Számítógépes adatrögzítő

SZÁMÍTÓGÉPES ADATRÖGZÍTŐ

 

Foglalkozási terület: Ügyvitel és adminisztráció

6-jegyű FEOR kód: 411408

 

Miből fog állni a munkám, ha a „Számítógépes adatrögzítő” foglalkozást választom?

 

A „Számítógépes adatrögzítő” adminisztratív és dokumentációs feladatokat lát el, számítógépes adatrögzítést végez. A kézhez kapott adatforrásokat a számítógépen a megfelelő programcsomagot használva begépeli, az adatokat rögzíti. A berögzített adatokat ellenőrzi, szükség esetén javítja. A kapcsolattartást szolgáló írásbeli dokumentumokat készít. Dokumentumszerkesztési feladatokat végez. Adatokat, információkat kér, gyűjt, továbbít hagyományos és elektronikus úton. Közreműködik a szervezet által használt adatok, információk rendszerszerű nyilvántartásában, feldolgozásában. Kimutatásokat, táblázatokat készít táblázatkezelő programmal. Táblázatba, adatbázisba adatokat tölt fel, frissít, korrigál. Adatbázisokból adatokat lekérdez, egyszerűbb szűréseket végez. Adatokat megjelenít grafikon, diagram segítségével. Iratokat és dokumentumokat kezel, iktat.

Az adatrögzítő munka általában szerződések, levelek, számlák, vagy hasonló, kézzel kitöltött adatokat tartalmazó iratok számítógépbe történő rögzítése. Az adatrögzítés lehet még webáruházak termékeinek, utazási irodák ajánlatainak naprakész feltöltése, javítása, aktualizálása, esetleg szállásfoglalások rögzítése táblázatba és továbbítása, stb.

 

Milyen eszközökkel, anyagokkal dolgozik a „Számítógépes adatrögzítő”?

 

A számítógépes adatrögzítő ügyvitel-technikai, irodai kommunikációs eszközöket használ.

 • Számítógép (személyi számítógép vagy laptop) internetkapcsolattal, amely alkalmas a megfelelő alkalmazások futtatására;
 • Szoftverek, például:
  • Szerver és desktop/mobil operációs rendszerek (pl. Windows, Linux, Android, iOS);
  • Elektronikus iktató szoftverek (pl. iRAT);
  • Irodai szoftvercsomag (pl. Microsoft Office, LibreOffice);
 • Nyomtató;
 • Fénymásoló, szkenner;
 • Telefon;
 • Irodai tároláshoz szükséges kellékek, mint például iratlefűzők, iktató szekrények.

 

Milyen munkakörnyezetben fogok dolgozni, ha „Számítógépes adatrögzítő” leszek?

 

A számítógépes adatrögzítő munkáját belső helyszínen, irodai környezetben végzi. Tevékenységét leginkább ülve, számítógép előtt látja el. Munkakörnyezete gyakran légkondicionált.

A számítógépes adatrögzítő munkaideje a szokásos munkarend szerint alakul, heti 40 órát dolgozik hétfőtől péntekig. Ha a munkáltató munkaideje ettől eltérő, akkor előfordulhat osztott vagy többműszakos munkarend. Olyan esetekben, amikor a számítógépes adatrögzítő munkájához egyéb, például ügyviteli vagy adatszolgáltatási feladatok ellátása is hozzátartozik, előfordulhat a túlmunka. Bizonyos tevékenységek (pl. kézzel kitöltött adatokat tartalmazó iratok számítógépbe történő rögzítése) esetén lehetőség van a távmunkában történő munkavégzésre.

 

Milyen képzést célszerű választanom, ha „Számítógépes adatrögzítő” szeretnék lenni?

 

Ahhoz, hogy valaki számítógépes adatrögzítőként dolgozzon, az „Ügyvitel” szakmacsoporton belül a „Számítógépes adatrögzítő” (OKJ 31 346 02) részszakképesítés megszerzése szükséges, amely történhet iskolarendszerű nappali vagy esti-levelező, valamint iskolarendszeren kívüli felnőttképzés keretében. Aszerint, hogy melyik képzési formát választjuk, eltérő a képzés időtartama. Az iskolarendszerű nappali képzés jellemzően szakiskolákban folyik, ahol 1+2 év tanulást követően szerezhető meg a szakképesítés.(A szakképzést kötelezően megelőzi egy előkészítő évfolyam.) Az iskolarendszeren kívüli képzési idő 320-480 óra.

Nappali tagozaton az első évfolyamot követően 105 óra összefüggő szakmai gyakorlat van.

 

A szakképesítések megszerzésére hallás-, látás-, mozgássérültek és a tanulásban akadályozottak esetében, a Szakképzési Hídprogramban történő oktatás keretében, speciális, adaptált tanterv alapján is lehetőség van. Az oktatás 30 %-ban elméleti és 70 %-ban gyakorlati jellegű.

A Szakképzési Hídprogramba az iskolai kudarcok miatt lassabban haladó, tanköteles korú vagy idősebb, általános iskolai végzettség nélküli fiatalok jelentkezhetnek. A képzés célja a későbbi foglalkoztathatóság érdekében a szakképzésbe történő bekapcsolódás biztosítása, de legalább a munkavállalás esélyének növelése valamelyik választott részszakképesítés megszerzésére való felkészítéssel.

 

Szükséges előképzettség (bemeneti követelmény):

Alapfokú iskolai végzettség vagy annak hiányában hat általános iskolai évfolyam elvégzése és a betöltött 15. életév az előfeltétel. Alapfokú iskolai végzettség vagy iskolai előképzettség hiányában a szakiskola a tanulmányok megkezdésének alapfeltételeként meghatározhatja, hogy a jelentkező rendelkezzen a Tanulási Képességeket Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság érvényes szakvéleményével, mely azt bizonyítja, hogy a tanuló tanulásban akadályozott (BNO: F70).

 

Továbblépési lehetőség: Irodai titkár (OKJ 54 346 03) szakképesítés megszerzése

 

Melyik iskolában szerezhetem meg a „Számítógépes adatrögzítő” szakképesítést?

 

Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Mándy Iván Szakközépiskolája és Szakiskolája (Budapest) Az iskola szívesen fogad sajátos nevelési igényű tanulóinkat is.

Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Újbudai Szakiskolája Az iskola gyógypedagógiai szakképző intézmény, amely enyhén értelmi fogyatékos, valamint pszichés fejlődési zavarral küzdő, sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű, szakmai képzését látja el.

Ceglédi Szakképzési Centrum Nagykátai Ipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája (Nagykáta) Pszichés fejlődési vagy magatartásszabályozási zavarral küzdő tanulók is jelentkezhetnek.

Salgótarjáni Szakképzési Centrum Szondi György Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Szakiskolája (Balassagyarmat)

Dr. Török Béla Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, EGYMI és Kollégium, Újváros Parki Telephely, Speciális Szakiskola

Benedek Elek EGYMI Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola (Budapest) A tanulásban akadályozott fiatalok számára jött létre. Olyan sajátos nevelési igényű fiatalokat várnak, akik szakképesítést vagy részszakképesítést szeretnének szerezni, és a tanuláshoz az átlagosnál több segítséget igényelnek.

Komárom-Esztergom Megyei Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégium (Tata)

Losontzi István EGYMI Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégium (Cegléd)

Addetur Baptista Gimnázium, Szakgimnázium és Szakiskola (Budapest)

 

Milyen egészségi követelményeknek kell megfelelni, ha a „Számítógépes adatrögzítő” foglalkozást választom?

 

A számítógépes adatrögzítő főleg szellemi munkát végez. A munka során pszichikai megterhelést jelenthet a folyamatos figyelemösszpontosítás, a munka monotonitása, a hibás adatrögzítés nyomása. A számítógép előtt végzett ülőmunka ergonómiai kockázati tényező és fokozottan igénybe veszi a mozgásszerveket, szemet, idegrendszert, szív- és érrendszert.

 

A következő egészségügyi követelmények szükségesek a „Számítógépes adatrögzítő” szakma gyakorlásához:

 • tartós ülőmunkával járó igénybevételre alkalmas mozgásszervi (gerinc, kéz, kar), szív- és érrendszeri, anyagcsere, endokrinológiai, idegrendszeri (egyes eszméletvesztéssel járó kórképek kizáró okot jelenthetnek) és pszichés (fokozott figyelemre és együttműködésre van szükség) egészségi állapot;
 • jó látás.

 

Egészségre ártalmas tényezők:

 • ergonómiai kóroki tényezők (tartós ülés, billentyűzet- és egérhasználat hatásai);
 • fokozott figyelem, időkényszer okozta stressz;
 • képernyő, számítógép tartós használata által kiváltott egészségkárosító tényezők (látás, idegrendszeri elváltozások).

 

Hallás-, látás-, mozgássérült vagy tanulásban akadályozott személyek számítógépes adatrögzítő pályára való kerülését, a sérülés típusától és mértékétől függően, a funkciócsökkenés kompenzálásával, a sérüléstípusoknak megfelelő módosításokkal, a munkakörnyezet és az infokommunikációs rendszerek akadálymentesítésével, speciális eszközök, berendezések beszerzésével segíthetjük elő. Értelmileg akadályozott személyek foglalkoztatása esetén – az egyes egyszerű résztevékenységek elvégzésére történő munkaköri betanításuk során – fontos a munkafeladatok egyértelművé tétele, a sokoldalú szemléltetés, a munkaműveletek többszöri, ismételt bemutatása, begyakorlása.

 

Milyen személyes jellemzők előnyösek a „Számítógépes adatrögzítő” foglalkozásnál?

 

Kompetenciák (legfontosabb készségek, képességek):

 

 • Kitartás, tekintettel arra, hogy munkája meglehetősen monoton, így feltétlenül szüksége van a hosszú ideig tartó, folyamatos koncentráció képességére;
 • Figyelem, hogy képes legyen kizárni a külső és belső hatásokat, és hosszan szinten tartani a munkára irányuló figyelmét;
 • Digitális kompetencia, mivel a számítógépet magabiztosan kell használnia, ezen belül képesnek kell lennie az információk keresésére, értékelésére, tárolására, előállítására, bemutatására és cseréjére.

 

Érdeklődési irányok: Megvalósító – Tárgyias

 

Erre az érdeklődési irányra az jellemző, hogy szereti, ha munkájának kézzelfogható eredménye van. Szívesen dolgozik eszközökkel (számítógép, nyomtató, fénymásoló). Követi az előírásokat, (pl. iktatás, helyesírási szabályok).

 

Munkamód: Tárgyias – Beltéri helyszín – Végrehajtó – Monoton

 

Ez azt jelenti, hogy a „Számítógépes adatrögzítő” a munkavégzés során többféle eszközt használ. Belső helyszíneken, mások irányítása mellett dolgozik. Pontosan, sorrendben, megadott szabályok betartásával végzi a munkáját.

 

Milyen eséllyel találok munkát, ha „Számítógépes adatrögzítő” leszek?

 

Elhelyezkedési kilátások (várható munkaerőpiaci kereslet):

 

A „Számítógépes adatrögzítő” jellemzően alkalmazottként dolgozik.

Elhelyezkedési esélyei jók mind az üzleti szféra, mind a közigazgatás területén.

Várhatóan a képzéssel betölthető állások száma meghaladja a képzést elvégzők számát, ezért könnyen talál munkát, aki ezt a foglalkozást választja.

 

Mennyi lesz a bérem, ha „Számítógépes adatrögzítőként” fogok dolgozni?

 

A fizetés a számítógépes adatrögzítő szakmai tapasztalatától, életkorától, illetve a munkáltató jellegétől, méretétől, földrajzi elhelyezkedéstől függően változhat.

A számítógépes adatrögzítő nem túl magas fizetésre számíthat. Az állásajánlatok többnyire a minimálbért jelölik meg kezdő fizetésként.

A számítógépes adatrögzítő fizetése rendszerint alacsonyabb, mint az országos átlagbér.

Az átlagkereset havi bruttó 190.000 Ft.

 

Milyen munkakörökben dolgozhatok, ha a „Számítógépes adatrögzítő” foglalkozást választom?

 

Betölthető munkakörök:

 

Adatrögzítő, kódoló

Adatrögzítő

Adatrögzítő adminisztrátor

Gépi kódoló

Kártyalyukasztó kezelő

Lyukkártyakezelő

Pénzintézeti adatrögzítő

Számítógépes adatrögzítő

Számítógépkód-rögzítő

 

Rokon foglalkozások:

 

Általános irodai adminisztrátor

Gépíró, szövegszerkesztő