Recepciós

RECEPCIÓS

Foglalkozási terület: Ügyvitel és adminisztráció

6-jegyű FEOR kód: 422200

 

Miből fog állni a munkám, ha a „Recepciós” foglalkozást választom?

 

A „Recepciós” a különböző szervezetek ügyfélfogadó- vagy várótermében látogatókat, ügyfeleket, vendégeket vagy betegeket fogad. A recepciós az a személy, aki üdvözli, megválaszolja kérdéseit, útmutatást nyújt számára. Feladatainak célja, hogy az oda betérő vendég, beteg vagy ügyfél azt érezze, figyelnek rá, segítenek neki. Eligazítást, felvilágosítást, segítségnyújtást szolgáló információkat ad az érkezőknek, beleértve az időpont-, személy- vagy helyszínegyeztetést is. Az igényeknek megfelelően megkeresi az információkat (pl. az adott időpontban van-e időpontfoglalása az ügyfélnek). Kapcsolatba lép a keresett személlyel, s tájékoztatja a látogató megérkezéséről. Az ügyfeleket útbaigazítja, hol találhatja meg a keresett személyt. Átadja az ügyfeleknek, vendégeknek a tájékoztató anyagokat, szórólapokat – pl. wellness részleg használatának időszakáról –, prospektusokat és egyéb dokumentumokat. Feladatkörébe tartozhat a vendégek általános tájékoztatása a szolgáltatásokról, árakról, nyitvatartásról. Fogadja a telefonon vagy egyéb kommunikációs csatornán – e-mail, sms stb. – érkező hívásokat, üzeneteket. Időpontot, helyszínt vagy személyekkel való találkozást egyeztet. Nyilvántartásokat vezet. Szakszerűen kezeli, tárolja az iratokat, kartonokat, íveket, egyéb dokumentumokat – (szállodában pl. a be- és kijelentkezés, magánklinikán az egyeztetett vizsgálatok időpontját stb.). Vezeti a szervezet működéséhez kapcsolódó listákat, jegyzékeket. Pénzforgalmat bonyolít, készpénzt, bank- és hitelkártyát kezel, ha a vendégek, ügyfelek fizetési kötelezettsége a recepción történik (például a magánorvosi kezelés díjának rendezése). A vendégek és ügyfelek figyelmét felhívja a helyszín rendjére, a betartandó szabályokra (pl. a nyitvatartásra, dohányzó helyekre, magánklinikán az egészségügyi előírásokra). Korszerű ügyviteli és kommunikációs eszközöket, információforrásokat kezel. A számítógépes rendszerben rögzíti a nyilvántartott adatokat.

 

Milyen eszközökkel, anyagokkal dolgozik a „Recepciós”?

 

A „Recepciós” munkája során a jó kommunikációs képességére támaszkodik leginkább, és az alábbi eszközök használata támogatja a munkavégzését:

 

 • a számítógép és a számítógéphez kapcsolódó eszközök: internet, ügyfél-nyilvántartási informatikai rendszer;
 • bankkártya-leolvasó, széf;
 • irodatechnikai berendezések, nyomtató, fénymásoló;
 • kommunikációs eszközök, különböző telefonok és levelezési rendszerek;
 • nyomtatott anyagok: prospektusok, térképek, szótárak, menetrendek, tarifalisták;
 • címjegyzékek, reklámbrosúrák stb.;
 • rendezvény-naptárak;
 • különféle nyomtatványok.

 

Milyen munkakörnyezetben fogok dolgozni, ha „Recepciós” leszek?

 

A „Recepciós” a munkáját beltéri helyszínen, ügyfélszolgálati központban vagy a recepción (amelynek van egy ügyfelek irányába nyitott pult része) végzi. Kérésre elkíséri a vendéget a kívánt irodába, ill. más helyiségekbe.

A „Recepciós” 40 órás, szokásos munkaidő-keretben dolgozik. Munkaidő-beosztása alkalmazkodik munkahelye üzemelési idejéhez. Többműszakos foglalkoztatás, esti és hétvégi munkavégzés egyaránt jellemző lehet.

 

Milyen képzést célszerű választanom, ha „Recepciós” szeretnék lenni?

 

Ahhoz, hogy valaki „Recepciósként” dolgozzon, a „Vendéglátás, turizmus” szakmacsoporton belül a „Szállodai recepciós” (OKJ 52 812 01), az „Egyéb szolgáltatások”” szakmacsoporton belül az „Üzleti szolgáltatási munkatárs” (OKJ 54 340 01) szakképzés vagy az „Ügyvitel” szakmacsoporton belül az „Idegennyelvű ügyfélkapcsolati szakügyintéző” (OKJ 55 347 01) ráépülő szakképesítés is megfelelő lehet. Az oktatás történhet iskolarendszerű nappali vagy esti-levelező, valamint iskolarendszeren kívüli felnőttképzés formájában. Aszerint, hogy melyik képzési formát választjuk, eltérő a képzés időtartama. Az iskolarendszerű nappali képzés jellemzően szakgimnáziumokban folyik, ahol érettségit követően ágazati érettségivel 1 év, annak hiányában 2 év alatt szerezhető meg a szakképesítés.

Az esti-levelező vagy a felnőttképzésben, a képzőhelytől függően, 800-1000 óra között változhat a képzési idő.

 

Szükséges előképzettség (bemeneti követelmény):

 

A szakképesítés megszerzésének előfeltétele: érettségi.

A ráépülő szakképzés megkezdésének feltétele az érettségi vizsgához kötött „Irodai titkár” (OKJ 54 346 03) emeltszintű szakképesítés megszerzése.

 

Továbblépési lehetőség: felsőfokú továbbtanulás a „Turizmus-vendéglátás” (Tourism and Catering) alapszakon, részvétel a „Turizmus-menedzsment” (Tourism Management) mesterképzésben.

 

Melyik iskolában szerezhetem meg a szakképesítést?

 

A szakképzés választásakor a lakóhelyhez közeli vagy a sajátos nevelési igényű fiatalokat fogadó intézményeknél érdemes tájékozódni (honlap, „Nyílt Nap” stb.) a konkrét lehetőségekről.

 

A régió iskolái közül az alábbiakban folyik képzés:

 

Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum Budai Középiskolája (Budapest)

Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum Katona József Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Felnőttoktatási Gimnáziuma (Budapest)

Tatabányai Szakképzési Centrum Balassa Bálint Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája (Esztergom)

Leövey Klára Görögkatolikus Gimnázium, Közgazdasági Szakgimnázium és Szakközépiskola (Budapest)

SOTER-LINE Oktatási központ (Budapest)

PERFEKT Budapest Oktatási Központ (Budapest)

ÖKOTANODA Kft. (Budapest)

EFEB Felnőttoktatási Központ (Budapest)

Klasszis Oktatási Kft. (Budapest)

Pannon Kincstár Üzleti Akadémia (Budapest)

Alfaképző KISOSZ (Budapest)

PRIMEX Oktatási Kft. (Budapest)

 

Milyen egészségi követelményeknek kell megfelelni, ha a „Recepciós” foglalkozást választom?

 

A „Recepciós” munkája szellemi munka, ami könnyű fizikai terheléssel jár. Munkaideje jelentős részét a recepciós pultnál állva vagy ülve tölti, gyakori számítógép-használat mellett.  Megterhelő lehet a váltott műszakhoz történő alkalmazkodás. Munkája állandó, fokozott figyelmet igényel, pl. rendszerint feladatának fontos része a pénzkezelés. Állandóan készenlétben van, nagyszámú személyforgalmat és telefonhívás bonyolít, gyakran feszült ügyfelekkel kerül kapcsolatba, ami fokozott stresszel járhat.

 

A „Recepciós” munkavégzése közben elsősorban kommunikációs képességét használja, így a munka végzését támogató egészségügyi követelmények a következők:

 • jó látás a számítógép képernyőjén megfelelő információk észlelése érdekében;
 • jó hallás, jó beszélőképesség, hogy az ügyfelek jól értsék, amit ő mond, és hogy könnyen meg tudja értetni magát;
 • ép és terhelhető kezek, karok, ujjak a számítógép kezeléséhez;
 • tartós ülőmunkával terhelhető gerinc;
 • fokozott figyelemre, együttműködésre, érzelmi megterhelésre alkalmas egészségi állapot.

 

A „Recepciós” munkájára nem jellemzőek környezeti ártalmak.

 

A sérüléstípusoknak megfelelő módosításokkal, a funkciócsökkenés kompenzálásával, a munkakör átszervezésével, a munkakörnyezet ergonómikus kialakításával, speciális eszközök beszerzésével, mozgás- és látássérültek számára is lehetővé válhat a munkafeladatok egy részének elvégzése.

 

Milyen személyes jellemzők előnyösek a „Recepciós” foglalkozásnál?

 

Amikor döntést hozunk, fontos átgondolnunk, hogy rendelkezünk-e az adott foglalkozásra jellemző egyéni sajátosságokkal (érdeklődés, képességek, készségek, munkamód). A tulajdonságok megléte valószínűvé teszi, hogy örömmel végezzük a munkánkat, és sikeresek, elégedettek leszünk az adott foglalkozásban. Természetesen minden foglalkozásnál más és más személyes jellemzők előnyösek, és mi magunk is különbözünk egymástól abban, hogy milyen mértékben rendelkezünk ezekkel.

A „Recepciós” szakma azoknak felel meg leginkább, akikre jellemzőek az alábbi kompetenciák, érdeklődés és munkamód típusok:

 

Kompetenciák (legfontosabb készségek, képességek):

 • Kommunikációs képesség az ügyfelekkel való kapcsolatteremtés érdekében, az információk érthető megfogalmazásához;
 • Figyelem az információk közötti gyors tájékozódáshoz, a pénzkezeléshez;
 • Idegen nyelvi kompetencia, amennyiben a recepciós munkahelye azt megkívánja;
 • Kitartás, hogy az egész napos, néhol monoton munkavégzést jól bírja, képes legyen kedvesen válaszolni a hozzá fordulók kérdéseire még a munkanap végén is;
 • Digitális kompetencia a számítógép használatához;
 • Tolerancia, hogy a különféle személyiségű ügyfeleket el tudja fogadni, és megtalálja a számukra legkedvezőbb megoldást;
 • Konfliktuskezelés, stressztűrés a recepciósok közvetítői szerepéből adódó nézeteltérések rendezéséhez.

 

Érdeklődési irányok: Közösségi – Irányító – Megvalósító

 

Az ilyen érdeklődésű emberek fontosnak tartják, hogy mások számára hasznos, segítő vagy szolgáltató tevékenységet végezhessenek. Szeretnek beszélgetést kezdeményezni, közreműködni mások szükségleteinek felismerésében. Kedvelik az olyan munkákat, ahol személyes kontaktusra van szükség. Olyan helyzetekben érzik jól magukat, ahol mindig van megoldandó feladat, és vállalhatják a kezdeményező, irányító, szervező szerepet. Fontosnak tartják, hogy jól meghatározott keretek között, pontos szabályok alapján végezhessék munkájukat.

 

Munkamód: Személyközpontú – Gyakorlatias – Végrehajtó

 

Ez azt jelenti, hogy a „Recepciós” tevékenysége a személyekre (ügyfelek tájékoztatása) irányul. Emberekkel teremt és tart fenn kapcsolatot, kommunikál szóban-írásban/személyesen/telefonon. Előnyben részesíti, ha az általa végzett munka során kézzelfogható dolgokkal foglalkozhat. Szívesen dolgozik másokat segítve munkájával, teljesít utasításokat. Fontosnak tartja, hogy jól meghatározott keretek között, pontos szabályok alapján végezhesse munkáját. Biztonságot jelent, ha tisztában van teendőivel és megnyugtató, ha tudja, pontosan meddig terjed felelőssége.

 

Milyen eséllyel találok munkát, ha „Recepciós” leszek?

 

Elhelyezkedési kilátások (várható munkaerőpiaci kereslet):

A „Recepciós” jellemzően magánklinikákon, szépségszalonokban, irodaházakban stb. helyezkedhet el. A „Recepciós” iránt növekvő a munkaerőpiaci kereslet.

Várhatóan a képzéssel betölthető állások száma hasonlóan alakul, mint a képzést elvégzők száma, ezért talál munkát, aki ezt a foglalkozást választja.

 

Mennyi lesz a bérem, ha „Recepciósként” fogok dolgozni?

 

A fizetés a „Recepciós” szakmai tapasztalatától, életkorától, illetve a vállalkozás méretétől, földrajzi elhelyezkedésétől, árbevételétől függően változhat.

A „Recepciós” fizetése rendszerint alacsonyabb, mint az országos átlagbér.

Az átlagkereset havi bruttó 220.000 Ft.

 

Milyen munkakörökben dolgozhatok, ha a „Recepciós” foglalkozást választom?

 

Betölthető munkakörök:

 

Betegirányító

Egészségügyi recepciós

Éjszakai recepciós

Kórházi recepciós

Recepciós szépségszalonban

Strandfürdő recepciós

Ügyfélszolgálati recepciós

 

Rokon foglalkozások:

 

Szállodai recepciós

Ügyfélszolgálati központ tájékoztatója, ügyfél-tájékoztató