Számítástechnikai tudományos kutató

SZÁMÍTÁSTECHNIKAI TUDOMÁNYOS KUTATÓ

 

Foglalkozási terület: Informatika

6-jegyű FEOR kód: 214117

 

Miből fog állni a munkám, ha a „Számítástechnikai tudományos kutató” foglalkozást választom?

 

A „Számítástechnikai tudományos kutató” a feltáró jellegű alapkutatásoktól az alkalmazott kutatásokig terjedő kutatási és fejlesztési tevékenységet végez. Számos különböző területen folynak kutatások, így például a megbízható komplex szoftverrendszerek technológiája, nagy mennyiségű adat analízise, alkalmazási terület-specifikus programozási nyelvek tervezése és szemantikája, adatbiztonság és szoftverbiztonság, kiberfizikai rendszerek, autonóm járműirányítás, mesterséges intelligencia, a térképtudomány és oktatási módszertan területein. Alaptevékenysége jelentősen hozzájárul a megújuló energiagazdálkodás, az orvostudomány, a három- és négydimenziós IT-technológiák, a környezetvédelem és a telekommunikáció globális méretű problémáinak megoldásához. A számítástechnikai tudományos kutató szakember a számítógépek, a számítógépes információs, tervező és folyamatszabályozó rendszerek elveinek és működési módjainak kutatásával, szoftverek, adatállományok, adatbázisok, szakértői rendszerek és robottechnikák, valamint hardver kutatásával, tervezésével, fejlesztésével foglalkozik. Meghatározza a kutatási/fejlesztési programot, projektet. Megrendelésre történő kutatás esetén pontosítja (definiálja) a kutatás tárgyát. Előzetesen tájékozódik a témával kapcsolatban. Megismeri az elméleti alapokat. Feltárja a fontosabb forráshelyeket. Meghatározza a fő problémákat. Megfogalmazza a kutatási/fejlesztési célokat. Kidolgozza a kutatási stratégiát, koncepciót. Kutatási tervet készít. Lefolytatja a kutatást, elvégzi a fejlesztést. Az eredményeket elemzi, értékeli, teszteli, ellenőrzi. Kutatási zárótanulmányt, jelentést készít. A kutatás lezárásakor az eredményeket nyilvánossá teszi (publikálja), vagy átadja a megbízónak.

 

Milyen eszközökkel, anyagokkal dolgozik a „Számítástechnikai tudományos kutató”?

 

A „Számítástechnikai tudományos kutató” jellemzően számítástechnikai és irodatechnikai eszközöket használ, ezek többek között:

 • Számítógép – személyi számítógép vagy laptop – internetkapcsolattal;
 • Számítástechnikai eszközök, adathordozók;
 • Szoftverek:
  • Szerver és desktop/mobil operációs rendszerek (pl. Windows, Linux, Android, iOS);
  • Web fejlesztő eszközök (pl. MS Visual Web Developer);
  • Multimédiafejlesztő eszközök (pl. Adobe CS);
  • Irodai szoftvercsomag (pl. Microsoft Office, LibreOffice);
 • Irodatechnikai eszközök: szkenner, nyomtató, íróeszközök, telefon.

 

Milyen munkakörnyezetben fogok dolgozni, ha „Számítástechnikai tudományos kutató” leszek?

 

A számítástechnikai tudományos kutató beltéri helyszínen, irodában dolgozik. Jellemzően a számítógépe előtt ül. Önálló vállalkozóként vagy távmunkában történő foglalkoztatás esetén otthon is végezheti a munkát. Amennyiben csapatmegbeszélésekre kerül sor, annak a helyszíne egy arra alkalmas tárgyaló vagy interneten keresztül történő konferencia megbeszélés (például Skype).

A számítástechnikai tudományos kutató 40 órás, szokásos munkaidőben, többnyire egyműszakos munkabeosztásban dolgozik. Csúcsidőszakokban (rövid határidős megbízások esetén) túlmunka (esti, éjszakai vagy hétvégi munkavégzés) előfordulhat. A munka jellegéből adódóan a kötetlen munkaidőben és távmunkában történő foglalkoztatás is jellemző lehet.

 

Milyen képzést célszerű választanom, ha „Számítástechnikai tudományos kutató” szeretnék lenni?

 

Ahhoz, hogy valaki számítástechnikai tudományos kutatóként dolgozzon, az „Informatika”, az „Informatikai tudományok” és a „Gazdaságinformatika”, az „Alkalmazott Informatikai és Alkalmazott Matematikai” Doktori Iskola elvégzése is megfelelő lehet.

Tudomány terület: műszaki tudományok, társadalomtudományok

Az állami doktori ösztöndíj folyósításának időtartama négy év (48 hónap)

 

Szükséges előképzettség (bemeneti követelmény):

 

A szakképesítés megszerzésének előfeltétele: mesterfokozatú (MA/MBA/MSc) oklevél.

 

Továbblépési lehetőség: a szakiránynak megfelelő szakmai továbbképzéseken való részvétel, további tudományos fokozatok megszerzése.

 

Melyik iskolában szerezhetem meg a szakképesítést?

 

A fenti doktori képzéseket folytató felsőoktatási intézmények a régióban:

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Eötvös Loránd Tudományegyetem Informatikai Kar

Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Kar

Óbudai Egyetem Neumann János Informatikai Kar

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Technológiai és Bionikai Kar

 

Milyen egészségi követelményeknek kell megfelelni, ha a „Számítástechnikai tudományos kutató” foglalkozást választom?

 

A „Számítástechnikai tudományos kutató” tevékenysége szellemi munka. A szakember sok időt tölt számítógépes ülőmunkával az irodában. A számítógép előtt végzett ülőmunka ergonómiai kockázati tényező, és fokozottan igénybe veszi a mozgásszerveket, szemet, idegrendszert, szív- és érrendszert. Pszichés megterheléssel járhat a kutatás határidőre, megfelelő minőségben történő lefolytatása.

 

A következő egészségügyi követelmények szükségesek a számítástechnikai tudományos kutató szakma gyakorlásához:

 • tartós ülőmunkával járó igénybevételre alkalmas mozgásszervi (gerinc, kéz, kar), szív- és érrendszeri, anyagcsere, endokrinológiai, idegrendszeri (egyes eszméletvesztéssel járó kórképek kizáró okot jelenthetnek) és pszichés (fokozott figyelemre és együttműködésre van szükség) egészségi állapot;
 • jó látás.

 

Egészségre ártalmas tényezők lehetnek:

 • ergonómiai kóroki tényezők (tartós ülés, billentyűzet- és egérhasználat hatásai);
 • fokozott figyelem, időkényszer okozta stressz;
 • képernyő, számítógép tartós használata által kiváltott egészségkárosító tényezők (látás, idegrendszeri elváltozások).

 

A munkakör átszervezésével, egyéni, sérülésspecifikus módosításával, a munkakörnyezet ergonómikus kialakításával, speciális eszközök beszerzésével, megfelelő védőeszközök használatával, mozgás-, látás- és hallássérültek számára is lehetővé válhat a munkafeladatok jelentős részének elvégzése. Meghatározó, hogy a mozgás-, a látó- ill. hallórendszer mely része, mikor és mennyire károsodott, és ez milyen mértékű funkciócsökkenést okoz.

 

Milyen személyes jellemzők előnyösek a „Számítástechnikai tudományos kutató” foglalkozásnál?

 

Amikor döntést hozunk, fontos átgondolnunk, hogy rendelkezünk-e az adott foglalkozásra jellemző egyéni sajátosságokkal (érdeklődés, képességek, készségek, munkamód). A tulajdonságok megléte valószínűvé teszi, hogy örömmel végezzük a munkánkat, és sikeresek, elégedettek leszünk az adott foglalkozásban. Természetesen minden foglalkozásnál más és más személyes jellemzők előnyösek, és mi magunk is különbözünk egymástól abban, hogy milyen mértékben rendelkezünk ezekkel.

A „Számítástechnikai tudományos kutató” szakma azoknak felel meg leginkább, akikre jellemzőek az alábbi kompetenciák, érdeklődés és munkamód típusok:

 

Kompetenciák (legfontosabb készségek, képességek):

 

 • Digitális kompetencia, ami az informatika alapjait adja meg;
 • Kreativitás a feladatok újszerű megoldáshoz;
 • Emlékezet, hogy könnyen jegyezzen meg és idézzen fel akár nagy mennyiségű, összetett információt egy-egy kutatás-fejlesztés során;
 • Figyelem, mert a kutatás lefolytatása nagy összpontosítást igényel;
 • Logikus gondolkodás, hogy képes legyen az ok-okozati relációk felderítésére, ami a hibák megkeresése során kiemelten fontos;
 • Önállóság a munkafolyamat megtervezésében, kivitelezésében;
 • Tanulás a tudományos munkához, publikációk készítéséhez.

 

Érdeklődési irányok: Elemző – Alkotó – Tárgyias

 

Az ilyen érdeklődésű embereket foglalkoztatják a világ dolgai közötti összefüggések, kapcsolatok feltárása és kutatása. Közel áll hozzájuk a tervezői tevékenység, az elemzés és a logikai feladatok megoldása. A munkafolyamatokban szeretnek a dolgok mélyére látni és a problémák megoldásához elméleti úton eljutni. Fontos számukra, hogy egy tevékenység végzése során legyen elég idő a kidolgozásra. Olyan tevékenységeket tartanak vonzónak, ahol korábban megszerzett ismereteik, képességeik és készségeik segítségével új, esetleg mások által még nem ismert megoldásokat találhatnak ki különféle helyzetek, kérdések, problémák megoldására. Szívesen dolgoznak eszközökkel vagy gépekkel (pl. számítógép). Szeretik, ha munkájuknak kézzelfogható eredménye van.

 

Munkamód: Önálló – Globális – Változatos

 

Ez azt jelenti, hogy a számítástechnikai tudományos kutató elsősorban azt kedveli, ha a munkafolyamatokat egyedül végzi, az ehhez kapcsolódó felelősséget vállalja, saját tempójában végzi feladatait. Munkája során a globális gondolkodást részesíti előnyben. Szívesen fordítja a figyelmét az ok-okozati összefüggésekre. Ügyesen ragadja meg a feladatok, folyamatok lényegét. Azt szereti, ha mindig újszerű problémák merülnek fel, sokfajta, eltérő jellegű feladatot láthat el.

 

Milyen eséllyel találok munkát, ha „Számítástechnikai tudományos kutató” leszek?

 

Elhelyezkedési kilátások (várható munkaerőpiaci kereslet):

 

A „Számítástechnikai tudományos kutató” munkájának társadalmi jelentősége van. Elhelyezkedhet kutatóintézetekben, a felsőoktatási intézmények kutatóhelyein, az informatikai vállalkozások kutatás-fejlesztési részlegein. Saját vállalkozást is indíthat.

Várhatóan a képzéssel betölthető állások száma meghaladja a képzést elvégzők számát, ezért könnyen talál munkát, aki ezt a foglalkozást választja.

 

Mennyi lesz a bérem, ha „Számítástechnikai tudományos kutatóként” fogok dolgozni?

 

A fizetés a számítástechnikai tudományos kutató informatikus tudományos fokozatától, szakmai tapasztalatától, életkorától, illetve a kutatóhely méretétől, földrajzi elhelyezkedésétől, anyagi lehetőségeitől függően változhat.

A „Számítástechnikai tudományos kutató” fizetése jelentősen meghaladja az országos átlagbért.

Az átlagkereset havi bruttó 450.000 Ft.

 

Milyen munkakörökben dolgozhatok, ha a „Számítástechnikai tudományos kutató” foglalkozást választom?

 

Betölthető munkakörök:

 

Kutató

Oktató-kutató

Kutatásszervező

 

Rokon foglalkozások:

 

Rendszerelemző (informatikai)

Szoftverfejlesztő

Adatbázis-tervező és – üzemeltető

Egyéb szoftver- és alkalmazásfejlesztő, -elemző