Szervezetirányítási elemző, szervező

SZERVEZETIRÁNYÍTÁSI ELEMZŐ, SZERVEZŐ

Foglalkozási terület: Gazdaság, kereskedelem és marketing

6-jegyű FEOR kód: 252100

 

Miből fog állni a munkám, ha a „Szervezetirányítási elemző, szervező” foglalkozást választom?

 

A „Szervezetirányítási elemző, szervező” a szervezeti struktúrák, módszerek, rendszerek és eljárások vizsgálatával foglalkozik. Munkájának célja, hogy az emberek és folyamatok fejlesztésén keresztül növelje a megbízó vállalat hatékonyságát. Tevékenysége a szervezeti problémák megoldására irányul, annak érdekében, hogy a megrendelő ügyfél, szervezet eredményesebben tudjon helyt állni a piaci versenyben. A fejlesztési folyamat aktív támogatója, vezetője. A szervezet megkeresésére ajánlatot készít. A hatékonyság fejlesztésére módszertanokat ír le. Idő- és költségtervet javasol. A szerződéskötést követően hatékonysági vizsgálatokat folytat. Ehhez áttekinti az adott szervezetnél folyó munkát. Tanulmányozza a meglévő dokumentumokat (pl. jövőkép, munkaköri leírások stb.), rendszereket, struktúrákat. Megbeszéléseket folytat a dolgozókkal, vezetőkkel. Interjúkat készít, kérdőíves felmérést végez. A szervezet munkafolyamataival kapcsolatos folyamatábrákat állít össze. Az eredményeket értékeli, értelmezi. Az elemzés alapján megfogalmazza a szervezet erősségeit, és meghatározza fejlesztendő területeit. Javaslatot készít a szervezet céljainak legjobban megfelelő felépítés (szervezeti struktúra) kialakítására. A diagnózist bemutatja a szervezet vezetőinek, illetve munkatársainak. Elősegíti a jóváhagyott javaslatok megvalósítását. Részt vesz a belső munka- és hatáskörmegosztás szabályozásában. Feladatkörébe tartozhat a teljesítménymenedzsment és a minőségirányítás rendszerének kialakítása, működtetése. Ösztönzi az ügyfelek magasabb színvonalon történő kiszolgálását és a szervezet erőforrásainak felhasználását szolgáló célok, stratégiák, tervek kidolgozását. Felülvizsgálja a szervezetfejlesztési folyamatok eredményességét. Szóbeli és írásos beszámolókat készít az adott szervezet állapotáról, hatékonyságáról, fejlődési lehetőségeiről, a fejlesztés ütemezéséről. A meglévő ügyfelekkel folyamatosan tartja a kapcsolatot, illetve új ügyfelek megszerzésén is dolgozik. Amennyiben saját vállalkozást vezet, úgy az ahhoz szükséges adminisztrációt, marketing (pl. referenciák gyűjtése a honlapon) és pénzügyes (adófizetés, munkatársak fizetésének utalása) tevékenységeket is elvégzi.

 

Milyen eszközökkel, anyagokkal dolgozik a „Szervezetirányítási elemző, szervező”?

 

A „Szervezetirányítási elemző, szervező” irodai munkát végez, így az alkalmazott eszközei is elsősorban ahhoz kapcsolódnak:

 • számítógép megfelelő szoftvercsomagokkal és internetkapcsolattal;
 • projektor a prezentációkhoz;
 • irodatechnikai eszközök: számológép, fénymásoló, nyomtató, szkenner, íróeszközök, papír;
 • telefon, mobiltelefon, fax.

 

Milyen munkakörnyezetben fogok dolgozni, ha „Szervezetirányítási elemző, szervező” leszek?

 

A „Szervezetirányítási elemző, szervező” munkáját épületen belül, irodai körülmények között végzi. A megbeszélések során általában a tárgyalóteremben tartózkodik, ahol munkatársait tájékoztatja a szervezetfejlesztési folyamatokról. Tréningeket, workshopokat (műhelymunka) gyakran tart szállodák nagyobb termeiben vagy rendezvénytermekben.

A „Szervezetirányítási elemző, szervező” munkaideje a szokásos munkarend szerint alakul, heti 40 órában dolgozik. Szoros határidős munkáknál túlóra előfordulhat. A megrendelő kérésére, bizonyos programokra (pl. műhelymunka, csapatépítő tréningek) az esti órákban vagy hétvégén is sor kerülhet.

 

Milyen képzést célszerű választanom, ha „Szervezetirányítási elemző, szervező” szeretnék lenni?

 

Ahhoz, hogy valaki „Szervezetirányítási elemzőként, szervezőként” dolgozzon, felsőfokú tanulmányok szükségesek. A „Gazdálkodás és menedzsment” (Business Administration and Management) alapszak (BA) elvégzése megfelelő kiinduló alap lehet. Ezt követően lehet jelentkezni a „Vezetés és szervezés” (Management and Leadership)” mesterszakra.

 

Az alapképzési szakokon a képzési idő 7 félév. A képzés során egy félévig tartó összefüggő szakmai gyakorlatot kell elvégezni.

Mesterszakon 4 félév alatt szerezhető meg az „Okleveles közgazdász, vezetés és szervezés szakon” szakképesítés.

 

Szükséges előképzettség (bemeneti követelmény):

 

A felsőfokon történő továbbtanuláshoz érettségi szükséges.

 

Továbblépési lehetőség: szakirányú továbbképzéseken való részvétel, doktori fokozat megszerzése.

 

Melyik iskolában szerezhetem meg a szakképesítést?

 

A fenti szakképzések közül való választáskor a lakóhelyhez közeli vagy a sajátos nevelési igényű fiatalokat fogadó intézményeknél érdemes tájékozódni (honlap, „Nyílt Nap” stb.) a konkrét lehetőségekről.

A régió felsőoktatási intézményei közül az alábbiakban folyik képzés:

 

Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi Kar (Budapest)

Budapesti Gazdasági Egyetem Pénzügyi és Számviteli Kar (Budapest)

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar (Budapest)

Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Kar (Budapest)

IBS Nemzetközi Üzleti Főiskola (Budapest)

Budapesti Metropolitan Egyetem Üzleti, Kommunikációs és Turisztikai Kar (Budapest)

Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Kar (Budapest)

Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar (Gödöllő)

Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar (Budapest)

Tomori Pál Főiskola (Budapest)

Wekerle Sándor Üzleti Főiskola (Budapest)

Milton Friedman Egyetem (a Zsigmond Király Egyetem jogutódja) (Budapest)

Edutus Egyetem (Tatabánya)

Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetem

 

Milyen egészségi követelményeknek kell megfelelni, ha a „Szervezetirányítási elemző, szervező” foglalkozást választom?

 

A „Szervezetirányítási elemző, szervező” többnyire ülő testhelyzetben történő, könnyű fizikai megterheléssel járó szellemi munka. Az egészségügyi követelmények a tartós ülő helyzetben történő adminisztratív munkavégzéshez kapcsolódnak:

 • ép látás az elemzések, folyamatábrák elkészítéséhez;
 • jó hallás és jó beszélőképesség az információ nyújtásához;
 • tartós ülőmunkával terhelhető gerinc;
 • ép és terhelhető karok, kezek, és ujjak, pl. a számítógép használatához;
 • fokozott figyelemre és együttműködésre képes egészségi állapot.

 

A huzamos ülés és a monitor előtti munkavégzés következtében előfordulhatnak mozgásszervi panaszok (nyak-, hát-, derékfájás, ízületi problémák), valamint a szem, kéz és az ujjak fáradásához vezethet. Munkája állandó figyelemösszpontosítást követel. Gyakran a változással szembeni ellenállással kell megküzdeni, ami fokozott pszichés megterhelést jelent. Jellemző lehet a szoros határidők és szakmai felelősség miatti fokozott stressz.

 

Környezeti ártalom:

 

A „Szervezetirányítási elemző, szervező” munkájára nem jellemzőek környezeti ártalmak, veszélyek.

 

Mozgás-, látás- és hallássérültek pályára kerülését, a sérülés típusától és mértékétől függően, a funkciócsökkenés kompenzálásával, a sérüléstípusoknak megfelelő módosításokkal, a munkakörnyezet infokommunikációs akadálymentesítésével, speciális eszközök, berendezések beszerzésével segíthetjük elő.

 

Milyen személyes jellemzők előnyösek a „Szervezetirányítási elemző, szervező” foglalkozásnál?

 

Amikor döntést hozunk, fontos átgondolnunk, hogy rendelkezünk-e az adott foglalkozásra jellemző egyéni sajátosságokkal (érdeklődés, képességek, készségek, munkamód). A tulajdonságok megléte valószínűvé teszi, hogy örömmel végezzük a munkánkat, és sikeresek, elégedettek leszünk az adott foglalkozásban. Természetesen minden foglalkozásnál más és más személyes jellemzők előnyösek, és mi magunk is különbözünk egymástól abban, hogy milyen mértékben rendelkezünk ezekkel.

A „Szervezetirányítási elemző, szervező” szakma azoknak felel meg leginkább, akikre jellemzőek az alábbi kompetenciák, érdeklődés és munkamód típusok:

 

Kompetenciák (legfontosabb készségek, képességek):

 

 • Logikus gondolkodás, mert ennek segítségével képes átlátni a szervezeti folyamatokat;
 • Felelősségtudat, mivel az általa készített elemzéseket stratégiai döntések, szervezeti változtatások előkészítésére használják fel;
 • Kommunikációs készség a prezentációhoz és a workshopok, tréningek megtartásához;
 • Figyelem az elemzések készítésekor;
 • Önállóság: képes egyedül tervezni, dönteni, végrehajtani és ellenőrizni munkáját;
 • Konfliktuskezelés, stressztűrés a változással szembeni ellenállás megfelelő kezeléséhez;
 • Együttműködés a csapatmunka során nélkülözhetetlen;
 • Tanulás a folyamatosan frissülő ismeretek elsajátításához;
 • Digitális kompetencia a szoftverek alkalmazásához;
 • Idegen nyelvi kompetencia a tudományos munkához, az idegen nyelvű publikációk tanulmányozásához, a külföldi partnerekkel történő tárgyaláshoz.

 

Érdeklődési irányok: Elemző – Irányító – Közösségi

 

Az ilyen érdeklődésű emberek szeretnek információkat gyűjteni, kutatni. Ebben a munkakörben azok fogják igazán jól érezni magukat, akik szeretnek munkájuk során a dolgok mélyére látni. Kedvelik, ha a problémákban elmélyülhetnek, részletesen megvizsgálhatják őket, majd megoldást dolgozhatnak ki rájuk. Szívesen végeznek jól szervezett, logikus megoldásokat igénylő feladatokat. Gyorsan átlátják a különböző helyzeteket, és örömmel vesznek részt azok megoldásában, akár mások munkájának irányításával is. Fontos számukra, hogy egy tevékenység végzése során legyen elég idő és alkalom az elmélyülésre, a problémák részletes elemzésére, megoldások kidolgozására. A határidők, szabályok és pontos leírások segítik munkájukat.

 

Munkamód: Irányító – Csoportos – Globális

 

Ez azt jelenti, hogy a „Szervezetirányítási elemző, szervező” a feladatok nagyobb összefüggéseinek átlátására és kézben tartására törekszik. Igényli, hogy másokkal kapcsolatba lépjen. Olyan feladatokban érzi jól magát, ahol társaságban, csapatban, munkacsoportban dolgozhat. A személy munkája során elsősorban azt kedveli, ha az elemző gondolkodásmódot használhatja.

 

Milyen eséllyel találok munkát, ha „Szervezetirányítási elemző, szervező” leszek?

 

Elhelyezkedési kilátások (várható munkaerőpiaci kereslet):

 

A „Szervezetirányítási elemző, szervező” cégek, multinacionális vállalatok, vállalkozások HR részlegein helyezkedhet el. Dolgozhat egy erre szakosodott tanácsadói cégnél vagy a felsőoktatási kutatóhelyeken is.

A nagyvállalatok egyre inkább hisznek a fejlesztési folyamatok szükségességében, így várhatóan a jövőben a foglalkozás iránti kereslet enyhe növekedést fog mutatni. Ezt a tendenciát erősítheti a gazdasági fejlődés növekedése, amelynek során főként a kiemelkedő teljesítményt nyújtó szakemberek elhelyezkedési esélyei javulnak.

Várhatóan a képzéssel betölthető állások száma hasonlóan alakul, mint a képzést elvégzők száma, ezért remélhetőleg talál munkát, aki ezt a foglalkozást választja.

 

Mennyi lesz a bérem, ha „Szervezetirányítási elemzőként, szervezőként” fogok dolgozni?

 

A fizetés a „Szervezetirányítási elemző, szervező” szakmai tapasztalatától, életkorától, illetve a megbízások jellegétől függően változhat.

A „Szervezetirányítási elemző, szervező” fizetése az országos átlagbért többnyire jelentősen meghaladhatja.

Az átlagkereset havi bruttó 500.000 Ft körül alakul.

 

Milyen munkakörökben dolgozhatok, ha a „Szervezetirányítási elemző, szervező” foglalkozást választom?

 

Betölthető munkakörök:

 

Igazgatásfejlesztő

Szervezetfejlesztési tanácsadó

Vezetési tanácsadó

Vezetésszervező

 

Rokon foglalkozások:

 

Pénzügyi elemző, befektetési tanácsadó

Elemző közgazdász

Üzletpolitikai elemző, szervező

Munka- és termelésszervező