Pszichológus

PSZICHOLÓGUS

Foglalkozási terület: Társadalomtudomány

6-jegyű FEOR kód: 262800

 

Miből fog állni a munkám, ha a „Pszichológus” foglalkozást választom?

 

A „Pszichológus” olyan szakember, aki a lelki élet jelenségeivel foglalkozik. Egyéneknek, családoknak és más közösségeknek nyújt segítséget pszichés problémáik megoldásában. Tevékenységének célja mások életének jobbra fordítása, életminőségének javítása. Gyermekekkel, fiatalokkal, felnőttekkel, idősökkel egyaránt foglalkozhat. Az emberek mentális állapotát, illetve egyének és embercsoportok magatartását vizsgálja. A pszichológia tudományának kutatásával és gyakorlati alkalmazásával kapcsolatos feladatok összességét látja el. Mentális betegségek, érzelmi és személyiségzavarok diagnózisával, kezelésével és megelőzésével kapcsolatos pszichológiai tényezőket tár fel. Megfigyeli, tanulmányozza a lelki jelenségeket, törvényszerűségeket. Vizsgálja a gondolkodás, az érzelmek és az emberi viselkedés természetét. Pszichológiai diagnosztikai eljárások alkalmazásával felméri a kliens állapotát. Szaktudását alkalmazva személyre szabott kezelési tervet (terápiát) dolgoz ki. Klienseivel rendszeresen találkozik. Gyakorlati pszichológiai módszereket, beavatkozó eljárásokat alkalmaz. Javaslatokat tesz a problémák lehetséges megoldására és a kezelési módokra. A kliens fejlődését, a munkafolyamat irányát és előrehaladását rögzíti. Kapcsolatot tart a kliens mentális állapotának változásában érintettekkel (családtagok, szülők, pedagógusok stb.). Különféle mentális, fizikai és egyéb tulajdonságok (többek között az intelligencia, a képességek, készségek, érdeklődés, személyiség stb.) mérésére szolgáló teszteket dolgoz ki. Ezek felvételénél közreműködik, és az eredményeket értelmezi, értékeli. Szakcikkeket publikál, szakkönyveket ír, előadásokat tart. Tudását fejleszti. Konferenciákra jár, tanulmányozza a szakirodalmat, más pszichológusokkal egyeztet (pl. esetmegbeszélő csoportban, szupervízióban vesz részt). Egyetemi oktatói tevékenységet végez, vagy a gyakorlati képzésben működik közre. Tréningeket tart.

 

Milyen eszközökkel, anyagokkal dolgozik a „Pszichológus”?

 

A „Pszichológus” elsősorban élőszóval dolgozik. Legfőbb munkaeszköze a saját személyisége. Diagnosztikai vagy kutatási tevékenységéhez kérdőíveket, teszteket vagy különféle pszichológiai műszereket alkalmaz:

 • szakmai eszközök, módszerek: diagnosztikai feladatok, kérdőívek, papír-ceruza tesztek, értékelő sablonok, projektív eljárások;
 • terápiás eszközök, gyakorlatok, mozgásterápia, viselkedésterápia, rajzelemzés stb.;
 • pszichológiai műszerek, munkapróbák;
 • számítógép, például online felmérő eljárásokhoz vagy nyilvántartásra;
 • szakkönyvek, publikációk;
 • dokumentációs nyomtatványok, esetlapok, haladási naplók stb.

 

Irodai munkája során irodai eszközöket (nyomtató, fénymásoló, szkenner) és telefont is használ.

 

Milyen munkakörnyezetben fogok dolgozni, ha „Pszichológus” leszek?

 

A „Pszichológus” munkáját belső helyszínen, önálló tanácsadó szobában vagy csoportfoglalkozásra alkalmas helyiségben végzi. Az egészségügyben foglalkoztatott pszichológus kórházi osztályon vagy szakrendelőben dolgozik. A magánrendelő lehet lakásának egy erre alkalmas szobája is.

A „Pszichológus” munkaideje a tevékenységi területétől függően alakulhat a szokásos munkarend szerint, de jellemző lehet kötetlen munkavégzés is. (pl. magánpraxis esetén). Az alkalmazottként dolgozó pszichológusok munkaidő beosztása az intézmény munkarendjéhez igazodik (pl. az oktatási intézményekben a szünetek stb.). Magánrendelésén, a klienssel egyeztetett időpont függvényében, akár a késő délutáni vagy esti időpontokban is dolgozhat. Túlórázás, hétvégi munkavégzés egy-egy krízishelyzetben lévő kliens esetében előfordulhat.

 

Milyen képzést célszerű választanom, ha „Pszichológus” szeretnék lenni?

 

Ahhoz, hogy valaki „Pszichológusként” dolgozzon, felsőfokú tanulmányok szükségesek. A „Bölcsészettudomány” képzési területen a „Pszichológia” (Psychology) alapképzési szak elvégzése megfelelő kiindulópont lehet. Az alapfokozat megszerzéséhez egy idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

 

A képzési idő félévekben: 6 félév

 

Szükséges előképzettség (bemeneti követelmény): érettségi

 

Továbblépési lehetőség: továbbtanulás a „Pszichológia” (Psychology) mesterképzésben, „Pedagógiai szakpszichológus”, „Egészségfejlesztő szakpszichológus”, „Klinikai és mentálhigiénés felnőtt szakpszichológus”, „Klinikai mentálhigiéniai gyermek- és ifjúsági szakpszichológus”, „Szexuálpszichológiai szakpszichológus”, „Tanácsadó szakpszichológus”, „Igazságügyi klinikai szakpszichológus”, „Munka– és szervezet szakpszichológus” szakirányú továbbképzések elvégzése, módszerspecifikus terapeuta-képzésben való részvétel, valamint doktori tanulmányok folytatása.

 

Melyik felsőoktatási intézményben szerezhetem meg a „Pszichológus” szakképesítést?

 

A szakképzés választásakor a lakóhelyhez közeli vagy a sajátos nevelési igényű fiatalokat fogadó intézményeknél érdemes tájékozódni (honlap, „Nyílt Nap” stb.) a konkrét lehetőségekről.

 

Az alábbi felsőoktatási intézményekben folyik képzés:

 

Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar

Károli Gáspár Református Egyetem Tanítóképző Főiskolai Kar

Szegedi Tudományegyetem

Pécsi Tudományegyetem

Debreceni Tudományegyetem

 

Milyen egészségi követelményeknek kell megfelelni, ha a „Pszichológus” foglalkozást választom?

 

A „Pszichológus” ülő testhelyzetben, főleg szellemi tevékenységet végez. Munkája során pszichés (elsősorban érzelmi) megterhelést jelenthetnek a mindennapok során tapasztalt nehézségek, a kihívásokkal teli sorsok megtapasztalása. A fokozott érzelmi terhelés, a stressz és a túlterheltség, valamint az időkényszer alatti munkavégzés könnyen vezethet pszichés elfáradáshoz, ami hosszú távon kiégést okozhat.

 

A „Pszichológussal” szemben támasztott egészségügyi követelmények az alábbiak:

 • szellemi munkavégzéssel járó igénybevételre alkalmas mozgásszervi (gerinc, kéz, kar), légzőszervi, szív- és érrendszeri, anyagcsere, endokrinológiai, idegrendszeri (egyes eszméletvesztéssel, egyensúlyzavarral és bénulással járó kórképek kizáró okot jelenthetnek) és pszichés (fokozott figyelemre és együttműködésre van szükség) egészségi állapot;
 • ép hallás, hogy jól és gyorsan megértse, amit kliensei és betegei mondanak;
 • jó kommunikációs képesség, melynek segítségével kliensei és betegei is könnyen megértik, amit ő mond, vagy kérdez;
 • jó látás a számítógép, a felhasznált tesztek és az irodatechnikai eszközök hatékony használatához;
 • semmilyen fertőző betegségben nem szenvedhet;
 • fontos követelmény a pszichés terhelhetőség, a jó figyelemösszpontosítás, a felelősségérzet, az érzelmi stabilitás.

 

A „Pszichológus” szakmára jellemző környezeti ártalmak:

 • ergonómiai kóroki tényezők (tartós ülés, billentyűzet- és egérhasználat hatásai);
 • fokozott figyelem okozta stressz;
 • képernyő, számítógép tartós használata által kiváltott egészségkárosító tényezők (látás, idegrendszeri elváltozások).

 

Látás-, hallás- vagy mozgássérült pszichológus pályára való kerülését, a sérülés típusától és mértékétől függően, a funkciócsökkenés kompenzálásával, a sérüléstípusoknak megfelelő módosításokkal, a munkakörnyezet és az infokommunikációs rendszerek akadálymentesítésével, speciális eszközök, berendezések beszerzésével segíthetjük elő.

 

Milyen személyes jellemzők előnyösek a „Pszichológus” foglalkozásnál?

 

Kompetenciák (legfontosabb készségek, képességek):

 • Empátia, képesség arra, hogy a hozzá fordulók helyzetét megértse, bele tudja képzelni magát a szituációjukba;
 • Kommunikációs képesség a kliensekkel, hozzátartozókkal való kapcsolatteremtés érdekében, az oktatói tevékenységhez vagy a csapatmunkához elengedhetetlen;
 • Logikus gondolkodás, hogy a kliensek, betegek által felvetett problémák megoldásához javaslatokat tudjon megfogalmazni, illetve a kutatási tevékenységhez;
 • Együttműködés más szakemberekkel való jó munkakapcsolat kialakítása érdekében (pl. team-munka);
 • Önállóság, hogy munkája során a szükséges lépéseket meg tudja tenni, döntéseit saját felelősségi körén belül fel tudja vállalni;
 • Tanulás, hiszen a pszichológusnak szinten kell tartania tudását, sőt folyamatosan fejlesztenie is kell azt, hogy megismerje az új módszereket, technikákat, kutatási eredményeket;
 • Tolerancia a munka során megismert különféle személyiségű és kultúrájú emberek elfogadásához;
 • Konfliktuskezelés, stressztűrés a frusztrált, sérült, szenvedélybeteg vagy agresszív egyénekkel való munkához.

 

Érdeklődési irányok: Közösségi – Elemző

 

Az ilyen érdeklődésű emberek fontosnak tartják, hogy mások számára hasznos segítő vagy szolgáltató tevékenységet végezhessenek. Szívesen lépnek kapcsolatba másokkal segítőként. Szeretnek beszélgetést kezdeményezni, közreműködni mások szükségleteinek felismerésében, problémáik megoldásában. Fontos számukra emellett, hogy egy tevékenység végzése során legyen elég idő és alkalom az elmélyülésre, a problémák részletes elemzésére, elméleti megoldások kidolgozására.

 

Munkamód: Személyközpontú – Önálló

 

 

 

Ez azt jelenti, hogy a „Pszichológus” munkájának középpontjában az emberek helyzetének javítása, a velük való kapcsolattartás áll. Elsősorban azt kedveli, ha emberekkel alakít ki és tart fenn kapcsolatot.

 

Milyen eséllyel találok munkát, ha „Pszichológus” leszek?

 

Elhelyezkedési kilátások (várható munkaerőpiaci kereslet):

 

A „Pszichológus” jellemzően alkalmazottként vagy magánpraxis keretében vállalkozóként dolgozik. A „Pszichológusok” tevékenységei felölelik az emberi élet szinte minden területét, ezért nagyon változatos munkakörökben és munkahelyeken lehet elhelyezkedni. Többek között vállalhat munkát oktatási, egészségügyi intézményekben, szervezetekben, iskolákban, kórházakban. Alkalmazhatják őket üzleti vállalkozások, vagy vezethetik saját magánrendelőjüket is.

Várhatóan a képzéssel betölthető állások száma hasonlóan alakul a képzést elvégzők számához, ezért jó az elhelyezkedési esélye annak, aki ezt a foglalkozást választja.

 

Mennyi lesz a bérem, ha „Pszichológusként” fogok dolgozni?

 

A fizetés a „Pszichológus” szakmai tapasztalatától, életkorától, illetve a munkáltató jellegétől, méretétől, földrajzi elhelyezkedésétől függően változhat.

A „Pszichológus” a közszolgálatban nem túl magas fizetésre számíthat. Keresete rendszerint az országos átlagbér körül alakul. Magánpraxis esetén a jövedelme ennél lényegesen magasabb lehet.

Az átlagkereset havi bruttó 300.000 Ft körül alakul.

 

Milyen munkakörökben dolgozhatok, ha a „Pszichológus” foglalkozást választom?

 

Betölthető munkakörök:

 

Családterapeuta

Családterápiás pszichológus

Csoportterapeuta

Egyéni terapeuta

Gyakorló pszichológus

Gyermekpszichológus

Gyermekterapeuta

Igazságügyi pszichológus, szakértő

Iskolapszichológus

Klinikai pszichológus

Kriminálpszichológus

Kutató pszichológus

Munkapszichológus

Pedagógiai pszichológus

Pszichoanalitikus

Pszichoterapeuta

Stresszmenedzser

Személyiségelemző

Személyiségfejlesztő

Szocioterapeuta

Vállalati pszichológus

 

Rokon foglalkozások:

 

Pszichiáter

Szociális munkás

Gyógypedagógus

Szociális segítő