Portás, telepőr, egyszerű őr

PORTÁS, TELEPŐR, EGYSZERŰ ŐR

Foglalkozási terület: Egyéb szolgáltatások

6-jegyű FEOR kód: 923100

 

Miből fog állni a munkám, ha a „Portás, telepőr, egyszerű őr” foglalkozást választom?

 

A „Portás, telepőr, egyszerű őr” portai szolgálatot lát el, amely során ellenőrzi személy- és teherforgalmat. Ipari, kereskedelmi és egyéb létesítmények, közintézmények védelmét, őrzését végzi. Biztonsági rendszereket működtet. Feladata a létesítmény beléptetési rendjének betartása és betartatása. Ellenőrzi a ki- és belépők személyes iratait. Nyitja és zárja a létesítményt. Rendszerint hatáskörébe tartozik a kulcsok bizonylatolt őrzése és kiadása. Többször körbejárja az épületet, területet. Megakadályozza az illetéktelen behatolást, lopást, tüzet vagy más veszélyt. Fellép a betolakodók, rongálók ellen. Káresemény vagy bármilyen szabálytalanság észlelésekor elvégzi a szükséges értesítési, dokumentálási feladatokat. A tulajdon károsodását, a gépek és eszközök elromlását feljegyzi. Telefonközpontot működtet. Kezeli a hívásokat, szükség esetén üzeneteket továbbít.

 

Milyen eszközökkel, anyagokkal dolgozik a „Portás, telepőr, egyszerű őr”?

 

A „Portás, telepőr, egyszerű őr” munkája során a következő eszközöket, berendezéseket használja:

 • beléptető rendszer, mely lehet ki- és beléptetési napló, biztonsági zsilip vagy elektronikus kártya;
 • biztonsági kamerarendszerek és azok számítógépes tartozékai;
 • számítógép a megfelelő biztonsági szoftverekkel;
 • telefon, e-mail vagy fax készülék, amely alkalmas az információáramlás biztosítására;
 • vállalati telefonkönyv, mely nem csak a vállalati dolgozók és partnerek adatait tartalmazza, de a probléma esetén értesítendő személyek és hatóságok elérhetőségeit is;
 • nyilvántartási napló, ami alkalmas az eszközök nyilvántartására, pl. a kulcsok átadás-átvételének követésére.

 

Milyen munkakörnyezetben fogok dolgozni, ha „Portás, telepőr, egyszerű őr” leszek?

 

A „Portás, telepőr, egyszerű őr” munkáját részben zárt térben, az épület bejáratánál lévő pultnál, vagy a portás-helyiségben, részben a szabadban (pl. telep őrzéskor) végzi.

A „Portás, telepőr, egyszerű őr” munkaideje alakulhat a szokásos munkarend szerint, de gyakran többműszakos munkarendet követ a munkabeosztása. Jellemző lehet a 12 és 24 órás szolgálati rend szerinti foglalkoztatás is. Ebben az esetben a munkát követően egy, ill. két nap szabadnap jár. Gyakori a kora reggeli, az esti órákban vagy a hétvégeken történő munkavégzés is.

 

Milyen képzést célszerű választanom, ha „Portás, telepőr, egyszerű őr” szeretnék lenni?

 

Ahhoz, hogy valaki „Portás, telepőr, egyszerű őrként” dolgozzon, nincs szükség szakképesítésre. Az adott munkahelyen történő betanítás során, néhány nap alatt ismeri meg a helyszínt, az elvárásokat. Az elhelyezkedési esélyt növeli a „Közszolgálat” szakmacsoporton belül a „Személy- és vagyonőr” (OKJ 32 861 01) szakképesítés megszerzése. A képzés iskolarendszeren kívüli, tanfolyami képzésben történik. A képzési idő, képzőhelytől függően 300-500 óra között változhat.

 

A régióban az alábbi képzőhelyeken folyik képzés:

 

Sasszem Oktatási Központ (Budapest)

Őrtanoda Kft. (Budapest)

Tüske Kft. (Budaörs)

Vagyonvédelmi Országos Kiképző Központ (Martonvásár)

2007 Kapos Felnőttképző Központ Kft. (Budapest)

 

Milyen egészségi követelményeknek kell megfelelni, ha a „Portás, telepőr, egyszerű őr” foglalkozást választom?

 

A „Portás, telepőr, egyszerű őr” jellemzően hosszabb ideig ülve vagy folyamatosan állva végez könnyű fizikai munkát. Ennek hatására a gerinc és a lábak fokozott igénybevételnek vannak kitéve.

A munkával járó fokozott pszichés megterhelés az ellenőrzés és védelem felelőssége, valamint az állandó, fokozott figyelem, amI fáradtság és fokozott stressz formájában jelentkezik. Feszültséget eredményezhet a munka monotonitása, ami a tevékenységek adott időszakonkénti ismétlődéséből és az azonos tartalmú információk gyakori, ismételt átadásából fakadhat.

Az egészségügyi elvárások a következők:

 • jó látás, jó színlátás, jó térlátás;
 • ép hallás, jó beszélőképesség;
 • tartós állással, tartós üléssel, sok járással, gyaloglással terhelhető mozgásszervek;
 • ép és terhelhető karok, kezek és ujjak;
 • a fizikai munkavégzés energiaigényét biztosító terhelhetőség (szív-érrendszeri, légzőszervi, mozgásszervi, anyagcsere-, immunrendszeri, hormonális és pszichés megbetegedések kizáró/korlátozó tényezők lehetnek);
 • fokozott figyelemre és érzelmi megterhelésre alkalmas egészségi állapot;
 • bizonyos munkakörökben kizáró okot képezhetnek a következő egészségügyi tilalmak: szabadban munkát nem végezhet; hideg, nedves, nyirkos, párás munkahelyen munkát nem végezhet; túlmunkát, nyújtott műszakot igénylő munkahelyen munkát nem végezhet.

 

A „Portás, telepőr, egyszerű őr” munka során a szervezetet különféle ártalmak, veszélyek érhetik:

 • fertőzések előfordulásával számolni kell, a személyforgalomhoz kapcsolódó tevékenysége miatt;
 • a huzamosabb ideig tartó ülés a gerincet terhelheti meg, a sok járkálás, gyaloglás pedig a lábakat veszi igénybe;
 • az éjszakai és nappali műszakok váltakozása általános fáradtságot, stresszt okozhat, ha a szervezete nem képes megfelelő ütemben alkalmazkodni.

 

Hallás-, látás- vagy mozgássérült portás pályára való kerülése, a sérülés típusától és mértékétől függően, a funkciócsökkenés kompenzálásával, a sérüléstípusoknak megfelelő módosításokkal, a munkakörnyezet infokommunikációs akadálymentesítésével, speciális eszközök, berendezések beszerzésével biztosítható.

 

Milyen személyes jellemzők előnyösek a „Portás, telepőr, egyszerű őr” foglalkozásnál?

 

Kompetenciák (legfontosabb készségek, képességek):

 

 • Felelősségtudat, mivel munkájával a vállalat értékeire és biztonságára ügyel;
 • Kitartás, mert munkája hosszú távon egyhangúvá, monotonná válhat;
 • Együttműködés a jó munkakapcsolat fenntartása érdekében;
 • Kommunikációs képesség, tekintettel arra, hogy munkája során sok emberrel kell szót értenie;
 • Konfliktuskezelés, stressztűrés, mert az ellenőrzési, őrzési feladatok okozhatnak nézeteltéréseket, amelyeket úgy kell megoldania, hogy a munkáltatói érdekek, értékek ne sérüljenek;
 • Figyelem, mert munkája figyelemkoncentrációt és jó megfigyelőképességet igényel, hiszen nem csak a munkatársak arcát kell megjegyeznie, de a rendszeres látogatókét is.

 

Érdeklődési irányok: Tárgyias – Megvalósító – Irányító

 

Erre az érdeklődési irányra az jellemző, hogy szereti, ha munkájának kézzelfogható eredménye van. Szívesen foglalkozik aprólékos, fokozott koncentrációt igénylő feladatokkal, kedveli az előre látható, kiszámítható munkát. Fontosnak tartja, hogy jól meghatározott keretek között, pontos szabályok alapján végezhesse munkáját, mert biztonságot jelent számára, ha tisztában van teendőivel, és pontosan tudja, meddig terjed a felelőssége, hatásköre. Gyorsan átlátja a különféle helyzetek követelményeit, és hajlandó a megoldás érdekében cselekedni, másokat mozgósítani.

 

Munkamód: Végrehajtó – Gyakorlatias – Monoton

 

Ez azt jelenti, hogy a „Portás, telepőr, egyszerű őr” a feladatait pontosan, sorrendben, megadott szabályok betartásával szereti végezni. Szívesen dolgozik másokat segítve munkájával, teljesít utasításokat. Kézzelfogható dolgokkal foglalkozik. A munkavégzés, a munkafázisok, munkafeladatok kevéssé vagy nem mutatnak változatosságot, ugyanazon cselekvések ismétlődnek, előre kiszámíthatóak.

 

Milyen eséllyel találok munkát, ha „Portás, telepőr, egyszerű őr” leszek?

 

Elhelyezkedési kilátások (várható munkaerőpiaci kereslet):

 

A „Portás, telepőr, egyszerű őr” dolgozhat alkalmazottként (pl. a közszférában, oktatási, közművelődési vagy egészségügyi intézményekben vagy cégeknél, telephelyeken, építkezési területeken stb.) vagy önálló vállalkozóként.

 

Mennyi lesz a bérem, ha „Portás, telepőr, egyszerű őrként” fogok dolgozni?

 

A fizetés a „Portás, telepőr, egyszerű őr” szakmai tapasztalatától, életkorától, illetve a munkáltató jellegétől, méretétől, földrajzi elhelyezkedésétől függően változhat.

Az országos átlagkereseti adatok alapján a „Portás, telepőr, egyszerű őr” nem túl magas fizetésre számíthat. Az állásajánlatok többnyire a minimálbért jelölik meg kezdő fizetésként.

Az átlagkereset havi bruttó 180.000 Ft.

 

Milyen munkakörökben dolgozhatok, ha a „Portás, telepőr, egyszerű őr” foglalkozást választom?

 

Betölthető munkakörök:

 

Csónakőr

Egészségügyi intézmény portása

Éjjeliőr, telepőr

Éjszakai portás

Garázsőr

Gátőr (egyszerű őr)

Hegyőr (egyszerű őr)

Hídőr, kikötőőr

Ipari, kereskedelmi intézet portása

Iskolai portás

Kerítésőr (egyszerű őr)

Mezőőr (egyszerű őr)

Múzeumi teremőr

Oktatási intézmény portása

Parkőr (egyszerű őr)

Szőlőőr (egyszerű őr)

Temetőőr (egyszerű őr)

Üdülőportás

Vállalati portás

Zsilipőr

 

Rokon foglalkozások:

 

Recepciós

Vagyonőr, testőr

Parkolóőr