Raktáros, raktárkezelő

RAKTÁROS, RAKTÁRKEZELŐ

Foglalkozási terület: Gazdaság, kereskedelem és marketing

6-jegyű FEOR kód: 922318

 

Miből fog állni a munkám, ha a „Raktáros, raktárkezelő” foglalkozást választom?

 

A „Raktáros, raktárkezelő’ feladata a raktár működésével kapcsolatos tevékenységek lebonyolítása, a raktárba beérkező áruk átvételétől a kiszállítások előkészítéséig. Gondoskodik az áru megfelelő, gazdaságos elhelyezéséről és áthelyezéséről, ezáltal jelentősen hozzájárul a vállalat zavartalan működéséhez. Fogadja a raktárba érkező anyagokat, árukat. Ellátja az átvétellel kapcsolatos teendőket. Kiválasztja a tárolási módot. Figyel arra, hogy mit milyen körülmények között, hány fokon szabad tárolni, hogy ne romoljon meg, vagy ne menjen tönkre. Gondoskodik az állagmegóvásról. Az anyagokat, árukat azonosítóval (pl. cikkszám), minőségi jellel látja el. Alkalmazza a speciális áruk (pl. veszélyes áru, élelmiszer) kezelési, tárolási szabályait. Kijelöli a tárolási helyet. Kezeli és ellenőrzi az árut. Elvégzi a betárolást. Raktári anyagmozgató berendezéseket (targonca, daruk, emelők stb.) működtet. Mérőeszközöket alkalmaz. Vezeti a raktári nyilvántartásokat. Felel az árukészletért, ezért pontos nyilvántartást kell vezetnie arról, mi érkezett meg, és mit szállítottak ki a raktárból. A munkatársak a raktárosnak jelzik, ha szükségük van alkatrészre vagy alapanyagra, és a szállításért felelős részleg is a raktárosnál jelentkezik az áruért. Előkészíti és elvégzi az áru-összeállítást és az árukiszállítást. Figyeli a raktárkészletet. Információt nyújt a készlet nagyságáról. Gondoskodik a raktárkészlet időben történő feltöltéséről. Részt vesz a leltározásban. Egyezteti a számlákat és forgalmi kimutatásokat. Közreműködik a bizonylatok kiállításában. Ellenőrzi a berendezések és informatikai eszközök működőképességét. Kezeli a raktárirányítás eszközeit. Anyagnyilvántartó számítástechnikai eszközöket használ. A számítógépes szoftvercsomag (pl. SAP) új verzióit megtanulja, tudását szinten tartja.

 

Milyen eszközökkel, anyagokkal dolgozik a „Raktáros, raktárkezelő”?

 

A „Raktáros, raktárkezelő” irodai munkát végez, így az alkalmazott eszközei is elsősorban ahhoz kapcsolódnak:

 

 • anyagmozgató berendezések, targoncák, emelők (pl. emelőbéka, ami a raklapok mozgatását segítő eszköz);
 • raklapok;
 • számítógép megfelelő programokkal, internetkapcsolattal;
 • irodai és szakmai szoftverek, anyag-, eszköznyilvántartó szoftvercsomag (SAP), számlázó és raktárkezelő program;
 • formanyomtatványok, eljárásrendek, bizonylatok;
 • irodatechnikai eszközök: fénymásoló, nyomtató, szkenner, iratmegsemmisítő gép, íróeszközök, papír;
 • telefon, mobiltelefon, fax.

 

Milyen munkakörnyezetben fogok dolgozni, ha „Raktáros, raktárkezelő” leszek?

 

A „Raktáros, raktárkezelő” munkáját munkaterületétől függően részben épületen belül, nagykereskedelmi, kiskereskedelmi vagy termelési raktárban, részben a szabadban (pl. építőanyagok, mezőgazdasági termékek stb.) végzi.

A „Raktáros, raktárkezelő” munkaideje a szokásos munkarend szerint alakul, heti 40 órában dolgozik. Munkaidő-beosztása igazodik az őt alkalmazó cég munkarendjéhez. Nagykereskedelmi raktárakban vagy termelő, ill. feldolgozó üzemekben többműszakos foglalkoztatás is előfordul. Csúcsidőszakokban (pl. áruszállításkor vagy leltározáskor) túlmunka előfordulhat.

 

Milyen képzést célszerű választanom, ha „Raktáros, raktárkezelő” szeretnék lenni?

 

Ahhoz, hogy valaki „Raktáros, raktárkezelőként” dolgozzon, több szakképesítés is megfelelő lehet. A „Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció” szakmacsoporton belül a „Raktáros” (OKJ 31 341 04) részszakképesítés vagy a „Raktárvezető” (OKJ 51 345 06) részszakképesítés megszerzése is előnyös lehet. Az oktatás felnőttképzés keretében, tanfolyami formában történik. A képzőhelytől függően 280-420 óra között változhat a képzési idő.

Hallássérültek számára a „Raktáros” (OKJ 31 341 04) részszakképesítés megszerzéséhez, a Híd program keretében, speciális adaptált tanterv áll rendelkezésre.

 

Szükséges előképzettség (bemeneti követelmény):

 

A fenti szakképesítések megszerzésének előfeltétele: alapfokú iskolai végzettség, vagy iskolai előképzettség hiányában is megszerezhető a szakképesítés

 

Továbblépési lehetőség: raktáros tanfolyam elvégzése után, a szaktudás továbbfejlesztése érdekében javasolt a „Szállítmányozási és logisztikai ügyintéző” vagy a „Targoncavezető”, vagy az „Emelőgép-kezelő” és a „Földmunkagép kezelő” szakképesítések megszerzése.

 

Melyik iskolában szerezhetem meg a szakképesítést?

 

A fenti szakképzések közül való választáskor a lakóhelyhez közeli vagy a sajátos nevelési igényű fiatalokat fogadó intézményeknél érdemes tájékozódni (honlap, „Nyílt Nap” stb.) a konkrét lehetőségekről.

A felnőttképzés keretében az alábbi intézményekben folyik képzés:

 

EFEB Érettségizettek Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája (Budapest)

Mátrix Oktatási Központ (Budapest)

ALFA KISOSZ Érdekvédő és Képző Egyesület (Budapest)

OKTÁV Továbbképző Központ (Budapest)

“IOSZIA” Duális Szakképzési és Felnőttképzési Intézmény Kft. (Budapest)

Tüske Oktatási és Vizsgaközpont (Budaörs)

Minerva 90 Felsőoktatási és Tanfolyamszervező Kft. (Budapest)

 

Milyen egészségi követelményeknek kell megfelelni, ha a „Raktáros, raktárkezelő” foglalkozást választom?

 

A „Raktáros, raktárkezelő” közepes fizikai megterheléssel járó munkát végez. A munka az áru átvétele, kiadása vagy leltározás során tartós állással, emeléssel, cipeléssel jár.

Az egészségügyi követelmények a munkavégzéshez kapcsolódnak:

 • közepesen nehéz fizikai munkavégzéssel járó igénybevételre alkalmas mozgásszervi (gerinc, kéz, kar), légzőszervi, szív- és érrendszeri, anyagcsere, endokrinológiai, idegrendszeri (egyes eszméletvesztéssel, egyensúlyzavarral és bénulással járó kórképek kizáró okot jelenthetnek) és pszichés (fokozott figyelem szükséges) egészségi állapot;
 • jó látás, térlátás az áruk megfelelő tárolásához, az aprólékos, fokozott figyelmet igénylő nyilvántartási munkához;
 • jó hallás a munkatársakkal, szállító partnerekkel való kapcsolattartáshoz.

 

Az emelés, cipelés következtében előfordulhatnak mozgásszervi panaszok (nyak-, hát-, derékfájás, ízületi problémák). Munkája állandó figyelemösszpontosítást követel, anyagi felelősség terhe mellett kell teljesítenie, ami nagy pszichés igénybevételt jelent. A pénzügyi és szakmai felelősség miatt jellemző lehet a stressz, különösen a leltározás körüli időszakokban.

 

Környezeti ártalmak:

 

A „Raktáros, raktárkezelő” munkája során a szervezetet különféle ártalmak, veszélyek érhetik:

 • baleseti veszélyforrás lehet:
  • az áruk mozgatása, a szállító eszközök, targoncák, emelők, daruk alkalmazása,
  • az áruk nem megfelelő elhelyezése esetén fennállhat a ledőlés veszélye,
 • nagyobb termelőüzemekben zajterhelésnek is ki van téve,
 • a tárolt árutól függően porártalommal is számolni kell (pl. magtárakban),
 • a túlmunka és a nagy felelősséggel járó stressz pszichés kimerülést, fáradtságérzetet okozhat.

A sérüléstípusnak megfelelő módosításokkal, a funkciócsökkenés kompenzálásával, a munkahely fizikai és infokommunikációs akadálymentesítésével, speciális eszközök beszerzésével, munkaköri változtatásokkal – egyes feladatok átadása más munkatársaknak – enyhe mértékben hallás- és mozgássérültek is gyakorolhatják.

 

Milyen személyes jellemzők előnyösek a „Raktáros, raktárkezelő” foglalkozásnál?

 

Amikor döntést hozunk, fontos átgondolnunk, hogy rendelkezünk-e az adott foglalkozásra jellemző egyéni sajátosságokkal (érdeklődés, képességek, készségek, munkamód). A tulajdonságok megléte valószínűvé teszi, hogy örömmel végezzük a munkánkat, és sikeresek, elégedettek leszünk az adott foglalkozásban. Természetesen minden foglalkozásnál más és más személyes jellemzők előnyösek, és mi magunk is különbözünk egymástól abban, hogy milyen mértékben rendelkezünk ezekkel.

A „Raktáros, raktárkezelő” szakma azoknak felel meg leginkább, akikre jellemzőek az alábbi kompetenciák, érdeklődés és munkamód típusok:

 

Kompetenciák (legfontosabb készségek, képességek):

 • Térbeli gondolkodás az áruk gazdaságos és biztonságos elhelyezéséhez,
 • Fizikai erőnlét a tartós álláshoz, az áruk emeléséhez, cipeléséhez,
 • Figyelem, hogy munkavégzése során ne ejtsen hibákat,
 • Kitartás, hogy a monoton munkavégzést, a hosszabb időtartamú feladatokat is jól viselje,
 • Digitális kompetencia az anyag- és eszköznyilvántartó szoftverek (pl. SAP) alkalmazásához.

 

Érdeklődési irányok: Megvalósító – Tárgyias

 

Az ilyen érdeklődésű emberek előnyben részesítik az olyan munkát, amelynek belátható időn belül, kézzelfogható eredménye van. Szeretik a kétkezi munkát. Tisztában vannak teendőikkel, és megnyugtató számukra, ha tudják, hogy pontosan meddig terjed a felelősségük. A határidők, szabályok és pontos leírások segítik munkájukat. Szívesen dolgoznak megadott utasítások szerint, elfogadják mások irányítását és felügyeletét.

 

Munkamód: Végrehajtó – Aprólékos

 

Ez azt jelenti, hogy a „Raktáros, raktárkezelő” elsősorban azt kedveli, ha a munkáját mások irányítása alatt végezheti. Jól meghatározott keretek között, pontos szabályok alapján dolgozik. Szívesen fordítja figyelmét az apró részletekre. A feladatokat pontosan, sorrendben szereti végrehajtani.

 

Milyen eséllyel találok munkát, ha „Raktáros, raktárkezelő” leszek?

 

Elhelyezkedési kilátások (várható munkaerőpiaci kereslet):

 

A „Raktáros, raktárkezelő” sokféle cégnél, termelőüzemnél dolgozhat. Egy nagyvállalatnál vagy jóval kisebb középvállalkozásnál, egy budapesti nagy elosztó raktárnál vagy egy vidéki logisztikai csarnokban egyaránt szükség van a munkájára. Hazánk a földrész egyik logisztikai központja számos disztribúciós központtal, hatalmas hangárokkal, gyártó kapacitásokkal. Miközben zajlik a termelő kapacitások fejlesztése, egyre több olyan szakemberre van szükség, akik a termelőüzemekben, logisztikai központokban, raktárakban dolgoznak. Elhelyezkedhet színházakban, filmstúdiókban, televízióknál is, ahol pl. a díszletek felújítása, karbantartása, színpadtechnika ellenőrzése is a feladatkörébe tartozhat.

Várhatóan a képzéssel betölthető állások száma meghaladja a képzést elvégzők számát, ezért könnyen talál munkát, aki ezt a foglalkozást választja.

 

Mennyi lesz a bérem, ha „Raktáros, raktárkezelőként” fogok dolgozni?

 

A fizetés a „Raktáros, raktárkezelő” szakmai tapasztalatától, életkorától, illetve a vállalkozás méretétől, földrajzi elhelyezkedésétől, forgalmától függően változhat.

A „Raktáros, raktárkezelő” fizetése többnyire alacsonyabb, mint az országos átlagbér.

Az átlagkereset havi bruttó 220.000 Ft.

 

Milyen munkakörökben dolgozhatok, ha a „Raktáros, raktárkezelő” foglalkozást választom?

 

Betölthető munkakörök:

 

Áruátvevő

Árufogadó

Eszköznyilvántartó

Jelmeztáros

Készletnyilvántartó

Raktári adminisztrátor

Szertáros

Segédraktáros

Raktárellenőr

 

Rokon foglalkozások:

 

Szállítmányozási és logisztikai ügyintéző

Készletgazdálkodó

Anyagbeszerző

Készlet- és anyagnyilvántartó

Anyagmozgató, rakodó