Szociális gondozó, szakgondozó

SZOCIÁLIS GONDOZÓ, SZAKGONDOZÓ

 

Foglalkozási terület: Szociális szolgáltatás

6-jegyű FEOR kód: 351300

 

Miből fog állni a munkám, ha a „Szociális gondozó, szakgondozó” foglalkozást választom?

 

A „Szociális gondozó, szakgondozó” beteg, idős vagy sérült embereknek segít. Felelősséggel és türelemmel gondoskodik másokról. Megkönnyíti a mindennapjaikat nyugodt környezetet biztosítva számukra. A szociális gondozó az a középfokú szakképzettségű szociális szakember, aki a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi alap- és szakellátás területén ápolási és gondozási alapfeladatokat lát el. Szociális szakember irányításával támogatást nyújt a szolgáltatást igénybe vevő fizikai, mentális, szociális és lakókörnyezeti szükségleteinek kielégítéséhez. A szociális gondozó és ápoló képes az idős és a fogyatékos ellátás intézményi és intézményen kívüli, személyes szolgáltatások területén szükséges szociális gondozási feladatainak ellátására. Felméri a fogyatékkal élő vagy az idős ember életvitelét, egészségügyi és pszichés problémáit. Megfigyeli önellátási képességét. Meghatározza az egyéni szükségletekből adódó személyes célokat. Egyénre szabott gondozási és ápolási tervet készít. Az ápolási, gondozási, fejlesztési, rehabilitációs tervnek, programnak megfelelően alap- és személyre szóló szolgáltatási tevékenységet végez. A rászoruló személyek mindennapi szükségleteinek ellátásával kapcsolatos feladatokat lát el. Támogatja a gondozott személyt élethelyzetének elfogadásában. Segítséget nyújt mindennapi tevékenységei elvégzéséhez. Fejleszti képességeit. Nyomon követi a napi étel- és italfogyasztást, az alvás mennyiségét. Segíti a fizikai és fiziológiai szükségletek kielégítését. Részt vesz a gyógyítási tevékenységben. Beszerzi a gyógyászati segédeszközöket és segít a használatukban. Gondoskodik a szükséges gyógyszerek, gyógykészítmények meglétéről és adagolásukról. A gondozott környezetét tisztántartja, esetenként háztartási munkát végez. Más szolgáltatók (pl. otthoni ápolószolgálat, támogató szolgálat, fodrász stb.) igénybevételét megszervezi. Tájékoztatást ad az elérhető szolgáltatásokról és azok anyagi vonzatáról. Információt és tanácsadást nyújt a hozzátartozóknak a szociális és egészségügyi prevencióhoz. A munkájához kapcsolódó adminisztrációs feladatokat lát el. Tevékenységét jellemzően szociális munkások, orvosok vagy más szakképzett vezetők irányítják. Felmerülő egészségromlás illetve balesetek esetén felveszi a megfelelő orvosi ellátással a kapcsolatot, szükség esetén mentőt hív.

 

Milyen eszközökkel, anyagokkal dolgozik a „Szociális gondozó, szakgondozó”?

 

A szociális gondozó, szakgondozó egészségügyi, elsősegélynyújtó, háztartási, konyhai és tisztítóeszközöket, gyógyászati segédeszközöket alkalmaz. Munkavégzése során emellett gyógyszereket, kötszereket, vegyi anyagokat, betegágyat, lélegeztető készüléket és más ápolási technikai eszközöket is használhat.

 

Milyen munkakörnyezetben fogok dolgozni, ha „Szociális gondozó, szakgondozó” leszek?

 

A szociális gondozó, szakgondozó munkáját belső helyszíneken, főleg a gondozott személy lakásában vagy bentlakásos intézményekben, otthonokban vagy alapítványok épületében végzi. Séták, gyógykezelés, terápia és közlekedés céljából a szabadban is kísérheti a gondozottat. Ezek a helyszínek igen változatosak, és a hozzá fordulók lakhatási körülményeitől, tartózkodási helyétől függnek.

A szociális gondozó, szakgondozó munkaideje a tevékenységi területétől függően alakulhat a szokásos munkarend szerint, de jellemző lehet a többműszakos foglalkoztatás, az éjszakai, a hétvégi, ünnepnapi munkavégzés is.

 

Milyen képzést célszerű választanom, ha „Szociális gondozó, szakgondozó” szeretnék lenni?

 

Ahhoz, hogy valaki „Szociális gondozó, szakgondozóként” dolgozzon, a „Szociális szolgáltatások” szakmacsoporton belül a „Szociális gondozó és ápoló” (OKJ 34 762 01) és „Szociális szakgondozó” (OKJ 54 762 03) szakképesítés megszerzése is megfelelő lehet. Az oktatás történhet iskolarendszerű nappali vagy esti-levelező, valamint iskolarendszeren kívüli felnőttképzés keretében. Az iskolarendszerű nappali képzés jellemzően szakközépiskolában folyik, ahol 3 év tanulást követően szerezhető meg a szakképesítés. Az iskolarendszeren kívüli képzési idő 1300-1560 óra.

Az iskolai rendszerű képzéseknél az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 3 szakképző évfolyam esetén az első tanévet követően 80 óra, a második tanévet követően 120 óra.

 

Ráépülő szakképesítések:

 

Gerontológiai gondozó (OKJ 55 762 02)

Pszichiátriai gondozó (OKJ 55 762 04)

Szenvedélybeteg gondozó (OKJ 55 762 05)

 

Szükséges előképzettség (bemeneti követelmény): szakgimnáziumokban történő nappali képzés esetén alapfokú iskolai végzettség, a felnőttképzésben érettségi.

 

Továbblépési lehetőség: a ráépülő szakképzésekben való részvétel vagy felsőfokú továbbtanulásra történő jelentkezés a Szociális munkás alapszakon.

 

Melyik iskolában szerezhetem meg a szakképesítést?

 

A szakképzés választásakor a lakóhelyhez közeli vagy a sajátos nevelési igényű fiatalokat fogadó intézményeknél érdemes tájékozódni (honlap, „Nyílt Nap” stb.) a konkrét lehetőségekről.

 

A régió iskolái közül az alábbiakban folyik képzés:

 

Váci Szakképzési Centrum Selye János Egészségügyi és Szociális Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája (Vác)

Tatabányai Szakképzési Centrum Eötvös Loránd Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája (Oroszlány)

Tatabányai Szakképzési Centrum Mikes Kelemen Felnőtt és Ifjúsági Gimnáziuma, Szakközépiskolája és Szakiskolája (Tatabánya)

Salgótarjáni Szakképzési Centrum Kanizsai Dorottya Egészségügyi Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Szakiskolája (Salgótarján)

Budapesti Vendéglátóipari és Humán Szakképzési Centrum Raoul Wallenberg Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája (Budapest)

Budapesti Vendéglátóipari és Humán Szakképzési Centrum Bókay János Szakgimnáziuma (Budapest)

Budapesti Vendéglátóipari és Humán Szakképzési Centrum Semmelweis Ignác Szakképző Iskolája (Budapest)

Esztergomi Kolping Katolikus Középiskola (Esztergom)

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Óbudai Szakgimnázium és Szakközépiskola (Budapest)

Pannon Kincstár Humán Szakképző Központ (Budapest)

Mátrix Oktatási és Vizsgaközpont (Budapest)

Klasszis Oktatás Felnőttképzési Centrum (Budapest)

Krúdy Oktatási Központ (Budapest)

 

Milyen egészségi követelményeknek kell megfelelni, ha a „Szociális gondozó, szakgondozó” foglalkozást választom?

 

A szociális gondozó, szakgondozó tevékenysége közepesen nehéz fizikai munka, mely járással, állással, emeléssel, cipeléssel, kényszertesttartással jár. Munkájából adódóan nehéz sorsú emberekről (idős betegek, fogyatékkal élők, szenvedélybetegek) gondoskodik, ami fokozott pszichés (elsősorban érzelmi) megterhelést jelenthet.

 

A „Szociális gondozó, szakgondozó” munka elvégzéséhez szükséges egészségi tényezők:

 • ép látás;
 • ép hallás, jó beszélőképesség a gondozottakkal és a hozzátartozókkal, gondnokokkal, orvosokkal, hivatalos személyekkel való kapcsolattartáshoz;
 • karok, kezek, ujjak használatát igénylő munkavégzésre alkalmasság;
 • jó állóképesség, fokozottan terhelhető mozgásszervek a gondozottak mozgatásához, emeléséhez, a fogyatékkal élők önellátásában (öltözködés, tisztálkodás) való közreműködéshez;
 • közepesen nehéz fizikai munkavégzés energiaigényének biztosításához szükséges szív- és érrendszeri, légzőszervi, mozgásszervi, anyagcsere, immunrendszeri, hormonális és pszichés egészségi állapot;
 • fokozott figyelem, folyamatos éber tudatállapot, együttműködési képesség, érzelmi terhelhetőség;
 • járványügyi érdekből kiemelt munkaterületen végzett munka, így bizonyos fertőző betegségek kizáró okot képezhetnek;
 • allergiás, fertőző bőrbetegségek kizáró okot képezhetnek;
 • intézményen kívüli munkakörben, váltakozó munkahelyen történő és gyakori utazást igénylő feladatellátásra képes egészségi állapot szükséges;
 • korlátozó tényező lehet a túlmunka, nyújtott műszak és a többműszakos munkarend tilalma.

 

Hallássérültek szociális gondozó, szakgondozó pályára való kerülését a sérülés típusától és mértékétől függően, egyéni elbírálás alapján véleményezi a foglalkozás-egészségügyi szerv vagy a szakellátó hely szakorvosa.

 

Milyen személyes jellemzők előnyösek a „Szociális gondozó, szakgondozó” foglalkozásnál?

 

Amikor döntést hozunk, fontos átgondolnunk, hogy rendelkezünk-e az adott foglalkozásra jellemző egyéni sajátosságokkal (érdeklődés, képességek, készségek, munkamód). A tulajdonságok megléte valószínűvé teszi, hogy örömmel végezzük a munkánkat, és sikeresek, elégedettek leszünk az adott foglalkozásban. Természetesen minden foglalkozásnál más és más személyes jellemzők előnyösek, és mi magunk is különbözünk egymástól abban, hogy milyen mértékben rendelkezünk ezekkel.

A „Szociális gondozó, szakgondozó” szakma azoknak felel meg leginkább, akikre jellemzőek az alábbi kompetenciák, érdeklődés és munkamód típusok:

 

Kompetenciák (legfontosabb készségek, képességek):

 

 • Empátia, képesség arra, hogy a hozzá fordulók helyzetét megértse, bele tudja képzelni magát a szituációjukba;
 • Kommunikációs képesség a hozzá fordulókkal és a szociális partnerekkel való kapcsolatteremtés érdekében;
 • Tolerancia a munka során megismert különféle személyiségű és kultúrájú emberek elfogadásához;
 • Konfliktuskezelés, stressztűrés a frusztrált, sérült, szenvedélybeteg vagy agresszív egyénekkel való munkához;
 • Fizikai erőnlét a betegek mozgatásához, emeléséhez;
 • Kitartás a munkával járó fizikai és lelki nehézségek elviseléséhez;
 • Felelősségtudat, mert tevékenysége nemcsak a gondozott személy életminőségére van hatással, hanem egészségére és biztonságára is;
 • Együttműködés más szakemberekkel való jó munkakapcsolat érdekében.

 

Érdeklődési irányok: Közösségi – Megvalósító

 

Az ilyen érdeklődésű emberek fontosnak tartják, hogy mások számára hasznos, fontos, segítő vagy szolgáltató tevékenységet végezhessenek. Szívesen lépnek kapcsolatba másokkal segítőként. Szeretnek beszélgetést kezdeményezni, közreműködni mások szükségleteinek felismerésében, problémáik megoldásában. Előnyben részesítik, ha jól meghatározott keretek között, pontos szabályok alapján végezhetik a munkájukat. Biztonságot jelent számukra, ha tisztában vannak teendőikkel, és megnyugtató számukra, ha tudják, hogy pontosan meddig terjed a felelősségük.

 

Munkamód: Személyközpontú – Végrehajtó – Beltéri helyszínen

 

Ez azt jelenti, hogy a „Szociális gondozó, szakgondozó” munkájának középpontjában emberek helyzetének javítása, a velük való kapcsolattartás áll. Elsősorban azt kedveli, ha emberekkel alakít ki és tart fenn kapcsolatot. Szívesen dolgozik másokat segítve munkájával, teljesít utasításokat. Megadott szabályok betartásával végzi a munkáját. Előnyben részesíti a beltéri helyszínen történő munkavégzést.

 

Milyen eséllyel találok munkát, ha „Szociális gondozó, szakgondozó” leszek?

 

Elhelyezkedési kilátások (várható munkaerőpiaci kereslet):

 

A „Szociális gondozó, szakgondozó” jellemzően alkalmazottként dolgozik.

 

A szociális gondozóra, szakgondozóra változatos munkalehetőségek várnak: a hazai szociális intézményekben, idősotthonokban, a fogyatékkal élők közösségi és bentlakásos intézményeiben, valamint a szociális ellátás egyéb területein helyezkedhetnek el. A szociális szféra egyre inkább felismeri az otthoni ápolás fontosságát, a gondozottak életminőségének javítása és a hozzátartozók tehermentesítése érdekében. Ez azt jelenti, hogy várhatóan egyre inkább szükség lesz jól képzett, elhivatott és lelkiismeretes gondozókra. Az EU-s országokban állandó hiány van szakképzett szociális gondozókból, így a képzés elvégzésével külföldön is könnyen lehet munkát találni.

Várhatóan a képzéssel betölthető állások száma hasonlóan alakul a képzést elvégzők számához, ezért jó az elhelyezkedési esélye annak, aki ezt a foglalkozást választja.

 

Mennyi lesz a bérem, ha „Szociális gondozó, szakgondozóként” fogok dolgozni?

 

A fizetés a szociális gondozó, szakgondozó szakmai tapasztalatától, életkorától, illetve a munkáltató jellegétől, méretétől, földrajzi elhelyezkedésétől függően változhat.

A szociális gondozó, szakgondozó nem túl magas fizetésre számíthat. Az állásajánlatok többnyire a minimálbért jelölik meg kezdő fizetésként.

A szociális gondozó, szakgondozó fizetése rendszerint alacsonyabb, mint az országos átlagbér.

Az átlagkereset havi bruttó 170.000 Ft.

 

Milyen munkakörökben dolgozhatok, ha a „Szociális gondozó, szakgondozó” foglalkozást választom?

 

Betölthető munkakörök:

 

Családi napközis koordinátor, szakgondozó

Dédiszitter

Fogyatékosok gondozója

Gerontológiai gondozó

Hajléktalanellátó szociális gondozó

Kórházi szociális gondozó

Krízisautó ügyeletes szociális munkás

Lakótelepi szociális munkás

Légzésgondozó

Mentálhigiénés foglalkoztató

Nappali és intézményi gondozó

Nővér szociális otthonban

Pszichiátriai gondozó

Szenvedélybeteg-gondozó

Szociális ellátó

Szociális és mentálhigiénés munkatárs

Szociális intézmény utcai munkatársa

Szociális szakasszisztens

Utcai gondozó

Utcai szociális munkás

 

Rokon foglalkozások:

 

Szociális segítő

Gyermekfelügyelő, dajka

Jelnyelvi tolmács

Szociális munkás és tanácsadó

Ifjúságsegítő