PR-tevékenységet tervező, szervező

PR-TEVÉKENYSÉGET TERVEZŐ, SZERVEZŐ

Foglalkozási terület: Gazdaság, kereskedelem és marketing

6-jegyű FEOR kód: 253200

 

Miből fog állni a munkám, ha a „PR-tevékenységet tervező, szervező” foglalkozást választom?

 

A PR az angol public relations kifejezés rövidítése, ami „közönségkapcsolatok”-at jelent.

A „PR-tevékenységet tervező, szervező” a vásárlói bizalom növelésével a cég vagy a termék hosszú távú jó hírnevét, arculatát kívánja erősíteni. Munkájának célja, hogy a vállalat, ill. termék pozitív megítélését kialakítsa, illetve fenntartsa. Részt vesz a szervezet PR-tájékoztatási és kommunikációs feladatainak megvalósításában, a szervezeti imázs formálásában, a cégfilozófia kidolgozásában, a szervezeti arculat elemeinek meghatározásában és érvényesítésében. Feladata a cég PR-stratégiájának a kidolgozása, amiben megfogalmazza, hogy az adott cég miben különbözik, és miben jobb a versenytársaknál. A vállalati stratégiához illeszkedve meghatározza a cég főbb üzeneteit, értékeit, amelyeket közvetíteni akar. Kiválasztja a PR-kommunikáció főbb célcsoportjait, akiknek az üzeneteket el akarja juttatni. Átgondolja a cég működéséből fakadó kockázatokat és az azok bekövetkeztére adható kommunikációs válaszokat. A közvélemény-kutatásokról elemzést, értékelést készít. Megtervezi a külső partnerek, ügyfelek és a munkatársak irányába történő kommunikációs üzeneteket, csatornákat, valamint ehhez kapcsolódó idő- és költségtervet készít. Anyagi támogatásra, szponzorálásra (pl. sportesemény vagy kulturális rendezvény támogatása) tesz javaslatot, ill. dönt. Napi szinten foglalkozik sajtófigyeléssel, sajtókapcsolatok ápolásával és események szervezésével. Kialakítja és fenntartja a jó kapcsolatot az írott és nyomtatott sajtó képviselőivel, illetve az egyéb médiumok munkatársaival. A cég eseményeiről sajtóközleményeket ad ki. Szükség esetén felkészíti munkatársait a médiában megjelenő interjúkra, egyéb szereplésekre. Felkészítő anyagokat ír interjúkhoz vagy más szereplésekhez. Vállalati PR-anyagokat állít össze. Nyomtatványokat, fényképeket, filmeket készíttet a cégről, illetve annak termékeiről. Gondoskodik szakszerű terjesztésükről, ill. vásárlókhoz való eljuttatásukról. Gondozza a cég honlapját, például frissíti rajta a híreket. A cégről kialakított pozitív megítélés érdekében részt vesz kiállításokon, rendezvényeket szervez. Válságkommunikációt kezel. Amennyiben egy krízishelyzet történik, ő nyilatkozik a sajtónak, illetve készíti el a sajtóközleményt a célközönség megnyugtatása érdekében. Adatbázisokat, címlistákat, protokoll-listát állít össze és aktualizál.

 

Milyen eszközökkel, anyagokkal dolgozik a „PR-tevékenységet tervező, szervező”?

 

A „PR-tevékenységet tervező, szervező” irodai munkát végez, így az alkalmazott eszközei is elsősorban ahhoz kapcsolódnak:

 • számítógép megfelelő szoftverrel és internetkapcsolattal, adatbázisokkal;
 • projektor a prezentációkhoz;
 • irodatechnikai eszközök: fénymásoló, nyomtató, szkenner, íróeszközök, papír;
 • telefon, mobiltelefon, fax.

 

Milyen munkakörnyezetben fogok dolgozni, ha „PR-tevékenységet tervező, szervező” leszek?

 

A „PR-tevékenységet tervező, szervező” munkáját épületen belül, irodai körülmények között végzi. A megbeszélések során általában a tárgyalóteremben tartózkodik, ahol munkatársait tájékoztatja pl. az alkalmazandó PR-stratégiával kapcsolatos véleményéről. Ha rendezvényt szervez, vagy azon részt vesz, a hagyományosan épületben zajló események mellett előfordulhat, hogy szabadban is dolgozik, például egy futóverseny támogatása során.

A „PR-tevékenységet tervező, szervező” munkaideje a szokásos munkarend szerint alakul, heti 40 órában dolgozik. Amennyiben egy-egy rendezvény vagy egy válsághelyzet azt megkívánja, az esti, illetve hétvégi munkavégzés is elképzelhető.

 

Milyen képzést célszerű választanom, ha „PR-tevékenységet tervező, szervező” szeretnék lenni?

 

Ahhoz, hogy valaki „PR-tevékenységet tervező, szervezőként” dolgozzon, felsőfokú tanulmányok szükségesek. A „Kereskedelem és marketing” (Commerce and Marketing) vagy a „Kommunikáció- és médiatudomány” (Communication and Media) alapképzési szak elvégzése megfelelő kiinduló alap lehet.

 

Képzési terület: Gazdaságtudományok / Társadalomtudomány

 

Az alapképzési szakon a képzési idő 7 félév.

A szakmai gyakorlat 12 hét időtartamú (nappali tagozaton 400 óra, részidős képzésben 200 óra) összefüggő gyakorlat.

 

Szükséges előképzettség (bemeneti követelmény):

 

A felsőfokon történő továbbtanuláshoz érettségi szükséges.

 

Továbblépési lehetőség: szakirányú továbbképzéseken való részvétel, a „Marketing” (Marketing) vagy „Közgazdasági elemző” (Economic Analysis) vagy a „Kommunikáció- és médiatudomány” mesterképzési szak (MA) elvégzése, doktori fokozat megszerzése.

 

Melyik iskolában szerezhetem meg a szakképesítést?

 

A fenti szakképzések közül való választáskor a lakóhelyhez közeli vagy a sajátos nevelési igényű fiatalokat fogadó intézményeknél érdemes tájékozódni (honlap, „Nyílt Nap” stb.) a konkrét lehetőségekről.

A régió felsőoktatási intézményei közül az alábbiakban folyik képzés:

 

Budapesti Corvinus Egyetem Gazdaságtudományi Kar (Budapest)

Budapesti Gazdasági Egyetem Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar (Budapest)

Budapesti Gazdasági Egyetem Külkereskedelmi Kar (Budapest)

Budapesti Metropolitan Egyetem Üzleti, Kommunikációs és Turisztikai Kar (Budapest)

Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Kar (Budapest)

Edutus Egyetem (Tatabánya)

Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Kar (Budapest)

Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar (Gödöllő)

Wekerle Sándor Üzleti Főiskola (Budapest)

 

Milyen egészségi követelményeknek kell megfelelni, ha a „PR-tevékenységet tervező, szervező” foglalkozást választom?

 

A „PR-tevékenységet tervező, szervező” munkája többnyire ülő testhelyzetben történő szellemi munka. Az egészségügyi követelmények a tartós ülő helyzetben történő adminisztratív munkavégzéshez kapcsolódnak:

 • jó látás;
 • jó hallás, jó beszélőképesség;
 • tartós ülőmunkával terhelhető gerinc;
 • ép és terhelhető karok, kezek és ujjak, pl. a számítógép használatához;
 • fokozott figyelemre, együttműködésre alkalmas egészségi állapot, érzelmi terhelhetőség.

 

A huzamos ülés és a monitor előtti munkavégzés következtében előfordulhatnak mozgásszervi panaszok (nyak-, hát-, derékfájás, ízületi problémák), valamint a szem, kéz és az ujjak fáradásához vezethet. Munkája állandó figyelemösszpontosítást követel, gyakran a határidők szorításában kell teljesítenie, ami fokozott pszichés megterhelést jelent. Jellemző lehet a fokozott stressz a szakmai felelősség miatt.

 

A „PR-tevékenységet tervező, szervező” munkájára nem jellemzőek környezeti ártalmak, veszélyek.

 

Mozgás-, látássérültek pályára kerülését, a sérülés típusától és mértékétől függően, a funkciócsökkenés kompenzálásával, a sérüléstípusoknak megfelelő módosításokkal, a munkakörnyezet infokommunikációs akadálymentesítésével, speciális eszközök, berendezések beszerzésével segíthetjük elő.

 

Milyen személyes jellemzők előnyösek a „PR-tevékenységet tervező, szervező” foglalkozásnál?

 

Amikor döntést hozunk, fontos átgondolnunk, hogy rendelkezünk-e az adott foglalkozásra jellemző egyéni sajátosságokkal (érdeklődés, képességek, készségek, munkamód). A tulajdonságok megléte valószínűvé teszi, hogy örömmel végezzük a munkánkat, és sikeresek, elégedettek leszünk az adott foglalkozásban. Természetesen minden foglalkozásnál más és más személyes jellemzők előnyösek, és mi magunk is különbözünk egymástól abban, hogy milyen mértékben rendelkezünk ezekkel.

A „PR-tevékenységet tervező, szervező” szakma azoknak felel meg leginkább, akikre jellemzőek az alábbi kompetenciák, érdeklődés és munkamód típusok:

 

Kompetenciák (legfontosabb készségek, képességek):

 

 • Kommunikációs készség a külső partnerek, ügyfelek és a munkatársak irányába történő kommunikáció során;
 • Felelősségtudat, mivel a PR-tevékenység meghatározó a cég termékei, szolgáltatásai pozitív megítélésében;
 • Önállóság: képes egyedül tervezni, dönteni, végrehajtani és ellenőrizni munkáját;
 • Szövegértés, mert sok anyagot kell írnia a cégről, pl. sajtóközlemény formájában, illetve a sajtófigyelés során is gyorsan meg kell értenie, amit a cégről írnak, mondanak;
 • Kreativitás, hogy a cég kommunikációja színes, változatos és a versenytársaktól megkülönböztethető legyen;
 • Digitális kompetencia a szoftverek alkalmazásához;
 • Együttműködés munkatársakkal, a társosztályokkal, médiával.

 

Érdeklődési irányok: Irányító – Elemző – Közösségi

 

Az ilyen érdeklődésű emberek szeretnek információkat gyűjteni, kutatni. Számukra az a legfontosabb, hogy legyen mindig újszerű, megoldandó feladat, amihez a tevékenységeket és az embereket megszervezhetik. Mindeközben élvezik, hogy sok emberrel tarthatják a kapcsolatot, beszélgethetnek velük, akár segítségadás, támogatás céljával is. Szívesen végeznek jól szervezett, logikus megoldásokat igénylő feladatokat. Gyorsan átlátják a különböző helyzeteket, és örömmel vesznek részt azok megoldásában, akár mások munkájának irányításával is.

 

Munkamód: Önálló – Gondolatokra irányuló – Beltéri

 

Ez azt jelenti, hogy a „PR-tevékenységet tervező, szervező” a feladatok nagyobb összefüggéseinek átlátására és kézben tartására törekszik. Előnyben részesíti, ha munkája során a munkafolyamatokat egyedül végezheti. Kedveli, ha elvont eszmékkel, fogalmak megértésével és kezelésével foglalkozhat. A személy szívesebben dolgozik belső helyszíneken, zárt térben (iroda), mint a szabadban.

 

Milyen eséllyel találok munkát, ha „PR-tevékenységet tervező, szervező” leszek?

 

Elhelyezkedési kilátások (várható munkaerőpiaci kereslet):

 

A „PR-tevékenységet tervező, szervező” cégek, multinacionális vállalatok, vállalkozások PR részlegein helyezkedhet el. Dolgozhat PR-ügynökségnél is, vagy saját vállalkozást is indíthat.

A munkaerőpiacon, főleg a multinacionális cégeknél, folyamatos a kereslet a PR-szakemberek iránt. A pályakezdő vagy néhány éves gyakorlattal rendelkező jelöltek is sikeresen pályázhatnak a meghirdetett pozíciókra.

Várhatóan a képzéssel betölthető állások száma hasonlóan alakul, mint a képzést elvégzők száma, ezért remélhetőleg talál munkát, aki ezt a foglalkozást választja.

 

Mennyi lesz a bérem, ha „PR-tevékenységet tervező, szervezőként” fogok dolgozni?

 

A fizetés a „PR-tevékenységet tervező, szervező” szakmai tapasztalatától, életkorától, illetve a megbízások jellegétől függően változhat.

A „PR-tevékenységet tervező, szervező” fizetése az országos átlagbért többnyire jelentősen meghaladhatja.

Az átlagkereset havi bruttó 450.000 Ft körül alakul.

 

Milyen munkakörökben dolgozhatok, ha a „PR-tevékenységet tervező, szervező” foglalkozást választom?

 

Betölthető munkakörök:

 

Kommunikációs elemző

Közönségkapcsolati felelős

Médiatanácsadó

Médiatervező

PR felelős

PR szakreferens

Szóvivő

 

Rokon foglalkozások:

 

Piackutató, reklám- és marketingtevékenységet tervező, szervező

Kereskedelmi tervező, szervező

Marketing és PR ügyintéző

Konferencia és rendezvényszervező