Statisztikus

STATISZTIKUS

Foglalkozási terület: Gazdaság, kereskedelem és marketing

6-jegyű FEOR kód: 262500

 

Miből fog állni a munkám, ha a „Statisztikus” foglalkozást választom?

 

A statisztikai eszközök alkalmazása egyre nagyobb teret hódít a verseny- és közszféra területén, valamint a kutatóintézetekben. A megfelelő statisztikai technikák segítségével olyan új információk birtokába kerülhetnek a megrendelők, amelyekkel javíthatják folyamataik hatékonyságát, növelhetik bevételeiket, és erősíthetik ügyfélmegtartási stratégiájukat. A különböző statisztikai eljárások lehetővé teszik többek között klinikai vizsgálatokból, marketing adatbázisokból, ügyfél preferencia-kutatásokból, értékpapírpiac-elemzésekből származó adatok értékelését.

A „Statisztikus” a gazdasági, társadalmi, valamint az üzleti élet területén fejleszti, bővíti, és a gyakorlatban alkalmazza a matematikai módszereket, statisztikai fogalmakat, elméleteket, működési modelleket és technikákat. Képet ad a gazdaság és társadalom egészének vagy egy-egy területének állapotáról és ezek változásairól. Munkájával támogatja a gazdasági, társadalmi intézményrendszer szervezeteit. Feladata a gazdasági, társadalmi vagy üzleti folyamatok, társadalmi jelenségek adatainak gyűjtése, feldolgozása és közzététele, számszerű jellemzése. Munkájának célja, hogy valósághű képet adjon többek között a társadalomról, a gazdaságról és a környezetről. Például a népmozgalmi adatok – születések és halálozások száma és eloszlása – alakulásának vizsgálatával foglalkozik, vagy a GDP (bruttó hazai termék, azaz a nemzetgazdaság által előállított termékek értéke) változását követi nyomon. Statisztikai elméleteket és módszereket tanulmányoz, dolgoz ki, és fejleszt tovább. Ennek során elméleteket állít fel matematikai-statisztikai kérdések elemzésével, statisztikai adatok értékelésével és értelmezésével kapcsolatosan. Egy-egy vizsgált jelenség tömör és számszerű jellemzése érdekében részt vesz statisztikai adatok gyűjtésében, az adatfelvételek megtervezésében és szervezésében. Irányítja az adatok felvételét, feldolgozását, átadását-átvételét. A begyűjtött adatokat elemzi, értékeli, értelmezi. Jelentéseket készít, statisztikai közleményeket tesz közzé. Különböző fogalmi és osztályozási rendszereket alakít ki (pl. FEOR) és azonosítókat határoz meg. Az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését szervezi, illetve ellenőrzi. Adatgyűjtési, statisztikai módszerek, technikák tekintetében tanácsadói tevékenységet folytat. Tudományos eredmények (pl. orvos-, természet-, társadalom- vagy biológiai tudományok ágaiban) megbízhatóságát ellenőrzi. Tudományos cikkeket és beszámolókat állít össze és publikál. Tárgyalásokon, konferenciákon vesz részt, ahol előadásokat tart.

 

Milyen eszközökkel, anyagokkal dolgozik a „Statisztikus”?

 

A „Statisztikus” irodai munkát végez, így az alkalmazott eszközei is elsősorban ahhoz kapcsolódnak:

 

 • számítógép internetkapcsolattal, statisztikai szoftverekkel (pl. IBM SPSS Statistics moduláris felépítésű termékcsomag);
 • adatbázisok, táblázatkezelő, adatbázis-kezelő, bemutató programok;
 • projektor a prezentációkhoz;
 • irodatechnikai eszközök: számológép, fénymásoló, nyomtató, szkenner, íróeszközök, papír;
 • telefon, mobiltelefon, fax.

 

Milyen munkakörnyezetben fogok dolgozni, ha „Statisztikus” leszek?

 

A „Statisztikus” munkáját épületen belül, irodai körülmények között végzi. A megbeszélések során általában a tárgyalóteremben tartózkodik, ahol munkatársait tájékoztatja pl. a statisztikai jelentésekről.

A „Statisztikus” munkaideje a szokásos munkarend szerint alakul, heti 40 órában dolgozik. Szoros határidős munkáknál túlóra előfordulhat, de nem jellemző az esti vagy hétvégi munkavégzés.

 

Milyen képzést célszerű választanom, ha „Statisztikus” szeretnék lenni?

 

Ahhoz, hogy valaki „Statisztikusként” dolgozzon, felsőfokú tanulmányok szükségesek. A „Gazdálkodás és Menedzsment” alapképzési szak „Statisztikus-elemző” szakiránya, és ezt követően a „Survey statisztika” mesterképzési szak vagy a „Gazdaság- és pénzügy-matematikai elemzés” osztatlan szak elvégzése is megfelelő kiinduló alap lehet.

 

Képzési terület: Társadalomtudomány és Gazdasági tudományok

 

A képzési idő félévekben:

Alapszakon: 7 félév

Mesterszakon: 4 félév

Osztatlan képzésben: 10 félév

 

A képzés során egy félévig tartó összefüggő szakmai gyakorlatot kell elvégezni.

 

Szükséges előképzettség (bemeneti követelmény):

 

A felsőfokon történő továbbtanuláshoz érettségi szükséges.

 

Továbblépési lehetőség: szakirányú továbbképzéseken való részvétel, a „Közgazdasági elemző” (Economic Analysis) mesterképzési szak (MA) elvégzése, doktori fokozat megszerzése

 

Melyik iskolában szerezhetem meg a szakképesítést?

 

A fenti szakképzések közül való választáskor a lakóhelyhez közeli vagy a sajátos nevelési igényű fiatalokat fogadó intézményeknél érdemes tájékozódni (honlap, „Nyílt Nap” stb.) a konkrét lehetőségekről.

A régió felsőoktatási intézményei közül az alábbiakban folyik képzés:

 

Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi Kar (Budapest)

Budapesti Gazdasági Egyetem Pénzügyi és Számviteli Kar (Budapest)

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar (Budapest)

Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Kar (Budapest)

IBS Nemzetközi Üzleti Főiskola (Budapest)

Budapesti Metropolitan Egyetem Üzleti, Kommunikációs és Turisztikai Kar (Budapest)

Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Kar

Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar (Gödöllő)

Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar (Budapest)

Tomori Pál Főiskola (Budapest)

Wekerle Sándor Üzleti Főiskola (Budapest)

Milton Friedman Egyetem (a Zsigmond Király Egyetem jogutódja) (Budapest)

Edutus Egyetem (Tatabánya)

 

Milyen egészségi követelményeknek kell megfelelni, ha a „Statisztikus” foglalkozást választom?

 

A „Statisztikus” többnyire ülő testhelyzetben történő, könnyű fizikai megterheléssel járó szellemi munka. A huzamos ülés és a monitor előtti munkavégzés következtében előfordulhatnak mozgásszervi panaszok (nyak-, hát-, derékfájás, ízületi problémák), valamint a szem, kéz és az ujjak fáradásához vezethet. Munkája állandó figyelemösszpontosítást követel, gyakran a határidők szorításában kell teljesítenie, ami nagy pszichés igénybevételt jelent. Jellemző lehet a stressz a szakmai felelősség miatt.

 

Az egészségügyi követelmények a tartós ülő helyzetben történő, adminisztratív munkavégzéshez kapcsolódnak:

 • tartós ülőmunkával és szellemi munkával járó igénybevételre alkalmas mozgásszervi (gerinc, kéz, kar), szív- és érrendszeri, anyagcsere, endokrinológiai, idegrendszeri (egyes eszméletvesztéssel járó kórképek kizáró okot jelenthetnek) és pszichés (fokozott figyelemre és együttműködésre van szükség) egészségi állapot;
 • jó kommunikációs képesség;
 • jó közeli látás az aprólékos, fokozott figyelmet igénylő, számokkal történő munkavégzéshez.

 

Környezeti ártalom

 

A „Statisztikus” munkájára nem jellemzőek környezeti ártalmak, veszélyek, de megemlíthetőek a következők:

 • ergonómiai kóroki tényezők (tartós ülés, billentyűzet- és egérhasználat hatásai);
 • fokozott figyelem, időkényszer okozta stressz;
 • képernyő, számítógép tartós használata által kiváltott egészségkárosító tényezők (látás, idegrendszeri elváltozások).

 

Mozgás-, látás- és hallássérültek pályára kerülését, a sérülés típusától és mértékétől függően, a funkciócsökkenés kompenzálásával, a sérüléstípusoknak megfelelő módosításokkal, a munkakörnyezet infokommunikációs akadálymentesítésével, speciális eszközök, berendezések beszerzésével segíthetjük elő.

 

Milyen személyes jellemzők előnyösek a „Statisztikus” foglalkozásnál?

 

Amikor döntést hozunk, fontos átgondolnunk, hogy rendelkezünk-e az adott foglalkozásra jellemző egyéni sajátosságokkal (érdeklődés, képességek, készségek, munkamód). A tulajdonságok megléte valószínűvé teszi, hogy örömmel végezzük a munkánkat, és sikeresek, elégedettek leszünk az adott foglalkozásban. Természetesen minden foglalkozásnál más és más személyes jellemzők előnyösek, és mi magunk is különbözünk egymástól abban, hogy milyen mértékben rendelkezünk ezekkel.

A „Statisztikus” szakma azoknak felel meg leginkább, akikre jellemzőek az alábbi kompetenciák, érdeklődés és munkamód típusok:

 

Kompetenciák (legfontosabb készségek, képességek):

 

 • Logikus gondolkodás, mert ennek segítségével képes átlátni az adatbázisokat, folyamatokat, valamint a statisztikai módszerek alkalmazásához szükséges;
 • Kommunikációs készség a prezentációhoz és a tudományos cikkek megírásához;
 • Számolási képesség, mivel munkája nagy részében különböző modelleket alkalmazva, számításokat, értékeléseket készít;
 • Figyelem az elemzések készítésekor;
 • Önállóság, mivel munkájának tartalmi részét egyedül végzi, a szakmai döntéseket saját hatáskörében neki kell meghoznia;
 • Tanulás a folyamatosan frissülő ismeretek elsajátításához;
 • Digitális kompetencia a statisztikai szoftverek alkalmazásához.

 

Érdeklődési irányok: Elemző – Megvalósító – Irányító

 

Az ilyen érdeklődésű emberek szeretnek információkat gyűjteni, kutatni. Ebben a munkakörben azok fogják igazán jól érezni magukat, akiket foglalkoztatnak a világ dolgai közötti összefüggések, és akik szeretnek munkájuk során a dolgok mélyére látni. Kedvelik, ha a problémákban elmélyülhetnek, részletesen megvizsgálhatják őket, majd elméleti megoldást dolgozhatnak ki rájuk. Szívesen végeznek jól szervezett, logikus megoldásokat igénylő feladatokat. Gyorsan átlátják a különböző helyzeteket, és örömmel vesznek részt azok megoldásában, akár mások munkájának irányításával is. Fontos számukra, hogy egy tevékenység végzése során legyen elég idő és alkalom az elmélyülésre, a problémák részletes elemzésére, megoldások kidolgozására. A határidők, szabályok és pontos leírások segítik munkájukat.

 

Munkamód: Önálló – Gondolatokra irányuló – Beltéri

 

Ez azt jelenti, hogy a „Statisztikus” a feladatok nagyobb összefüggéseinek átlátására és kézben tartására törekszik. Előnyben részesíti, ha munkája során a munkafolyamatokat egyedül végezheti. Kedveli, ha elvont eszmékkel, fogalmak megértésével és kezelésével foglalkozhat. A személy szívesebben dolgozik belső helyszíneken, zárt térben (iroda) mint a szabadban.

 

Milyen eséllyel találok munkát, ha „Statisztikus” leszek?

 

Elhelyezkedési kilátások (várható munkaerőpiaci kereslet):

 

A „Statisztikus” számos területen elhelyezkedhet. Dolgozhat állami, gazdasági, költségvetési, társadalombiztosítási szervezeteknél, de alkalmazhatják őket nagy- és közepes vállalatok. Egyetemeken, kutatóintézetekben is szükség van a munkájukra.

Várhatóan a képzéssel betölthető állások száma hasonlóan alakul, mint a képzést elvégzők száma, ezért remélhetőleg talál munkát, aki ezt a foglalkozást választja.

 

Mennyi lesz a bérem, ha „Statisztikusként” fogok dolgozni?

 

A fizetés a „Statisztikus” szakmai tapasztalatától, életkorától, illetve a megbízások jellegétől függően változhat.

A „Statisztikus” fizetése az országos átlagbért többnyire jelentősen meghaladhatja.

Az átlagkereset havi bruttó 440.000 Ft körül alakul.

 

Milyen munkakörökben dolgozhatok, ha a „Statisztikus” foglalkozást választom?

 

Betölthető munkakörök:

 

Bűnügyi statisztikus

Demográfus

Egészségügyi statisztikus

Elemző statisztikus

Elméleti statisztikus

Energetikai statisztikus

Gazdaságstatisztikus

Kockázatkezelő statisztikus

Környezetstatisztikus

Közgazdász statisztikus

Közlekedési statisztikus

Matematikai statisztikus

Módszertani statisztikus

Monetáris statisztikus

Népesedés-statisztikus

Népmozgalmi statisztikus

Pénzügyi statisztikus

Statisztikai adatelemző, értékelő

Statisztikai szakértő

Statisztikai szervező, elemző

Szakstatisztikus

Társadalomstatisztikus

Tervstatisztikus

 

Rokon foglalkozások:

 

Matematikus

Szociológus, demográfus

Informatikai statisztikus és gazdasági tervező

Statisztikai ügyintéző