Szakképzett edző, sportszervező, -irányító

SZAKKÉPZETT EDZŐ, SPORTSZERVEZŐ, -IRÁNYÍTÓ

Foglalkozási terület: Sport

6-jegyű FEOR kód: 271700

 

Miből fog állni a munkám, ha a „Szakképzett edző, sportszervező, -irányító” foglalkozást választom?

 

A „Szakképzett edző, sportszervező, -irányító” speciális felkészültségű szakember, aki célirányosan tervezi, szervezi és irányítja a sportolók, csapatok rövid, közép és hosszú távú felkészítését és versenyeztetését. Megtanítja a sportág technikai, taktikai és játék rendszerismereteit, játék- és versenyszabályait. Az utánpótlás és felnőtt sportolók edzésfolyamatának tervezésével és végrehajtásával foglalkozik. Fejlesztő és szervező szerepet tölt be a sport és a rekreáció területén. Az edző tevékenysége a tehetséges sportolók kiválasztására, személyiségük fejlesztésére és teljesítményük fokozására irányul. Felméri a sportolók állóképességét, tehetségét, technikai tudását. Edzéstervet dolgoz ki számukra. Vezeti az edzéseiket. Az edzéseken figyeli a sportoló munkáját, méri a teljesítményét, korrigálja a hibás mozdulatokat. Utasítja a megfelelő mozgássorozat végrehajtására. Korszerű pedagógiai és edzéselvek, edzésmódszerek figyelembevételével fejleszti teljesítőképességüket és teljesítőkészségüket. Értékeli az edzéseken és a versenyeken nyújtott teljesítményüket. Megbeszéli velük a tanulságokat és a követendő utat. Irányítja a sportoló felkészülését a versenyekre. A sportolót úgy fizikailag, mint mentálisan trenírozza a küzdelemre, az eredményes részvételre. Az edzéseken és a versenyen nyújtott teljesítményét elemezve, megtervezi a további edzéseket. Óvja sportolói testi épségét, ügyel személyiségük fejlődésére. Segíti őket a pályafutásuk utáni karrierjük építésében. Az egyesület és/vagy a szponzor bevonásával és támogatásával igyekszik ideális feltételeket biztosítani versenyzői számára. Sportszervezőként, irányítóként összehangolja az edzők, trénerek munkáját. Megszervezi és koordinálja a rábízott sportolók felkészítésében együttműködő szakemberek tevékenységét (sportorvos, pszichológus stb.). Sporteseményeket, edzőmérkőzéseket és versenyeket, nyári táborokat, téli túrákat szervez. Versenynaptárt állít össze. Tehetséggondozást folytat. Biztosítja a sporttevékenység anyagi és személyi feltételét. Figyelemmel kíséri a más sportegyesületekben sportolók teljesítményét. Kiválasztja a játékosokat, sportolókat igazol le, ill. szerződtet.

Munkájával hozzájárul a sport, a rekreációs és a mentálhigiénés kultúra kialakításához, feltételeinek megteremtéséhez, illetve gazdagításához.

 

Milyen eszközökkel, anyagokkal dolgozik a „Szakképzett edző, sportszervező, -irányító”?

 

A „Szakképzett edző, sportszervező, -irányító” felkészítés során és edzéseken leggyakrabban használt eszközei közé tartozhat:

 • stopperóra;
 • síp;
 • megafon;
 • a sportágának megfelelő sporteszközök (pl. különféle labdák, tornaszerek stb.);
 • videokamera és -lejátszó.

Emellett élőszóval dolgozik. Egyik legfőbb munkaeszköze a saját személyisége.

Irodai munkája (edzésterv összeállítása, sportesemények szervezése) során használ továbbá számítógépet, irodatechnikai berendezéseket (nyomtató, szkenner stb.), különféle formanyomtatványokat és telefont is.

 

Milyen munkakörnyezetben fogok dolgozni, ha „Szakképzett edző, sportszervező, -irányító” leszek?

 

A „Szakképzett edző, sportszervező, -irányító” sportágtól függően belső helyszínen, zárt térben (sportcsarnokban, edzőteremben, uszodában) vagy a szabadban (sportpályán, vízitelepen) egyaránt dolgozhat. A munka megszervezése vagy a tervezés irodában történik. Egy-egy sportesemény utólagos video-elemzésére egy az arra alkalmas nagyteremben vagy csoportszobában kerül sor. A pihenőszobában, öltőzőben vagy a zuhanyzóban is megfordul.

A „Szakképzett edző, sportszervező, -irányító” munkáját, sportágától függően, változó időbeosztás szerint végzi. Az edzések gyakran hajnalban-reggel vannak, a sportesemények (például versenyek, mérkőzések stb.) időpontja pedig gyakran az esti órákra, ill. a hétvégékre esik. Egy edzőtáborban például reggeltől estig dolgozik, és felügyeli a sportolók teljesítményét. A versenyre való felkészülés ideje alatt is változó a munka ütemezése, igazodva az adott sportág sajátosságaihoz (pl. labdarúgásnál az erőnléti, technikai és csapatjáték-elemek súlyának változásai a felkészülési időszak és a szezon alatt).

Milyen képzést célszerű választanom, ha „Szakképzett edző, sportszervező, -irányító” szeretnék lenni?

Ahhoz, hogy valaki „Szakképzett edző, sportszervező, -irányítóként” dolgozzon, felsőfokú tanulmányok szükségesek. A „Sporttudományok” képzési területen az „Edző” (Physical Training) vagy a „Sport- és rekreációszervezés” (Sports and Recreation Management) alapképzési szakokon szerzett szakképesítés megfelelő kiindulópont lehet. Az alapfokozat megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges. A szakmai gyakorlat a képzési időszakhoz igazított bontásban szervezett, legalább 200 óra időtartamot elérő és 400 órát meg nem haladó, a Magyar Olimpiai Bizottság, az országos sportági szakszövetségek közreműködésével megvalósuló gyakorlat.

Választható specializációk: funkcionális edző, utánpótlás-edző, vezetői.

 

Képzési területe: Sporttudományok

 

A képzési idő félévekben: 6 félév

 

Szükséges előképzettség (bemeneti követelmény): érettségi

 

Továbblépési lehetőség: szakirányú továbbképzési programokban vagy a „Sportmenedzser” vagy „Rekreáció” mesterképzésben, valamint doktori képzésben való részvétel.

 

Melyik felsőoktatási intézményben szerezhetem meg a szakképesítést?

 

A szakképzés választásakor a lakóhelyhez közeli vagy a sajátos nevelési igényű fiatalokat fogadó intézményeknél érdemes tájékozódni (honlap, „Nyílt Nap” stb.) a konkrét lehetőségekről.

 

A régió felsőoktatási intézményei közül az alábbiakban folyik képzés:

 

Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar (Budapest)

Testnevelési Egyetem (Budapest)

 

Milyen egészségi követelményeknek kell megfelelni, ha a „Szakképzett edző, sportszervező, -irányító” foglalkozást választom?

 

A „Szakképzett edző, sportszervező, -irányító” tevékenysége elsősorban szellemi munka, de az edzéseken közepesen nehéz fizikai munkát is végez. Gyakran be kell mutatnia a feladatokat, gyakorlatokat, mozdulatokat, vagy együtt edzeni a játékosokkal, amihez jó állóképesség és megfelelő testi kondíció szükséges. A hangos beszéd következtében a hangszálak túlzott igénybevétele, megerőltetése a szakma velejárója, ami különösen csapatjátékoknál lehet megterhelő. Pszichés nehézséget, azaz folyamatos stresszt jelent a versenyzők kiválasztása és a versenyekre való felkészítése. A tétmérkőzések, a verseny izgalma, az eredmények eléréséért való folyamatos küzdelem és erőfeszítés kapcsán nemcsak saját feszültségét, hanem gyakran a versenyzőkét is oldania kell. Figyelmet igényel emellett, hogy ne következzen be sportsérülés, ami egy rossz mozdulat következménye is lehet.

A „Szakképzett edző, sportszervező, -irányítóval” szemben támasztott egészségügyi követelmények az alábbiak:

 • közepesen nehéz fizikai munkavégzéssel járó igénybevételre alkalmas mozgásszervi (gerinc, kéz, kar), légzőszervi, szív- és érrendszeri, anyagcsere, endokrinológiai, idegrendszeri (egyes eszméletvesztéssel, egyensúlyzavarral és bénulással járó kórképek kizáró okot jelenthetnek) és pszichés (fokozott figyelemre és együttműködésre van szükség) egészségi állapot;
 • jó látás;
 • jó térlátás;
 • jó hallás;
 • ép egyensúlyérzék;
 • semmilyen fertőző betegségben nem szenvedhet.

 

Környezeti ártalom:

 

A „Szakképzett edző, sportszervező, -irányító” szakma esetében a következő környezeti ártalmakkal, veszélyekkel kell számolni:

 • változó időjárási viszonyok (a sportesemények jelentős része a szabadban folyik, egy edzőnek kedvezőtlen időjárási feltételek (szakadó eső, fagy, hőség, tűző nap) mellett is meg kell tartania az edzéseket, ill. jelen kell lennie a mérkőzéseken);
 • hangszálak túlzott igénybevétele;
 • fokozott figyelem, időkényszer okozta stressz;
 • sportsérülés.

 

A sérülésspecifikus szabadidő- és versenysportok fejlődése és támogatása várhatóan a látás-, hallás-, mozgás- és értelmi sérültek számára is megnyitja az utat a pályára kerülésre, amit a sérüléstípusoknak megfelelő módosításokkal, a funkciócsökkenés kompenzálásával, a képzési program adaptálásával, a munkahely fizikai és infokommunikációs akadálymentesítésével, speciális eszközök beszerzésével, munkaköri változtatásokkal segíthetünk elő.

 

Milyen személyes jellemzők előnyösek a „Szakképzett edző, sportszervező, -irányító” foglalkozásnál?

 

Amikor döntést hozunk, fontos átgondolnunk, hogy rendelkezünk-e az adott foglalkozásra jellemző egyéni sajátosságokkal (érdeklődés, képességek, készségek, munkamód). A tulajdonságok megléte valószínűvé teszi, hogy örömmel végezzük a munkánkat, és sikeresek, elégedettek leszünk az adott foglalkozásban. Természetesen minden foglalkozásnál más és más személyes jellemzők előnyösek, és mi magunk is különbözünk egymástól abban, hogy milyen mértékben rendelkezünk ezekkel.

A „Szakképzett edző, sportszervező, -irányító” szakma azoknak felel meg leginkább, akikre jellemzőek az alábbi kompetenciák, érdeklődés és munkamód típusok:

 

Kompetenciák (legfontosabb készségek, képességek):

 • Kommunikációs képesség: a sportolókkal való munkához elengedhetetlen;
 • Együttműködés a sportolókkal, más szakemberekkel, szponzorokkal való jó munkakapcsolat érdekében;
 • Önállóság, hogy munkája során a szükséges lépéseket meg tudja tenni, döntéseit saját felelősségi körén belül fel tudja vállalni;
 • Empátia, hogy értse, miért teljesít esetleg rosszabbul a versenyző, és személyre szabottan tudjon ösztönözni;
 • Fizikai erőnlét, bírnia kell a fizikai terhelést;
 • Felelősségtudat a sportolók védelme, a sportsérülések elkerülése érdekében;
 • Konfliktuskezelés, stressztűrés a sportolók közötti esetleges ellentétek feloldásához.

 

Érdeklődési irányok: Közösségi – Irányító – Megvalósító

 

Az ilyen érdeklődésű emberek fontosnak tartják, hogy mások számára hasznos, segítő tevékenységet végezhessenek. Olyan feladatokban érzik jól magukat, ahol társaságban, csapatban dolgozhatnak, ahol mindig van megoldandó feladat, és kezdeményező, irányító, szervező szerepet vállalhatnak. Előnyben részesítik, ha jól meghatározott keretek között, pontos szabályok alapján végezhetik a munkájukat. Biztonságot jelent számukra, ha tisztában vannak teendőikkel, és megnyugtató, ha tudják, hogy pontosan meddig terjed a felelősségük.

 

Munkamód: Személyközpontú – Aprólékos – Irányító

 

Ez azt jelenti, hogy a „Szakképzett edző, sportszervező, -irányító” munkájának középpontjában emberek helyzetének javítása, a velük való kapcsolattartás áll. Elsősorban azt kedveli, ha emberekkel alakít ki és tart fenn kapcsolatot. Szívesen dolgozik másokat segítve munkájával, teljesít utasításokat. Fontosnak érzi, hogy aprólékos, sok odafigyelést igénylő munkáját jól meghatározott keretek között végezze, tudja pontosan, mi a feladata.

 

Milyen eséllyel találok munkát, ha „Szakképzett edző, sportszervező, -irányító” leszek?

 

Elhelyezkedési kilátások (várható munkaerőpiaci kereslet):

 

A „Szakképzett edző, sportszervező, -irányító” sportszervezetekben, egészségügyi, szociális, nevelési-oktatási intézményekben, illetve civil szervezetekben helyezkedhet el. Dolgozhat sportegyesületekben, fitnesztermekben, közművelődési intézményekben, gyógyfürdőkben, szállodákban stb.

Várhatóan a képzéssel betölthető állások száma hasonlóan alakul a képzést elvégzők számához, ezért jó az elhelyezkedési esélye annak, aki ezt a foglalkozást választja.

 

Mennyi lesz a bérem, ha „Szakképzett edző, sportszervező, -irányítóként” fogok dolgozni?

 

A fizetés a „Szakképzett edző, sportszervező, -irányító” szakmai tapasztalatától, életkorától, a sportág jellegétől, illetve az őt alkalmazó munkáltató (egyesület, oktatási intézmény stb.) anyagi lehetőségeitől, szponzoráltságától, földrajzi elhelyezkedésétől függően változhat.

A „Szakképzett edző, sportszervező, -irányító” fizetése többnyire meghaladja az országos átlagbért.

Az átlagkereset havi bruttó 350.000 Ft.

 

Milyen munkakörökben dolgozhatok, ha a „Szakképzett edző, sportszervező, -irányító” foglalkozást választom?

 

Betölthető munkakörök:

 

Atlétikaedző

Futballedző

Kézilabdaedző

Kosárlabdaedző

Lovasedző

Lövészetvezető

Sportbíró

Sportegyesületi szaktanácsadó

Sportreferens

Sportszakosztály-vezető, edző

Sportszervező, -menedzser

Szakedző

Teniszedző

Tornaedző

Tréner tanácsadó

Úszó szakedző

Versenybíró

Vitorlás oktató

 

Rokon foglalkozások:

 

Középiskolai tanár

Általános iskolai tanár, tanító

Sportoló

Fitnesz- és rekreációs program irányítója