Számítógépes programozó

SZÁMÍTÓGÉPES PROGRAMOZÓ

 

Foglalkozási terület: Informatika

6-jegyű FEOR kód: 214408

 

Miből fog állni a munkám, ha a „Számítógépes programozó” foglalkozást választom?

 

A „Számítógépes programozó” egy informatikai projekt egyszeri, adott határidejű és célú fejlesztését végzi. Tevékenysége sokoldalú. Irányulhat vállalati információs rendszerek tervezésére, készítésére vagy a vezetői döntést támogató rendszerek kialakítására. Termelőüzemben a gyártási munkafolyamathoz szükséges egyedi programok kidolgozásánál számítanak munkájára. Egyedi nyilvántartások elkészítésével, komplex folyamatokhoz szükséges programok előállításával is megbízhatják. Meghatározza, hogy a kifejlesztésre kerülő programot ki fogja használni és milyen céllal, mit kell tudnia, miben segíti a felhasználót. Megtervezi a munkafolyamatot. Kiválasztja a számítógépes programfejlesztéshez szükséges technológiákat, eszközöket, szem előtt tartva az elterjedt szabványokat, protokollokat. Rendszerterveket készít, algoritmusokkal együtt. Felméri a szükséges erőforrásokat. A feladat nagysága és a határidő ismeretében kiszámítja a munka elvégzéséhez szükséges létszámot, az adatok tárolását végző háttértár nagyságát, a szoftver futtatását végző szerver paramétereit. Kialakítja a működéshez szükséges környezetet. Szükség esetén adatbázisokat kezel, és minden esetben használ informatikai biztonsági eszközöket. Elkészíti az új programot. Rendszerré integrálja és optimalizálja a kifejlesztett program-modulokat és forrásanyagokat. Ellenőrzi, teszteli az elkészült programot. Beüzemeli az egységeket, koordinálja a tesztüzem lefuttatását, értékeli a tesztelés eredményét, koordinálja, végrehajtja a módosításokat. Munkáját folyamatosan dokumentálja annak érdekében, hogy a sikeres programokat később újra elő lehessen állítani, a fejlesztés folyamata visszakereshető legyen. Kapcsolatot tart az informatikai fejlesztő csapattal, megbízóival.

 

Milyen eszközökkel, anyagokkal dolgozik a „Számítógépes programozó”?

 

A „Számítógépes programozó” jellemzően számítástechnikai és irodatechnikai eszközöket használ, ezek többek között:

 • Számítógép – személyi számítógép vagy laptop – internetkapcsolattal, ami alkalmas operációs rendszer futtatására, kis és közepes hálózatok forgalomirányítási feladataira;
 • Számítástechnikai eszközök, adathordozók;
 • Szoftverek
  • Szerver és desktop/mobil operációs rendszerek (pl. Windows, Linux, Android, iOS);
  • Web fejlesztő eszközök (pl. MS Visual Web Developer);
  • Multimédiafejlesztő eszközök (pl. Adobe CS);
  • Irodai szoftvercsomag (pl. Microsoft Office, LibreOffice);
 • Irodatechnikai eszközök: szkenner, nyomtató, íróeszközök, telefon.

 

Milyen munkakörnyezetben fogok dolgozni, ha „Számítógépes programozó” leszek?

 

A számítógépes programozó beltéri helyszínen, irodában dolgozik. Jellemzően a számítógépe előtt ül. Önálló vállalkozóként vagy távmunkában történő foglalkoztatás esetén otthon is végezheti a munkát. Amennyiben csapatmegbeszélésekre kerül sor, annak a helyszíne egy arra alkalmas tárgyaló vagy interneten keresztül történő konferencia megbeszélés (például Skype).

 

A számítógépes programozó 40 órás, szokásos munkaidőben, többnyire egyműszakos munkabeosztásban dolgozik. Csúcsidőszakokban (rövid határidős megbízások esetén) túlmunka (esti, éjszakai vagy hétvégi munkavégzés) előfordulhat. A munka jellegéből adódóan a kötetlen munkaidőben és távmunkában történő foglalkoztatás is jellemző lehet.

 

Milyen képzést célszerű választanom, ha „Számítógépes programozó” szeretnék lenni?

 

Ahhoz, hogy valaki számítógépes programozóként dolgozzon, felsőfokú továbbtanulást célszerű választania. A „Programtervező informatikus” (Computer Scientist), a „Mérnökinformatikus” (Computer Science Engineering), az „Üzemmérnök-informatikus” (Computer Science Operational Engineering) és a „Gazdaságinformatikus” (Business Informatics) alapképzési szak elvégzése is megfelelő lehet.

Képzési terület: Informatika

A képzési idő félévekben:

a „Mérnökinformatikus” és a „Gazdaságinformatikus” esetében 7 félév,

az „Üzemmérnök-informatikus” és a „Programtervező informatikus” esetében 6 félév.

 

Szükséges előképzettség (bemeneti követelmény):

 

A szakképesítés megszerzésének előfeltétele: érettségi

Előnyös a szakgimnáziumok informatikai tagozatán az ágazati érettségi, valamint a szoftverfejlesztő szakképesítés megszerzése.

 

Továbblépési lehetőség: a szakiránynak megfelelő továbbképzéseken, mester és doktori képzésekben való részvétel.

 

Melyik iskolában szerezhetem meg a szakképesítést?

 

A szakképzés választásakor a lakóhelyhez közeli vagy a sajátos nevelési igényű fiatalokat fogadó intézményeknél érdemes tájékozódni (honlap, „Nyílt Nap” stb.) a konkrét lehetőségekről.

 

A fenti alapképzéseket folytató felsőoktatási intézmények a régióban:

 

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Eötvös Loránd Tudományegyetem Informatikai Kar

Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Kar

Budapesti Gazdasági Egyetem Pénzügyi Számviteli Kar

Gábor Dénes Főiskola

Óbudai Egyetem Neumann János Informatikai Kar

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Technológiai és Bionikai Kar

Wekerle Sándor Üzleti Főiskola

Zsigmond Király Egyetem

 

Milyen egészségi követelményeknek kell megfelelni, ha a „Számítógépes programozó” foglalkozást választom?

 

A „Számítógépes programozó” tevékenysége szellemi munka. A szakember sok időt tölt számítógépes ülőmunkával az irodában. A számítógép előtt végzett ülőmunka ergonómiai kockázati tényező, és fokozottan igénybe veszi a mozgásszerveket, szemet, idegrendszert, szív- és érrendszert. Pszichés megterheléssel járhat a program határidőre, megfelelő minőségben történő elkészítése.

A számítógépes programozóval szembeni egészségügyi elvárások elsősorban a számítógéppel, jellemzően ülve végzett tevékenységekből fakadnak.

A következő egészségügyi követelmények szükségesek a szakma gyakorlásához:

 • tartós ülőmunkával járó igénybevételre alkalmas mozgásszervi (gerinc, kéz, kar), szív- és érrendszeri, anyagcsere, endokrinológiai, idegrendszeri (egyes eszméletvesztéssel járó kórképek kizáró okot jelenthetnek) és pszichés (fokozott figyelemre és együttműködésre van szükség) egészségi állapot;
 • jó látás.

 

Egészségre ártalmas tényezők lehetnek:

 • ergonómiai kóroki tényezők (tartós ülés, billentyűzet- és egérhasználat hatásai);
 • fokozott figyelem, időkényszer okozta stressz;
 • képernyő, számítógép tartós használata által kiváltott egészségkárosító tényezők (látás, idegrendszeri elváltozások).

 

A munkakör átszervezésével, egyéni, sérülésspecifikus módosításával, a munkakörnyezet ergonómikus kialakításával, speciális eszközök beszerzésével, megfelelő védőeszközök használatával, mozgás-, látás- és hallássérültek számára is lehetővé válhat a munkafeladatok jelentős részének elvégzése. Meghatározó, hogy a mozgás-, a látó- ill. hallórendszer mely része, mikor és mennyire károsodott, és ez milyen mértékű funkciócsökkenést okoz.

 

Milyen személyes jellemzők előnyösek a „Számítógépes programozó” foglalkozásnál?

 

Amikor döntést hozunk, fontos átgondolnunk, hogy rendelkezünk-e az adott foglalkozásra jellemző egyéni sajátosságokkal (érdeklődés, képességek, készségek, munkamód). A tulajdonságok megléte valószínűvé teszi, hogy örömmel végezzük a munkánkat, és sikeresek, elégedettek leszünk az adott foglalkozásban. Természetesen minden foglalkozásnál más és más személyes jellemzők előnyösek, és mi magunk is különbözünk egymástól abban, hogy milyen mértékben rendelkezünk ezekkel.

A „Számítógépes programozó” szakma azoknak felel meg leginkább, akikre jellemzőek az alábbi kompetenciák, érdeklődés és munkamód típusok:

 

Kompetenciák (legfontosabb készségek, képességek):

 

 • Digitális kompetencia, ami az informatika alapjait adja meg;
 • Kreativitás a feladatok újszerű megoldásához;
 • Emlékezet, hogy könnyen jegyezzen meg és idézzen fel akár nagy mennyiségű, összetett információt egy-egy fejlesztés során;
 • Figyelem, mert egy-egy tervezés és programozás nagy összpontosítást igényel;
 • Logikus gondolkodás, hogy képes legyen az ok-okozati relációk felderítésére, ami a hibák megkeresése során kiemelten fontos;
 • Önállóság a munkafolyamat megtervezésében, kivitelezésében.

 

Érdeklődési irányok: Elemző – Alkotó – Tárgyias

 

Az ilyen érdeklődésű emberekhez közel áll a tervezői tevékenység, az elemzés és a logikai feladatok megoldása. A munkafolyamatokban szeretnek a dolgok mélyére látni és a problémák megoldásához elméleti úton eljutni. Fontos számukra, hogy egy tevékenység végzése során legyen elég idő a kidolgozásra. Olyan tevékenységeket tartanak vonzónak, ahol korábban megszerzett ismereteik, képességeik és készségeik segítségével új, esetleg mások által még nem ismert megoldásokat találhatnak ki különféle helyzetek, kérdések, problémák megoldására. Szívesen dolgoznak eszközökkel vagy gépekkel (pl. számítógép). Szeretik, ha munkájuknak kézzelfogható eredménye van.

 

Munkamód: Tárgyias – Gyakorlatias – Aprólékos

 

Ez azt jelenti, hogy a számítógépes programozó tevékenysége termékek (szoftverek) létrehozására irányul. Elsősorban azt kedveli, ha munkája során a munkafolyamatokat egyedül, saját tempójában végezheti. Előnyben részesíti, ha az általa végzett munka során kézzelfogható dolgokkal foglalkozhat. A feladatokat pontosan, sorrendben szereti végezni.

 

Milyen eséllyel találok munkát, ha „Számítógépes programozó” leszek?

 

Elhelyezkedési kilátások (várható munkaerőpiaci kereslet):

 

Jelenleg az IT szakemberek között a számítógépes programozó az egyik legkeresettebb informatikus szakma.

Várhatóan a képzéssel betölthető állások száma meghaladja a képzést elvégzők számát, ezért könnyen talál munkát, aki ezt a foglalkozást választja.

 

Mennyi lesz a bérem, ha „Számítógépes programozóként” fogok dolgozni?

 

A fizetés a számítógépes programozó informatikus szakmai tapasztalatától, életkorától, illetve a vállalkozás méretétől, földrajzi elhelyezkedésétől, árbevételétől függően változhat.

A „Számítógépes programozó” fizetése jelentősen meghaladja az országos átlagbért.

A kezdő átlagkereset havi bruttó 450.000 Ft.

 

Milyen munkakörökben dolgozhatok, ha a „Számítógépes programozó” foglalkozást választom?

 

Betölthető munkakörök:

 

Alkalmazásprogramozó

Alkalmazásfejlesztő informatikus

Alkalmazási rendszergondozó

Infokommunikációs alkalmazásfejlesztő

Informatikai alkalmazásfejlesztő

Internetes alkalmazásfejlesztő

Programfejlesztő

 

Rokon foglalkozások:

 

Rendszerelemző (informatikai)

Szoftverfejlesztő

Hálózat- és multimédiafejlesztő

Adatbázis-tervező és -üzemeltető

Számítógéphálózati elemző, üzemeltető

Egyéb szoftver- és alkalmazásfejlesztő, -elemző