Piackutató, reklám- és marketingtevékenységet tervező, szervező

PIACKUTATÓ, REKLÁM- ÉS MARKETINGTEVÉKENYSÉGET TERVEZŐ, SZERVEZŐ

Foglalkozási terület: Gazdaság, kereskedelem és marketing

6-jegyű FEOR kód: 253100

 

Miből fog állni a munkám, ha a „Piackutató, reklám- és marketingtevékenységet tervező, szervező” foglalkozást választom?

 

A „Piackutató, reklám- és marketingtevékenységet tervező, szervező” a termékek, szolgáltatások piaci környezetét, eladhatóságukat, bevezetettségüket vizsgálja. Kutatja a fogyasztók vásárlási szokásait, a vásárlók kulturális és személyes jellemzőit, a vevők döntési folyamatait. Az adott termék fogadtatását, az árakkal kapcsolatos véleményeket, a verseny minőségét elemzi. Marketing-, kereskedelmi, értékesítési terveket állít össze, és valósít meg. Az új termékek, illetve szolgáltatások bevezetése, a forgalom növelése érdekében reklámtevékenységet végez. Reklámkampányokat tervez, reklámstratégiákat dolgoz ki. Közreműködik az egységes vállalati-, vagy márka-arculat kialakításában. Rendezvényeken, kongresszusokon, konferenciákon, árubemutatókon, kiállításokon, kvízjátékokon, vetélkedőkön, bemutatókon, jótékonysági eseményeken, road-show-kon, üzemlátogatásokon, ünnepségeken stb. vesz részt. Marketingkutatásokat folytat. Információkat gyűjt az áruról, területről, a piaci környezetről, a kereslet-kínálat alakulásáról, a vevők összetételéről, a vásárlási szokásokról. Az adatgyűjtés különböző módszerek segítségével történhet: kérdőíves vizsgálat, telefonos interjú, adatbázis-elemzés, mélyinterjúk stb.. Az összegyűjtött adatokat a piackutató szelektálja, feldolgozza, elemzi, értékeli. Megállapításokat tesz, javaslatokat és prognózisokat készít.

 

Milyen eszközökkel, anyagokkal dolgozik a „Piackutató, reklám- és marketingtevékenységet tervező, szervező”?

 

A „Piackutató, reklám- és marketingtevékenységet tervező, szervező” irodai munkát végez, így az alkalmazott eszközei is elsősorban ahhoz kapcsolódnak:

 • számítógép megfelelő szoftverrel és internetkapcsolattal, adatbázisokkal;
 • projektor a prezentációkhoz;
 • irodatechnikai eszközök: fénymásoló, nyomtató, szkenner, íróeszközök, papír;
 • telefon, mobiltelefon, fax.

 

Milyen munkakörnyezetben fogok dolgozni, ha „Piackutató, reklám- és marketingtevékenységet tervező, szervező” leszek?

 

A „Piackutató, reklám- és marketingtevékenységet tervező, szervező” munkáját épületen belül, irodai körülmények között végzi. A megbeszélések során általában a tárgyalóteremben tartózkodik, ahol munkatársait tájékoztatja pl. a piackutatás során nyert felmérések eredményeiről, vagy az alkalmazandó marketingstratégiával kapcsolatos véleményéről. Munkája során különböző helyszíneken – cégek telephelyein, bevásárlóközpontokban stb. – megfigyeléseket, piackutatási kísérleteket végez, interjúkat készít.

A „Piackutató, reklám- és marketingtevékenységet tervező, szervező” munkaideje a szokásos munkarend szerint alakul, heti 40 órában dolgozik. Szoros határidős munkáknál, amennyiben az éppen aktuális kutatási projekt megköveteli – például amikor egy cég az új termék fogadtatásáról szóló tanulmány elkészítésére rövid határidőt ad –, túlóra előfordulhat, de általában nem jellemző az esti vagy hétvégi munkavégzés.

 

Milyen képzést célszerű választanom, ha „Piackutató, reklám- és marketingtevékenységet tervező, szervező” szeretnék lenni?

 

Ahhoz, hogy valaki „Piackutatóként, reklám- és marketing tevékenységet tervező, szervezőként” dolgozzon, felsőfokú tanulmányok szükségesek. A „Kereskedelem és marketing” (Commerce and Marketing) alapképzési szak elvégzése megfelelő kiinduló alap lehet.

 

Képzési terület: Gazdaságtudományok

 

Az alapképzési szakon a képzési idő 7 félév.

A szakmai gyakorlat tizenkettő hét időtartamú (nappali tagozaton 400 óra, részidős képzésben 200 óra) összefüggő gyakorlat.

 

Szükséges előképzettség (bemeneti követelmény):

 

A felsőfokon történő továbbtanuláshoz érettségi szükséges.

 

Továbblépési lehetőség: szakirányú továbbképzéseken való részvétel, a „Marketing” (Marketing) vagy „Közgazdasági elemző” (Economic Analysis) mesterképzési szak (MA) elvégzése, doktori fokozat megszerzése.

 

Melyik iskolában szerezhetem meg a szakképesítést?

 

A fenti szakképzések közül való választáskor a lakóhelyhez közeli vagy a sajátos nevelési igényű fiatalokat fogadó intézményeknél érdemes tájékozódni (honlap, „Nyílt Nap” stb.) a konkrét lehetőségekről.

A régió felsőoktatási intézményei közül az alábbiakban folyik képzés:

 

Budapesti Corvinus Egyetem Gazdaságtudományi Kar (Budapest)

Budapesti Gazdasági Egyetem Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar (Budapest)

Budapesti Gazdasági Egyetem Külkereskedelmi Kar (Budapest)

Budapesti Metropolitan Egyetem Üzleti, Kommunikációs és Turisztikai Kar (Budapest)

Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Kar (Budapest)

Edutus Egyetem (Tatabánya)

Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Kar (Budapest)

Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar (Gödöllő)

Wekerle Sándor Üzleti Főiskola (Budapest)

 

Milyen egészségi követelményeknek kell megfelelni, ha a „Piackutató, reklám- és marketingtevékenységet tervező, szervező)” foglalkozást választom?

 

A „Piackutató, reklám- és marketingtevékenységet tervező, szervező” többnyire ülő testhelyzetben történő, szellemi munka. A huzamos ülés és a monitor előtti munkavégzés következtében előfordulhatnak mozgásszervi panaszok (nyak-, hát-, derékfájás, ízületi problémák), valamint a szem, kéz és az ujjak fáradásához vezethet. Munkája állandó figyelemösszpontosítást követel, gyakran a határidők szorításában kell teljesítenie, ami fokozott pszichés megterhelést jelent. Jellemző lehet a fokozott stressz a szakmai felelősség miatt.

Az egészségügyi követelmények a tartós ülő helyzetben történő adminisztratív munkavégzéshez kapcsolódnak:

 • ép látás – az aprólékos, fokozott figyelmet igénylő, számokkal történő munkavégzéshez szükséges;
 • jó beszédkészség és ép hallás az információnyújtáshoz;
 • tartós üléssel terhelhető gerinc, annak érdekében, hogy a hosszan tartó ülőmunka ne okozzon gondot;
 • ép és terhelhető karok, kezek, és ujjak, pl. a számítógép használatához;
 • fokozott figyelemre és együttműködésre alkalmas egészségi állapot.

 

A „Piackutató, reklám- és marketingtevékenységet tervező, szervező” munkájára nem jellemzőek környezeti ártalmak, veszélyek.

 

Mozgás-, látás- és hallássérültek pályára kerülését, a sérülés típusától és mértékétől függően, a funkciócsökkenés kompenzálásával, a sérüléstípusoknak megfelelő módosításokkal, a munkakörnyezet infokommunikációs akadálymentesítésével, speciális eszközök, berendezések beszerzésével segíthetjük elő.

 

Milyen személyes jellemzők előnyösek a „Piackutató, reklám- és marketingtevékenységet tervező, szervező” foglalkozásnál?

 

Amikor döntést hozunk, fontos átgondolnunk, hogy rendelkezünk-e az adott foglalkozásra jellemző egyéni sajátosságokkal (érdeklődés, képességek, készségek, munkamód). A tulajdonságok megléte valószínűvé teszi, hogy örömmel végezzük a munkánkat, és sikeresek, elégedettek leszünk az adott foglalkozásban. Természetesen minden foglalkozásnál más és más személyes jellemzők előnyösek, és mi magunk is különbözünk egymástól abban, hogy milyen mértékben rendelkezünk ezekkel.

A „Piackutató, reklám- és marketingtevékenységet tervező, szervező” szakma azoknak felel meg leginkább, akikre jellemzőek az alábbi kompetenciák, érdeklődés és munkamód típusok:

 

Kompetenciák (legfontosabb készségek, képességek):

 

 • Logikus gondolkodás, a rendelkezésre álló információk birtokában az összefüggések megértése és az ok-okozati összefüggések felderítése;
 • Felelősségtudat, mivel az általa készített elemzéseket, tanulmányokat marketingstratégiai döntések előkészítésére használják fel;
 • Kommunikációs készség a piackutatás vagy marketingkampány megszervezéséhez és a prezentációhoz;
 • Önállóság: képes egyedül tervezni, dönteni, végrehajtani és ellenőrizni munkáját;
 • Digitális kompetencia a szoftverek alkalmazásához;
 • Együttműködés munkatársakkal (pl. kérdezőbiztosokkal stb.), társosztályokkal.

 

Érdeklődési irányok: Elemző – Megvalósító – Irányító

 

Az ilyen érdeklődésű emberek szeretnek információkat gyűjteni, kutatni. Ebben a munkakörben azok fogják igazán jól érezni magukat, akiket foglalkoztatnak a világ dolgai közötti összefüggések, és akik szeretnek munkájuk során a dolgok mélyére látni. Kedvelik, ha a problémákban elmélyülhetnek, részletesen megvizsgálhatják őket, majd elméleti megoldást dolgozhatnak ki rájuk. Szívesen végeznek jól szervezett, logikus megoldásokat igénylő feladatokat. Gyorsan átlátják a különböző helyzeteket, és örömmel vesznek részt azok megoldásában, akár mások munkájának irányításával is. Fontos számukra, hogy egy tevékenység végzése során legyen elég idő és alkalom az elmélyülésre, a problémák részletes elemzésére, megoldások kidolgozására. A határidők, szabályok és pontos leírások segítik munkájukat.

 

Munkamód: Önálló – Gondolatokra irányuló – Beltéri

 

Ez azt jelenti, hogy a „Piackutató, reklám- és marketingtevékenységet tervező, szervező” a feladatok nagyobb összefüggéseinek átlátására és kézben tartására törekszik. Előnyben részesíti, ha munkája során a munkafolyamatokat egyedül végezheti. Kedveli, ha elvont eszmékkel, fogalmak megértésével és kezelésével foglalkozhat. A személy szívesebben dolgozik belső helyszíneken, zárt térben (iroda) mint a szabadban.

 

Milyen eséllyel találok munkát, ha „Piackutató, reklám- és marketingtevékenységet tervező, szervező” leszek?

 

Elhelyezkedési kilátások (várható munkaerőpiaci kereslet):

 

A „Piackutató, reklám- és marketingtevékenységet tervező, szervező” cégek, multinacionális vállalatok, vállalkozások marketing részlegein helyezkedhet el. Dolgozhat egy erre szakosodott tanácsadói cégnél vagy kutatóintézetekben, felsőoktatási kutatóhelyeken is.

A munkaerőpiac szinte minden területén folyamatos a kereslet a gazdasági szakemberek iránt. Különösen a multinacionális cégek esetében a pályakezdő, vagy néhány éves gyakorlattal rendelkező jelöltek is sikeresen pályázhatnak a meghirdetett pozíciókra.

Várhatóan a képzéssel betölthető állások száma hasonlóan alakul, mint a képzést elvégzők száma, ezért remélhetőleg talál munkát, aki ezt a foglalkozást választja.

 

Mennyi lesz a bérem, ha „Piackutatóként, reklám- és marketing tevékenységet tervező, szervezőként” fogok dolgozni?

 

A fizetés a „Piackutató, reklám- és marketingtevékenységet tervező, szervező” szakmai tapasztalatától, életkorától, illetve a megbízások jellegétől függően változhat.

A „Piackutató, reklám- és marketingtevékenységet tervező, szervező” fizetése az országos átlagbért többnyire jelentősen meghaladhatja.

Az átlagkereset havi bruttó 500.000 Ft körül alakul.

 

Milyen munkakörökben dolgozhatok, ha a „Piackutató, reklám- és marketingtevékenységet tervező, szervező” foglalkozást választom?

 

Betölthető munkakörök:

 

Marketinges közgazdász

Marketingkoordinátor

Piackutatási elemző

PR-tanácsadó

Reklámelőadó

Reklámszervező

Reklámszövegíró

Sales Branch Manager

Termékmenedzser

 

Rokon foglalkozások:

 

PR tevékenységet tervező, szervező

Kereskedelmi tervező, szervező

Marketing és PR ügyintéző

Konferencia és rendezvényszervező