Szállítási, szállítmányozási nyilvántartó

SZÁLLÍTÁSI, SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI NYILVÁNTARTÓ

 

Foglalkozási terület: Közlekedés és szállítás

6-jegyű FEOR kód: 413200

 

Miből fog állni a munkám, ha a „Szállítási, szállítmányozási nyilvántartó” foglalkozást választom?

 

A „Szállítási, szállítmányozási nyilvántartó” az áru- és teherforgalom területén dolgozik. Az áruk vasúti, közúti, légi és vízi szállítását nyilvántartja, koordinálja, intézi és lebonyolítja, nyomon követi az áru útját. Szállítói, szállítmányozói adatbázist alakít ki, vezet, kezel, karbantart, biztonsági mentést végez, archivál. Felméri a megrendelő elképzeléseit, beszerzi a munka elvégzéséhez szükséges információkat (feladó és célállomás, áru jellemzői, határidő, engedélyek, egyéb preferenciák). Meghatározza a szállítási feladatokat és annak részfolyamatait. Kiválasztja az áru továbbítására legalkalmasabb fuvarozási módot és szállítási technikát. Ütemezi a szállítás idejét. Útvonaltervet készít. Felméri, hogy az adott feladat lebonyolításához mely egyéb partnerek bevonása szükséges. A szállítási tervek alapján költségtervet készít, azt jóváhagyatja a megrendelővel. A költségek jóváhagyása után egyeztet az áru átadás-átvételének részleteiről, az áru elhelyezéséről, átvételének körülményeiről. Megszervezi a szállítást. Rakodási tervet készít. A jóváhagyott tervek alapján felveszi a kapcsolatot a szállításban résztvevő cégekkel, személyekkel, mint például a fuvarosok, raktárak, vámügyintézők. Beszerzi a szükséges engedélyeket. Biztosítást köt. Tájékozódik az áru különleges kezelési igényéről. A fuvarhoz szükséges különleges kellékeket biztosítja. Beszerzi és elkészíti a szállításhoz szükséges nyomtatványokat: fuvarlevél, számla, vámpapírok, egyéb engedélyek. Felügyeli a hatósági ügyintézéseket, gondoskodik az ehhez szükséges dokumentumok meglétéről. Elkészíti a járművek, járművezetők beosztását, megszervezi az áruk átmeneti raktározását. Ő az első számú kapcsolattartó a megrendelő és a szállításban résztvevők számára. Nyomon követi a szállítmány útját, megoldja az időközben esetlegesen felmerülő problémákat, tájékoztatja a megrendelőt. Munkáiról, a partnerekről, fuvareszközökről adatbázist vezet, meghatározott időközönként különböző szempontok alapján kimutatást, elemzéseket készít. Feladatköréhez tartozhat

 • a vasúti irányítás végzése a vasúti rendszer valamely részében vagy övezetében és minderről megfelelő nyilvántartás vezetése;
 • a közúti szállítással kapcsolatos operatív tevékenységek (pl. a járművek és járművezetők beosztása és munkaideje, a járművek be- és kirakodása és a tranzitáruk tárolása) összehangolása és tevékenységükről nyilvántartás vezetése;
 • a légi személy- és teherszállítással kapcsolatos operatív szempontok (pl. utaslisták és rakományjegyzékek) összehangolása és tevékenységükről nyilvántartás vezetése.

 

Milyen eszközökkel, anyagokkal dolgozik a „Szállítási, szállítmányozási nyilvántartó”?

 

A „Szállítási, szállítmányozási nyilvántartó” irodai munkát végez, így az alkalmazott eszközei is elsősorban ahhoz kapcsolódnak:

 • dokumentumok: térképek, táblázatok, kimutatások, fuvarozási és raktározási formanyomtatványok, vámpapírok, szerződések;
 • kézikönyvek: jogszabályok, szállítmányozási kézikönyvek, útmutatók;
 • számítógép megfelelő programokkal, internetkapcsolattal;
 • irodatechnikai eszközök: naptár, jegyzetfüzet, íróeszközök, papír, fénymásoló, nyomtató, szkenner, számológép, iratmegsemmisítő gép;
 • telefon, mobiltelefon, fax, rádiós adó-vevő készülék.

 

Milyen munkakörnyezetben fogok dolgozni, ha „Szállítási, szállítmányozási nyilvántartó” leszek?

 

A szállítási, szállítmányozási nyilvántartó munkáját épületen belül, irodai körülmények között végzi. Alkalmanként a raktárban is szükség lehet a közreműködésére. Esetenként előfordulhat szabadtéri munkavégzés is, például az áru fel- vagy lerakodásának ellenőrzésénél, ami külső helyszínen történik.

A szállítási, szállítmányozási nyilvántartó általában a szokásos munkarendben, hétfőtől péntekig átlagosan heti 40 órát dolgozik, de a munkaidő beosztás a szállítmányozási cég nyitvatartásától is függ. Amikor a szállítások este vagy hétvégén történnek, akkor a munkaidőn túli, hétvégi vagy esti munkavégzés, továbbá a telefonos ügyeletet biztosítása is jellemző lehet.

 

Milyen képzést célszerű választanom, ha „Szállítási, szállítmányozási nyilvántartó” szeretnék lenni?

 

Ahhoz, hogy valaki szállítási, szállítmányozási nyilvántartóként dolgozzon, a „Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció” szakmacsoporton belül a „Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző” (OKJ 54 841 11) szakképesítés megszerzése megfelelő lehet. A képzés történhet iskolarendszerű nappali vagy esti-levelező, valamint iskolarendszeren kívüli felnőttképzés keretében. Aszerint, hogy melyik képzési formát választjuk, eltérő a képzés időtartama. Az iskolarendszerű nappali képzés jellemzően szakgimnáziumokban folyik, ahol érettségit követően, ágazati érettségivel 1, annak hiányában 2 év alatt szerezhető meg a szakképesítés. Az esti-levelező vagy a felnőttképzésben, a képzőhelytől függően, 960-1440 óra között változhat a képzési idő.

Kétéves képzés esetén az első évfolyamot követően 160 óra összefüggő szakmai gyakorlat van.

 

Szükséges előképzettség (bemeneti követelmény):

 

A fenti szakképesítések megszerzésének előfeltétele: érettségi

 

Továbblépési lehetőség: a szakirányú továbbképzéseken való részvétel vagy felsőfokú továbbtanulásra történő jelentkezés, a „Kereskedelem-marketing” (logisztika) felsőoktatási szakképzés vagy a „Kereskedelem-marketing” alapképzési szak (BA) elvégzése

 

Melyik iskolában szerezhetem meg a szakképesítést?

 

A fenti szakképzések közül való választáskor a lakóhelyhez közeli vagy a sajátos nevelési igényű fiatalokat fogadó intézményeknél érdemes tájékozódni (honlap, „Nyílt Nap” stb.) a konkrét lehetőségekről.

A régió iskolái közül az alábbiakban folyik képzés:

 

Váci Szakképzési Centrum Király Endre Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája (Vác)

Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum Terézvárosi Kereskedelmi és Közgazdasági Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája (Budapest)

Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum Belvárosi Gazdasági Szakgimnáziuma

Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum Csete Balázs Szakgimnáziuma (Budapest)

Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum Keleti Károly Közgazdasági Szakgimnáziuma (Budapest)

Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum Teleki Blanka Közgazdasági Szakgimnáziuma (Budapest)

Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum Békésy György Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája (Budapest)

Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum Vásárhelyi Pál Kereskedelmi Szakgimnáziuma

Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum Varga István Kereskedelmi, Közgazdasági Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája (Budapest)

Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum Széchenyi István Kereskedelmi Szakgimnáziuma (Budapest)

Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum Szász Ferenc Kereskedelmi Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája (Budapest)

Érdi Szakképzési Centrum Csonka János Műszaki Szakközépiskolája és Szakiskolája (Szigetszentmiklós)

Érdi Szakképzési Centrum Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskolája és Kollégiuma (Dabas)

Tatabányai Szakképzési Centrum Balassa Bálint Gazdasági Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája (Esztergom)

Tatabányai Szakképzési Centrum Bánki Donát Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája (Kisbér)

Tatabányai Szakképzési Centrum Bláthy Ottó Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma (Tata)

Tatabányai Szakképzési Centrum Kossuth Lajos Közgazdasági és Humán Szakgimnáziuma

(Tatabánya)

Tatabányai Szakképzési Centrum Kultsár István Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája (Komárom)

META Don Bosco Szakgimnázium (Budapest)

EFEB Felnőttoktatási Központ (Budapest)

Focus Oktatási Kft. (Budapest)

 

Milyen egészségi követelményeknek kell megfelelni, ha a „Szállítási, szállítmányozási nyilvántartó” foglalkozást választom?

 

A szállítási, szállítmányozási nyilvántartó munkája kevés állással, járással, ülő testhelyzetben történő, könnyű fizikai megterheléssel járó szellemi munka. Időszakosan fokozott pszichés megterhelés okai lehetnek a szoros határidők, az esetleges túlóra csúcs-időszakokban.

Egészségi követelmények:

 • jó látás;
 • ép hallás;
 • jó beszélőképesség;
 • karok, kezek és az ujjak használata szükséges;
 • ülő munkavégzéssel terhelhető gerinc;
 • könnyű fizikai munkavégzés napi energiaszükségletét biztosító szív- és érrendszeri, légzőszervi, mozgásszervi, anyagcsere, immunrendszeri, hormonális és pszichés egészségi állapot;
 • fokozott figyelmet, együttműködést lehetővé tevő egészségi állapot;
 • vasúti közlekedési szállítmányozási nyilvántartó munkakörben kizáró okot képezhet: a teljes látótér hiánya, a térlátás hiánya, a színtévesztés, szemüveggel korrigálható látásélesség csökkenés, az egyensúlyzavar, a fokozottan balesetveszélyes munkahelyen való munkavégzés tilalma;
 • egyéb közlekedési szállítmányozási munkaterületen az irodán kívüli munkavégzésre kizáró tényező lehet: a térlátás hiánya, az egyensúlyzavar, a fokozottan balesetveszélyes munkahelyen való munkavégzés tilalma.

 

A sérüléstípusoknak megfelelő módosításokkal, a funkciócsökkenés kompenzálásával, a munkakör átszervezésével, a munkakörnyezet ergonómikus kialakításával, speciális eszközök beszerzésével mozgás- és hallássérültek számára is lehetővé válhat a munkafeladatok egy részének elvégzése.

 

Milyen személyes jellemzők előnyösek a „Szállítási, szállítmányozási nyilvántartó” foglalkozásnál?

 

Amikor döntést hozunk, fontos átgondolnunk, hogy rendelkezünk-e az adott foglalkozásra jellemző egyéni sajátosságokkal (érdeklődés, képességek, készségek, munkamód). A tulajdonságok megléte valószínűvé teszi, hogy örömmel végezzük a munkánkat, és sikeresek, elégedettek leszünk az adott foglalkozásban. Természetesen minden foglalkozásnál más és más személyes jellemzők előnyösek, és mi magunk is különbözünk egymástól abban, hogy milyen mértékben rendelkezünk ezekkel.

A „Szállítási, szállítmányozási nyilvántartó” szakma azoknak felel meg leginkább, akikre jellemzőek az alábbi kompetenciák, érdeklődés és munkamód típusok:

 

Kompetenciák (legfontosabb készségek, képességek):

 

 • Önállóság a munkafolyamat megszervezésében és a döntéshozatal során;
 • Kommunikációs képesség a partnerekkel történő kapcsolattartáshoz, a jó ügyfélkapcsolat kialakításához, fenntartásához;
 • Digitális kompetencia, mivel munkája nagy része számítógéphez kötött;
 • Kitartás, mert a sok adminisztráció olykor egyhangúvá válhat;
 • Együttműködés a hatékony munkakapcsolatok kialakítása és fenntartása érdekében.

 

Érdeklődési irányok: Megvalósító – Közösségi – Irányító

 

Az ilyen érdeklődésű emberek tisztában vannak teendőikkel, és megnyugtató számukra, ha tudják, hogy pontosan meddig terjed a felelősségük. A pontosan kijelölt határok között szívesen foglalkoznak aprólékos, fokozott koncentrációt igénylő feladatokkal, és szeretik a jól szervezett munkát és a logikus megoldásokat. Szeretnek információkat gyűjteni, elemezni. Szívesen lépnek kapcsolatba másokkal. Szeretnek beszélgetést kezdeményezni, közreműködni mások szükségleteinek felismerésében, problémáik megoldásában. Szeretik megszervezni saját maguk és mások tevékenységét. Függetlenek és önállóak saját munkavégzésük folyamatában.

 

Munkamód: Irányító – Végrehajtó – Aprólékos – Beltéri

 

Ez azt jelenti, hogy a „Szállítási, szállítmányozási nyilvántartó” munkája egyrészt kezdeményező, irányító, szervező jellegű, másrészt jól meghatározott keretek között, pontos szabályok alapján történő munkavégzés. A feladatokat pontosan, sorrendben, saját ritmusában, tempójában szereti végezni. Előnyben részesíti, ha belső helyszíneken, zárt térben dolgozhat.

 

Milyen eséllyel találok munkát, ha „Szállítási, szállítmányozási nyilvántartó” leszek?

 

Elhelyezkedési kilátások (várható munkaerőpiaci kereslet):

 

A szállítási, szállítmányozási nyilvántartó a multinacionális vállalatok, cégek, vállalkozások szállítmányozási területén helyezkedhet el. Egy vállalat vagy közigazgatási szerv alkalmazottjaként dolgozik. Munkája iránt folyamatos munkaerőpiaci kereslet mutatkozik.

Várhatóan a képzéssel betölthető állások száma meghaladja a képzést elvégzők számát, ezért könnyen talál munkát, aki ezt a foglalkozást választja.

 

Mennyi lesz a bérem, ha „Szállítási, szállítmányozási nyilvántartóként” fogok dolgozni?

 

A fizetés a „Szállítási, szállítmányozási nyilvántartó” szakmai tapasztalatától, életkorától, illetve a vállalat jellegétől, méretétől, földrajzi elhelyezkedésétől, forgalmától függően változhat.

A „Szállítási, szállítmányozási nyilvántartó” fizetése az országos átlagbér körül alakul.

Az átlagkereset havi bruttó 270.000 Ft.

 

Milyen munkakörökben dolgozhatok, ha a „Szállítási, szállítmányozási nyilvántartó” foglalkozást választom?

 

Betölthető munkakörök:

 

Árufuvarozói ügyintéző

Fuvarozási ügyintéző

Gépjármű diszpécser

Gépjármű-előadó

Gépjárműforgalmi koordinátor

Szállítási adminisztrátor

Szállítmányozási adminisztrátor

Szállítmányozási ügyintéző

Taxidiszpécser

 

Rokon foglalkozások:

 

Bérelszámoló

Általános irodai adminisztrátor