Számítógéphálózat- és rendszertechnikus

SZÁMÍTÓGÉPHÁLÓZAT- ÉS RENDSZERTECHNIKUS

 

Foglalkozási terület: Informatika

6-jegyű FEOR kód: 314300

 

Miből fog állni a munkám, ha a „Számítógéphálózat- és rendszertechnikus” foglalkozást választom?

 

A „Számítógéphálózat- és rendszertechnikus” az informatikai hálózatok felhasználói igényeinek kielégítésén dolgozik. Informatikai hálózatokat üzemeltet, illetve a felhasználók segítségére van az esetlegesen felmerülő problémák megoldásában. A számítógépek hardverének, szoftvereinek, operációs rendszereinek és különböző alkalmazásainak telepítésével foglalkozik. A számítógépes hálózatok és munkaállomások karbantartásával, frissítésével és folyamatos ellenőrzésével biztosítja a zavartalan és sikeres munkavégzés informatikai feltételeit. Részt vesz a munkahely informatikai hálózatának megtervezésében, kialakításában és működtetésében. Ahhoz, hogy a hálózat stabilan működjön, illetve hogy az előre látható problémákat elkerüljék, a hálózat működését nyomon követi és folyamatosan ellenőrzi. A lehetséges problémaforrásokat feltárja, illetve a már felmerülő problémákra gyors és hatékony megoldásokat ad. Támogatja a felhasználókat. Segítséget nyújt számukra a felmerülő informatikai kérdésekben. Nyomon követi a hardver- és szoftverkomponensek avulását, felismeri és számon tartja, hogy mikor szükséges azokat frissíteni, és a megfelelő frissítéseket időben végrehajtja. Indítási és leállítási folyamatokat hajt végre. Azokban az esetekben, mikor valamilyen okból a teljes számítógépes hálózat leállítására majd újraindítására kerül sor, gondoskodik a szükséges műveletek biztonságos elvégzéséről.

 

Milyen eszközökkel, anyagokkal dolgozik a „Számítógéphálózat- és rendszertechnikus”?

 

A számítógéphálózat- és rendszertechnikus elsősorban informatikai eszközökkel dolgozik, munkaeszközei:

 • Számítógép – személyi számítógép vagy laptop – internetkapcsolattal, ami alkalmas operációs rendszer futtatására, kis és közepes hálózatok forgalomirányítási feladataira;
 • Szoftverek, például:
  • Szerver és desktop/mobil operációs rendszerek (pl. Windows, Linux, Android, iOS);
  • Web fejlesztő eszközök (pl. MS Visual Web Developer);
  • Multimédia fejlesztő eszközök (pl. Adobe CS);
  • Irodai szoftvercsomag (pl. Microsoft Office, LibreOffice);
 • Kábelek, kábelezéshez szükséges szerszámok, pl. csipesz, csavarhúzó és tesztelők.

 

Milyen munkakörnyezetben fogok dolgozni, ha „Számítógéphálózat- és rendszertechnikus” leszek?

 

A számítógéphálózat- és rendszertechnikus a munkáját beltéri helyszínen, irodában, jellemzően a számítógépe előtt ülve végzi.

A számítógéphálózat- és rendszertechnikus 40 órás, szokásos munkaidőben, többnyire egyműszakos munkabeosztásban dolgozik. Ha a munkáltató többműszakos munkarend szerint működik, akkor munkaideje ehhez igazodik. Olyan tevékenységek esetén, melyeket csak a munkáltató számítógép-hálózatainak leállási idejében lehet elvégezni, akár éjszakai vagy hétvégi munkavégzés is előfordulhat.

 

Milyen képzést célszerű választanom, ha „Számítógéphálózat- és rendszertechnikus” szeretnék lenni?

 

Ahhoz, hogy valaki „Számítógéphálózat- és rendszertechnikusként” dolgozzon, több lehetséges továbbtanulási irányt is választhat. A szakgimnáziumokban, az „Informatika” szakmacsoporton belül folyó „Informatikai rendszerüzemeltető” (OKJ 54 481 06) és az „Infokommunikációs hálózatépítő és üzemeltető” (OKJ 54 481 03) szakképzés megszerzése megfelelő lehet. Az oktatás történhet iskolarendszerű nappali vagy esti-levelező, valamint iskolarendszeren kívüli felnőttképzés keretében. Aszerint, hogy melyik képzési formát választjuk, eltérő a képzés időtartama. Az iskolarendszerű nappali képzés jellemzően szakgimnáziumokban folyik, ahol ágazati érettségit követően 1, annak hiányában 2 év alatt szerezhető meg a szakképesítés.

Az esti-levelező vagy a felnőttképzésben, a képzőhelytől függően, 960-1440 óra között változhat a képzési idő.

 

Részszakképesítések:

 

Hálózati operációsrendszer-üzemeltető (OKJ 51 481 04)

Hálózati rendszerüzemeltető (OKJ 51 481 05)

Hálózati támogatási munkatárs (OKJ 51 481 06)

Távközlési és informatikai hálózatszerelő (OKJ 31 523 01)

 

Szükséges előképzettség (bemeneti követelmény):

 

A szakképesítések megszerzésének előfeltétele: az alapfokú iskolai végzettség, az „Infokommunikációs hálózatépítő és üzemeltető” szakképesítés esetében ágazati érettségi.

 

Továbblépési lehetőség: Webfejlesztő (OKJ 55 213 02), Mobilalkalmazás-fejlesztő (OKJ 55 213 04), Multimédia-alkalmazásfejlesztő (OKJ 55 213 05) ráépülő szakképzésben való részvétel.

 

Melyik iskolában szerezhetem meg a szakképesítést?

 

A szakképzés választásakor a lakóhelyhez közeli vagy a sajátos nevelési igényű fiatalokat fogadó intézményeknél érdemes tájékozódni (honlap, „Nyílt Nap” stb.) a konkrét lehetőségekről.

 

A régió iskolái közül az alábbiakban folyik képzés:

 

Váci Szakképzési Centrum Boronkay György Műszaki Szakgimnáziuma és Gimnáziuma (Vác)

Váci Szakképzési Centrum Petőfi Sándor Gimnáziuma, Gépészeti Szakgimnáziuma és Kollégiuma (Aszód)

Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Bláthy Ottó Titusz Informatikai Szakgimnáziuma (Budapest)

Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Pataky István Híradásipari és Informatikai Szakgimnáziuma (Budapest)

Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Puskás Tivadar Távközlési Technikum Infokommunikációs Szakgimnáziuma (Budapest)

Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum Szily Kálmán Műszaki Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma (Budapest)

Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum Ganz Ábrahám Két Tanítási Nyelvű Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája (Budapest)

Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája (Budapest)

Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakgimnáziuma (Budapest)

Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Weiss Manfréd Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma (Budapest)

Tatabányai Szakképzési Centrum Bláthy Ottó Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma (Tata)

Salgótarjáni Szakképzési Centrum Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája (Salgótarján)

Ceglédi Szakképzési Centrum Nagykátai Ipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája (Nagykáta)

SZÁMALK-Szalézi Szakgimnázium (Budapest)

Soter-Line Oktatási Központ (Budapest)

 

Milyen egészségi követelményeknek kell megfelelni, ha a „Számítógéphálózat- és rendszertechnikus” foglalkozást választom?

 

A „Számítógéphálózat- és rendszertechnikus” tevékenysége könnyű fizikai terheléssel társult szellemi munka. A szakember sok időt tölt számítógép-képernyő előtti ülőmunkával az irodában.

A számítógéphálózat- és rendszertechnikussal szembeni elvárások:

 • jó látás;
 • jó színlátás;
 • jó hallás;
 • jó beszélőképesség;
 • tartós ülőmunkára való alkalmasság;
 • ujjak, kezek és karok fokozott terhelhetősége;
 • könnyű fizikai munkavégzés napi energiaszükségletét biztosító szív- és érrendszeri, légzőszervi, mozgásszervi, anyagcsere, immunrendszeri, hormonális és pszichés egészségi állapot;
 • fokozott figyelem és együttműködési képesség;
 • informatikai hálózattelepítő és üzemeltető munkakörben közepesen nehéz fizikai munkavégzésre való alkalmasság, jó egyensúlyérzék és fokozottan balesetveszélyes munkavégzésre való alkalmasság.

 

A munkakör átszervezésével, egyéni, sérülésspecifikus módosításával, a munkakörnyezet ergonómikus kialakításával, speciális eszközök beszerzésével, megfelelő védőeszközök használatával, látás- és hallássérültek számára is lehetővé válhat a munkafeladatok jelentős részének elvégzése. Meghatározó, hogy a látó- ill. hallórendszer mely része mennyire károsodott, és ez milyen mértékű funkciócsökkenést okoz.

 

Milyen személyes jellemzők előnyösek a „Számítógéphálózat- és rendszertechnikus” foglalkozásnál?

 

Amikor döntést hozunk, fontos átgondolnunk, hogy rendelkezünk-e az adott foglalkozásra jellemző egyéni sajátosságokkal (érdeklődés, képességek, készségek, munkamód). A tulajdonságok megléte valószínűvé teszi, hogy örömmel végezzük a munkánkat, és sikeresek, elégedettek leszünk az adott foglalkozásban. Természetesen minden foglalkozásnál más és más személyes jellemzők előnyösek, és mi magunk is különbözünk egymástól abban, hogy milyen mértékben rendelkezünk ezekkel.

A „Számítógéphálózat- és rendszertechnikus” szakma azoknak felel meg leginkább, akikre jellemzőek az alábbi kompetenciák, érdeklődés és munkamód típusok:

 

Kompetenciák (legfontosabb készségek, képességek):

 

 • Digitális kompetencia a hardverek és a szoftverek üzemeltetéséhez;
 • Önállóság a munkafolyamat megtervezésében, megszervezésében és a döntéshozatalkor;
 • Figyelem egy adott feladatra történő összpontosításhoz és az információk közötti gyors tájékozódáshoz;
 • Kommunikációs képesség, mert a felhasználók problémáit meg kell értenie, és a megfelelő információt számukra is érthető megfogalmazásban kell továbbítania;
 • Technológiai, műszaki kompetencia, mivel az informatika az egyik legdinamikusabban fejlődő iparág, az újdonságok megértéséhez ez a képesség elengedhetetlen.

 

Érdeklődési irányok: Tárgyias – Megvalósító – Elemző

 

Az ilyen érdeklődésű emberek szívesen dolgoznak eszközökkel vagy gépekkel (pl. számítógép). Szeretik, ha munkájuknak kézzelfogható eredménye van. Fontos számukra, hogy egy tevékenység végzése során legyen elég idő a kidolgozásra.

 

Munkamód: Tárgyias – Önálló – Aprólékos

 

Ez azt jelenti, hogy a számítógéphálózat- és rendszertechnikus tevékenysége számítógépes hálózatok felügyeletére irányul. Elsősorban azt kedveli, ha munkája során a munkafolyamatokat egyedül, saját tempójában végezheti. Előnyben részesíti, ha az általa végzett munka során kézzelfogható dolgokkal foglalkozhat. A feladatokat pontosan, sorrendben szereti végezni.

 

Milyen eséllyel találok munkát, ha „Számítógéphálózat- és rendszertechnikus” leszek?

 

Elhelyezkedési kilátások (várható munkaerőpiaci kereslet):

 

A számítógéphálózat- és rendszertechnikus iránt jelentős a munkaerőpiaci kereslet.

Várhatóan a képzéssel betölthető állások száma meghaladja a képzést elvégzők számát, ezért könnyen talál munkát, aki ezt a foglalkozást választja.

 

Mennyi lesz a bérem, ha „Számítógéphálózat- és rendszertechnikusként” fogok dolgozni?

 

A fizetés a számítógéphálózat- és rendszertechnikus informatikus szakmai tapasztalatától, életkorától, illetve a vállalkozás méretétől, földrajzi elhelyezkedésétől, árbevételétől függően változhat.

A „Számítógéphálózat- és rendszertechnikus” fizetése jelentősen meghaladja az országos átlagbért.

Az átlagkereset havi bruttó 400.000 Ft.

 

Milyen munkakörökben dolgozhatok, ha a „Számítógéphálózat- és rendszertechnikus” foglalkozást választom?

 

Betölthető munkakörök:

 

Hálózati támogatást nyújtó technikus

Informatikai hálózattelepítő és -üzemeltető

Rendszerfelügyelő informatikus

Rendszertelepítő

Számítástechnikai rendszerüzemeltető

Számítógépes hálózati technikus

 

Rokon foglalkozások:

 

Informatikai és kommunikációs rendszereket kezelő technikus

Informatikai és kommunikációs rendszerek felhasználóit támogató technikus

Webrendszer- (hálózati) technikus