Papíripari faaprító

Papíripari hollandi molnár

Papírmasszafőző, folyamatüzemeltető

Papírmasszagép-kezelő

Papírszárító

Papírtáska-készítő

Papírvágógép-kezelő

Papírzacskógép-kezelő

Pelenkagyártógép-kezelő

Pépkészítő, papíripar

Rongycellulózgyártó

Simítóhenger-üzemeltető, papíripar

Szalmacellulóz-főző

Szalvétapapír-feldolgozó

Szárító, papírüzem

Tekercsvágógép-vezető

Zacskógyártógép-kezelő

 

Rokon foglalkozások:

 

Papíripari alapanyagot gyártó gép kezelője

Műanyagtermék-gyártó gép kezelője

Fafeldolgozó gép kezelője és gyártósor mellett dolgozó

Gyógyszergyártó gép kezelője