Pénzintézeti ügyintéző

PÉNZINTÉZETI ÜGYINTÉZŐ

 

Foglalkozási terület: Gazdaság, kereskedelem és marketing

6-jegyű FEOR kód: 361200

 

Miből fog állni a munkám, ha a „Pénzintézeti ügyintéző” foglalkozást választom?

 

A „Pénzintézeti ügyintéző” feladata pénzügyi szolgáltatások, hitelek és hitelkonstrukciók, aktív és passzív bankműveletek közvetítése az ügyfelek részére. Lakossági-, mikro-, kis- és középvállalati számla-, betét-, hitel-, biztosítási termékeket értékesít. Szabványosított és nem szabványosított tőkepiaci megbízásokat, értékpapírszámlát érintő illetve pénzforgalommal kapcsolatos tevékenységeket bonyolít. A bank termékeiről, szolgáltatásairól az ügyfelek számára tájékoztatást nyújt. Az igényeknek megfelelő banki terméket részletesen bemutatja ill. felajánlja. Új és meglévő ügyfeleivel ügyfélkapcsolatot ápol, szükség esetén kapcsolatfelvételt kezdeményez. Precízen megoldja a felmerülő problémákat, szem előtt tartva az ügyfelek elégedettségét. Alkalmazkodva az ügyfélforgalomhoz, gyorsan és hatékonyan intézi a rövid ügyleteket, mint a számlanyitás, a hitelkártya megrendelés vagy az információadás. Pontosan intézi a pénztári ki és befizetéseket, napról napra biztosítja a fiók pénzforgalmának folyamatos stabilitását. Banki tranzakciós műveleteket bonyolít le. Pénzváltással kapcsolatos ügyintézői és pénztári, pénzkezelői feladatokat lát el. Belső banki pénzügyi és ügyviteli munkákat végez. Hitelszámlák kezelésével kapcsolatos, személyes ügyfél-közreműködést nem igénylő, back-office feladatokkal foglalkozik. Az ügyfél illetve a pénzintézet szempontjait figyelembe véve kockázatelemezést és kockázati besorolást végez. Kölcsönök törlesztésével, hiteldíj fizetéssel összefüggő feladatokat lát el. A kihelyezett hitelek alakulását figyelemmel kíséri, szükség esetén további lépéseket kezdeményez. Hitelszámlákhoz kapcsolódó adatszolgáltatásokat, statisztikákat készít. Ügyfélkérelmeket intéz, szerződésmódosításokban közreműködik. Dokumentációt készít. A munkája során végzett tevékenységeket a megfelelő rendszerekben rögzíti, értékeli. Feladatköréhez tartozik a lakossági kölcsönügyletek utógondozása, korai behajtási feladatok ellátása és az adósok telefonon történő megkeresése az elmaradás rendezése érdekében. Állami támogatásokkal kapcsolatos háttérfeladatokat végez. Lakáscélú kölcsönök és támogatások folyósításával foglalkozik. Adatrögzítést, adatbáziskezelést végez. Pénzintézeti jelentéseket készít.

 

Milyen eszközökkel, anyagokkal dolgozik a „Pénzintézeti ügyintéző”?

 

A „Pénzintézeti ügyintéző” irodai munkát végez, így az alkalmazott eszközei is elsősorban ahhoz kapcsolódnak:

 

 • számítógép megfelelő programokkal, internetkapcsolattal;
 • irodai és szakmai szoftverek: a pénzintézet saját, adott tevékenységhez kapcsolódó programjai;
 • törvény által előírt és pénzintézeti formanyomtatványok, eljárásrendek, bizonylatok;
 • UV lámpa, nagyító;
 • irodatechnikai eszközök: számológép, fénymásoló, nyomtató, szkenner, iratmegsemmisítő gép, íróeszközök, papír, naptár, jegyzetfüzet;
 • telefon, mobiltelefon, fax.

 

Milyen munkakörnyezetben fogok dolgozni, ha „Pénzintézeti ügyintéző” leszek?

 

A pénzintézeti ügyintéző munkáját épületen belül, irodai körülmények között végzi. Dolgozhat önálló munkaszobában vagy úgynevezett nyitott irodában (ahol más munkatársakkal egy légtérben van).

A pénzintézeti ügyintéző munkaideje a szokásos munkarend szerint alakul, heti 40 órában dolgozik. Csúcsidőszakokban (pl. kedvezményes hitelakciók) túlmunka előfordulhat. Ettől a független biztosításközvetítői tevékenység tér csak el, melyet a kötetlen, rugalmas munkaidő jellemez.

 

Milyen képzést célszerű választanom, ha „Pénzintézeti ügyintéző” szeretnék lenni?

 

Ahhoz, hogy valaki pénzintézeti ügyintézőként dolgozzon, a „Közgazdaság” szakmacsoporton belül a „Pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés, biztosítás)” (OKJ 54 343 01) szakképesítés megszerzése megfelelő lehet. Az oktatás történhet iskolarendszerű nappali vagy esti-levelező, valamint iskolarendszeren kívüli felnőttképzés keretében. Aszerint, hogy melyik képzési formát választjuk, eltérő a képzés időtartama. Az iskolarendszerű nappali képzés jellemzően szakgimnáziumokban folyik, ahol érettségit követően ágazati érettségivel 1, annak hiányában 2 év alatt szerezhető meg a szakképesítés. Az esti-levelező vagy a felnőttképzésben, a képzőhelytől függően, 960-1440 óra között változhat a képzési idő.

Kétéves képzés esetén az első évfolyamot követően 160 óra összefüggő szakmai gyakorlat van.

 

Részszakképesítések:

 

Pénzügyi projektmenedzser-asszisztens (OKJ 51 344 06)

Pénzügyi ügyintéző (OKJ 51 344 04)

Számviteli ügyintéző (OKJ 51 344 05)

 

Ráépülő szakképesítések:

 

Államháztartási mérlegképes könyvelő (OKJ 55 344 02)

Egyéb szervezeti mérlegképes könyvelő (OKJ 55 344 03)

Vállalkozási mérlegképes könyvelő (OKJ 55 344 07)

 

Szükséges előképzettség (bemeneti követelmény):

 

A fenti szakképesítések megszerzésének előfeltétele: érettségi

Előnyös lehet a szakgimnázium.

 

Továbblépési lehetőség: a ráépülő szakképzésekben, szakirányú továbbképzéseken való részvétel vagy a „Pénzügy-Számvitel” felsőoktatási szakképzésre történő jelentkezés vagy „Pénzügy-Számvitel” alapképzési szak (BA) elvégzése

 

Melyik iskolában szerezhetem meg a szakképesítést?

 

A fenti szakképzések közül való választáskor a lakóhelyhez közeli vagy a sajátos nevelési igényű fiatalokat fogadó intézményeknél érdemes tájékozódni (honlap, „Nyílt Nap” stb.) a konkrét lehetőségekről.

A régió iskolái közül az alábbiakban folyik képzés:

 

Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum Pestszentlőrinci Közgazdasági és Informatikai Szakgimnáziuma (Budapest)

EFEB Érettségizettek Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája (Budapest)

OKTÁV Továbbképző Központ Zrt. Budapesti Iroda

 

Milyen egészségi követelményeknek kell megfelelni, ha a „Pénzintézeti ügyintéző” foglalkozást választom?

 

A pénzintézeti ügyintéző munkája többnyire számítógépes képernyő előtti, ülő testhelyzetben történő, könnyű fizikai megterheléssel járó szellemi munka. Munkája állandó figyelemösszpontosítást követel, gyakran a határidők szorításában kell teljesítenie, anyagi felelősség terhe mellett, ami nagy pszichés megterhelést jelent.

Az egészségi követelmények:

 • jó látás;
 • ujjak, kezek, karok fokozott terhelhetősége;
 • ülőmunkával terhelhető gerinc;
 • könnyű fizikai munkavégzés napi energiaszükségletét biztosító szív- és érrendszeri, légzőszervi, mozgásszervi, anyagcsere, immunrendszeri, hormonális és pszichés egészségi állapot;
 • fokozott figyelem;
 • bizonyos munkakörökben jó hallás, jó beszélőképesség, jó együttműködési képesség.

 

A sérüléstípusoknak megfelelő módosításokkal, a funkciócsökkenés kompenzálásával, a munkahely fizikai és infokommunikációs akadálymentesítésével, speciális eszközök beszerzésével, munkaköri változtatásokkal (egyes feladatok átadása más munkatársaknak) hallás- és mozgássérültek is gyakorolhatják.

 

Milyen személyes jellemzők előnyösek a „Pénzintézeti ügyintéző” foglalkozásnál?

 

Amikor döntést hozunk, fontos átgondolnunk, hogy rendelkezünk-e az adott foglalkozásra jellemző egyéni sajátosságokkal (érdeklődés, képességek, készségek, munkamód). A tulajdonságok megléte valószínűvé teszi, hogy örömmel végezzük a munkánkat, és sikeresek, elégedettek leszünk az adott foglalkozásban. Természetesen minden foglalkozásnál más és más személyes jellemzők előnyösek, és mi magunk is különbözünk egymástól abban, hogy milyen mértékben rendelkezünk ezekkel.

A „Pénzintézeti ügyintéző” szakma azoknak felel meg leginkább, akikre jellemzőek az alábbi kompetenciák, érdeklődés és munkamód típusok:

 

Kompetenciák (legfontosabb készségek, képességek):

 

 • Számolási képesség, pl. az utalásokhoz, kockázatelemzéshez;
 • Figyelem, pl. pénzfelvételnél, a hitelszerződések megkötésénél;
 • Kommunikációs készség az ügyfelekkel való kapcsolattartáshoz;
 • Tanulás az új termékekhez, szabályozásokhoz kapcsolódó, folyamatosan frissülő ismeretek elsajátításához;
 • Kitartás az ismétlődő feladatok elvégzéséhez;
 • Digitális kompetencia a pénzintézeti szoftverek alkalmazásához.

 

Érdeklődési irányok: Megvalósító – Közösségi – Elemző

 

Az ilyen érdeklődésű emberek pontosan kijelölt határok között szívesen foglalkoznak aprólékos, fokozott koncentrációt igénylő feladatokkal, és szeretik a jól szervezett munkát és a logikus megoldásokat. A határidők, szabályok és pontos leírások segítik munkájukat. Tisztában vannak teendőikkel, és megnyugtató számukra, ha tudják, hogy pontosan meddig terjed a felelősségük. Szívesen dolgoznak megadott utasítások szerint, elfogadják mások irányítását és felügyeletét. Fontosnak tartják, hogy mások számára hasznos, szolgáltató tevékenységet végezhessenek. Üzleti ügyben szívesen lépnek kapcsolatba másokkal. Szeretik befejezni az elkezdett munkát, zavarja őket, ha a munkavégzés folyamatát meg kell szakítani.

 

Munkamód: Végrehajtó – Aprólékos – Beltéri

 

Ez azt jelenti, hogy a „Pénzintézeti ügyintéző” elsősorban azt kedveli, ha a munkáját mások irányítása alatt végezheti. Jól meghatározott keretek között, pontos szabályok alapján dolgozik. Szívesen fordítja figyelmét az apró részletekre. A feladatokat pontosan, sorrendben szereti végrehajtani. A személy előnyben részesíti, ha belső helyszíneken, zárt térben (iroda) dolgozhat.

 

Milyen eséllyel találok munkát, ha „Pénzintézeti ügyintéző” leszek?

 

Elhelyezkedési kilátások (várható munkaerőpiaci kereslet):

 

A pénzintézeti ügyintéző pénzintézeteknél, pénzügyi vállalkozásoknál alkalmazottként dolgozik. A kisebb takarékszövetkezetektől a nagyobb bankokig, mindenütt szükség van tevékenységére. Munkája iránt jelentős munkaerőpiaci kereslet mutatkozik.

Várhatóan a képzéssel betölthető állások száma meghaladja a képzést elvégzők számát, ezért könnyen talál munkát, aki ezt a foglalkozást választja.

 

Mennyi lesz a bérem, ha „Pénzintézeti ügyintézőként” fogok dolgozni?

 

A fizetés a „Pénzintézeti ügyintéző” szakmai tapasztalatától, életkorától, illetve a vállalkozás, könyvelő iroda méretétől, földrajzi elhelyezkedésétől, forgalmától függően változhat.

 

A „Pénzintézeti ügyintéző” fizetése az országos átlagbért többnyire meghaladja.

Az átlagkereset havi bruttó 350.000 Ft.

 

Milyen munkakörökben dolgozhatok, ha a „Pénzintézeti ügyintéző” foglalkozást választom?

 

Betölthető munkakörök:

 

Áruhitel ügyintéző

Átutalási ügyintéző

Banki és pénzforgalmi ügyintéző

Banki hitelezőasszisztens

Banki hitelügyintéző

Banki lízing ügyintéző

Banki szakügyintéző

Banki ügyintéző

Banki-, befektetési termékértékesítő

Bankkártya referens

Bankreferens

Bankszámla-ügyintéző

Befektetéskezelési referens

Betét ki- és befizetési forgalmat lebonyolító ügyintéző

Építési hitel ügyintéző

Értékpapírkezelő ügyintéző

Értékpapírpiaci szakügyintéző (banki)

Értéktárkezelő (banki)

Értéktáros (banki)

Folyószámla ügyintéző

Hitelértékesítő

Hitelezési előadó

Hitelezési ügyintéző

Hitelreferens

Hitelügyintéző

Kifizetési és betétforgalmat lebonyolító ügyintéző

Kisvállalkozói hitelügyintéző

Lakáshitel ügyintéző

Lakossági folyószámla ügyintéző

Lakossági hitelkockázatkezelő

Lakossági kapcsolattartó (pénzintézeti)

Letéti számla ügyintéző

Letétkezelő (banki)

Lízing asszisztens

Lízing referens (banki)

Nemzetközi pénzügyi referens (banki)

Pénzforgalmi ügyintéző (banki)

Pénzintézeti aláírás-ellenőr

Pénzintézeti értékesítési asszisztens

Pénzintézeti értékesítési főmunkatárs

Pénzintézeti értékesítési ügyintéző

Pénzintézeti értéktáros

Pénzintézeti finanszírozási ügyintéző

Pénzintézeti lakossági tanácsadó

Pénzintézeti lakossági ügyfélreferens

Pénzintézeti lakossági üzletkötő

Pénzintézeti panaszkezelő

Pénzintézeti pénz- és értékjegy-értékesítő ügyintéző

Pénzintézeti pénz- és értékkezelő

Pénzintézeti számfejtő

Pénzintézeti ügyfélforgalmi előadó

Pénzintézeti ügyfélforgalmi referens

Pénzintézeti ügyfélgazda

Pénzintézeti ügyfélkapcsolati előadó

Pénzintézeti ügyfélkapcsolati munkatárs

Pénzintézeti ügyfélreferens

Számlavezető ügyintéző

Személyes pénzügyi tervezési referens (banki)

Takarékforgalmi ügyintéző

Treasurer (banki)

Treasury asszisztens (banki)

Vállalatfinanszírozási és értékelési referens

Vállalkozói ügyfélreferens (pénzintézeti)

 

Rokon foglalkozások:

 

Könyvvizsgáló, könyvszakértő

Kontroller

Pénzügyi ügyintéző

Adó- és illetékhivatali ügyintéző

Bérelszámoló

Pénzügyi, statisztikai, biztosítási adminisztrátor

Készlet- és anyagnyilvántartó

Iratkezelő, irattáros

Általános irodai adminisztrátor

Pénzintézeti ügyintéző

Hatósági engedélyek kiadásával foglalkozó ügyintéző