Szobalány

SZOBALÁNY

Foglalkozási terület: Egyéb szolgáltatások

6-jegyű FEOR kód: 911211

 

Miből fog állni a munkám, ha a „Szobalány” foglalkozást választom?

 

A „Szobalány” tisztán és rendezett állapotban tartja a szálláshelyek (szállodák, motelek, apartmanok, panziók, vendégházak stb.) belső tereit és berendezési tárgyait. A tőle telhető legnagyobb kényelmet biztosítja a vendégek számára. Kitakarítja a szobákat, a hozzájuk tartozó vizes blokkokat (fürdőszoba, WC), a társas helyiségeket és a közösségi tereket. Kiválasztja a használandó takarítóeszközöket, tisztítószereket, és a helyszínre viszi azokat. Az aktuális munkafolyamatnak megfelelően söpörhet, felmoshat, de akár különféle kémiai tisztítószereket (pl. szőnyegtisztító) és takarítógépeket is alkalmazhat. Felsöpri vagy felporszívózza a padlót, szőnyeget. Felmossa a kövezetet. Letöröli a port a bútorokról és egyéb berendezési tárgyakról. Megtakarítja a nyílászárókat (ablakokat, ajtókat). Eltávolítja a különböző felületekről (pl. fürdőkád, zuhanyzó, mosdókagyló) a nem tapadó és a tapadó szennyeződéseket. Fertőtleníti a felületeket. Cseréli az ágyneműt, törölközőket, beágyaz. A használt, szennyes textíliákat leviszi az arra kijelölt raktárba, s felhozza a tiszta ágyneműt, törölközőt. A vendégek kérésére mosást, vasalást is végezhet. Gondoskodik a szobákban elhelyezett reklámanyagok (pl. kis szappan, csoki a párnán stb.) pótlásáról. Elvégzi a szobai leltárt. Feltölti és számon tartja a szobai minibárt. Felszedi a szemetet, kiüríti a szemeteskosarakat, a hamutartókat (a dohányzásra kijelölt helyeken). Tartalmukat elviszi a szemétgyűjtő helyre, kukákba, konténerekbe. A takarítás közben talált holmit (pl. gyűrű, fülbevaló stb.) leadja a szobaasszonynak vagy a recepción.

 

Milyen eszközökkel, anyagokkal dolgozik a „Szobalány”?

 

A „Szobalány”munkája során takarító és szállító eszközöket használ:

 • elektromos porszívó tisztítókocsival;
 • létra;
 • takarító kocsik;
 • multifunkciós takarítógépek;
 • seprűk, lapát, felmosók, partvisok;
 • szivacs, törlőkendő, portörlő, súroló eszközök.

 

Munkája során a különféle felületek tisztítására különböző kémiai tisztítószereket használ. Az összegyűjtött szemetet szemeteszsákokba pakolja, a munkavégzés befejeztével pedig illatosító szereket használhat, hogy elnyomja a vegyszerek szagát, kellemes illatot hagyva a munkaterületen.

 

Milyen munkakörnyezetben fogok dolgozni, ha „Szobalány” leszek?

 

A „Szobalány” feladatait beltéri helyszínen, épületen belül, a szálláshely területén végzi.

A „Szobalány” gyakran nem a megszokott munkaidőben, hanem korán reggel és hétvégén is dolgozik. Ha a munka jellege (pl. ablakmosás) megköveteli, eseti túlmunkára is sor kerülhet.

 

Milyen képzést célszerű választanom, ha „Szobalány” szeretnék lenni?

 

Ahhoz, hogy valaki „Szobalányként” dolgozzon, nincs szükség szakképesítésre. Az adott munkahelyen történő betanítás során, néhány nap alatt megismeri a helyszínt, az elvárásokat, a tisztítószereket, takarítóeszközöket, berendezéseket, és azok használatának módját. Azonban az elhelyezkedés szempontjából előnyös lehet az „Intézménytakarító” (OKJ 31 853 05) vagy a „Tisztítás-technológiai szakmunkás” (OKJ 32 853 03) szakképesítés megszerzése. Iskolarendszerű nappali képzés a szakiskolákban folyik, ahol 1 év előkészítő évfolyamot követően a részszakképesítés 2 év, a szakképesítés 4 év alatt szerezhető meg. Az oktatás iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés) keretében is történhet. A képzési idő a képzés típusától és a képző intézménytől függően 160-540 óra között változhat.

 

Szükséges előképzettség (bemeneti követelmény): alapfokú iskolai végzettséggel vagy iskolai előképzettség hiányában is elvégezhető a képzés.

A képző intézmény (szakiskola) a tanulmányok megkezdésének alapfeltételeként előírhatja, hogy a jelentkező rendelkezzen a Tanulási Képességeket Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság érvényes szakvéleményével, mely azt bizonyítja, hogy a tanuló a tanulásban akadályozott (BNO F70).

 

Továbblépési lehetőség: szakirányú továbbképzéseken, tréningeken való részvétel.

 

Melyik iskolában szerezhetem meg a szakképesítést?

 

A szakképzés választásakor a lakóhelyhez közeli vagy a sajátos nevelési igényű fiatalokat fogadó intézményeknél érdemes tájékozódni (honlap, „Nyílt Nap” stb.) a konkrét lehetőségekről.

 

A régió iskolái közül az alábbiakban folyik képzés:

 

Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Újbudai Szakiskolája (Budapest) Az iskola gyógypedagógiai szakképző intézmény, amely enyhén értelmi fogyatékos, valamint pszichés fejlődési zavarral küzdő sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű, szakmai képzését látja el.

Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum Katona József Szakközépiskolája, Szakiskolája és Felnőttoktatási Gimnáziuma (Budapest)

Primex Oktatási Kft. (Budapest)

Géniusz Plusz Oktatási Kft. (Budapest, Esztergom)

Perfekt Budapesti Képzési Központ (Budapest)

M-Stúdium Oktatásszervező Kft. (Budapest)

OKTÁV Továbbképző Központ Zrt. Budapesti Iroda

West Horizont Kft. (Budapest)

 

Milyen egészségi követelményeknek kell megfelelni, ha a „Szobalány” foglalkozást választom?

 

A „Szobalány” állással, járkálással, gyakran tartós kényszertesthelyzettel (hajolás, görnyedés, térdelés, guggolás), esetenként emeléssel, cipeléssel járó, közepesen nehéz fizikai munkát végez. Tárgyakat emelget (pl. felteszi a székeket az asztalra), tol, húz (eltolja az ágyat stb.)

 

Az egészségügyi elvárások a következők:

 • könnyű, esetenként közepesen nehéz fizikai munkavégzéssel járó igénybevételre alkalmas mozgásszervi (gerinc, kéz, kar, ujjak), légzőszervi, szív- és érrendszeri, anyagcsere, endokrinológiai, idegrendszeri (egyes eszméletvesztéssel, egyensúlyzavarral és bénulással járó kórképek kizáró okot jelenthetnek) egészségi állapot;
 • jó látás a takarítási munkák alapos elvégzéséhez.

 

Környezeti ártalom:

 

A „Szobalánynak” munkája során a következő egészségre ártalmas tényezőkkel és veszélyforrásokkal kell számolnia:

 • a csúszós felületen, valamint létrán való munkavégzés során megnő a balesetek előfordulásának esélye;
 • a munka során használt tisztítószereknek allergizáló és irritatív hatásuk lehet, és a por allergiás reakciókat válthat ki;
 • ergonómiai kockázatot jelenthet a kényszertesttartásban (guggolás, térdelés, hajlás) végzett munka.

 

Hallás- és értelmi sérültek a sérülés típusától és mértékétől függően láthatják el ezt a munkakört.

Hallássérültek munkavégzése esetén kiemelt jelentőségű a megfelelő kommunikációs csatorna megválasztása, a beszédértés optimális feltételeinek biztosítása. A munkafeladatok kiadásánál fontos pl. a jó szájról olvasási képesség, amit az írásban történő feladatkiadás is megkönnyíthet.

Értelmi sérültek foglalkoztatása esetén, egyes egyszerű résztevékenységek elvégzésére történő munkaköri betanítás során, fontos a munkafeladatok egyértelművé tétele, a sokoldalú szemléltetés, a munkaműveletek többszöri, ismételt bemutatása, begyakorlása, az új ismeretek fokozatos, kisebb lépésekben való közlése, valamint a könnyen érthető kommunikáció alkalmazása. Nagy figyelmet kell fordítani a társas környezetbe való beilleszkedés elősegítésére.

 

Milyen személyes jellemzők előnyösek a „Szobalány” foglalkozásnál?

 

Amikor döntést hozunk, fontos átgondolnunk, hogy rendelkezünk-e az adott foglalkozásra jellemző egyéni sajátosságokkal (érdeklődés, képességek, készségek, munkamód). A tulajdonságok megléte valószínűvé teszi, hogy örömmel végezzük a munkánkat, és sikeresek, elégedettek leszünk az adott foglalkozásban. Természetesen minden foglalkozásnál más és más személyes jellemzők előnyösek, és mi magunk is különbözünk egymástól abban, hogy milyen mértékben rendelkezünk ezekkel.

A „Szobalány” szakma azoknak felel meg leginkább, akikre jellemzőek az alábbi kompetenciák, érdeklődés és munkamód típusok:

 

Kompetenciák (legfontosabb készségek, képességek):

 

 • Fizikai erőnlét, amelyet a sok gyaloglás, cipekedés követel meg;
 • Kitartás, hogy munkáját nagy odafigyeléssel végezze akkor is, ha az alkalmanként monoton tevékenységekből áll;
 • Együttműködés a jó munkakapcsolat fenntartásához.

 

Érdeklődési irányok: Tárgyias – Megvalósító

 

Erre az érdeklődési irányra az jellemző, hogy szereti, ha munkájának kézzelfogható eredménye van, szívesen dolgozik eszközökkel, anyagokkal, követi az előírásokat. Fontosnak tartja, hogy jól meghatározott keretek között, pontos szabályok alapján végezhesse munkáját, mert biztonságot jelent számára, ha tisztában van teendőivel, és pontosan tudja, meddig terjed a felelőssége, hatásköre.

 

Munkamód: Tárgyias – Végrehajtó – Gyakorlatias – Monoton

 

Ez azt jelenti, hogy a „Szobalány” a munkavégzés során többféle eszközt (pl. porszívó) használ. A munkavégzés, a munkafázisok, munkafeladatok kevéssé vagy nem mutatnak változatosságot, ugyanazon cselekvések ismétlődnek, előre kiszámíthatóak. A feladatait pontosan, sorrendben, megadott szabályok betartásával végzi. Kézzelfogható dolgokkal foglalkozik.

 

Milyen eséllyel találok munkát, ha „Szobalány” leszek?

 

Elhelyezkedési kilátások (várható munkaerőpiaci kereslet):

 

A „Szobalány” jellemzően szállodákban, motelekben, vendégházakban, panziókban alkalmazottként helyezkedhet el.

A turizmus fejlődésével várhatóan a szobalányok iránti kereslet is növekedni fog, ezért könnyű lesz elhelyezkedni.

 

Mennyi lesz a bérem, ha „Szobalányként” fogok dolgozni?

 

A fizetés a „Szobalány” szakmai tapasztalatától, életkorától, illetve a szálláshely jellegétől, méretétől, földrajzi elhelyezkedésétől, forgalmától függően változhat.

Az országos átlagkereseti adatok alapján a „Szobalány” nem túl magas fizetésre számíthat. Az állásajánlatok többnyire a minimálbért jelölik meg kezdő fizetésként.

Az átlagkereset havi bruttó 200.000 Ft.

 

Milyen munkakörökben dolgozhatok, ha a „Szobalány” foglalkozást választom?

 

Betölthető munkakörök:

 

Kollégiumi szobaasszony

Szállodai szobaasszony

Szállodatakarító

Szobalány

Üdülőben szobaasszony

 

Rokon foglalkozások:

 

Vezető takarító

Háztartási takarító és kisegítő

Ablaktisztító