Rendszerelemző (informatikai)

RENDSZERELEMZŐ (INFORMATIKAI)

 

Foglalkozási terület: Informatika

6-jegyű FEOR kód: 214100

 

Miből fog állni a munkám, ha a „Rendszerelemző (informatikai)” foglalkozást választom?

 

A „Rendszerelemző (informatikai)” a különböző informatikai rendszerek optimális működése érdekében adatokat gyűjt, összesít, elemez. Feladata a reális elvárások megfogalmazása, a tények visszamérése, értékelése. Feltárja az informatikai rendszerekkel szemben támasztott igényeket, a meglévő folyamatokat, problémákat. Felméri, hogy melyek a rendszer gyenge pontjai, és ezekre milyen tényezők hatnak fenyegetően. Az elemzés eredményei alapján javaslatot tesz a hibák kiküszöbölésére. Megtervezi a lehetséges megoldásokat a jelenlegi, illetve a jövőbeni informatikai rendszerekhez kapcsolódóan. Előkészíti és megvalósítja a szükséges beavatkozásokat. A hatékonyabb működésre új folyamatjavaslatokat, rendszerfunkcionalitásokat dolgoz ki. A specifikáció alapján, a meglévő informatikai rendszerekhez igazodva megtervezi a rendszerfunkcionalitás beillesztését. A fejlesztők részére funkcionális specifikációt készít. A rendszerfunkcionalitást biztosítja, a fejlesztéseket irányítja. Az új rendszerfunkcionalitás tesztjét megtervezi, koordinálja, dokumentálja. Az új rendszerfunkcionalitást átadja éles használatra. A bevezetés utáni időszakban kiemelt támogatás nyújt a rendszer megfelelő működtetéséhez.

Az informatikai rendszernél számos adatot ellenőriz és elemez, például:

 • a környezeti infrastruktúra elemeit (áramellátás, klimatizálás stb.);
 • a hardverelemeket (felhasználói terminálok, nyomtatók, szkenner stb.);
 • az adathordozókat (biztonsági másolatok, archív adatokat tartalmazó adathordozók stb.);
 • szoftverelemeket (alkalmazói szoftverek, üzemelő rendszerszoftverek, vírusbiztonság stb.);
 • az adatokat (ezek bevitele, feldolgozása, folyamatai, hozzáférések stb.);
 • a kommunikációs elemeket (szolgáltatási és hálózatvezérlő adatok ellenőrzése a hálózatokon, hálózati vonal károsodása stb.);
 • a rendszerrel kapcsolatban álló személyeket (kielégítő-e a képzettségük, szakmai felkészültségük, van-e ellenőrzés stb.).

 

Milyen eszközökkel, anyagokkal dolgozik a „Rendszerelemző (informatikai)”?

 

A rendszerelemző (informatikai) elsősorban informatikai eszközökkel dolgozik. Munkaeszközei:

 • Számítógép – személyi számítógép vagy laptop – internetkapcsolattal, amely alkalmas operációs rendszer futtatására, kis és közepes hálózatok forgalomirányítási feladataira;
 • Számítástechnikai eszközök: adathordozók, szoftverek;
 • Szerver és desktop/mobil operációs rendszerek (pl. Windows, Linux, Android, iOS);
 • Web fejlesztő eszközök (pl. MS Visual Web Developer);
 • Multimédiafejlesztő eszközök (pl. Adobe CS);
 • Irodai szoftvercsomag (pl. Microsoft Office, LibreOffice);
 • Irodatechnikai eszközök: szkenner, nyomtató, íróeszközök.

 

Milyen munkakörnyezetben fogok dolgozni, ha „Rendszerelemző (informatikai)” leszek?

 

A rendszerelemző (informatikai) a munkáját beltéri helyszínen, irodában, számítógép mellett, monitor előtt ülve végzi. A munkavégzéséhez hozzátartozó megbeszélések során céges tárgyalószobákban is megfordulhat.

A rendszerelemző (informatikai) 40 órás, szokásos munkaidőben, többnyire egyműszakos munkabeosztásban dolgozik. Csúcsidőszakokban (rövid határidős megbízások esetén) túlmunka előfordulhat.

 

Milyen képzést célszerű választanom, ha „Rendszerelemző (informatikai)” szeretnék lenni?

 

Ahhoz, hogy valaki rendszerelemzőként (informatikai) dolgozzon, két lehetséges továbbtanulási irányt is választhat.

A felsőoktatási Mérnökinformatikus (Information Technology Engineer) szakképzés keretében a „Felsőfokú hálózati mérnökinformatikus-asszisztens” szakképesítés megszerzése az egyik lehetséges út.

Képzési terület: informatika

Képzési idő: 4 félév

A másik lehetőség a felsőfokú továbbtanulásra történő jelentkezés az „Üzemmérnök-informatikus” (Computer Science Operational Engineering), a „Programtervező informatikus” (Computer Scientist) vagy a „Mérnökinformatikus” (Computer Science Engineering) alapképzési szakra.

Képzési terület: Informatika

A képzési idő félévekben:

az „Mérnökinformatikus” esetében 7 félév.

az „Üzemmérnök-informatikus” és a „Programtervező informatikus” esetében 6 félév.

 

Szükséges előképzettség (bemeneti követelmény): érettségi

 

Továbblépési lehetőség: a szakiránynak megfelelő szakmai továbbképzéseken vagy a mester és doktori képzésekben való részvétel.

 

Melyik iskolában szerezhetem meg a szakképesítést?

 

A szakképzés választásakor a lakóhelyhez közeli vagy a sajátos nevelési igényű fiatalokat fogadó intézményeknél érdemes tájékozódni (honlap, „Nyílt Nap” stb.) a konkrét lehetőségekről.

A régió iskolái közül az alábbiakban folyik képzés:

 

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Eötvös Loránd Tudományegyetem Informatikai Kar

Gábor Dénes Főiskola

Óbudai Egyetem Neumann János Informatikai Kar

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Technológiai és Bionikai Kar

Zsigmond Király Egyetem

 

Milyen egészségi követelményeknek kell megfelelni, ha a „Rendszerelemző (informatikai)” foglalkozást választom?

 

A „Rendszerelemző (informatikai)” munkája jellemzően szellemi munka, munkavégzése nem jár jelentős fizikai igénybevétellel. A szakember sok időt tölt számítógépes képernyő előtti ülőmunkával az irodában. Pszichés megterheléssel járhat a feladatok határidőre, megfelelő minőségben történő elkészítése.

A rendszerelemző (informatikai) munka végzéséhez kapcsolódó egészségi elvárások:

 • jó látás;
 • jó színlátás;
 • ép hallás;
 • jó beszélőképesség;
 • a gerinc tartós ülőmunkával való terhelhetősége;
 • ujjak, kezek és karok fokozott terhelhetősége;
 • fokozott figyelem és együttműködési képesség.

 

A munkakör átszervezésével, egyéni, sérülésspecifikus módosításával, a munkakörnyezet ergonómikus kialakításával, speciális eszközök beszerzésével, megfelelő védőeszközök használatával, mozgás-, látás- és hallássérültek számára is lehetővé válhat a munkafeladatok jelentős részének elvégzése. Meghatározó, hogy a mozgás- ill. hallórendszer mely része és mennyire károsodott, és ez milyen mértékű funkciócsökkenést okoz.

 

Milyen személyes jellemzők előnyösek a „Rendszerelemző (informatikai)” foglalkozásnál?

 

Amikor döntést hozunk, fontos átgondolnunk, hogy rendelkezünk-e az adott foglalkozásra jellemző egyéni sajátosságokkal (érdeklődés, képességek, készségek, munkamód). A tulajdonságok megléte valószínűvé teszi, hogy örömmel végezzük a munkánkat, és sikeresek, elégedettek leszünk az adott foglalkozásban. Természetesen minden foglalkozásnál más és más személyes jellemzők előnyösek, és mi magunk is különbözünk egymástól abban, hogy milyen mértékben rendelkezünk ezekkel.

A „Rendszerelemző (informatikai)” szakma azoknak felel meg leginkább, akikre jellemzőek az alábbi kompetenciák, érdeklődés és munkamód típusok:

 

Kompetenciák (legfontosabb készségek, képességek):

 

 • Digitális kompetencia, hiszen az informatika területe a folyamatosan megújuló ismereteken alapszik;
 • Logikus gondolkodás az elemző munkához;
 • Önállóság, hogy a feladatokat egyedül is képes legyen megtervezni, azokról dönteni, majd végrehajtani és az eredményt ellenőrizni;
 • Figyelem egy adott feladatra történő összpontosításhoz és az információk közötti gyors tájékozódáshoz.

 

Érdeklődési irányok: Elemző – Megvalósító – Tárgyias

 

Az ilyen érdeklődésű emberekhez közel áll a tervezői tevékenység, az elemzés és a logikai feladatok megoldása. A munkafolyamatokban szeretnek a dolgok mélyére látni és a problémák megoldásához elméleti úton eljutni. Fontos számukra, hogy egy tevékenység végzése során legyen elég idő a kidolgozásra. Szívesen dolgoznak eszközökkel vagy gépekkel (pl. számítógép). Szeretik, ha munkájuknak kézzelfogható eredménye van.

 

Munkamód: Önálló – Globális – Gyakorlatias

 

Ez azt jelenti, hogy a rendszerelemző (informatikai) az önállóan végezhető feladatokat saját ritmusában, tempójában végzi. Munkája során elsősorban azt kedveli, ha az elemző gondolkodásmódot használhatja. Az egyén munkája során a globális gondolkodást kedveli. Szívesen fordítja a figyelmét az ok-okozati összefüggésekre. Ügyesen ragadja meg a feladatok, folyamatok lényegét. Előnyben részesíti, ha az általa végzett munka során kézzelfogható dolgokkal foglalkozhat.

 

Milyen eséllyel találok munkát, ha „Rendszerelemző (informatikai)” leszek?

 

Elhelyezkedési kilátások (várható munkaerőpiaci kereslet):

 

A rendszerelemző (informatikai) szakemberek rendkívül jó elhelyezkedési eséllyel indulhatnak a munkaerőpiacon. Az IT-szektor a gazdaság legdinamikusabban fejlődő ágazatai közé tartozik, ezért aki ebben a szakmában szerez képzettséget, biztos lehet benne, hogy nagyon hamar stabil és jól fizető állást fog találni mind a hazai, mind az Európai Unió munkaerőpiacán.

Dolgozhat önálló vállalkozóként vagy egy cég alkalmazottjaként.

A rendszerelemző (informatikai) iránt jelentős a munkaerőpiaci kereslet.

Várhatóan a képzéssel betölthető állások száma meghaladja a képzést elvégzők számát, ezért könnyen talál munkát, aki ezt a foglalkozást választja.

 

Mennyi lesz a bérem, ha „Rendszerelemzőként (informatikai)” fogok dolgozni?

 

A fizetés a rendszerelemző (informatikai) szakmai tapasztalatától, életkorától, illetve a vállalkozás méretétől, földrajzi elhelyezkedésétől, árbevételétől függően változhat.

A „Rendszerelemző (informatikai)” fizetése meghaladja az országos átlagbért.

A kezdő átlagkereset havi bruttó 500.000 Ft.

 

Milyen munkakörökben dolgozhatok, ha a „Rendszerelemző (informatikai)” foglalkozást választom?

 

Betölthető munkakörök:

 

Folyamatszervező informatikus

Információrendszer-elemző és -tervező

Informatikai elemző

Informatikai koordinátor

Informatikai tanácsadó

Kommunikáció/számítógépes elemző

Rendszer koordinátor (informatikai)

Rendszeranalitikus (informatikai)

Rendszerintegrátor (informatikai)

Rendszerszervező (informatikai)

Rendszertámogató (informatikai)

Rendszertanácsadó

Rendszertervező (informatikai)

Rendszertervező matematikus (informatikai)

SAP konzulens (informatikai)

Számítástechnikai modellkészítő

Számítástechnikai tanácsadó

Számítástechnikai tudományos kutató

 

Rokon foglalkozások:

 

Alkalmazásprogramozó

Szoftverfejlesztő

Hálózat- és multimédia-fejlesztő

Adatbázis-tervező és -üzemeltető

Rendszergazda

Számítógéphálózati elemző, üzemeltető

Informatikai és kommunikációs rendszereket kezelő technikus

Informatikai és kommunikációs rendszerek felhasználóit támogató technikus

Számítógéphálózat- és rendszertechnikus

Webrendszer- (hálózati) technikus