Rakodómunkás, anyagmozgató

RAKODÓMUNKÁS, ANYAGMOZGATÓ

Foglalkozási terület: Egyéb szolgáltatások

6-jegyű FEOR kód: 922300

 

Miből fog állni a munkám, ha a „Rakodómunkás, anyagmozgató” foglalkozást választom?

 

A „Rakodómunkás, anyagmozgató” anyagok, nyersanyagok, félkész és késztermékek, tárgyak mozgatását, rakodását, fel-, illetve lepakolását, csomagolásának, szállításának előkészítését végzi. Kezeli és felügyeli a különböző emelő-, mozgató-, mechanikus és elektronikus rakodó berendezéseket. Felel az áruszállítás során az áruk mozgatásáért, illetve azok minőségi és mennyiségi biztonságáért is, hogy épségben eljussanak a célállomásra. Megvizsgálja az adott áruk jellegét, jellemzőit, mennyiségét, majd megadott szempontok (pl. áru halmazállapota, veszélyességi foka) szerint csoportokra szedi őket, amely alapján a rakodást el lehet végezni. Eltérő, a minőség megóvását lehetővé tevő csomagolást tesz az árura, pl. fóliát. A folyékony anyagokat tartályokba tölti, a veszélyes árukat pedig az előírásoknak megfelelően készíti elő a szállításra. Egység- és vegyes rakományokat képez. Kézi vagy gépi erővel anyagokat, termékeket, tömeg- és darabárukat mozgat, emel, hordoz. Eltérő, az áruk mozgatásának megfelelő rakodóeszközökkel (pl. targonca) az adott árut a szállítószalagtól a szállítóeszközhöz, illetve a szállítóeszköztől a szállítószalagig juttatja. Folyékony áru esetén a mozgatáshoz tömlőket és szivattyúkat is alkalmaz. A megrendelt termékeket a megfelelő mozgatógépekkel, rakodó-berendezésekkel a szállítószalagtól eljuttatja az adott szállítóeszközig, pl. teherautóig. Fuvarozás és rakodás során a sofőrt segíti, kíséri a rakomány rendeltetési helyre történő kézbesítésében és kirakodásában. Feladatkörébe tartozhat továbbá a szállítószalag kiszolgálása, a raktáron belüli anyagmozgatás végzése.

Munkájáról, az áruk mozgatásáról, szállításáról és rakodásáról nyilvántartást vezet. Az adott áru mozgását dokumentálja, hogy káreset során meg lehessen vizsgálni az adott áru útvonalát. Az anyagmozgatási munkák elvégzéséhez használt gépeket és berendezéseket kezeli, rendeltetésszerűen használja, ellenőrzi azok működőképességét, illetve meghibásodás esetén kisebb javításokat végez, vagy jelzi azt a szakembernek.

 

Milyen eszközökkel, anyagokkal dolgozik a „Rakodómunkás, anyagmozgató”?

 

A „Rakodómunkás, anyagmozgató” munkája során többféle eszközt használ:

 • anyagmozgatás eszközei: vontatók, hidraulikus emelők, csigák, csörlők, kötelek;
 • folyékony anyag esetén használt berendezések: tartályok, csövek, szivattyúk, tömlők stb.;
 • anyagmozgató járművek: targonca, kézikocsi;
 • szállítószalag;
 • kézi szerszámok, eszközök: vágóeszközök, csavarhúzók, kalapács, ragasztó, heveder stb.;
 • számítógép nyilvántartás-kezelő programokkal;
 • irodatechnikai eszközök, például íróeszközök, papír.

 

Munkája során a szállításra váró anyagok bármelyikével találkozhat, pl. fém, fa, műanyag, olaj stb., valamint gyakran használ eltérő típusú csomagolóanyagokat, tisztítószereket, kenőanyagokat.

 

Milyen munkakörnyezetben fogok dolgozni, ha „Rakodómunkás, anyagmozgató” leszek?

 

A „Rakodómunkás, anyagmozgató” zárt térben és szabadban egyaránt dolgozik. Munkahelye jellemzően egy gyártó-, feldolgozó- vagy szállítmányozással foglalkozó vállalat raktára, ahol felveszi, illetve leteszi az árukat. Ez lehet egy raktározó csarnok vagy telep is. Ugyanakkor munkaidejének egy részét a szabadban is töltheti, amikor a szállítmányozó cég munkatársával, pl. teherfuvarozóval egyezteti a menetlevelet, szállítmányt stb.

A „Rakodómunkás, anyagmozgató” többnyire 40 órás, szokásos munkaidőben dolgozik. Időbeosztása igazodik a cég munkarendjéhez. Amennyiben a munkáltató többműszakos gyártással foglalkozik, úgy a rakodómunkások is többműszakos munkarend szerint dolgoznak. A kereskedelemben vagy a mezőgazdasági termékek értékesítésekor jellemző lehet az éjszakai áruszállítás.

 

Milyen képzést célszerű választanom, ha „Rakodómunkás, anyagmozgató” szeretnék lenni?

 

Ahhoz, hogy valaki „Rakodómunkásként, anyagmozgatóként” dolgozzon, nem szükséges szakképesítés, de a „Gépészet” szakmacsoporton belül, az „Építő- és anyagmozgató gép kezelője” (OKJ 32 582 02) szakképesítés Targoncavezető (OKJ 32 582 02) szakmairányának megfelelő jogosítvány megszerzése előnyös lehet. Az esti-levelező vagy a felnőttképzésben, a képzőhelytől függően, 60-90 óra között változhat a képzési idő.

 

Szükséges előképzettség (bemeneti követelmény):

 

A szakképesítés megszerzésének előfeltétele: 8 általános iskolai végzettség.

 

Továbblépési lehetőség: az „Építő- és anyagmozgató gép kezelője” (OKJ 32 582 02) szakképesítés további szakirányának megfelelő jogosultság vagy az „Építő-, szállító- és munkagép-szerelő” (OKJ 34 521 11) szakképesítés megszerzése.

 

Melyik iskolában szerezhetem meg a szakképesítést?

 

A szakképzés választásakor a lakóhelyhez közeli vagy a sajátos nevelési igényű fiatalokat fogadó intézményeknél érdemes tájékozódni (honlap, „Nyílt Nap” stb.) a konkrét lehetőségekről.

 

A régió felnőtt képző intézményei közül az alábbiakban folyik képzés:

 

ORSA Oktatási Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti társaság (Budapest)

OKTÁV Továbbképző Központ (Esztergom, Budapest)

Mátrix Oktatási Központ (Budapest)

NeTcar Autósiskola (Tatabánya)

Apave Magyarország Kft. (Budapest)

ALFA KISOSZ Érdekvédő és Képző Egyesület (Budapest)

Cegléd és Térsége Ipartestülete (Cegléd)

 

Milyen egészségi követelményeknek kell megfelelni, ha a „Rakodómunkás, anyagmozgató” foglalkozást választom?

 

A „Rakodómunkás, anyagmozgató” részben kézi anyagmozgatással járó, közepesen nehéz vagy nehéz fizikai munkát végez. A munkaidő nagy részében állást, járást, emelést, cipelést igénylő tevékenységet folytat, amelyet kiegészíthetnek görnyedéssel, hajladozással, kényszertesthelyzettel járó mozdulatsorok. A nagy súlyok emelése megterheli a mozgásszerveket, nyak-, hát- és gerincbántalmakkal járhat.

A „Rakodómunkás, anyagmozgató” munka végzéséhez elvárás:

 • jó látás, tanult térlátás az áruk megfelelő csomagolása, rakodása és elhelyezése érdekében, egyes munkagépek kezeléséhez teljes tér- és mélységlátás szükséges;
 • jó egyensúlyérzék;
 • terhelhető mozgásrendszer a munkával járó álláshoz, gyalogláshoz, hajlongáshoz, kényszertesttartáshoz, és többek között a cipekedés és anyagmozgatás miatt;
 • jó fizikai erőnlét a nehéz áruk mozgatása és a hosszan tartó állómunka elviselése érdekében (a szervezeti összterhelhetőséget csökkentő szív-érrendszeri, légzőszervi-, anyagcsere-, immunrendszeri, hormonális és pszichés megbetegedések súlyosságuktól függően kizáró okot képezhetnek);
 • fokozott figyelem és éber tudatállapot.

 

Környezeti ártalmak:

 

A „Rakodómunkás, anyagmozgató” számára a munkavégzés során felmerülő ártalmak és veszélyek a következők lehetnek:

 • egészségre ártalmas tényező a zajártalom és porterhelés, ami a raktárban használt eszközök és anyagok miatt léphet fel;
 • baleseti veszélyforrás: láb-, kézsérülést, elcsúszást, elesést okozhat a munkagépek nem megfelelő használata, pl. hidraulikus emelő
 • a szállításra kerülő anyagok jellegzetessége, pl. veszélyes hulladék;
 • környezeti ártalomnak minősül a váltakozó helyszínen (szabadban és zárt térben) történő munkavégzés, ami a hőmérsékletingadozás miatt megterhelheti a szervezetet;
 • a fentieket figyelembe véve a foglalkozást korlátozó, vagy bizonyos munkakörökben kizáró egészségi tényezők lehetnek:
 • légzőszervi krónikus megbetegedések,
 • halláskárosodás,
 • epilepszia vagy egyéb tudatzavarral/eszméletvesztéssel járó betegségek.

Hallássérültek és értelmi sérültek a sérülés típusától és mértékétől függően, a sérüléstípusnak megfelelő módosításokkal, a funkciócsökkenés kompenzálásával láthatják el ezt a munkakört. A munkahely fizikai és infokommunikációs akadálymentesítésével, speciális eszközök beszerzésével, munkaszervezéssel (egyes feladatok más munkatársaknak történő átadásával) segíthető elő, hogy ezen a pályán dolgozhassanak.

 

Milyen személyes jellemzők előnyösek a „Rakodómunkás, anyagmozgató” foglalkozásnál?

 

Amikor döntést hozunk, fontos átgondolnunk, hogy rendelkezünk-e az adott foglalkozásra jellemző egyéni sajátosságokkal (érdeklődés, képességek, készségek, munkamód). A tulajdonságok megléte valószínűvé teszi, hogy örömmel végezzük a munkánkat, és sikeresek, elégedettek leszünk az adott foglalkozásban. Természetesen minden foglalkozásnál más és más személyes jellemzők előnyösek, és mi magunk is különbözünk egymástól abban, hogy milyen mértékben rendelkezünk ezekkel.

A „Rakodómunkás, anyagmozgató” szakma azoknak felel meg leginkább, akikre jellemzőek az alábbi kompetenciák, érdeklődés és munkamód típusok:

 

Kompetenciák (legfontosabb készségek, képességek):

 • Fizikai erőnlét az egyes, eltérő méretű és súlyú áruk rakodása érdekében;
 • Térbeli gondolkodás, hogy az árukat jól el tudja helyezni, a feleslegesen kihasználatlan tereket minimalizálja;
 • Együttműködés a hatékony munkakapcsolat kialakításához és fenntartásához;
 • Kitartás annak érdekében, hogy az esetlegesen egyhangú munkát is jól el tudja végezni, akár hosszabb időn keresztül is.

 

Érdeklődési irányok: Tárgyias – Megvalósító

 

Az ilyen érdeklődésű emberek szívesen dolgoznak különféle eszközökkel, berendezésekkel, használják saját erejüket. Szeretik, ha munkájuknak kézzelfogható eredménye van. Előnyben részesítik a jól meghatározott keretek között, pontos szabályok alapján végezhető munkát. Szívesen foglalkoznak gyakorlati problémák megoldásával, azok kivitelezésével. Megnyugtatónak tartják, ha jól meghatározott keretek között, pontos szabályok alapján végezhetik a munkájukat. Biztonságot jelent számukra, ha tisztában vannak teendőikkel, és pontosan tudják, meddig terjed a felelősségük, hatáskörük.

 

Munkamód: Tárgyias – Gyakorlatias – Végrehajtó

 

Ez azt jelenti, hogy a „Rakodómunkás, anyagmozgató” szívesen dolgozik különböző gépekkel (pl. targonca). Előnyben részesíti, ha az általa végzett munka során kézzelfogható dolgokkal foglalkozhat. Kedveli, ha a munkája során mások irányítása alatt dolgozhat. Utasításokat elfogad, teljesít.

 

Milyen eséllyel találok munkát, ha „Rakodómunkás, anyagmozgató” leszek?

 

Elhelyezkedési kilátások (várható munkaerőpiaci kereslet):

 

A „Rakodómunkás, anyagmozgató” jellemzően alkalmazottként dolgozik egy gyártó-, feldolgozó- vagy fuvarozással foglalkozó cégnél. Munkája (pl. a villástargonca-vezetőé) nélkülözhetetlenné vált, úgy a logisztikai, mint a mezőgazdasági és más ipari területeken működő vállalatok számára. A megváltozott munkaképességűeket alkalmazó akkreditált foglalkoztatóknál szintén el lehet helyezkedni ezzel a szakképesítéssel.

A rakodómunkás, anyagmozgató iránt a jövőben várhatóan növekvő munkaerőpiaci keresletre számíthatunk.

 

Mennyi lesz a bérem, ha „Rakodómunkásként, anyagmozgatóként” fogok dolgozni?

 

A fizetés a „Rakodómunkás, anyagmozgató” szakmai tapasztalatától, életkorától, illetve a cég méretétől, földrajzi elhelyezkedésétől, árbevételétől függően változhat.

A „Rakodómunkás, anyagmozgató” fizetése jelentősen elmarad az országos átlagbértől. A kezdő fizetés általában a minimálbér.

Az átlagkereset havi bruttó 210.000 Ft.

 

Milyen munkakörökben dolgozhatok, ha a „Rakodómunkás, anyagmozgató” foglalkozást választom?

 

Betölthető munkakörök:

 

Anyagkiadó

Anyagmozgató

Árukezelő

Dokkmunkás

Faházgyártási rakodó

Hajórakodó

Hűtőházkezelő

Hűtőraktári rakodó

Kézi rakodó

Kocsi és árukísérő

Kocsikísérő

Mázsaházi segédmunkás

Rakodási előmunkás

Rakománykezelő

Raktári árukezelő

Raktári kisegítő, segédmunkás

Raktári munkás

Raktárkezelő

Repülőgép-rakodó

Szállítmánykísérő

Takarmányrakodó

 

Rokon foglalkozások:

 

Daru, felvonó és hasonló anyagmozgató gép kezelője

Pultfeltöltő, árufeltöltő

Egyszerű ipari foglalkozású

Kézi csomagoló