Rendszergazda

RENDSZERGAZDA

 

Foglalkozási terület: Informatika

6-jegyű FEOR kód: 215201

 

Miből fog állni a munkám, ha a „Rendszergazda” foglalkozást választom?

 

A „Rendszergazda” egy adott munkahely infokommunikációs – számítógépek és azok hálózatai – rendszerének kialakításáért illetve magas színvonalú működtetéséért felel. Ő az a szakember, akihez elsőként fordulhat a munkatárs, ha a számítógépe vagy például egy gyártósori technológia meghibásodik, elromlik. A rendszergazda felelősségi körébe tartozik a munkáltatónál működő informatikai hálózati eszközök, szerverek és munkaállomások, továbbá az informatikai alkalmazások összehangolt működésének és folyamatos frissítésének biztosítása. Számítógépes rendszereket tervez. Javaslatot tesz arra, hogy milyen szerver, szoftver kerüljön megvételre, telepítésre. Új rendszerek, munkaállomások, szerverek kialakításában, tervezésében segédkezik, és összehangolja azok működését. Telepíti és karbantartja a szoftverkörnyezetet. Hálózati operációs rendszereket, irodai, multimédiás és kommunikációs alkalmazásokat, kisebb helyi hálózatot telepít, karbantart, javít. Felel a hardvereszközök működéséért. Megtalálja a hibákat, és kicseréli az elromlott alkatrészeket. Szükség esetén új hardvereket szerez be, és telepíti azokat. Ügyel az informatikai biztonságra. Informatikai biztonsági eszközöket, tűzfalakat és vírusvédelmi szoftvereket telepít és állít be. Adatbázisokat kezel. Adatbázis szolgáltatásokat vesz igénybe, illetve lehetővé teszi, hogy munkatársai hozzáférhessenek. Alapvető programozási feladatokat lát el. Alkalmazói és/vagy webes feladatokat old meg, például vezeték nélküli hálózatot telepít és üzemeltet, virtuális kiszolgálói környezetet üzemeltet.

 

Milyen eszközökkel, anyagokkal dolgozik a „Rendszergazda”?

 

A Rendszergazda elsősorban informatikai eszközökkel dolgozik. Elsődleges munkaeszköze a számítógép (személyi számítógép vagy laptop) internet kapcsolattal.

Ezen felül gyakran kell dolgoznia az alábbi eszközökkel:

 • Hardverekkel: számítógép, illetve ahhoz kapcsolódó részek, pl. winchester, USB kulcsok;
 • Szoftverekkel, részint hálózati programokkal, illetve azok telepítő CD-ivel, pl.:
  • Szerver és desktop/mobil operációs rendszerek (pl. Windows, Linux, Android, iOS);
  • Web fejlesztő eszközök (pl. MS Visual Web Developer);
  • Multimédia fejlesztő eszközök (pl. Adobe CS);
  • Irodai szoftvercsomag (pl. Microsoft Office, LibreOffice);
 • Kábelekkel, kábelezéshez szükséges szerszámokkal, pl. csipesz, csavarhúzó és tesztelők.

 

Milyen munkakörnyezetben fogok dolgozni, ha „Rendszergazda” leszek?

 

A rendszergazda a munkáját beltéri helyszínen, irodában, jellemzően a számítógépe előtt ülve végzi. Dolgozhat saját munkaállomásán, vagy annak az íróasztalánál, akinek a segítséget nyújtja.

A rendszergazda 40 órás, szokásos munkaidőben, többnyire egyműszakos munkabeosztásban dolgozik, de gyakori a túlmunka. A rendszergazda által felügyelt, éjjel-nappal működésben lévő számítógépek esetén jellemző lehet, hogy folyamatosan készenlétben van, telefonos ügyeletet lát el, és ha szükséges, hétvégén vagy ünnepnapon is dolgozik.

 

 

Milyen képzést célszerű választanom, ha „Rendszergazda” szeretnék lenni?

 

Ahhoz, hogy valaki rendszergazdaként dolgozzon, több lehetséges felsőoktatási továbbtanulási irányt is választhat. A mérnökinformatikus (rendszergazda) felsőoktatási szakképzés keretében 4 félév alatt felsőfokú rendszergazda mérnökinformatikus-asszisztens szakképesítést szerezhet. További lehetőség a mérnökinformatikus (Computer Science Engineering) alapképzésben (BSc) történő részvétel. A képzési idő 7 félév.

 

Szükséges előképzettség (bemeneti követelmény):

 

A szakképesítések megszerzésének előfeltétele: érettségi.

 

Továbblépési lehetőség: a „Mérnökinformatikus” mesterképzésben való részvétel.

 

Melyik iskolában szerezhetem meg a szakképesítést?

 

A szakképzés választásakor a lakóhelyhez közeli vagy a sajátos nevelési igényű fiatalokat fogadó intézményeknél érdemes tájékozódni (honlap, „Nyílt Nap” stb.) a konkrét lehetőségekről.

 

A régió felsőoktatási intézményei közül az alábbiakban folyik képzés:

 

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Eötvös Loránd Tudományegyetem

Óbudai Egyetem Neumann János Informatikai Kar

Gábor Dénes Főiskola

 

Milyen egészségi követelményeknek kell megfelelni, ha a „Rendszergazda” foglalkozást választom?

 

A „Rendszergazda” tevékenysége szellemi munka. A szakember sok időt tölt számítógépes ülőmunkával az irodában. E tevékenység, mivel képernyős munkavégzéssel jár, fokozottan igénybe veszi a szemet, mozgásszerveket, idegrendszert.

 

A következő egészségügyi követelmények szükségesek a „Rendszergazda” szakma gyakorlásához:

 • tartós ülőmunkával járó igénybevételre alkalmas mozgásszervi (gerinc, kéz, kar), szív- és érrendszeri, anyagcsere, endokrinológiai, idegrendszeri (egyes eszméletvesztéssel járó kórképek kizáró okot jelenthetnek) és pszichés (fokozott figyelemre és együttműködésre van szükség) egészségi állapot;
 • jó látás.

 

Egészségre ártalmas tényezők:

 • ergonómiai kóroki tényezők (tartós ülés hatásai);
 • fokozott figyelem, időkényszer okozta stressz;
 • képernyő, számítógép tartós használata által kiváltott egészségkárosító tényezők (látás, idegrendszeri elváltozások);
 • baleseti veszélyforrások lehetnek a szerelési munka során használt gépek, berendezések és szerszámok.

 

A munkakör átszervezésével, egyéni, sérülésspecifikus módosításával, a munkakörnyezet ergonómikus kialakításával, speciális eszközök beszerzésével, mozgás- és hallássérültek számára is lehetővé válhat a munkafeladatok jelentős részének elvégzése. Meghatározó, hogy a mozgás- ill. hallórendszer mely része, mikor és mennyire károsodott, és ez milyen mértékű funkciócsökkenést okoz.

 

Milyen személyes jellemzők előnyösek a „Rendszergazda” foglalkozásnál?

 

Amikor döntést hozunk, fontos átgondolnunk, hogy rendelkezünk-e az adott foglalkozásra jellemző egyéni sajátosságokkal (érdeklődés, képességek, készségek, munkamód). A tulajdonságok megléte valószínűvé teszi, hogy örömmel végezzük a munkánkat, és sikeresek, elégedettek leszünk az adott foglalkozásban. Természetesen minden foglalkozásnál más és más személyes jellemzők előnyösek, és mi magunk is különbözünk egymástól abban, hogy milyen mértékben rendelkezünk ezekkel.

A „Rendszergazda” szakma azoknak felel meg leginkább, akikre jellemzőek az alábbi kompetenciák, érdeklődés és munkamód típusok:

 

Kompetenciák (legfontosabb készségek, képességek):

 

 • Digitális kompetencia a hardverek és szoftverek üzemeltetéséhez;
 • Önállóság a munkafolyamat megtervezésében;
 • Figyelem egy adott feladatra történő összpontosításhoz és az információk közötti gyors tájékozódáshoz;
 • Technológiai, műszaki kompetencia segítségével tudja munkáját hatékonyan elvégezni;
 • Logikus gondolkodás, pl. a hibaelhárításhoz;
 • Önállóság;
 • Tanulás az IT szakmai újdonságok és fejlődés nyomon követéséhez, ismeretei szinten tartásához;
 • Kommunikációs képesség és konfliktuskezelés a hozzá forduló felhasználók készséges kiszolgálásához.

 

Érdeklődési irányok: Tárgyias – Megvalósító – Elemző

 

Az ilyen érdeklődésű emberek szívesen dolgoznak eszközökkel vagy gépekkel (pl. számítógép). Szeretik, ha munkájuknak kézzelfogható eredménye van. Fontos számukra, hogy egy tevékenység végzése során legyen elég idő a kidolgozásra.

 

Munkamód: Tárgyias – Önálló – Aprólékos

 

Ez azt jelenti, hogy a rendszergazda tevékenysége számítógépes hálózatok felügyeletére irányul. Elsősorban azt kedveli, ha munkája során a munkafolyamatokat egyedül, saját tempójában végezheti. Előnyben részesíti, ha az általa végzett munka során kézzelfogható dolgokkal foglalkozhat. A feladatokat pontosan, sorrendben szereti végezni.

 

Milyen eséllyel találok munkát, ha „Rendszergazda” leszek?

 

Elhelyezkedési kilátások (várható munkaerőpiaci kereslet):

 

A rendszergazda iránt jelentős a munkaerőpiaci kereslet.

Várhatóan a képzéssel betölthető állások száma meghaladja a képzést elvégzők számát, ezért könnyen talál munkát, aki ezt a foglalkozást választja.

 

Mennyi lesz a bérem, ha „Rendszergazdaként” fogok dolgozni?

 

A fizetés a rendszergazda szakmai tapasztalatától, életkorától, illetve a vállalkozás méretétől, földrajzi elhelyezkedésétől, árbevételétől függően változhat.

 

A „Rendszergazda” fizetése meghaladja az országos átlagbért.

Az átlagkereset havi bruttó 375.000 Ft.

 

Milyen munkakörökben dolgozhatok, ha a „Rendszergazda” foglalkozást választom?

 

Betölthető munkakörök:

 

Általános rendszergazda (informatikai)

Informatikus rendszergazda

SAP rendszergazda

Vírus szakértő (számítástechnikai)

Adatátviteli technikus

Hálózatadminisztrátor (technikus)

Hardver üzemeltető

Internetkezelő

Nagysebességű számítógépes nyomtató kezelője

Online terminálkezelő

Rendszertechnikus

Számítógép telepítő

Számítógépes periféria-berendezés kezelője

Számítógéphálózat-üzemeltető

Számítógépkezelő, diszpécser

Szoftvertelepítő

 

Rokon foglalkozások:

 

Informatikai és kommunikációs rendszerek felhasználóit támogató technikus

Informatikai és kommunikációs rendszereket kezelő technikus

Számítógéphálózat- és rendszertechnikus

Rendszerelemző (informatikai)

Szoftverfejlesztő

Hálózat- és multimédia-fejlesztő