Szakembereknek

Munkája során gyakran találkozhat olyan helyzettel, amikor egy tanítványának tanácsra van szüksége azzal kapcsolatban, hogy milyen szakma felé orientálódjon, milyen iskolát/szakmát válasszon. Ha Ön osztályfőnök, vagy iskolájában pályaorientációs tanácsadói feladatot lát el, akkor a csoportmódszerek is érdekelhetik.

Központunkban szakmai hátteret és módszertani segítséget nyújtunk Önnek, az itt folyó kutatási és fejlesztési tevékenység által. Egyes mérőeszközök használatát saját maga is elsajátíthatja, másokat a Központban próbálhat ki diákjaival.

Szakmai konzultációt kérhet munkatársainktól, és részt vehet az általunk szervezett konferenciákon és egyéb programokon.

  • egyéni/csoportos információnyújtás
  • egyéni/csoportos konzultáció/tanácsadás
  • pályaorientációt támogató program – Tájoló nap
  • munkahely-látogatás
  • egyéb rendezvények

 

Egyéni/ csoportos információnyújtás:

A Kilátó Központ szolgáltatási tartalmaival kapcsolatos pontos információátadás, a szolgáltatási kínálat és igénybevételi feltételek rendszerének megismerésére partneri szolgáltatás megismerése nyújt lehetőséget. Történhet telefonon, elektronikus felületen vagy személyesen megkeresés útján.

 

Egyéni/ csoportos konzultáció és tanácsadás:

konzultáció: A gyermek/fiatal által igénybe vett szolgáltatások során, a felmérési-, tanácsadási- fejlesztési folyamatokban előre egyeztetett módon részt vehet a  (a gyermeket/csoportokat legjobban ismerő) szakember a gyermek/fiatal egyéni fejlesztési/cselekvési tervének eredményes megvalósítása érdekében.

tanácsadás (Pedagógusok Akadémiája): A pedagógusok tájékoztatása a sajátos nevelési igényű gyermekek pályaorientációjával, pályaválasztásával kapcsolatosan elérhető szolgáltatásokról, a rendelkezésre álló online információs felületekről. A pedagógus támogató szerepének és fontosságának számba vétele, a közvetlen környezet támogatói szerepének ösztönzése, valamint a további informálódás lehetőségeinek átgondolása.

Pályaorientációt támogató programok

Egész osztályokat megmozgató, teljes napot igénybe vevő pályaorientációs program megszervezése és lebonyolítása sajátos nevelési igényű csoport számára:  A Tájoló nap foglalkozásain a diákok hat tartalmi területen próbálhatják ki ügyességüket és érdeklődésüket. Minden állomáson érdekes tevékenységekkel találkoznak a diákok, amiket egyénileg vagy párokban / csoportokban végezhetnek el, így lehetőség nyílik egyénenként megfigyelni képességeiket, feladattudatukat, együttműködési készségeiket stb. Erről pedig a megfigyelések és az önreflexiók alapján visszajelzést is adunk a fiataloknak.

Munkahely-látogatás:

A munkahely-látogatás a kompetenciák több oldalról történő és több szereplő általi megismerését és fejlesztését szolgáló módszer.

A munkahely-látogatás legfőbb célja, hogy ismeretet nyújtson az egyes tevékenységek fázisairól, amely során a fiatalok képet kaphatnak a helyi munkaerőpiaci lehetőségekről, elvárásokról.  Ennek megszervezésében, előkészítésében, feldolgozásában nyújtunk támogatást

Egyéb rendezvények: A pályaválasztással kapcsolatban a fiatalok sokféle segítőhöz fordulhatnak, a családjuktól kezdve az iskolán át egészen a pályatanácsadó szakemberekig. A szakértelem szempontjából egyre relevánsabb, hogy a szülőkön, rokonokon, gondozókon kívül a tanácsadó, szakértő, mentor vagy pedagógus véleménye is megjelenhessen a továbbtanulási, pályadöntési kérdésekben. Ennek megfelelően irányadó szempontunk a szülők megkérdezése mellett, a szakértők (mentorok, pedagógusok, tanácsadók) véleményének megismerése is. Ennek teremtünk kereteket képzés, szakmai workshop, műhely, konferencia, nyílt nap formájában – igény szerint tantestületeket is látogatunk.