SAP fejlesztő, tanácsadó

SAP FEJLESZTŐ, TANÁCSADÓ

 

Foglalkozási terület: Informatika

6-jegyű FEOR kód: 214204

 

Miből fog állni a munkám, ha az „SAP fejlesztő, tanácsadó” foglalkozást választom?

 

Az SAP kifejezés egy olyan szoftvercsomagot takar, mely képes bármely szervezet, vállalat teljes munkafolyamatát, azok összességét integrálni, a tárolt adatokból kimutatásokat, elemzéseket készíteni. Az SAP és moduljainak legnagyobb előnye, hogy a vállalat működéséről gyorsan elérhető, pontos, elemzésre és jelentésre alkalmas információkat biztosít. Az SAP az üzleti alkalmazások piacvezetőjeként abban segít, hogy a vállalatok jobb működési hatékonyságot érjenek el iparágtól és mérettől függetlenül. Az SAP felruházza az embereket és szervezeteket a hatékonyabb együttműködés képességével – a háttértámogatástól az igazgatótanácsig, a raktártól az eladás helyéig, az asztaltól a mobil eszközökig. Az „SAP fejlesztő, tanácsadó” azon dolgozik, hogy a rendszer moduljait a vállalat igényeire szabja, figyelembe véve például az iparági jellemzőket, a vállalat értékteremtő folyamatát, üzleti egységeit stb. Megismeri a cég piaci környezetét, annak működési területeit és folyamatát. Ez alapján kialakítja a fejlesztési célokat, határidőket és a bevonni szükséges személyeket. „Személyre szabja” a rendszert. Kialakítja az egyes SAP moduloknak az ügyfél igényeire szabott részét. Kiválasztja az optimális elemeket a feladathoz, és azokat úgy integrálja, hogy a célszervezet számára a legtöbb információt biztosítsa, valamint könnyen használható legyen. A kialakított rendszert kipróbálja, az ügyféllel kipróbáltatja. A felmerülő problémák között fontossági sorrendet állít fel, felméri a problémák közötti összefüggéseket, majd orvosolja őket. Ezt a folyamatot addig folytatja, amíg a bevezetésre szánt SAP rendszer kifogástalanul nem működik. A fejlesztési folyamat végén az ügyféllel elemzik az elért célok, a határidők és a költségtervek betartásának sikerességét. Folyamatosan biztosítja a rendszer üzemelését, szükség esetén javítási munkálatokat hajt végre. Fejlesztéseket készít. Amennyiben a cég azt megkívánja – például új piaci termék bevezetése miatt –, a meglévő rendszeren igazításokat hajt végre. Dokumentálja a fejlesztési folyamatot, az egyes modulokban végrehajtott változásokat.

 

Milyen eszközökkel, anyagokkal dolgozik az „SAP fejlesztő, tanácsadó”?

 

Az „SAP fejlesztő, tanácsadó” munkája során elsősorban számítástechnikai és irodatechnikai eszközöket használ. Ezek többek között:

 • számítástechnikai eszközök: adathordozók, szerverek, számítógépek;
 • SAP programok: a kialakításhoz szükséges modul-változatok;
 • irodatechnikai eszközök: szkenner, nyomtató, íróeszközök.

 

Milyen munkakörnyezetben fogok dolgozni, ha „SAP fejlesztő, tanácsadó” leszek?

 

Az SAP fejlesztő, tanácsadó beltéri helyszínen, irodában dolgozik. Jellemzően a számítógépe előtt ül. Mivel feladatainak része a tárgyalás, egyeztetés, megfordul más irodákban is. Utazás akkor jellemző munkájára, amikor ügyféltalálkozón vesz részt, vagy betanítást végez.

Az SAP fejlesztő, tanácsadó 40 órás, szokásos munkaidőben, többnyire egyműszakos munkabeosztásban dolgozik. Szoros határidős munkák esetén esti, illetve hétvégi munkavégzésre is sor kerülhet.

 

Milyen képzést célszerű választanom, ha „SAP fejlesztő, tanácsadó” szeretnék lenni?

 

Ahhoz, hogy valaki SAP fejlesztő, tanácsadóként dolgozzon, felsőfokú továbbtanulást célszerű választania. A „Programtervező informatikus” (Computer Scientist), a „Mérnökinformatikus” (Computer Science Engineering), az „Üzemmérnök-informatikus” (Computer Science Operational Engineering) és a „Gazdaságinformatikus” (Business Informatics) alapképzési szak elvégzése is megfelelő lehet.

Képzési terület: Informatika

A képzési idő félévekben:

a „Mérnökinformatikus” és a „Gazdaságinformatikus” esetében 7 félév,

az „Üzemmérnök-informatikus” és Programtervező informatikus” esetében 6 félév.

 

Szükséges előképzettség (bemeneti követelmény):

 

A szakképesítés megszerzésének előfeltétele: érettségi

 

Továbblépési lehetőség: SAP tanúsítvány megszerzése, a szakiránynak megfelelő mester és doktori képzésekben való részvétel.

 

Melyik iskolában szerezhetem meg a szakképesítést?

 

A szakképzés választásakor a lakóhelyhez közeli vagy a sajátos nevelési igényű fiatalokat fogadó intézményeknél érdemes tájékozódni (honlap, „Nyílt Nap” stb.) a konkrét lehetőségekről.

 

A fenti alapképzéseket folytató felsőoktatási intézmények a régióban:

 

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Eötvös Loránd Tudományegyetem Informatikai Kar

Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Kar

Budapesti Gazdasági Egyetem Pénzügyi és Számviteli Kar

Gábor Dénes Főiskola

Óbudai Egyetem Neumann János Informatikai Kar

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Technológiai és Bionikai Kar

Wekerle Sándor Üzleti Főiskola

Zsigmond Király Egyetem

 

Milyen egészségi követelményeknek kell megfelelni, ha az „SAP fejlesztő, tanácsadó” foglalkozást választom?

 

Az „SAP fejlesztő, tanácsadó” munkája ülő, időszakosan járással, állással társult, könnyű fizikai munkavégzéssel járó szellemi munka. Az SAP fejlesztői munka a tervezés, a fejlesztés, valamint a hibaelhárítások összetettségéből adódóan fokozott figyelmet igényel; egyes fontos döntéseket gyorsan kell meghozni; az elemzésekkel összefüggő döntések jelentős felelősséggel járnak; alkalmanként szoros időnyomás alatt kell dolgozni.

Az SAP fejlesztő, tanácsadóval szembeni egészségi elvárások:

 • jó látás;
 • jó beszélőképesség és jó hallás, annak érdekében, hogy az ügyféllel könnyen szót értsen mind a tervezési, mind a betanítási időszakban;
 • kezek, ujjak, karok és a gerinc fokozott terhelhetősége szükséges a képernyő előtti ülő munkavégzéshez;
 • könnyű fizikai megterheléssel járó munka végzésére alkalmas szív- és érrendszeri, légzőszervi, mozgásszervi, anyagcsere, immunrendszeri, hormonális és pszichés egészségi állapot;
 • fokozott figyelem;
 • együttműködési képesség;
 • váltakozó munkahelyen végzett és gyakori utazást igénylő munkát végezhessen.

 

A munkakör átszervezésével, egyéni, sérülésspecifikus módosításával, a munkakörnyezet ergonómikus kialakításával, speciális eszközök beszerzésével mozgás- és hallássérültek számára is lehetővé válhat a munkafeladatok jelentős részének elvégzése. Meghatározó, hogy a mozgás- ill. hallórendszer mely része, mikor és mennyire károsodott, és ez milyen mértékű funkciócsökkenést okoz.

 

Milyen személyes jellemzők előnyösek az „SAP fejlesztő, tanácsadó” foglalkozásnál?

 

Amikor döntést hozunk, fontos átgondolnunk, hogy rendelkezünk-e az adott foglalkozásra jellemző egyéni sajátosságokkal (érdeklődés, képességek, készségek, munkamód). A tulajdonságok megléte valószínűvé teszi, hogy örömmel végezzük a munkánkat, és sikeresek, elégedettek leszünk az adott foglalkozásban. Természetesen minden foglalkozásnál más és más személyes jellemzők előnyösek, és mi magunk is különbözünk egymástól abban, hogy milyen mértékben rendelkezünk ezekkel.

Az „SAP fejlesztő, tanácsadó” szakma azoknak felel meg leginkább, akikre jellemzőek az alábbi kompetenciák, érdeklődés és munkamód típusok:

 

Kompetenciák (legfontosabb készségek, képességek):

 

 • Digitális kompetencia, mivel munkájának alapja az informatikai rendszerekben való jártassága;
 • Logikus gondolkodás, hogy képes legyen az SAP rendszerek moduljainak összekapcsolására, valamint a hibák megkeresésekor is kiemelten fontos;
 • Önállóság a munkafolyamat megtervezésében, kivitelezésében;
 • Kommunikációs képesség, mert meg kell értenie a megbízót, és saját magát is meg kell értetnie vele, valamint be kell tanítania a munkatársakat az új rendszer alkalmazására;
 • Idegen nyelvi kommunikáció, mert az informatika nyelve az angol, így a szakmai újításokról is angolul tud tájékozódni.

 

Érdeklődési irányok: Elemző – Tárgyias – Megvalósító

 

Az ilyen érdeklődésű emberekhez közel áll a tervezői tevékenység, az elemzés és a logikai feladatok megoldása. A munkafolyamatokban szeretnek a dolgok mélyére látni és a problémák megoldásához elméleti úton eljutni. Fontos számukra, hogy egy tevékenység végzése során legyen elég idő a kidolgozásra. Szívesen dolgoznak eszközökkel vagy gépekkel (pl. számítógép). Szeretik, ha munkájuknak kézzelfogható eredménye van. Előnyben részesítik, ha jól meghatározott keretek között, pontos szabályok alapján végezhetik munkájukat. Szívesen foglalkoznak gyakorlati problémák megoldásával.

 

Munkamód: Önálló – Tárgyias – Gyakorlatias – Aprólékos

 

Ez azt jelenti, hogy az SAP fejlesztő, tanácsadó tevékenysége számítógépes rendszerekre irányul. Elsősorban azt kedveli, ha munkája során a munkafolyamatokat egyedül, saját tempójában végezheti. Előnyben részesíti, ha az általa végzett munka során kézzelfogható dolgokkal foglalkozhat. A feladatokat pontosan, sorrendben szereti végezni.

 

Milyen eséllyel találok munkát, ha „SAP fejlesztő, tanácsadó” leszek?

 

Elhelyezkedési kilátások (várható munkaerőpiaci kereslet):

 

Az SAP rendszer egyre szélesebb körű térhódításának köszönhetően, a magyar informatikai piacon ma az SAP ismerete az egyik leginkább keresett szaktudás. A munkaerőpiacon egyre keresettebbé válnak az SAP fejlesztő, tanácsadó informatikus szakma képviselői. Az SAP fejlesztő dolgozhat a cég magyarországi központjában, SAP képviseletet ellátó cégeknél vagy a rendszert használó multinacionális nagyvállalatoknál.

Várhatóan a képzéssel betölthető állások száma meghaladja a képzést elvégzők számát, ezért könnyen talál munkát, aki ezt a foglalkozást választja.

 

Mennyi lesz a bérem, ha „SAP fejlesztő, tanácsadóként” fogok dolgozni?

 

A fizetés az SAP fejlesztő, tanácsadó informatikus végzettségétől, szakmai tapasztalatától, életkorától, illetve a vállalkozás méretétől, földrajzi elhelyezkedésétől, árbevételétől függően változhat.

Az „SAP fejlesztő, tanácsadó” fizetése jelentősen meghaladja az országos átlagbért.

Az átlagkereset havi bruttó 800.000 Ft.

 

Milyen munkakörökben dolgozhatok, ha az „SAP fejlesztő, tanácsadó” foglalkozást választom?

 

Betölthető munkakörök:

 

SAP ABAP programozó

SAP tanácsadó

SAP funkcionális tanácsadó

SAP rendszer üzemeltetője

 

Rokon foglalkozások:

 

Mérnök informatikus

Rendszerszoftveres

Rendszertervező

Szoftver tesztmérnök

Szoftveranalitikus

Szoftverfejlesztő, informatikus

Szoftverprogramozó

Szoftvertervező

Egyéb szoftver- és alkalmazásfejlesztő, -elemző