Pénzügyi elemző és befektetési tanácsadó

PÉNZÜGYI ELEMZŐ ÉS BEFEKTETÉSI TANÁCSADÓ

Foglalkozási terület: Gazdaság, kereskedelem és marketing

6-jegyű FEOR kód: 251100

 

Miből fog állni a munkám, ha a „Pénzügyi elemző és befektetési tanácsadó” foglalkozást választom?

 

A „Pénzügyi elemző és befektetési tanácsadó” egy adott gazdasági szervezet vagy magánszemély részére nyújt pénzügyi szolgáltatásokat. Megbízások alapján dolgozik, amelyek vonatkozhatnak pénzügyi tervek kidolgozására, a pénzügyi terveket érintő információk elemzésére. Feladata lehet befektetési tranzakciók – pl. részvényvásárlás – elvégzése, befektetések, portfoliók kezelése is. Munkájának alapja a pénzügyi piaci folyamatok pl. valuta-, részvényárfolyamok folyamatos nyomon követése. Ezekre építve dolgozhat ki elemzéseket, amelyek alapján megbízói számára tájékoztatást tud adni, pénzügyi és befektetési stratégiájukhoz. Kialakítja ügyfélkörét, ápolja meglévő ügyfél-kapcsolatait. Ügyfeleket keres fel, akiknek különböző befektetési ajánlatokat tesz, tanáccsal, információval látja el őket. Mind az ügyfelektől, mint a pénzpiacokról begyűjti a szükséges információkat. A befektetések kapcsán elemzi a rendelkezésre álló adatokat, például az árakra, hozamokra, kockázatokra, megtérülésekre vonatkozóan. Aktuális pénzpiaci adatokat – pl. a befektetési lehetőségekről, várható trendekről – gyűjt hazai és nemzetközi bankok, tőzsdék, pénzintézetek, pénzügyi elemzők honlapjairól, szakújságokból stb. Pénzügyi terveket, stratégiákat alkot. Ügyfelei megbízásai alapján értékpapírok, részvények, kötvények, állampapírok stb. adásvételét, lekötését vagy feloldását intézi. A befektetések eredményét folyamatosan követi, ellenőrzi és felülvizsgálja. A nem kíván eredmények – pl. veszteség – vagy az ügyfél igényeinek változása esetén, a befektetési csomag – portfólió – átalakítása érdekében megteszi a szükséges lépéseket: eladás, új lekötés, régi felszabadítása, új részvények vásárlása stb. Szóban vagy írásos jelentésekben beszámol az ügyfeleinek az adott befektetés eredményeiről, valamint a gazdasági folyamatokról és azok várható hatásairól.

 

Milyen eszközökkel, anyagokkal dolgozik a „Pénzügyi elemző és befektetési tanácsadó”?

 

A „Pénzügyi elemző és befektetési tanácsadó” irodai munkát végez, így az alkalmazott eszközei is elsősorban ahhoz kapcsolódnak:

 • számítógép megfelelő irodai és pénzügyi elemzéseket támogató szoftvercsomagokkal és internetkapcsolattal;
 • projektor a prezentációkhoz;
 • irodatechnikai eszközök: számológép, fénymásoló, nyomtató, szkenner, íróeszközök, papír;
 • telefon, mobiltelefon, fax.

 

Milyen munkakörnyezetben fogok dolgozni, ha „Pénzügyi elemző és befektetési tanácsadó” leszek?

 

A „Pénzügyi elemző és befektetési tanácsadó” munkáját épületen belül, irodai körülmények között végzi. A megbeszélések során általában a tárgyalóteremben tartózkodik, ahol ügyfeleit tájékoztatja a befektetési lehetőségekről.

A „Pénzügyi elemző és befektetési tanácsadó” munkaideje a szokásos munkarend szerint alakul, heti 40 órában dolgozik. Szoros határidős munkáknál túlóra előfordulhat. A befektetési piac folyamatos figyelemmel kísérése érdekében jellemző lehet az esti vagy hétvégi munkavégzés is.

 

Milyen képzést célszerű választanom, ha „Pénzügyi elemző és befektetési tanácsadó” szeretnék lenni?

 

Ahhoz, hogy valaki „Pénzügyi elemző és befektetési tanácsadóként” dolgozzon, felsőfokú tanulmányok szükségesek. A „Gazdaság- és pénzügy-matematikai elemzés” osztatlan képzés, az „Alkalmazott közgazdaságtan” (Applied Economics), a „Pénzügy és számvitel” (Finance and Accounting) vagy a „Gazdálkodás és menedzsment” (Business Administration and Management) alapszak (BA) elvégzése is megfelelő kiinduló alap lehet.

 

Az osztatlan képzés esetén a képzési idő 10 félév.

Az alapképzési szakokon a képzési idő 7 félév. A képzés során egy félévig tartó összefüggő szakmai gyakorlatot kell elvégezni.

 

Szükséges előképzettség (bemeneti követelmény):

 

A felsőfokon történő továbbtanuláshoz érettségi szükséges.

 

Továbblépési lehetőség: szakirányú továbbképzéseken való részvétel, a „Közgazdasági elemző” (Economic Analysis) vagy a „Pénzügy” (Finance) vagy a „Számvitel” (Accountancy) mesterképzési szak (MA) elvégzése, doktori fokozat megszerzése.

 

Melyik iskolában szerezhetem meg a szakképesítést?

 

A fenti szakképzések közül való választáskor a lakóhelyhez közeli vagy a sajátos nevelési igényű fiatalokat fogadó intézményeknél érdemes tájékozódni (honlap, „Nyílt Nap” stb.) a konkrét lehetőségekről.

A régió felsőoktatási intézményei közül az alábbiakban folyik képzés:

 

Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi Kar (Budapest)

Budapesti Gazdasági Egyetem Pénzügyi és Számviteli Kar (Budapest)

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar (Budapest)

Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Kar (Budapest)

IBS Nemzetközi Üzleti Főiskola (Budapest)

Budapesti Metropolitan Egyetem Üzleti, Kommunikációs és Turisztikai Kar (Budapest)

Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Kar (Budapest)

Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar (Gödöllő)

Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar (Budapest)

Tomori Pál Főiskola (Budapest)

Wekerle Sándor Üzleti Főiskola (Budapest)

Milton Friedman Egyetem (a Zsigmond Király Egyetem jogutódja) (Budapest)

Edutus Egyetem (Tatabánya)

 

Milyen egészségi követelményeknek kell megfelelni, ha a „Pénzügyi elemző és befektetési tanácsadó” foglalkozást választom?

 

A „Pénzügyi elemző és befektetési tanácsadó” többnyire ülő testhelyzetben történő, könnyű fizikai megterheléssel járó szellemi munkát végez. Az egészségügyi követelmények a tartós ülő helyzetben történő adminisztratív munkavégzéshez kapcsolódnak:

 • tartós ülőmunkával és szellemi munkavégzéssel járó igénybevételre alkalmas mozgásszervi (gerinc, kéz, kar), légzőszervi, szív- és érrendszeri, anyagcsere, endokrinológiai, idegrendszeri (egyes eszméletvesztéssel, egyensúlyzavarral és bénulással járó kórképek kizáró okot jelenthetnek) és pszichés (fokozott figyelemre és együttműködésre van szükség) egészségi állapot;
 • jó kommunikációs képesség;
 • jó látás – az aprólékos, fokozott figyelmet igénylő, számokkal történő munkavégzéshez szükséges.

A huzamos ülés és a monitor előtti munkavégzés következtében előfordulhatnak mozgásszervi panaszok (nyak-, hát-, derékfájás, ízületi problémák), valamint a szem, kéz és az ujjak fáradásához vezethet. Munkája állandó figyelemösszpontosítást követel, gyakran a határidők szorításában kell teljesítenie, anyagi felelősség terhe mellett, ami nagy pszichés igénybevételt jelent. Jellemző lehet a stressz a pénzügyi és szakmai felelősség miatt.

 

A „Pénzügyi elemző és befektetési tanácsadó” munkájára jellemző környezeti ártalmak, veszélyek:

 • ergonómiai kóroki tényezők (tartós ülés, billentyűzet- és egérhasználat hatásai);
 • fokozott figyelem, időkényszer okozta stressz;
 • képernyő, számítógép tartós használata által kiváltott egészségkárosító tényezők (látás, idegrendszeri elváltozások).

 

Mozgás-, látás- és hallássérültek pályára kerülését, a sérülés típusától és mértékétől függően, a funkciócsökkenés kompenzálásával, a sérüléstípusoknak megfelelő módosításokkal, a munkakörnyezet infokommunikációs akadálymentesítésével, speciális eszközök, berendezések beszerzésével segíthetjük elő.

 

Milyen személyes jellemzők előnyösek a „Pénzügyi elemző és befektetési tanácsadó” foglalkozásnál?

 

Amikor döntést hozunk, fontos átgondolnunk, hogy rendelkezünk-e az adott foglalkozásra jellemző egyéni sajátosságokkal (érdeklődés, képességek, készségek, munkamód). A tulajdonságok megléte valószínűvé teszi, hogy örömmel végezzük a munkánkat, és sikeresek, elégedettek leszünk az adott foglalkozásban. Természetesen minden foglalkozásnál más és más személyes jellemzők előnyösek, és mi magunk is különbözünk egymástól abban, hogy milyen mértékben rendelkezünk ezekkel.

A „Pénzügyi elemző és befektetési tanácsadó” szakma azoknak felel meg leginkább, akikre jellemzőek az alábbi kompetenciák, érdeklődés és munkamód típusok:

 

Kompetenciák (legfontosabb készségek, képességek):

 

 • Logikus gondolkodás, mert ennek segítségével képes átlátni a befektetési piacot;
 • Felelősségtudat, mivel az általa megadott információk, elemzések komoly pénzügyi döntéseket vonnak maguk után, az ügyfelek bizalma pedig nem rendülhet meg;
 • Kommunikációs készség az ügyfelek igényeinek pontos felméréséhez, illetve az egyes befektetések előnyeiről és hátrányairól szóló tájékoztatás nyújtásához;
 • Számolási képesség, mivel munkája nagy részében különböző modelleket alkalmazva, számításokat, értékeléseket készít;
 • Figyelem az elemzések készítésekor;
 • Önállóság: képes egyedül tervezni, dönteni, végrehajtani és ellenőrizni munkáját;
 • Tanulás a folyamatosan frissülő ismeretek elsajátításához;
 • Digitális kompetencia a szoftverek alkalmazásához;
 • Idegen nyelvi kompetencia annak érdekében, hogy a nemzetközi gazdasági eseményeket első kézből tudja követni.

 

Érdeklődési irányok: Elemző – Megvalósító – Irányító

 

Az ilyen érdeklődésű emberek szeretnek információkat gyűjteni, kutatni. Szeretnek munkájuk során a dolgok mélyére látni. Kedvelik, ha a problémákban elmélyülhetnek, részletesen megvizsgálhatják őket. Szívesen végeznek jól szervezett, logikus megoldásokat igénylő feladatokat. Gyorsan átlátják a különböző helyzeteket, és örömmel vesznek részt azok megoldásában, akár mások munkájának irányításával is. Fontos számukra, hogy egy tevékenység végzése során legyen elég idő és alkalom az elmélyülésre, a problémák részletes elemzésére, megoldások kidolgozására. A határidők, szabályok és pontos leírások segítik munkájukat.

 

Munkamód: Önálló – Gondolatokra irányuló – Beltéri

 

Ez azt jelenti, hogy a „Pénzügyi elemző és befektetési tanácsadó” a feladatok nagyobb összefüggéseinek átlátására és kézben tartására törekszik. Előnyben részesíti, ha munkája során a munkafolyamatokat egyedül végezheti. Kedveli, ha elvont eszmékkel, fogalmak megértésével és kezelésével foglalkozhat. A személy szívesebben dolgozik belső helyszíneken, zárt térben (iroda), mint a szabadban.

 

Milyen eséllyel találok munkát, ha „Pénzügyi elemző és befektetési tanácsadó” leszek?

 

Elhelyezkedési kilátások (várható munkaerőpiaci kereslet):

 

A „Pénzügyi elemző és befektetési tanácsadó” pénzintézetekben, befektetési bankoknál helyezkedhet el. Dolgozhat egy erre szakosodott tanácsadói cégnél, vagy indíthat saját vállalkozást.

A munkaerőpiac szinte minden területén folyamatos a kereslet a befektetési szakemberek iránt. Különösen a nemzetközi cégek esetében a pályakezdő, vagy néhány éves gyakorlattal rendelkező jelöltek is sikeresen pályázhatnak a meghirdetett pozíciókra.

Várhatóan a képzéssel betölthető állások száma hasonlóan alakul, mint a képzést elvégzők száma, ezért remélhetőleg talál munkát, aki ezt a foglalkozást választja.

 

Mennyi lesz a bérem, ha „Pénzügyi elemző és befektetési tanácsadóként” fogok dolgozni?

 

A fizetés a „Pénzügyi elemző és befektetési tanácsadó” szakmai tapasztalatától, életkorától, illetve a megbízások jellegétől függően változhat.

 

A „Pénzügyi elemző és befektetési tanácsadó” fizetése az országos átlagbért többnyire jelentősen meghaladhatja.

Az átlagkereset havi bruttó 550.000 Ft körül alakul.

 

Milyen munkakörökben dolgozhatok, ha a „Pénzügyi elemző és befektetési tanácsadó” foglalkozást választom?

 

Betölthető munkakörök:

 

Árfolyamelemző

Banki értékesítési tanácsadó és elemző

Banki tranzakciós szakértő

Banki üzleti referens

Bank-tőzsde szakértő

Befektetési bankár

Befektetési és vagyonkezelési érdemi munkatárs

Befektetési szakértő

Befektetésialap-kezelő

Befektető elemző

Biztosítási kockázatelbíráló

Biztosítási kockázatellenőr

Hitelelemző

Hitelkockázati elemző

Hitelszakértő

Hitelügyi tanácsadó

Nyugdíjtervező

Pénzügyi befektetési tanácsadó

Pénzügyi elemző

Pénzügyi és gazdasági tanácsadó

Pénzügyi és üzleti tanácsadó

Pénzügyi stratégiai munkatárs

Pénzügyi tanácsadó

Részvénypiaci elemző

Tőke- és pénzbefektetési tanácsadó

 

Rokon foglalkozások:

 

Üzletpolitikai elemző, szervező

Elemző közgazdász

Tőzsde- és pénzügyi ügynök, bróker

Pénzügyi ügyintéző