PLC programozó

PLC PROGRAMOZÓ

 

Foglalkozási terület: Informatika

6-jegyű FEOR kód: 319000

 

Miből fog állni a munkám, ha a „PLC programozó” foglalkozást választom?

 

A PLC programozó különböző berendezésekhez, előre meghatározott folyamatokhoz és technológiákhoz olyan PLC programot ír, ami alkalmas az adott gép illetve gépsor tevékenységének irányítására. A PLC (Programmable Logic Controller) kifejezés jelentése programozható logikai vezérlő. A PLC tulajdonképpen egy készülék, ami mikroprocesszorral rendelkezik, és jellemzően gyártósorok, gépek egyedi irányítására ad lehetőséget. A PLC tehát egy olyan irányító és vezérlőfunkciókat ellátó egység, ahová csavarok és vezetékek is csatlakoznak, és ennek segítségével bonyolult gépek, gyártósorok automatizálási rendszerének működését lehet különféle saját készítésű programokkal szabályozni.

A PLC programozó munkája az ipari szabályozástechnikában, a villamos vagy villamosan működtetett folyamatok irányításában használt apró, programozható vezérlőhöz kapcsolódik. A PLC programozó PLC programokat tervez, ír illetve módosít. A logikai vezérlőt működtető programot elkészíti, vagy egy már meglévő programot módosít vagy továbbfejleszt a megrendelő igénye alapján. Feladata, hogy felfedezze az adódó problémákat, és el is hárítsa azokat. Kijavítja, megelőzi a hibákat. Az általa programozott gépek karbantartását elvégzi. Fejlesztési javaslatokat ad, illetve fogalmaz meg. Dokumentációs tevékenységet végez. Munkája során jegyzőkönyveket, nyilvántartásokat vezet. Ezek segítségével a későbbiekben könnyebben tud kapcsolódó tevékenységeket végezni, illetve nélküle is továbbfejleszthető az adott program, rendszer.

 

Milyen eszközökkel, anyagokkal dolgozik a „PLC programozó”?

 

A PLC programozó alapvetően számítástechnikai és technológiai eszközöket alkalmaz a munkavégzése közben:

 • számítógép, megfelelő szimulációs szoftverekkel;
 • PLC készülék;
 • CNC berendezés;
 • gépkönyvek és tervdokumentációk a tervezés során;
 • vezérelhető eszközök, pl. motoros szelep, állítómű;
 • speciális mérőberendezések, pl. fordulatszámmérő, feszültségmérő, ciklusidő mérő stb.

Milyen munkakörnyezetben fogok dolgozni, ha „PLC programozó” leszek?

 

A PLC programozó beltéri helyszínen, irodában dolgozik. Jellemzően a számítógépe előtt ül. Önálló vállalkozóként vagy távmunkában történő foglalkoztatás esetén otthon is végezheti a munkát. Amennyiben csapatmegbeszélésekre kerül sor, annak a helyszíne egy arra alkalmas iroda vagy interneten keresztül történő konferencia megbeszélés (például Skype).

A PLC programozó 40 órás, szokásos munkaidőben, többnyire egyműszakos munkabeosztásban dolgozik. Csúcsidőszakokban (rövid határidős megbízások esetében) túlmunka előfordulhat. A munka jellegéből adódóan a kötetlen munkaidőben történő foglalkoztatás is jellemző lehet.

 

Milyen képzést célszerű választanom, ha „PLC programozó” szeretnék lenni?

 

Ahhoz, hogy valaki PLC programozóként dolgozzon, az Elektrotechnika-Elektronika szakmacsoporton belül folyó „PLC programozó” (OKJ 51 523 01) részszakképesítés megszerzése az egyik lehetséges út. Az oktatás történhet iskolarendszerű nappali vagy esti-levelező, valamint iskolarendszeren kívüli felnőttképzés keretében. Aszerint, hogy melyik képzési formát választjuk, eltérő a képzés időtartama.

Az iskolarendszerű nappali képzés jellemzően szakgimnáziumokban folyik, ahol ágazati érettségit követően 1, annak hiányában 2 év alatt szerezhető meg a szakképesítés.

Az esti-levelező vagy a felnőttképzésben, a képzőhelytől függően, 400-600 óra között változhat a képzési idő.

 

Szükséges előképzettség (bemeneti követelmény):

 

A szakképesítés megszerzésének előfeltétele: érettségi.

 

Továbblépési lehetőség: az „Automatikai technikus” (OKJ 54 523 01) szakképesítés megszerzése.

 

Melyik iskolában szerezhetem meg a szakképesítést?

 

A PLC programozó szakképzés választásakor a lakóhelyhez közeli vagy a sajátos nevelési igényű fiatalokat fogadó intézményeknél érdemes tájékozódni (honlap, „Nyílt Nap” stb.) a konkrét lehetőségekről.

 

A régió iskolái közül az alábbiakban folyik képzés:

 

Tatabányai Szakképzési Centrum Bottyán János Szakgimnáziuma (Esztergom)

Ceglédi Szakképzési Centrum Bem József Műszaki Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája (Cegléd)

Soter-Line Oktatási Központ (Budapest)

FOCUS Oktatási Központ (Budapest)

OKTÁV Továbbképző Központ (Esztergom)

Géniusz Plusz Oktatási Kft. (Budapest, Esztergom)

Primex Oktatási Kft. (Budapest)

 

Milyen egészségi követelményeknek kell megfelelni, ha a „PLC programozó” foglalkozást választom?

 

A „PLC programozó” tevékenysége igen összetett, nagyrészt szellemi munkát végez, részben könnyű fizikai munkát. Gépek közelében végzi munkájának egy részét, így munkája során azok jelenthetnek balesetveszélyt, illetve zajártalmat is. A szem és a kezek is fokozottabban igénybe vannak véve a számítógép előtti munka, illetve a gépek rendszeres karbantartása miatt.

Pszichés megterhelést a fokozott figyelemkoncentráció, illetve a határidők betartása jelenthet.

A PLC programozóval szembeni elvárások:

 • jó látás, színlátás és térlátás;
 • jó beszélőképesség, jó beszédértés;
 • jó egyensúlyérzék;
 • ujjak, kezek, karok, lábak, lábfejek terhelhetősége;
 • a tartós ülőmunkára való alkalmasság;
 • könnyű fizikai munkavégzésre alkalmas szív- és érrendszeri, légzőszervi, mozgásszervi, anyagcsere, immunrendszeri, hormonális és pszichés egészségi állapot;
 • fokozott figyelem és éber tudatállapot;
 • fokozottan balesetveszélyes munkát végezhessen;
 • zajban foglalkoztatható legyen.

A munkakör átszervezésével, egyéni, sérülésspecifikus módosításával, a munkakörnyezet ergonómikus kialakításával, speciális eszközök beszerzésével, megfelelő védőeszközök használatával, mozgás- és hallássérültek számára is lehetővé válhat a munkafeladatok jelentős részének elvégzése. Meghatározó, hogy a mozgás- ill. hallórendszer mely része és mennyire károsodott, és ez milyen mértékű funkciócsökkenést okoz.

 

Milyen személyes jellemzők előnyösek a „PLC programozó” foglalkozásnál?

 

Amikor döntést hozunk, fontos átgondolnunk, hogy rendelkezünk-e az adott foglalkozásra jellemző egyéni sajátosságokkal (érdeklődés, képességek, készségek, munkamód). A tulajdonságok megléte valószínűvé teszi, hogy örömmel végezzük a munkánkat, és sikeresek, elégedettek leszünk az adott foglalkozásban. Természetesen minden foglalkozásnál más és más személyes jellemzők előnyösek, és mi magunk is különbözünk egymástól abban, hogy milyen mértékben rendelkezünk ezekkel.

A „PLC programozó” szakma azoknak felel meg leginkább, akikre jellemzőek az alábbi kompetenciák, érdeklődés és munkamód típusok:

 

Kompetenciák (legfontosabb készségek, képességek):

 

 • Technológiai, műszaki kompetencia, hogy gyakorlatias módon tudja alkalmazni az új technológiákat, berendezéseket, mivel az informatika az egyik legdinamikusabban fejlődő iparág, az újdonságok megértéséhez elengedhetetlen;
 • Logikus gondolkodás, akár az új programok tervezésénél, akár a felmerülő hibák korrigálásánál;
 • Digitális kompetencia a hardverek és szoftverek üzemeltetéséhez;
 • Figyelem a feladatok áttekintése, illetve a programozás hatékonysága érdekében;
 • Számolási képesség, amit az informatika és mérnöki terület követel meg.

 

Érdeklődési irányok: Tárgyias – Megvalósító – Elemző

 

Az ilyen érdeklődésű emberekhez közel áll a tervezői tevékenység, az elemzés és a logikai feladatok megoldása. A munkafolyamatokban szeretnek a dolgok mélyére látni és a problémák megoldásához elméleti úton eljutni. Fontos számukra, hogy egy tevékenység végzése során legyen elég idő a kidolgozásra. Szívesen dolgoznak eszközökkel vagy gépekkel (pl. számítógép). Szeretik, ha munkájuknak kézzelfogható eredménye van.

 

Munkamód: Tárgyias – Gyakorlatias – Aprólékos

 

Ez azt jelenti, hogy a PLC programozó tevékenysége termékek (PLC programok) kifejlesztésére irányul. Elsősorban azt kedveli, ha munkája során a munkafolyamatokat egyedül, saját tempójában végezheti. Előnyben részesíti, ha az általa végzett munka során kézzelfogható dolgokkal foglalkozhat. A feladatokat pontosan, sorrendben szereti végezni.

 

Milyen eséllyel találok munkát, ha „PLC programozó” leszek?

 

Elhelyezkedési kilátások (várható munkaerőpiaci kereslet):

 

A PLC programozó sok iparágban elhelyezkedhet, például az autóiparban, feldolgozó iparban, könnyűiparban, akár állami, akár magán vállalkozásban. A PLC programozó az egyik legkeresettebb szakember Magyarországon és az egész Európai Unió területén.

A PLC programozó iránt jelentős a munkaerőpiaci kereslet.

Várhatóan a képzéssel betölthető állások száma meghaladja a képzést elvégzők számát, ezért könnyen talál munkát, aki ezt a foglalkozást választja.

 

Mennyi lesz a bérem, ha „PLC programozóként” fogok dolgozni?

 

A fizetés a PLC programozó informatikus szakmai tapasztalatától, életkorától, illetve a vállalkozás méretétől, földrajzi elhelyezkedésétől, árbevételétől függően változhat.

A „PLC programozó” fizetése meghaladja az országos átlagbért.

Az átlagkereset havi bruttó 430.000 Ft.

 

Milyen munkakörökben dolgozhatok, ha a „PLC programozó” foglalkozást választom?

 

Betölthető munkakörök:

 

Rendszerszoftveres

Rendszertervező

SAP szakértő

Szoftvertervező

Alkalmazásfejlesztő informatikus

Alkalmazási rendszergondozó

Infokommunikációs alkalmazásfejlesztő

Informatikai alkalmazásfejlesztő

Internetes alkalmazásfejlesztő

Programfejlesztő

Számítógépes programozó

 

Rokon foglalkozások:

 

Szoftverfejlesztő

Alkalmazásprogramozó

Adatbázis-tervező és -üzemeltető

Informatikai és kommunikációs rendszerek felhasználóit támogató technikus

Grafikus és multimédiatervező

Térinformatikus

Egyéb szoftver- és alkalmazásfejlesztő, – elemző