Szerszámkészítő

SZERSZÁMKÉSZÍTŐ

Foglalkozási terület: Gépészet, nehézipar és egyéb műszaki terület

6-jegyű FEOR kód: 732200

 

Miből fog állni a munkám, ha a „Szerszámkészítő” foglalkozást választom?

 

A „Szerszámkészítő” kéziszerszámokat, mérőeszközöket, forgácsoló eszközöket, hegesztőszerszámokat, technikai eszközöket gyárt. Gépekkel, illetve kézi erőkifejtéssel szerszámokat készít, javít. Fémet, műanyagot és egyéb anyagokat forgácsoló, sajtoló, alakító és megmunkáló gépekhez állít elő szerszámbefogó, -vezető és -tartó készülékeket. Különleges kéziszerszámok, mérőeszközök, meleg- és hidegalakító-, hajlító-, sajtoló-, kivágó-, sorjázó-, kalibráló- stb. szerszámok gyártását, vizsgálatát és felújítását végzi. A szerszámkészítő szerszám- és készülékelemeket állít elő, azokat összeszereli, illetve a kész szerszámokat, készülékeket beüzemeli, karbantartja, javítja. Tevékenysége a gyártmánytervezéstől, a prototípus előállításán át, a sorozatgyártásig terjed. Elemzi és értelmezi a műszaki rajzokat, szükség szerint vázlatrajzokat készít annak érdekében, hogy munkája pontos legyen. Méréseket, vizsgálatokat végez. Kiválasztja a munkagépeket, előkészíti az eszközöket. Ellenőrzi a megmunkáló szerszámok, készülékek alkatrészeit, elemeit, a munkafolyamatot, valamint a szükséges változtatásokat megtervezi. A szerszám- és készülékelemeken kézi és gépi forgácsolást vagy hőkezelést végez. A készülékeket működtető gépekre felszereli, beállítja a szerszámokat. Folyamatosan ellenőrzi az így elkészült új szerszám, készülék működését. Amennyiben szükséges, az adott alkatrészeket tovább pontosítja, hogy azok akár századmilliméteres pontossággal is összeilleszkedjenek. Kész és/vagy általa készített elemekből szerszámokat szerel össze, amelyhez eltérő eszközöket használ, például marógépet vagy számítógéppel vezérelt programokat. A meghibásodott szerszámokon, készülékeken javítást végez, megbontja, szétszereli azokat. Szükség szerint az egyszerűbb pótalkatrészeket legyártja.

 

Milyen eszközökkel, anyagokkal dolgozik a „Szerszámkészítő”?

A szerszámkészítő munkája során sokféle kézi- és gépi eszközt, szerszámot használ, többek között fúrót, reszelőt, kalapácsot, esztergapadot, gyorsmarót, huzal vagy tömbös szikraforgácsoló gépet, síkköszörűt stb. Mérőeszközöket vesz igénybe, pl. vonalzót, tolómérőt, mikro-mérőt, szögmérőt stb. CNC forgácsoló gépen dolgozik. CAD-CAM szoftvert, 3D nyomtatót alkalmaz.

A szerszámkészítő többféle alapanyagot használ. A fémen túl például bőrt, gumit, üveget, műanyagot is igénybe vesz. Az alkatrészek előállításához szüksége van további alapanyagokra is, mint például lemezre, idomacélra, keményfém lapkára, fogaskerékre, tengelyre stb. Munkája során gyakran kerül a keze közé tűzálló anyag, villamos szigetelőszalag, hő- és hangszigetelő anyag, hűtő- és kenőanyag is.

 

Milyen munkakörnyezetben fogok dolgozni, ha „Szerszámkészítő” leszek?

 

A szerszámkészítő munkaidejét többnyire belső térben, műhelyben, ipari üzemekben tölti. A szokásos munkarend szerint, heti 40 órában dolgozik. Előfordulhat, hogy a megkezdett munka befejezése, a határidő betartása érdekében túlmunkával jár a beosztása.

Saját vállalkozás esetében a munkaidő igazodik a megrendelő igényeihez. Gyakran délután vagy hétvégén is dolgozik, ha a megrendelő rövid határidőre kéri a javítást.

 

Milyen képzést célszerű választanom, ha „Szerszámkészítő” szeretnék lenni?

 

Ahhoz, hogy valaki „Szerszámkészítőként” dolgozzon, a „Gépészet” szakmacsoporton belül a Szerszámkészítő (OKJ 34 521 10) szakképesítés megszerzése szükséges, amely történhet iskolarendszerű nappali vagy esti-levelező, valamint iskolarendszeren kívüli felnőttképzés keretében. Aszerint, hogy melyik képzési formát választjuk, eltérő a képzés időtartama. Az iskolarendszerű nappali képzés jellemzően szakközépiskolákban folyik, ahol 3 év tanulást követően szerezhető meg a szakképesítés.

Az esti-levelező vagy a felnőttképzésben, a képzőhelytől függően, 900-1300 óra között változhat a képzési idő.

Az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 3 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 140 óra, a 10. évfolyamot követően 140 óra;

2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra.

 

Szükséges előképzettség (bemeneti követelmény):

 

A Szerszámkészítő szakképesítés megszerzésének előfeltétele: alapfokú iskolai végzettség.

 

Továbblépési lehetőség: a Gépgyártástechnológiai technikus (OKJ 54 521 03) szakképesítés megszerzése.

 

Melyik iskolában szerezhetem meg a szakképesítést?

 

A szerszámkészítő szakképzés választásakor a lakóhelyhez közeli vagy a sajátos nevelési igényű fiatalokat fogadó intézményeknél érdemes tájékozódni (honlap, „Nyílt Nap” stb.) a konkrét lehetőségekről.

A régió iskolái közül az alábbiakban folyik képzés:

 

Piarista Szakközépiskola, Szakgimnázium és Kollégium (Göd)

Tatabányai Szakképzési Centrum Géza Fejedelem Ipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája (Esztergom)

Tatabányai Szakképzési Centrum Bláthy Ottó Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma (Tata)

Tatabányai Szakképzési Centrum Bánki Donát Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája (Kisbér)

Érdi Szakképzési Centrum Kós Károly Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum Ganz Ábrahám Két Tanítási Nyelvű Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája (Budapest)

Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Weiss Manfréd Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma (Budapest)

Ceglédi Szakképzési Centrum Bem József Műszaki Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája (Cegléd)

Ceglédi Szakképzési Centrum Nagykátai Ipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája (Nagykáta)

 

Milyen egészségi követelményeknek kell megfelelni, ha a „Szerszámkészítő” foglalkozást választom?

A szerszámkészítő munkája hajlott és álló testhelyzetben végzett, közepesen nehéz fizikai munka. A munkadarabok mozgatása, a kézi és gépi szerszámok kezelése a kéz és a karok izmait, ízületeit veszi erősen igénybe.

 

A szerszámkészítővel szemben támasztott egészségügyi követelmények elsősorban a szakma gyakorlásából adódó körülményekből erednek:

 • közepesen nehéz fizikai munkavégzéssel járó igénybevételre alkalmas mozgásszervi (gerinc, kéz, kar), légzőszervi, szív- és érrendszeri, anyagcsere, endokrinológiai, idegrendszeri (egyes eszméletvesztéssel, egyensúlyzavarral és bénulással járó kórképek kizáró okot jelenthetnek) és pszichés (fokozott figyelemre és együttműködésre van szükség) egészségi állapot;
 • jó látás;
 • teljes látótér;
 • jó hallás.

 

Az alábbi veszélyek, ártalmak érhetik a munkavégzés során:

 • balesetveszély (gépek használata során kéz-, láb vagy fejsérülés);
 • fokozott zajterhelés és vibráció jelenthet kockázatot;
 • a kényszertesttartásban végzett munka fokozottan igénybe veszi a mozgásszerveket;
 • a használt kenőanyagoknak allergiás, irritatív hatása lehet.

 

Egyéni elbírálás szerint, halláscsökkenés esetén is gyakorolható. Fontos a nem-verbális kommunikációs csatornák biztosítása, a papír vagy számítógép alapú kommunikáció elősegítése, pl. a munkafeladatok írásban történő kiadása. Szükség van a kezelt gépek hallássérültek számára való biztonságossá tételére, az akusztikus figyelmeztető jelzések helyett vizuális jelzések használatára, valamint vibrációs funkcióval és fényjelzéssel – pl. villogó led – ellátott speciális eszközök beszerzésére.

 

Milyen személyes jellemzők előnyösek a „Szerszámkészítő” foglalkozásnál?

 

Amikor döntést hozunk, fontos átgondolnunk, hogy rendelkezünk-e az adott foglalkozásra jellemző egyéni sajátosságokkal (érdeklődés, képességek, készségek, munkamód). A tulajdonságok megléte valószínűvé teszi, hogy örömmel végezzük a munkánkat, és sikeresek, elégedettek leszünk az adott foglalkozásban. Természetesen minden foglalkozásnál más és más személyes jellemzők előnyösek, és mi magunk is különbözünk egymástól abban, hogy milyen mértékben rendelkezünk ezekkel.

A „Szerszámkészítő” szakma azoknak felel meg leginkább, akikre jellemzőek az alábbi kompetenciák, érdeklődés és munkamód típusok:

 

Kompetenciák (legfontosabb készségek, képességek):

 • Kézügyesség szükséges az aprólékos, nagy pontosságú és precíz mozdulatokat igénylő feladatok végrehajtásához;
 • Térbeli gondolkodás, mert a szerszámok bonyolult, háromdimenziós minta alapján készülnek el;
 • Figyelem a pontos kivitelezéshez és a baleseti veszély elhárításához;
 • Fizikai erőnlét, hogy szervezete a terheléssel szemben ellenálló, a fáradtságot jól tűrő legyen;
 • Technológiai, műszaki kompetencia a gépek, berendezések működtetéséhez.

 

Érdeklődési irányok: Tárgyias – Megvalósító

Az ilyen érdeklődésű emberek szívesen dolgoznak szerszámokkal, eszközökkel vagy gépekkel, állítanak elő vagy javítanak különböző tárgyakat. Szeretik, ha munkájuknak kézzelfogható eredménye van. Fontosnak tartják, hogy jól meghatározott keretek között, pontos szabályok alapján végezhessék munkájukat.

 

Munkamód: Tárgyias – Gyakorlatias – Önálló

 

Ez azt jelenti, hogy a „Szerszámkészítő” tevékenysége középpontjában tárgyak alakítása, javítása áll. Eszközöket, szerszámokat használ, azokkal ügyesen bánik. Elsősorban azt kedveli, ha az általa végzett munka során kézzelfogható dolgokkal foglalkozhat. Képes egyedül vállalni a felelősséget a munkájáért.

 

Milyen eséllyel találok munkát, ha „Szerszámkészítő” leszek?

 

Elhelyezkedési kilátások (várható munkaerőpiaci kereslet):

 

A szerszámkészítő magánvállalkozóként dolgozhat, vagy szerszámgyártással foglalkozó cégeknél helyezkedhet el. A legtöbb szerszámkészítőt az autóipar foglalkoztatja. A szerszámkészítő hiányszakmának minősül.

Várhatóan a képzéssel betölthető állások száma és a képzést elvégzők száma hasonlóan alakul, ezért könnyen talál munkát, aki ezt a foglalkozást választja.

 

Mennyi lesz a bérem, ha „Szerszámkészítőként” fogok dolgozni?

 

A fizetés a szerszámkészítő szakmai tapasztalatától, életkorától, illetve a szerszámgyártással foglalkozó vállalkozás méretétől, földrajzi elhelyezkedésétől, árbevételétől függően változhat.

A „Szerszámkészítő” fizetése meghaladja az országos átlagbért.

Az átlagkereset havi bruttó 400.000 Ft.

Milyen munkakörökben dolgozhatok, ha a „Szerszámkészítő” foglalkozást választom?

 

Betölthető munkakörök:

 

Cipőipari szerszámkészítő

Fémipari eszközgyártó

Gyémántszerszám-készítő

Idomszerész

Mezőgazdasági szerszámkészítő

Optikai szerszámkészítő

Szabászkés-készítő

Szerszámmegmunkáló

Vésnökszerszám-készítő

Zárszerszám-készítő

 

Rokon foglalkozások:

 

Lakatos

Forgácsoló

Fémcsiszoló

Fémmegmunkáló, felületkezelő gép kezelője

Gyártósori gépbeállító